Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3725
Mărime: 28.17KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Evidenţa contabilă pentru SRL „Logist” este dusă de către o firmă care prestează servicii de contabilitate, SRL „Just Com”, în baza contractului de prestări servicii. Documentele primare sunt întocmite de către angajaţii unităţii comerciale şi sunt prezentate la oficiul firmei prestatoare de servicii de două ori pe lună la data de 20 şi 10 a lunei următoare.

Cuprins

 1. 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii SRL “Logist”.
 2. 2. Contabilitatea activelor nemateriale.
 3. 3. Contabilitatea activelor material pe termen lung.
 4. 4. Contabilitatea stocurilor.
 5. 5. Contabilitatea creanţelor.
 6. 6. Contabilitatea mijloacelor băneşti.
 7. 7. Contabilitatea capitalului propriu.
 8. 8. Contabilitatea datoriilor.
 9. 9. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor.
 10. 10. Contabilitatea veniturilor.
 11. 11. Rapoartele financiare ale entităţii.

Extras din proiect

1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii SRL “Logist”.

Întreprinderea S.R.L. „Logist” a fost fondată în anul 1995. Sfera principală de activitate a societăţii este comerţul cu amănuntul şi prestări servicii de transport. Întreprinderea S.R.L. „Logist” este o entitate relativ mică, din punct de vedere a lucrătorilor. Însa specificul activităţi este ca ea nu necesită mulţi oameni pentru gestiune. Transportarea mărfurilor se face cu ajutorul mijloacelor de transport propriu dar şi prin intermediul unor agenţi economici terţi, de aceea firma are doar 7 angajaţi, dintre care 3 angajaţi la magazin şi în procesul de achiziţie şi realizare a marfurilor, 2 şoferi, un manager în activitatea de transport şi administratorul.

Evidenţa contabilă pentru SRL „Logist” este dusă de către o firmă care prestează servicii de contabilitate, SRL „Just Com”, în baza contractului de prestări servicii. Documentele primare sunt întocmite de către angajaţii unităţii comerciale şi sunt prezentate la oficiul firmei prestatoare de servicii de două ori pe lună la data de 20 şi 10 a lunei următoare. În baza documentelor primare prezentate, firma prestatpare de servicii contabile prelucrează înformaţia cu utilizarea programei de contabilitate 1C; întocmeşte rapoartele de uz intern, rapoartele statistice şi dările de seamă fiscale, cu prezentarea acestora la Biroul Naţional de Statistică, Inspectoratul Fiscal, CNAM şi CNAS.

Contabil şef este numit prin ordin de către firma prestatoare de servicii contabile. Toate atribuţiile funcţionale legate de contabilitate sunt de competenţa firme prestatoare de servicii contabile. Conabilitatea întreprinderii se află într-o interdependenţă strînsă cu alte compartimente ale unităţii economice. Contabilul şef numit prin ordin participă activ la elaborarea planului de afaceri, la rezolvarea aspectelor de salarizare, aprovizionare, desfacere.

2. Contabilitatea activelor nemateriale.

Active nemateriale - active care nu îmbracă formă materială, controlate de întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producţie, comercială şi alte activităţi, precum şi în scopuri administrative sau destinate predării în folosinţa (chiriei) persoanelor juridice şi fizice.

Pentru a activitatea sa SRL Logist necesită Licenţa conform căreia să presteze servicii transport. Licenţa - drepturi întocmite juridic pentru practicarea unui anumit gen de activitate. Există o certitudine întemeiată că întreprinderea va obţine avantaj economic (profit) ca urmare a utilizării acestei licenţe Şi aceasta poate fi estimată exact, adică costul acesteia este ușor estimat. Datorită acestor circumstanţe, licenţa este recunoscută în contabilitate ca activ nematerial, la momentul intrării valoarea acesteia este reflectată în DT cont 111.5 „Licenţe”. Calculul amortizării licenţei date este efectuat prin metoda liniară, respectiv lunar suma calculată în vederea amortizării activului nematerial se reflectă în DT cont 113.5 „Amortizarea licenţelor”. Cheltuielile privind amortizarea activului nematerial dat se trece în costul serviciilor, Dt cont 711.3 „Costul serviciilor prestate”.

1. Formulele contabile la momentul recunoaşterii licenţei ca activ nematerial, Ianuarie 2010:

DT 111.5 „Licenţe” 1800 lei

CT 521.1 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 1800 lei

2. Formule contabile lunare pentru calculul amortizării licenţei:

DT 711.3 „Costul serviciilor prestate” 150 lei

CT 113.5 „Amortizarea licenţelor” 150 lei

3. Formulele contabile care vor fi intocmite la casarea Licenței, ieșirea activului nematerial la 31.12.2010:

DT 113.5 „Amortizarea licenţelor” 1800 lei

CT 111.5 „Licenţe” 1800 lei

Durata de exploatare utilă a Licenţei este 1 an, anual SRL Logist primeşte licenţă conform căreia îşi desfăşoară activitatea de prestări servicii transport. La sfîrşitul anului, cînd valoarea de exploatare utilă a fost total trecută în costul serviciilor, are loc casarea activului nematerial, în cazul nostru al licenţei, de la bilanţ prin calcularea valorii amortizată aferentă costului pe tot parcursul anului respectiv.

Preview document

Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 1
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 2
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 3
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 4
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 5
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 6
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 7
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 8
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 9
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 10
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 11
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 12
Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Raport de Practica la Contabilitate - SC Logist SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea rezultatului exercițiului și calculul impozitului pe profit - SC Vanuxa Impex SRL

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Jurnal și caiet de practică

Student practicant: Institutia partenera de practică: SC PELLA EVENTS SRL Tutore: Damian Oana Perioada stagiului: 12.05.2014 - 30.05.2014 DATA...

Contabilitatea într-o societatea comercială

Capitolul I - Prezentarea societăţii 1.1 Date de identificare firmă Denumire firmă : SC PRIVATE CONSTRUCT SRL Judet: Ilfov Oras: Pantelimon...

Practică contabilitate - constituire SC

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL 1.1.PREZENTAREA FIRMEI: Societatea SC DEBITARE SRL a luat fiinta la 15.02.2002. Numarul si data...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Analiza informațional-decizională pentru o societate comercială cu răspundere limitată

A. Cunoasterea mecanismului economic Studiul de caz prezinta o analiza informational-decizionala a sistemului prezentat de sociatatea comerciala...

Ai nevoie de altceva?