Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 13217
Mărime: 100.98KB (arhivat)
Publicat de: Adina S.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cuprins 2
 2. Abrevieri 3
 3. Rezumat 4
 4. I.Creditul bancar şi trezoreria întreprinderii 5
 5. 1.1. Definirea şi structura trezoreriei unităţii patrimoniale 5
 6. 1.2. Documentele primare privind operaţiile de trezorerie 6
 7. 1.3. Creditele bancare şi importanţa lor 9 1.3.1. Consideraţii generale privind creditele 9
 8. 1.3.2. Importanţa creditului în continuitatea activităţii întreprinderii 12
 9. II.Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor întreprinderii 14
 10. 2.1. Împrumuturi şi datorii asimilate capitalurilor 14
 11. 2. 1.1. Natura şi structura împrumuturilor şi datoriilor asimilate şi sistemul de conturi utilizat 14
 12. 2.1.2. Contabilitatea operaţiunilor privind creditele bancare pe termen lung şi mijlociu 16
 13. 2. 1.3. Alte datorii asimilate ( leasing-ul) 17
 14. 2.2.Împrumuturi pe termen scurt 20
 15. 2.2.1. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 20
 16. 2.2.2. Dobânzi aferente creditelor de bănci în conturi curente 20
 17. III.Elemente necesare acordării creditelor bancare 22
 18. 3.1Politica băncii 22 3.2 Criteriile şi procedurile băncii pentru acordarea creditelor către societăţi 24 3.3 Tipuri de credite pentru societăţi 26 3. 4 Sistemul de control intern al băncii în acordarea creditelor 27
 19. IV.Studiu de caz privind întocmirea unui dosar de creditare
 20. şi înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice la
 21. S.C.AURORA S.R.L 30
 22. 4.1. Prezentarea SC AURORA S.R.L 30
 23. 4.1.1. Date de identificare 30
 24. 4.1.2 Organizarea activităţii 32
 25. 4.1.3 Atribuţiile compartimentului contabil 34
 26. 4.2 Condiţii impuse de bănci pentru acordarea creditului 35
 27. 4.2.1 Necesitatea contractării creditului 37
 28. 4.2.2 Documente necesare acordării creditului 38
 29. 4.3 Analiza creditului 42
 30. 4.4.Înregistrări contabile generate de încasarea creditului şi rambursarea
 31. acestuia 45
 32. 4.4.1Operaţii de înregistrare a încasării creditului de către S.C AURORA S.R.L 45
 33. 4.4.2Operaţii contabile aferente restituirii primei rate scadente la 01.03.2009
 34. şi a dobânzii corespunzătore 46
 35. 4.4.3Operaţii contabile aferente restituirii primei rate scadente la 01.04.2009
 36. şi a dobânzii corespunzătore 47
 37. 4.4.4Operaţii contabile aferente restituirii primei rate scadente la 01.05.2009
 38. şi a dobânzii corespunzătore 47
 39. Concluzii 48
 40. Propuneri 49
 41. Bibliografie 50
 42. Anexe 51

Extras din proiect

CAPITOLUL I

I. CREDITUL BANCAR ŞI TREZORERIA ÎNTREPRINDERII

1.1. Definirea şi structura trezoreriei unităţii patrimoniale.

,,Trezoreria reprezintă activitatea în cadrul căreia se cuprind tranzacţiile şi evenimentele prin care se gestionează instrumentele financiare pe termen scurt ( titlurile de plasament, respectiv investiţiile financiare pe termen scurt ), valorile de încasat, disponibilităţile băneşti aflate în conturi la societăţile bancare, disponibilităţile băneşti aflate în casieria societăţilor comerciale, creditele bancare pe termen scurt, disponibilităţile băneşti separate sub formă de acreditive la societăţile bancare şi alte valori de trezorerie.”

Trezoreria unei întreprinderi constituie punctul său forte deoarece de maniera în care vor fi dirijate fluxurile băneşti şi financiare de care dispune aceasta va depinde, în final, situaţia patrimonială şi rezultatul exercitiului.

Conceptul de trezorerie se referă la ansamblul mijloacelor de finanţare sub forma lichidităţilor şi creditelor bancare pe termen scurt de care dispune o unitate patrimonială, la un moment dat, pentru a putea face faţă plăţilor sale ajunse la scadenţă.

Conform Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii nr.82 din 1991, contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării titlurilor de plasament, a disponibilităţilor în conturi la bănci şi în casă, a creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori de trezorerie.

În sfera activităţii de trezorerie a întreprinderii se cuprind:

- titlurile de plasament care sunt titluri de valoare achiziţionate de către unitatea patrimonială în vederea realizării unui câştig pe termen scurt. Acestea se identifică cu: obligaţiunile, obligaţiunile emise şi răscumpărate, alte titluri de plasament. Ele sunt denumite şi investiţii temporare fiind constituite din obligaţiuni aparţinând terţilor şi cumpărate şi alte titluri de plasament. Plasamentele financiare se efectuează în scopul folosirii , cu caracter temporar, a disponibilităţilor băneşti în operaţiuni speculative la bursa de valori prin cumpărarea şi revânzarea de acţiuni şi obligaţiuni,ceea ce are drept scop obţinerea unor venituri suplimentare din diferenţele de curs ale acestora.

