Reflectarea în contabilitatea bancară

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 36949
Mărime: 175.23KB (arhivat)
Publicat de: Georgel Tătaru
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena
UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

 1. REFLECTAREA IN CONTABILITATEA BANCARA
 2. A URMATOARELOR OPERATIUNI PRIVIND :
 3. I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI
 4. 1. Contabilitatea operaţiunilor de casă şi a altor valori
 5. a. Contabilitatea operaţiunilor de casă
 6. b. Contabilitatea altor valori
 7. 2.Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin contul curent la BNR
 8. 3. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile curente ale clientelei
 9. a. Conturile curente ale clientelei
 10. b. Instrumentele de încasări şi de plăţi
 11. c. Contabilitatea decontărilor între clienţii având conturi la aceeaşi instituţie de credit
 12. d. Contabilitatea decontărilor intrabancare
 13. e. Contabilitatea deconturilor interbancare
 14. f. Contabilitatea încasărilor şi plăţilor de mare valoare
 15. g. Contabilitatea operaţiunilor bancare cu cărţi de plată (carduri)
 16. h. Contabilitatea altor încasări şi plăţi prin conturi curente
 17. i. Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor ataşate conturilor curente ale clienţilor
 18. 4. Contabilitatea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile de corespondent
 19. II.CONTABILITATEA CREDITELOR ŞI ÎMPRUMUTURILOR
 20. 1. Contabilitatea împrumuturilor
 21. a. Contabilitatea împrumuturilor interbancare
 22. b. Contabilitatea împrumuturilor de refinanţare de la BNR
 23. 2. Contabilitatea creditelor bancare
 24. a. Contabilitatea creanţelor (creditelor) comerciale şi a operaţiunilor de factoring
 25. b. Contabilitatea creditelor acordate clientelei nefinanciare
 26. c. Contabilitatea creditelor interbancare
 27. 3. Contabilitatea depozitelor bancare
 28. a. Contabilitatea depozitelor clientelei
 29. b. Contabilitatea depozitelor la instituţiile de credit
 30. c. Contabilitatea depozitelor instituţiilor de credit
 31. 4. Contabilitatea valorilor primite şi a celor date în pensiune
 32. a. Contabilitatea valorilor primite în pensiune
 33. 5. Contabilitatea creditelor şi a împrumuturilor privind clientela financiară
 34. 6. Contabilitatea valorilor de recuperat şi a altor sume datorate
 35. 7. Contabilitatea creanţelor restante şi a celor îndoielnice
 36. 8. Contabilitatea provizioanelor pentru operaţiuni cu clientela şi interbancare
 37. III.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE ÎN DEVIZE
 38. 1. Contabilitatea operaţiunilor privind conturile: casa, curente, de corespondent, de depozite, credite şi împrumuturi în devize
 39. 2. Contabilitatea operaţiunilor de schimb
 40. a. Contabilitatea operaţiunilor de schimb manual
 41. b. Contabilitatea operaţiunilor de schimb la vedere
 42. c. Contabilitatea operaţiunilor de schimb la termen.
 43. IV.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE CU TITLURI
 44. 1. Contabilitatea titlurilor primite şi a celor date în pensiune livrată
 45. 2. Contabilitatea titlurilor de tranzacţie
 46. a. Operaţiuni cu titluri de tranzacţie în devize
 47. 3. Contabilitatea titlurilor de plasament
 48. 4. Contabilitatea titlurilor de investiţii
 49. 5. Contabilitatea operaţiunilor de vânzare şi cumpărare de titluri în contul altor instituţii de credit, al clientelei şi al celor cu posibilitate de răscumpărare
 50. a. Contabilitatea operaţiunilor de vânzare şi de cumpărare de titluri în contul altor instituţii de credit sau al clientelei
 51. b. Contabilitatea operaţiunilor de vânzare şi cumpărare de titluri cu posibilitatea de răscumpărare
 52. 6. Contabilitatea emisiunii de titluri
 53. 7. Contabilitatea valorilor primite la încasare
 54. 8. Contabilitatea creanţelor restante, îndoielnice şi a provizioanelor privind titlurile
 55. V. CONTABILITATEA RESURSELOR MATERIALE ŞI UMANE
 56. 1. Contabilitatea stocurilor
 57. 2. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor diverse
 58. a. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor privind personalul
 59. b. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor privind asigurarea şi protecţia socială
 60. c. Contabilitatea datoriilor şi a creanţelor faţă de bugetul statului
 61. VI. CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE
 62. 1. Contabilitatea imobilizărilor financiare
 63. 2. Contabilitatea imobilizărilor în curs
 64. 3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 65. 4. Contabilitatea imobilizărilor corporale
 66. 5. Contabilitatea operaţiunilor de leasing şi locaţie simplă
 67. 6. Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate
 68. VII.CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII ŞI ASIMILATE
 69. 1. Contabilitatea capitalului social şi a elementelor asimilate
 70. 2. Contabilitatea primelor legate de capital
 71. 3. Contabilitatea rezervelor
 72. 4. Contabilitatea datoriilor subordonate şi a subvenţiilor pentru investiţii
 73. 5. Contabilitatea fondurilor
 74. 6. Contabilitatea rezultatelor financiare
 75. 7. Contabilitatea provizioanelor asimilate capitalului
 76. VIII. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI A VENITURILOR

