Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 3939
Mărime: 5.04MB (arhivat)
Publicat de: Ilarie Georgescu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I 4
 3. PREȚUL 4
 4. 1.1. Conceptul de preț în economia de piață contemporană 4
 5. 1.2. Funcțiile prețurilor 6
 6. 1.3. Sistemul preţurilor şi tarifelor în România 7
 7. 1.3.1. Categoriile de prețuri și structura lor în economia românească 8
 8. 1.3.2. Tarifele, parte componentă a sistemului de preţuri 10
 9. 1.3.3. Formele prețurilor și tarifelor 12
 10. 1.3.4. Relaţiile dintre preţuri în economia românescă 14
 11. Capitolul II 16
 12. STATEGII DE PREȚURI DIN PERSPECTIVA CONCURENȚEI 16
 13. 2.1. Conținutul elementelor de strategie, caracteristici, tipologii 16
 14. 2.2. Strategiile de preţuri orientate după costuri 20
 15. 2.3. Modificarea prețurilor și reacțiile propagate 22
 16. Capitolul III 26
 17. Studiu de caz la SC. SIMPA S.A. privind „Relația dintre costuri și prețuri” 26
 18. 3.1. Prezentarea firmei 26
 19. 3.2. Obiectivul de activitate al firmei 26
 20. 3.3. Analiza cheltuielilor totale aferent veniturilor totale 29
 21. 3.3.1. Analiza cheltuielilor totale la 1000 lei venituri 30
 22. 3.4. Analiza elementelor costului de producție 32
 23. 3.4.1. Analiza cheltuielilor materiale directe 32
 24. 3.4.2. Analiza cheltuielilor cu personalul 34
 25. 3.4.3. Analiza cheltuielilor indirecte 36
 26. 3.4.4. Analiza costurilor de producție în raport cu cifra de afaceri 40
 27. 3.4.5. Analiza elementelor de cost pe produs 41
 28. CONCLUZII 46
 29. PROPUNERI 48
 30. Bibliografie 50

Extras din proiect

INTRODUCERE

Relația dintre cost și preț în economia de piață concurențială, tratează unul dintre cele mai complexe fenomene și procese economice. Aceasta deoarece prețurile și concurența sunt componente care funcționează în exclusivitate pe fondul existenței pieței sale. Concurența nu poate funcționa decât pe o piață, iar piața, ca mecanism al schimburilor, nu poate funcționa fără prețuri.

Prin intermediul pieței se manifestă concurența, iar etalonul comensurării celor mai buni, sunt în cea mai mare măsură, prețurile alături de performanțele bunurilor substituibile care pot concura direct pe baza efectelor asigurate de acestea în procesul folosirii lor.

Un rol fundamental în mecanismul economiei de piață îl contituie prețurile supuse jocului concurenței, iar deciziile „actorilor” economiei de piață se manifestă prin prețuri, care la rândul lor sunt cele ce comensurează dimensiunile activității productive și ale eficienței acesteia.

Lucrarea „Relația dintre cost și preț în economia de piață concurențială” este structurată pe trei capitole și tratează una dintre cele mai importante fenomene și procese economice, cost, preț și concurență. Cele trei componente sunt mecanisme care funcționează în exclusivitate cu existența reală a pieței.

În capitolul I, numit „Prețul”, am prezentat conceptul, funcțiile și sistemul prețurilor și tarifelor din economia românească cât și relațiile dintre prețuri.

În cel de-al doilea capitol „Stategii de prețuri din perspectiva concurenței”, am ales să prezint conținutul elementelor strategiilor de prețuri, strategiile de prețuri orientate dupa costuri și modificarea prețurilor și reacțiile propagate.

În ultimul capitol am efectuat un studiu de caz privind „Relația dintre cost și preț” la SC SIMPA S.A. din Sibiu, al cărei obiect principal de activitate îl constituie producția de pâine și alte produse de panificație și patiserie.

Analiza efectuată a avut în vedere, elementele costului de producție respectiv cheltuielile materiale directe, cheltuielile salariale directe și cheltuielile indirecte. De asemenea, am efectuat calcule pentru determinarea diverselor rate între diferitele elemente de cheltuieli, în scopul măsurării performanței activității firmei.

Lucrarea se încheie cu o analiză a raportului dintre prețurile de producție aplicate de firmă și costurile realizate la principalele produse. În consecință este vorba de rolul jucat de indicatorul cel mai sintetic al firmei, adica rata profitului exprimată în procente dar și în cifra de afaceri.

Capitolul I

PREȚUL

1.1. Conceptul de preț în economia de piață contemporană

Definit în ternenii cei mai generali, prețul reprezintă o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obținerea unui bun sau serviciu.

