Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 16503
Mărime: 61.54KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I NOŢIUNUI GENERALE DESPRE EXPERTIZĂ 4
 2. Secţiunea I Aspecte introductive 4
 3. Secţiunea II Noţiunea de expertiză 5
 4. Secţiunea III Importanţa expertizei 7
 5. Secţiunea IV Felurile expertizei 8
 6. CAPITOLUL II EXPERTIZELE CRIMINALISTICE 11
 7. Secţiunea I Aspecte introductive 11
 8. Secţiunea II Situaţiile dispunerii efectuării expertizei criminalistice 12
 9. Secţiunea III Dispunerea efectuării expertizei 13
 10. Secţiunea IV Pregătirea în vederea dispunerii expertizei 15
 11. $1 Necesitatea şi utilitatea dispunerii expertizei 15
 12. $2 Formularea întrebărilor 17
 13. $3 Punerea la dispoziţia expertului
 14. a materialelor necesare examinării 18
 15. $4 Alegerea instituţiei abilitate sau
 16. a experţilor ce urmează să efectueze expertiza 19
 17. $5 Actul prin care se dispune efectuarea expertizei 22
 18. CAPITOLUL III EFECTUAREA EXPERTIZEI CRIMINALISTICE 24
 19. Secţiunea I Dreptul expertului de a cunoaşte materialul cauzei
 20. şi limitele în care poate fi cunoscut materialul 24
 21. Secţiunea II Etapele expertizei criminalistice 25
 22. Secţiunea III Suplimentul de expertiză; lămuriri suplimentare
 23. cerute experţilor; efectuarea unei noi expertize 29
 24. $1 Suplimentul de expertiză 29
 25. $2 Lămuriri suplimentare cerute expertului 30
 26. $3 Efectuarea unei noi expertize 31
 27. Secţiunea IV Modalitatea efectuării expertizelor şi a noii expertize 33
 28. CAPITOLUL IV RAPORTUL DE EXPERTIZĂ 36
 29. Secţiunea I Conţinutul raportului de expertiză 36
 30. Secţiunea II Concluziile date de expert 39
 31. $1 Concluzii categorice sau certe 39
 32. $2 Concluzii de probabilitate 40
 33. $3 Concluzii de imposibilitatea rezolvării problemei 42
 34. Secţiunea III Verificarea concluziilor expertizei 43
 35. Secţiunea IV Aprecierea valorii probante
 36. a concluziilor raportului de expertiză 45
 37. CAPITOLUL V ASEMĂNĂRI ŞI DIFERENŢIERI DINTRE CONSTATĂRILE
 38. TEHNICO ŞTIINŢIFICE ŞI EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ 52
 39. CAPITOLUL VI CONCLUZII PRIVIND EXPERTIZA CRIMINALISTICĂ 54
 40. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

NOÚIUNI GENERALE DESPRE EXPERTIZĂ

Secţiunea I

Aspecte introductive

Prin săvârşirea mai multor categorii de infracţiuni se creează variate urme, datorită modului în care se acţionează, instrumentelor utilizate sau pierderea anumitor obiecte ori substanţe de către persoane implicate în săvârşirea infracţiunii concrete . Descoperirea valorii probante a acestor "martori muţi", de multe ori, se realizează cu ajutorul cercetărilor întreprinse de persoane care posedă cunoştinţe de specialitate . Aceste cunoştinţe de specialitate, care sunt de competenţa unui specialist într-un anumit domeniu ştiinţific, tehnic sau artistic sunt necesare pentru lămurirea unor fapte şi împrejurări din cuprinsul unei cauze cercetate sau în curs de judecată. Specialistului i se pot cere aceste cunoştinţe pe care le posedă într-un anumit domeniu, atât în cursul urmăriri penale, cât şi în faza de judecată. Deci, organul judiciar dispune efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, medico-legale sau a expertizei corespunzătoare . Expertiza, constatarea tehnico-ştiinţifică, nu se dispune pentru a rezolva probleme de natură juridică, ci numai în vederea obţinerii datelor ce se pot descoperi doar prin cercetări ştiinţifice din alte domenii de activitate. Aceasta se dispune şi atunci când organul judiciar care cercetează cauza are suficiente cunoştinţe de specialitate în domeniul respectiv . În primul rând, nu toate persoanele interesate în proces au cunoştinţele necesare pentru înţelegerea valorii materialelor respective. Iar, în al doilea rând, rezultatele cercetărilor făcute de expert asupra materialelor puse la dispoziţia sa în acest scop sunt formate într-un raport de expertiză, "sub formă de concluzii, care este inclus în dosarul cauzei, ca mijloc de probă, putând fi studiat de persoanele interesate în cauza respectivă, fără să aibă nevoie de cunoştinţele corespunzătoare de specialitate .