Extras din proiect

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI

Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a patrimoniului bancar compus dintr-un anumit număr de unităţi monetare.

Creşterea patrimoniului sub forma numărului de unităţi monetare se realizează pe calea încasărilor, iar scăderea prin operaţiunile de plăţi efectuate de bănci.

Aşa cum încasările pot avea loc prin primirea efectivă a semnelor monetare sau prin transferul scriptic al acestora deosebim încasări în numerar şi încasări fără numerar. În mod similar plăţile cu numerar reprezintă cedări efective de semne monetare (bancnote sau monezi), în timp ce plăţile fără numerar reprezintă doar transfer scriptic fără ca mişcarea efectivă a semnelor materiale ale băncilor să aibă loc.

Încasările şi plăţile în numerar se realizează, de regulă, prin casieriile băncilor iar cele fără numerar prin transfer de valori în conturile deschise la alte bănci, în special la Banca Naţională a României.

Operaţiunile de încasări şi plăţi ocupă o pondere însemnată în totalul operaţiunilor bancare şi în acelaşi timp o importanţă deosebită în ceea ce priveşte vitalitatea societăţilor bancare şi a circulaţiei monetare.

Nivelul moderat al disponibilităţilor băneşti, în numerar şi în conturile curente la Banca Naţională, şi mai ales fluiditatea lor fără ezitări reprezintă semne ale vitalităţii societăţilor bancare şi ale circulaţiei băneşti. Dimpotrivă inexistenţa disponibilităţilor băneşti sau nivelul scăzut sau prea mare al acestora şi mai ales intermitenţa operaţiunilor sau lipsa de fluiditate, trebuie să reprezinte semne de întrebare pentru factorii de decizie.

Din aceste considerente operaţiunile de încasări şi plăţi sunt supuse unei continue supravegheri, exercitate pe de o parte de organele abilitate propriilor centre bancare, iar pe de altă parte de cele ale Băncii Naţionale a României. Astfel încasările şi plăţile fără numerar între diversele societăţi bancare nu pot să fie efectuate decât sub controlul BNR, prin aşa-numitele “case de compensări”, cu afectarea conturilor curente ale societăţilor bancare la BNR. Societăţile bancare nu au dreptul să-şi deschidă conturi curente între ele, prin care eventual să facă încasări şi plăţi, ci doar conturi de depozite, de credite şi împrumuturi.

Contabilitatea are sarcina să reflecte existenţa şi mişcarea activelor băneşti provocate de operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi fără numerar.

1. Contabilitatea operaţiunilor de casă şi a altor valori

Operaţiunile de încasări şi plăţi cu numerar, în practică, mai poartă denumirea de operaţiuni de casă (sau de trezorerie), iar evidenţa şi circulaţia numeralului ca şi a unor valori asimilate, printre care şi cecurile de călătorie, trebuie organizată potrivit normelor Băncii Naţionale a României pe feluri de operaţiuni şi valori, aşa după cum vom menţiona în cele ce urmează. Pentru reflectarea acestor operaţiuni în planul de conturi este rezervată grupa 10 – “Casa şi alte valori”.

a. Contabilitatea operaţiunilor de casă

Încasările şi plăţile cu numerar se realizează prin casieriile societăţilor bancare, iar contabilităţii îi revine sarcina de reflectare a existenţei şi mişcării lichidităţilor în casă pe feluri de semne monetare care fac obiectul acestor operaţiuni bancare sau monede indigene (lei) sau ale altor ţări (valută liber convertibilă).

Contabilitatea operaţiunilor de casă se realizează cu ajutorul contului de activ 101 “Casa” care se deschide în contabilitatea fiecărei unităţi operaţionale (sucursală sau agenţie) şi la nivelul centralei bancare.

Contul sintetic se detaliază în conturi analitice simbolizate în concordanţă cu specificul bancar, printre altele pe feluri de monede – lei sau valută – astfel încât să reflecte existenţa şi mişcarea acestora în număr de unităţi valutare iar prin evaluarea periodică şi în lei, la cursul zilei.