Prețul este omniprezent, începând cu prețul pâinii și continuând cu prețul unui bilet de spectacol, al unui obiect de folosință îndelungată, al unui obiect de artă sau chiar al timpului, în relațiile dintre oameni, oriunde și oricând, totul are preț.

Din punct de vedere al conținutului economic, categoria economică de preț semnifică expresia bănească a valorii bunurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului pe piața, prin vânzare-cumpărare. Însă prețul nu se limitează doar la valoarea bunurilor și serviciilor, ci cuprinde și alte fapte, aici făcându-se referire la: prețul acțiunilor, al obligațiunilor și al altor tipuri de valoare, prețul concesiunilor (redevență), prețul locațiilor de gestiune, prețul capitalului împrumutat (dobânda) sau a celui utilizat (amortizare, chiria).

Exprimarea prin preț a valorii bunurilor și serviciilor este marcată de interdependențele ce se manifestă între preț, etalonul utilizat-moneda și mărimea valorii mărfurilor. Analizând mai întâi relațiile monedă-preț se poate sublinia că între cei doi termeni există o intercondiționare reciprocă, un raport invers proporțional. Astfel, devalorizarea sau depreceriea monedei (prin reducerea cantității ei de metal prețios în raport cu vechea paritate sau prin reducerea cursului ei de schimb în raport cu alte valute) duce la creșterea prețurilor și a inflației și influențează negativ nivelul de trai al populației.

Revalorizarea sau aprecierea monedei (prin creşterea conţinutului în aur al unei unităti monetare sau prin creşterea cursului ei de schimb în raport cu cursurile altor valute) are influenţă pozitivă asupra preţurilor determinând scăderea sau stabilizarea acestora şi reducerea inflaţiei. Această politică a revalorizării o pot adopta numai țarile cu o economie dezvoltată și cu rezerve de aur în creștere, mai puțin țările care trec printr-o criză economică. O monedă instabilă are însă şi alte efecte negative: denaturează preţurile, periclitează realizarea contractelor şi acordurilor comerciale, influenţează importurile şi exporturile, complică efectuarea unor previziuni şi anihilează economiile fructificate.

Modificarea prețurilor influențează la rândul ei puterea de cumpărare a monedei și masa monetară.

Preview document

Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 1
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 2
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 3
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 4
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 5
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 6
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 7
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 8
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 9
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 10
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 11
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 12
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 13
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 14
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 15
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 16
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 17
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 18
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 19
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 20
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 21
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 22
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 23
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 24
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 25
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 26
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 27
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 28
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 29
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 30
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 31
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 32
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 33
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 34
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 35
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 36
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 37
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 38
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 39
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 40
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 41
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 42
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 43
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 44
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 45
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 46
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 47
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 48
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 49
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 50
Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Relatia dintre Cost si Pret in Economia de Piata Concurentiala.doc

Alții au mai descărcat și

Metoda ABC

INTRODUCERE Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei (automatizare si robotizare), nevoia de informatii pertinente in...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAŢIE ŞI METODE ŞTIINŢIFICE DE CERCETARE FOLOSITE Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Performanță și Risc în Afaceri

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII Societatea comercială EUROCONF IMPEX SRL, IAŞI, s-a constituit în conformitate cu prevederile...

Impactul Politicii de Îndatorare asupra Valorii Întreprinderii

Noile oportunitati de cooperare si schimburi internationale, ultimele realizari ale stiintei si tehnologiei, paleta din ce în ce mai larga a...

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul...

Fluxuri Financiar - Contabile

CAP.I Cadrul organizatoric al sistemului financiar si contabil al întreprinderii I.1 Prezentarea firmei I.1.1 Elemente de identificare...

Abuzul de Poziție Dominantă

Introducere Piaţă internă este de neconceput fără o politică în domeniul concurenţei care să încurajeze eficienţa economică prin crearea unui...

Profitul

1. GENERALITATI PRIVIND DEFINIREA PROFITULUI : In conditiile economiei de piata , mobilul activitatii economice il reprezinta obtinerea de...

Analiza prețuri

1.1. CONCEPTE CHEIE • Preţ • Valoare a unui bun • Mecanism autonom al preţurilor • Piaţă • Funcţie a cererii • Funcţie a ofertei • Funcţie a...

Comportamentul Întreprinzătorului și Căi de Reducere a Costurilor

Comportamentul întreprinzatorului si cai de reducere a costurilor Un rol important în înfaptuirea combinarii factorilor de productie îl are...

Ai nevoie de altceva?