- acreditivul care reprezintă mijloace băneşti păstrate la bancă într-un cont distinct, la dipoziţia furnizorului, din care urmează a se efectue plăţile către acesta pe măsura livrării mărfurilor, executării lucrărilor sau prestărilor de servicii.

- concursurile bancare se delimitează sub forma creditelor de trezorerie (soldul creditor al contului curent), creditelor bancare pe termen scurt acordate prin cont separat pentru nevoi temporare şi creditelor de scont ( credit acordat de bancă posesorului de credit pentru scontare înainte de scadenţă ).

1.2. Documentele primare privind operaţiile de trezorerie.

Operaţiile de trezorerie presupun încasări şi plăţi în numerar sau prin virament.

Documentele specifice operaţiilor cu numerar sunt:

- Registrul de casă

- Regisrul de casă în valută

- Monetarul

- Dispoziţie de plată-încasare către casierie

- Procesul-verbal de plăţi

Registrul de casă folosit ca document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate prin caseria unităţii pe baza actelor justificative. El are rolul de a stabili la sfârşitul fiecărei zile soldul de casă, precum şi de înregistrare zilnică în contabilitate a operaţiilor de casă.

Se întocmeşte în două exemplare, zilnic, de casierul unităţii sau de altă persoană împuternicită, pe baza actelor justificative de încasări şi plăţi. În cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente, în registrul de casă se trece distinct fiecare operaţie în parte. Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiilor efectuate şi de către persoana din compartimentul financiar-contabil pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate. Se completează zilnic, în ordinea efectuării operaţiilor fără a lăsa spaţii libere. La sfârşitul zilei, rândurile neutilizate se barează. Utilizarea formularului se face cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiilor de casa.

Preview document

Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 1
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 2
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 3
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 4
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 5
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 6
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 7
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 8
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 9
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 10
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 11
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 12
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 13
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 14
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 15
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 16
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 17
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 18
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 19
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 20
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 21
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 22
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 23
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 24
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 25
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 26
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 27
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 28
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 29
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 30
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 31
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 32
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 33
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 34
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 35
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 36
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 37
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 38
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 39
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 40
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 41
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 42
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 43
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 44
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 45
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 46
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 47
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 48
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 49
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 50
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 51
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 52
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 53
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 54
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 55
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 56
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 57
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 58
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 59
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 60
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 61
Necesitatea creditelor bancare pentru continuitatea activității întreprinderii și înregistrarea lor în contabilitate - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Necesitatea Creditelor Bancare pentru Continuitatea Activitatii Intreprinderii si Inregistrarea Lor in Contabilitate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiilor privind Decontările prin Conturile de la Bănci

ARGUMENT Contabilitatea operatiilor privind decontarile prin conturile de la banci reprezinta un domeniu complex, si totodata foarte interesant,...

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Surse străine de finanțare

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de...

Studiu de caz privind derularea activității de audit intern - verificarea operațiunilor de încasări și plăți la instituția de credit LGW Bank

KLG AUDIT SA Compartiment Audit Intern Nr. 025 / 01-11-2011 ORDIN DE SERVICIU Având în vedere prevederile din Ordonanţa de urgenţă a...

Studiul privind derularea unui credit pentru persoane juridice acordat de Banca Română pentru Dezvoltare GSG

Introducere În epoca contemporană, în ţările cu economie de piaţă, creditul şi băncile au un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice,...

Surse Proprii de Finanare ale Agentului Economic

ARGUMENT Prin structura contabilă de capitaluri sunt delimitate sursele de finanţare stabile ale valorilor economice constituite ca activ...

Leasing-ul Financiar. Aspecte Contabile și Fiscale Aplicate

Introducere Leasing-ul este un contract prin care proprietarul unui activ îl închiriază pentru folosinţa unei alte părţi, pe o perioadă...

Contabilitatea și analiza surselor de finanțare pe termen lung la SC Allsetrans SRL

INTRODUCERE S-a ales aceasta temă deoarece datoriile pe termen lung sau capitalul împrumutat, cum mai sunt ele cunoscute, sunt o parte importantă...

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

I N T R O D U C E R E Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Situații financiare în companiile de asigurări

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Raport de evaluare - verificare în conformitate cu standardele internaționale de evaluare studiu de caz - raportul de evaluare al SC Estico Hotel SA Bușteni

Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din generaţie în...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Prezentarea societății comerciale Industrializarea Laptelui SA

Prezentarea societatii comerciale INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A. A. Conditii generale Realizarea produseler alimentare are o veche traditie in...

Bilanțul Contabil

La momentul actual în Republica Moldova a luat sfîrşit procesul de privatizare, ceia ce a permis multor întreprinderi de a căpăta o nouă formă de...

Finanțarea IMM-urilor

A.Intreprinderile Mici si Mijlocii 1.Definirea IMM-uri " Categoria Intreprinderilor Micro, Mici si Mijlocii (IMM) este formata din intreprinderi...

Ai nevoie de altceva?