Aşa cum este statornicit şi pentru agenţii economici, băncile pot deţine în casieriile proprii un anumit plafon valoric al numerarului necesar plăţilor care formează aşa-numita “casă de circulaţie”, iar sumele ce depăşesc limitele acestui plafon trebuie depuse în conturi curente la Banca Naţională a României însărcinată cu emisiunea şi controlul circulaţiei monetare.

Evident că la baza înregistrărilor în acest cont stau documentele primare. Principalele instrumente utilizate în acest sens: “foaia de vărsământ-chitanţă” utilizată pentru depunerile făcute de clienţii bancari sau chitanţa pentru diverse încasări (documente de debitare) şi cecul pentru retragerile sau plăţile făcute la ordinul clientului (documente de creditare). Pe lângă acestea mai pot să fie utilizate şi alte documente în special pentru operaţii de plată ale băncii cum ar fi “ordinul de plată” în numerar.

Este de la sine înţeles că în debitul acestui cont de activ 101 “Casa” se înregistrează sumele încasate, în lei sau în valută, în corespondenţă cu diverse conturi, în funcţie de natura sau scopul încasării, printre care vom remarca:

Ex : Se înregistrează aportul acţionarilor, în numerar, la înfiinţarea societăţii bancare (sau cu ocazia deciziei de mărire a capitalului) în valoare de 50000 lei :

50000 101 “Casa” = 508 “Acţionari sau asociaţi” 50000

Ex : Se înregistrează depuneri de numerar în contul curent în sumă de 1000 lei şi în conturile de depozit la vedere ale titularilor în sumă de 2000 lei :

3000 101 “Casa” = %

2511 “Conturi curente” 1000

2531 “Depozite la vedere” 2000

Ex : Se înregistrează ridicarea de numerar din contul curent deschis la BNR în sumă de 1000 lei şi alimentarea cu numerar de la subunităţile instituţiei de credit în sumă de 1500 lei.

2500 101 “Casa” = %

111 “Cont curent la BNR” 1000

341 “Decontări intrabancare” 1500

Ex : Se înregistrează un comision depunere numerar deschidere cont în sumă de 100 lei :

100 101/1011 analitic = 7085/ “Venituri din operaţiuni 100

“Casa” încasări şi plăţi pentru clienţi”

Ex : Se înregistrează suma de 4200 lei încasată de la diverşi creditori:

4200 101/1011 “Casa” = 3566/ “Creditori diverşi” 4200

În afară de acestea mai pot să intervină o multitudine de alte conturi corespondente creditoare cum ar fi cele de venituri din comisioane.

Preview document

Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 1
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 2
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 3
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 4
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 5
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 6
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 7
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 8
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 9
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 10
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 11
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 12
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 13
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 14
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 15
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 16
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 17
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 18
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 19
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 20
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 21
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 22
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 23
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 24
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 25
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 26
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 27
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 28
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 29
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 30
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 31
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 32
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 33
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 34
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 35
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 36
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 37
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 38
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 39
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 40
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 41
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 42
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 43
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 44
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 45
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 46
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 47
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 48
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 49
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 50
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 51
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 52
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 53
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 54
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 55
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 56
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 57
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 58
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 59
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 60
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 61
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 62
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 63
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 64
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 65
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 66
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 67
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 68
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 69
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 70
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 71
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 72
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 73
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 74
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 75
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 76
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 77
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 78
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 79
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 80
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 81
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 82
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 83
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 84
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 85
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 86
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 87
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 88
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 89
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 90
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 91
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 92
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 93
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 94
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 95
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 96
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 97
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 98
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 99
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 100
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 101
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 102
Reflectarea în contabilitatea bancară - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Reflectarea in Contabilitatea Bancara.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate...

Contabilitatea operațiunilor de import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Contabilitatea Materialelor și Decontărilor cu Terții

Introducere Prima definitie data contabilitatii apartine italianului Luca Paciolo, find formulate în lucrarea sa, “Tratatus de computis et...

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE 1.1. Standardul...

Te-ar putea interesa și

Instrumente de plată bancare - cardul

CAPITOLUL I CARDUL – INSTRUMENT DE PLATA FARA NUMERAR 1.1 Istoricul cardului În ultimul deceniu se afirma tot mai puternic în economiile de...

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Activitatea bancară în perioada de tranziție la economia de piața

I. CAPITOLUL I. BĂNCILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Activitatea bancară în plan istoric şi geografic Primele “operaţiuni bancare” apar cu 2000...

Proiect de practică - BC Moldova-Agroindbank

INTORDUCERE B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost creată la 8 mai 1991, în baza băncii Republicane „Banca Agroindustrială”, a fostei URSS. Pe...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Ai nevoie de altceva?