Noțiuni generale privind serviciile publice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4254
Mărime: 33.93KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela D.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. Noțiuni generale privind serviciile publice 1
  2. Noțiuni generale privind serviciile publice 3
  3. 1.Noțiuni introductive privind serviciile publice 3
  4. 2. Clasificarea serviciilor publice 4
  5. 3.Formele de organizare a serviciilor publice 7
  6. 4.Regimul juridic al serviciilor publice 8
  7. 5.Calitatea serviciilor publice 10
  8. Bibliografie 12

Extras din proiect

1.Noțiuni introductive privind serviciile publice

Din punct de vedere etimologic, cuvântul administrație provine din limba latină și este format din prepoziția ad = la, către și minister = servitor, supus mai mic. De aici cuvântul legat administer ne apare atât înmtr-o semnificație directă: ajutor al cuiva, slujitor, executant, cât și într-o semnificație figurativă de unealtă, instrument.

Plecându-se de la sensul etimologic, s-a ajuns la o primă semnificație a noțiunii de administrație = serviciul celui mai mic, a celui supus, activitate subordonată, sub comandă. Această semnificație din limba latină a pătruns în toate limbile de circulație mondială.

Din punct de vedere al exigențelor logico-metodologice clasice, remarcăm că noțiunea de administrație publică ne apare ca o specie a genului intitulat fenomenul administrativ dar și ca o specie a genului intitulat fenomenul puterii publice, de unde cunoscuta teorie a separației puterilor.

Criterii de delimitare a administrației publice de cea privată:

a. caracterul grupării sociale în care și în legătură cu care se produce faptul administrative;

b. valorile pe care le slujește sunt exterioare și superioare sistemului prin care se realizează;

c. presupune organizarea unor acțiuni și mijloace care au ca scop îndeplinirea obiectivului stabilit, satisfacerea unor cerințe de interes general.

Administrația publică nu se confundă și nu se identifică nici cu administrația de stat, care are o sferă mai restrânsă pentru că se realizează numai prin activitatea organelor statului, în timp ce administrația publică include și activitatea altor subiecți, inclusive a organelor administrației publice locale, a regiilor autonome, a societăților comerciale și companiilor de interes național, precum și a altor instituții publice .

Administrația publică este strâns legată de puterea executivă, dar nu se confundă cu aceasta pentru că administrația publică este realizată, așa cum am mai arătat și de organele administrației publice locale precum și de regii autonome, societăți comerciale și companii de interes național etc. în timp ceputerea executivă se realizează strict de autoritățile prevăzute de Constituția României.

Administrația publică concepută ca activitate are două componente:

a. o componentă executiv- dispozitivă- prin care administrația publică organizează executarea și execută în concret legile, adoptând, în acest scop, acte

administrative de autoritate;

b. o componentă de prestare de servicii publice- prin care administrația publică înființează, organizează și ia toate măsurile pentru asigurarea bunei funcționări a serviciilor publice.

În acest scop administrația publică încheie diverse acte juridice bilaterale sau multilaterale, săvârșește diferite fapte materiale și execută anumite operațiuni tehnico-materiale.

Actele administrative- sunt manifestări de voință ale administrației publice în scopul de a produce efecte juridice în sfera activității executive a statului și pentru realizarea acestei activități (acte de autoritate și acte de gestiune).

Faptele materiale juridice- constau în transformări în lumea materială și produc prin acestea efecte juridice, independent de existența unei manifestări de voință în acest

scop.

Ele includ:

a) acțiunile omenești (ex: contravențiile)

b) evenimentele naturale (ex: nașterea, moartea, inundațiile, cutremurele etc.)

Operațiunile tehnico-materiale reprezintă anumite activități pe care le realizează autoritățile administrației publice în vederea realizării sarcinilor lor și nu produc, prin ele

însele, efecte juridice (ex: lucrări de multiplicare și secretariat, întocmirea de referate

etc.)

Analiza noțiunii de serviciu public se poate face atât în accepțiunea de activitate, cât și în cea de structură organizatorică.

Astăzi, serviciul public este definit ca fiind acea organizație de stat sau a colectivității locale, înființată de autoritățile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerințe ale membrilor societății, în regim de drept administrative sau civil.

Pentru a ne afla deci în prezența unor servicii publice sunt necesare îndeplinirea următoarelor condiții :

a. satisfacerea cerințelor membrilor societății;

b. înființarea lor să se facă prin acte de autoritate;

c. activitatea lor să se desfășoare în realizarea autorității de stat, personalul lor având calitatea de funcționari publici;

d. să aiba personalitate juridică;

Bibliografie

1. Alexandru I. Drept administrativ comparat, ediția a II-a, Ed. Lumina Lex, București, 2003

2. Apostol Tofan Dana Drept administrativ, vol.I, Ed. All Beck, București 2003 și

3. Ioncică M, Minciu Rodica Economia serviciilor, Ed. Uranus, București, 1997

4.Olteanu Valerică Marketingul serviciilor- o abordare managerială, Ed. Ecomar, București, 2003

5. Santai I. Drept administrativ și știința administrației, vol.I, Ed. Risoprint, Cluj

6. Trăilescu A. Drept administrativ. Tratat elementar, Ed. All Beck, București, 2002

7. Trăilescu A. Drept administrativ-curs universitar, ediția 2, Ed. All Beck, București,

8. Busuioc Ioan Dicționar de drept constituțional și administrativ- Ed. Științifică și enciclopedică, București, 1978

9. Duțu G. Dicționar latin-român- Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983

Preview document

Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 1
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 2
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 3
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 4
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 5
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 6
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 7
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 8
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 9
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 10
Noțiuni generale privind serviciile publice - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Notiuni generale privind serviciile publice.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Rolul băncilor centrale în economie

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă deosebit de interesantă şi anume, rolul băncilor centrale economie. Acest subiect mi-a...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Administrația publică - promotor și catalizator al dezvoltării economice durabile

INTRODUCERE Dezvoltarea durabila a devenit un obiectiv politic al Uniunii Europene incepand cu anul 1997, prin includerea sa in Tratatul de la...

Managementul Calitatii Serviciilor în Cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND MАNАGЕMЕNTULUI CАLITĂŢII 1.1.Dеfinirеа mаnаgеmеntului cаlităţii Cаrаctеristicа principаlă а lumii în cаrе...

Descentralizarea Administrativă

Capitolul I. Concepte teoretice privind descentralizarea administrativa §1 Centralizarea si descentralizarea în administratia publica  notiuni...

Modernizarea Administrației Publice

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Noțiuni Generale Privind Datoria Publică

I. Noţiuni generale privind datoria publică 1.1 Conceptul de datorie publică În economia unei ţării poate exista situaţia când resursele naturale...

Ai nevoie de altceva?