Specialistul numit pentru a face o expertiză sau chiar o constatare tehnico-ştiinţifică, nu se subordonează organului de urmărire penală, deoarece atribuţiile sale sunt limitate prin actul de numire în care sunt trecute problemele la care i se cere să răspundă şi materialul pe care-l poate consulta.

Secţiunea II

Noţiunea de expertiză

Pentru lămurirea, rezolvarea unor fapte sau împrejurări în legatură cu unele aspecte ale unor infracţiuni sau pentru interpretarea justă a acestor aspecte, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, la cererea părţilor sau din oficiu, poate dispune efectuarea unor expertize.

Expertiza este procedeul probatoriu în cadrul căruia sunt folosite cunoştinţele specialiştilor pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ce formează obiectul probatoriu în cauze penale.

Se impune efectuarea unei expertize, care este facultativă, de către organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată, atunci când, pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului sunt necesare cunoştinţele unui expert . Potrivit prevederilor art. 117, Codul de procedură penală, în ipoteza săvârşirii unei infracţiuni de omor deosebit de grav ori a existenţei unor îndoieli asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului, expertiza psihiatrică este obligatorie.

Expertul este o persoană fizică ce are cunoştinţe de specialitate într-un anumit domeniu al ştiinţei, tehnicii sau artei, persoană recunoscută ca atare şi care este chemată în calitate de expert într-o cauză penală pentru a lămuri anumite fapte şi împrejurări ce formează obiectul probaţiuni în respectiva cauză.

Datorită dezvoltării intensive a ştiinţei, artei, tehnicii şi meseriilor, s-a lărgit foarte mult baza ştiinţifică a expertizei judiciare. Natura cauzei şi probele materiale ce urmează a fi examinate determină genul expertizei . În literatura juridică s-au emis diferite teorii în legătură cu natura expertizei, confundându-se situaţia expertului cu cea a organului de urmărire penală, a judecătorului, a martorului etc.

Aceste interpretări greşite în legătură cu expertul denotă necunoaşterea poziţiei juridice a expertizei.

Confundarea expertului cu un judecător, asimilarea expertului cu un martor sau confundarea cu un organ de urmărire penală este total greşită, deoarece expertul se pronunţă numai asupra unei probleme pentru care a fost numit, examinează fapte şi împrejurări în limita specialităţii sale şi, deci, putem spune că expertul se ocupă numai de probleme pentru care a fost dispusă expertiza.

Preview document

Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 1
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 2
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 3
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 4
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 5
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 6
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 7
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 8
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 9
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 10
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 11
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 12
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 13
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 14
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 15
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 16
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 17
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 18
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 19
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 20
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 21
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 22
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 23
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 24
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 25
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 26
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 27
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 28
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 29
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 30
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 31
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 32
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 33
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 34
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 35
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 36
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 37
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 38
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 39
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 40
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 41
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 42
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 43
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 44
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 45
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 46
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 47
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 48
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 49
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 50
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 51
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 52
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 53
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 54
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 55
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 56
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 57
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 58
Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Ai nevoie de altceva?