Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 17256
Mărime: 385.74KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Dumitrescu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: VICTORIA MANEA
U.S.A.M.V. - Fac. Management

Cuprins

 1. CAP.I PREZENTAREA GENERALA A S.C. MAGIC MYG S.R.L.6
 2. 1.1. MODUL DE CONSTITUIRE A S.C. MAGIC MYG S.R.L6
 3. 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE SI STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII ...8
 4. 1.3. DOTAREA SOCIETATII MAGIC MYG S.R.L.....11
 5. 1.4. ASIGURAREA CU FORTA DE MUNCA..11
 6. 1.5. APROVIZIONAREA CU MARFURI SI DESFACEREA ACESTORA12
 7. 1.6. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI ÎNREGISTRATI ÎN PERIOADA ANALIZATA15
 8. CAP.II ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTINUTUL ANALIZEI DIAGNOSTIC
 9. 2.1. CONCEPTUL SI IMPORTANTA ANALIZEI DIAGNOSTIC .19
 10. 2.2. TIPOLOGIA ANALIZEI DIAGNOSTIC26
 11. 2.3. METODELE SI TEHNICILE UTILIZATE ÎN ANALIZA DIAGNOSTIC33
 12. CAP. III ROLUL BILANTULUI ÎN PROCESUL ANALIZEI DIAGNOSTIC
 13. 3.1. BILANTUL INSTRUMENT DE CUNOASTERE A PATRIMONIULUI SI A REZULTATELOR FINANCIARE 37
 14. 3.2. CONTINUTUL, STRUCTURA SI FUNCTIILE BILANTULUI 41
 15. CAP.IV ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA PE BAZA DATELOR PREZENTATE ÎN BILANT
 16. 4.1 ANALIZA ACTIVELOR PATRIMONIALE. 49
 17. 4.1.1. ANALIZA ACTIVELOR IMOBILIZATE 53
 18. 4.1.2. ANALIZA ACTIVELOR CICULANTE 57
 19. 4.2 ANALIZA PASIVELOR PATRIMONIALE 71
 20. 4.2.1.ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII ....74
 21. 4.2.2. ANALIZACAPITALURILOR STRAINE SAU DATORIILOR .... ...77
 22. 4.3. ANALIZA CHELTUIELILOR TOTALE..81
 23. 4.3.1. ANALIZA CHELTUIELILOR DIN EXPLOATARE.84
 24. 4.4. ANALIZA VENITURILOR TOTALE...88
 25. 4.4.1. ANALIZA VENITURILOR DIN EXPLOATARE..91
 26. 4.4. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE..94
 27. CAP. V CONCLUZII..98
 28. BIBLIOGRAFIE...100

Extras din proiect

INTRODUCERE

Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de cauzalitate si a legilor interne ale formarii si evolutiei fenomenelor, cu cea sistemica orientata spre studierea coerentei acestora într-un mediu în continua schimbare.

O astfel de abordare permite nu numai o corecta evaluare a starii de fapt, ci si identificarea vulnerabilitatilor si oportunitatilor de dezvoltare, indispensabila fundamentarii deciziilor de management.

Diagnosticul economico-financiar este un instrument la indemana managerilor care permite formularea unor judecati de valoare calitative si/sau cantitative privind starea, dinamica si perspectivele unui agent economic.

Analiza diagnostic pe baza de bilant avand ca obiectiv formularea unei judecati de valoare privind echilibrul, sanatatea financiara a intreprinderii releva o serie de aspecte privind volumul si structura activelor si pasivelor, asigurarea surselor de finantare a activitatii ,situatia veniturilor si a cheltuielilor totale, situatia cifrei de afaceri ,situatia datoriilor,etc. care pot fi investigate.

Analiza diagnostic constituie parte organica a managementului strategic iar efectuarea acestei analize diagnostic poate fi motivata de catre agentii economici nu numai în situatia în care acestia prezinta dificultati ci si atunci cand doresc îmbunatatirea activitatii lor .

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A S.C. MAGIC MYG S.R.L. BUCURESTI

Denumirea societatii este MAGIC MYG ,înregistrata la Registrul Comertului cu numarul de anterioritate 6114/19.01.1999.

Sediul societatii este în Bucuresti ,Str. Ardeziei nr.12 ,Sector 1.Sediul poate fi transferat prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor în orice localitate din România.

1.1. MODUL DE CONSTITUIRE A S.C. MAGIC MYG S.R.L.

Societatea MAGIC MYG s-a constituit pe baza unei asociatii ( doi parteneri) potrivit unei conceptii care sa permita oricând extinderea si adaptarea activitatii în raport cu conditiile si cerintele pietii interne si internationale.Partenerii colaboreza în baza principiului affectio societatis depunând toate diligentele pentru a servi interesele societatii.

Forma juridica.

Societatea s-a constituit sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata.Forma juridica a societatii poate fi schimbata doar pe baza hotarârii Adunarii Generale a Asociatilor.Societatea a dobândit personalitate juridica de la data înregistrarii în Registrul Comertului.

Preview document

Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 1
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 2
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 3
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 4
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 5
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 6
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 7
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 8
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 9
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 10
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 11
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 12
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 13
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 14
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 15
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 16
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 17
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 18
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 19
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 20
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 21
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 22
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 23
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 24
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 25
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 26
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 27
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 28
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 29
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 30
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 31
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 32
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 33
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 34
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 35
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 36
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 37
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 38
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 39
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 40
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 41
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 42
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 43
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 44
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 45
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 46
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 47
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 48
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 49
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 50
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 51
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 52
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 53
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 54
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 55
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 56
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 57
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 58
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 59
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 60
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 61
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 62
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 63
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 64
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 65
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 66
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 67
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 68
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 69
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 70
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 71
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 72
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 73
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 74
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 75
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 76
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 77
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 78
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 79
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 80
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 81
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 82
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 83
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 84
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 85
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 86
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 87
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 88
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 89
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 90
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 91
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 92
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 93
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 94
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 95
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 96
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 97
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 98
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 99
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 100
Diagnosticul economico - financiar pe baza datelor prezentate în bilanț la SC Magic Myg SRL București în perioada 2000-2002 - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Analiză diagnostic a cifrei de afaceri și a consecințelor sale economico-financiare la SC Secona SA Pitești

INTRODUCERE In conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Noțiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilității

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Diagnostic de Evaluare

Grupul Moeller, ale carei temelii au fost puse în Germania, este unul dintre cei mai importanti furnizori globali de sisteme si componente necesare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Analiză Diagnostic

DIAGNOSTIC JURIDIC Diagnosticul juridic are drept obiectiv aprecierea riscurilor generate de situatia juridica a firmei si verificarea aspectelor...

Diagnosticul Financiar

I. CONSIDERATII GENERALE Diagnosticul financiar consta într-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a...

Ai nevoie de altceva?