Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 27412
Mărime: 89.47KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul I. Reglementarea calitatii de comerciant - pag.1
 2. Sectiunea 1 . Conceptia Codului comercial roman privind subiectele raporturilor
 3. Comerciale . - pag.1
 4. Sectiunea 2 . Definitia comerciantului . - pag.2
 5. Sectiunea 3 . Categorii de comercianti . - pag.4
 6. Capitolul II. Calitatea de comerciant . - pag.11
 7. Sectiunea 1 . Conditii pentru dobandirea calitatii de comerciant . – pag.11
 8. Sectiunea 2 . Dobandirea calitatii de comerciant. – pag.17
 9. 2.1. Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica . – pag.17
 10. 2.2. Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoanele juridice .-pag.20
 11. Sectiunea 3 . Dovada calitatii de comerciant. – pag.24
 12. Sectiunea 4 . Incetarea calitatii de comerciant . – pag.25
 13. Capitolul III. Conditii de exercitare a activitatii comerciale . – pag.29
 14. Sectiunea 1 . Principiul libertatii comertului . – pag.29
 15. Sectiunea 2 . Capacitatea peroanei fizice ceruta pentru a fi comerciant. – pag.30
 16. Sectiunea 3 . Restrictiile privind exercitarea activitatii comerciale . – pag38
 17. 3.1 Incapabilitati , decaderi , interdictii , autorizatii , incidenta materiei
 18. dreptului comun . – pag 38
 19. Sectiunea 4 . Protectia consumatorului . – pag.44
 20. Sectiunea 5 . Rolul camerelor de comert si industrie in desfasurarea activitatii
 21. comerciale . – pag.46
 22. Sectiunea 6 . Sanctionarea operatiunilor comerciale ilicite . – pag.48
 23. Capitolul IV. Obligatiile profesionale ale comerciantilor . – pag.50
 24. Sectiunea 1 . Publicitatea prin registrul comertului .
 25. 1.1 Rolul publicitatii prin registrul comertului . – pag.52
 26. 1.2 Organizarea publicitati prin registrul comertului. – pag.55
 27. 1.3 Efectuarea inregistrarilor in registrul comertului . – pag. 58 1.4 Efectele inregistrarilor in registrul comertului . – pag. 62
 28. 1.5 Calea de atac impotriva inregistrarilor in registrul comertului – pag.64
 29. 1.6 Sanctiunile nerespectari obligatilorprivind efectuarea inregistrarilor in
 30. registrul comertului. – pag.65
 31. Sectiunea 2 . Organizarea si tinerea contabilitatii activitatii comerciale . – pag.66
 32. 2.1 Obligatia organizarii si conducerii contabilitatii . – pag.66
 33. 2.2 Organizarea si conducerea contabilitatii . – pag.68
 34. 2.3 Sanctiunile pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind
 35. organizarea si conducerea contabilitatii . – pag.73
 36. Sectiunea 3 . Exercitarea comertului in limitele concurentei licite . – pag.74
 37. 3.1 Libertatea concurentei in economia de piata . – pag.74
 38. 3.2 Protectia impotriva practicilor anticoncurentiale si a concentrarilor
 39. economice . – pag.75
 40. 3.3 Protectia impotriva concurentei neloiale . – pag.77
 41. CONCLUZII . – pag.81
 42. BIBLIOGRAFIE . – pag.85

Extras din proiect

Reglementarea calitatii de comerciant

Sectiunea 1

Conceptia Codului comercial roman privind raporturile comerciale .

Potrivit Codului comercial roman , subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atat comerciantii cat si necomerciantii . Dreptul comercial roman avand la baza sistemul obiectiv dispune ca oricarei persoane care savarseste fapte obiective de comert , i se aplica prevederile legislatiei comerciale , indiferent daca persoana care le savarseste are sau nu calitatea de comerciant . Sau , altfel spus , poate fi subiect al unui raport comercial atat un comerciant cat si un necomerciant daca acesta savarseste una sau mai multe din faptele de comert enumerate in art. 3 Cod com .

Daca faptele de comert obiective sunt savarsite cu caracter profesional de catre o persoana avand comertul ca o profesiune, obisnuita , aceasta persoana dobandeste in temeiul art. 7 Cod com. calitatea de comerciant . In virtutea acestei calitati , art. 4 Cod com. prezuma ca fiind fapte de comert , pe langa cele enumerate in art. 3 Cod com. , celelalte contracte si obligatiuni ale unui comerciant , daca nu sunt de natura civila sau daca contrariul nu rezulta din insusi acel articol.

Daca insa savarsirea faptelor de comert obiective de catre o persoana are caracter accidental , raportul juridic care se naste este supus legilor comerciale , dar persoana care le-a savarsit; pastreaza calitatea de necomerciant . (art. 9 Cod com. )

Daca savarsirea faptelor de comert obiective , de catre o persoana , are caracter intamplator , raportul juridic generat de un astfel de fapt va fi supus legii comerciale , fara insa ca persoana in cauza sa dobandeasca statutul de comerciant . Situatia este aceeasi in cauza in care actul incheiat este o fapta de comert numai pentru una din partile actului juridic , raportul juridic va fi supus reglementarii dreptului comercial , fara ca , prin aceasta , persoana pentru care actul nu este fapta de comert , sa devina comerciant . Incheierea unui act care numai pentru contractant reprezinta o fapta de comert , atrage , de asemenea , aplicarea legii comerciale intregului raport juridic nu insa si calitatea de comerciant pentru partea contractanta .

Cu toate ca subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atat comerciantii , cat si necomerciantii , totusi , in principal activitatea comerciala se realizeaza de catre comercianti . Aceasta calitate il indreptatea pe ilustrul comercialist I .L. Georgescu sa afirme :

“comerciantul este cel mai de seama actor al vietii economice si juridice ” .

Avand in vedere rolul comerciantilor in activitatea comerciala , Codul comercial precizeaza notiunea de comerciant si reglementeaza statutul juridic al comerciantilor .

Sectiunea 2

Definitia comerciantului.

Spre deosebire de faptele de comerţ , care nu au o definiţie legala , comerciantul este definit in art. 7 Cod Com. , astfel : “ Sunt comercianţi aceia care fac fapte de comerţ , avand comerţul ca o profesiune obişnuita , si societăţile comerciale “ Deci sunt comercianti atat persoanele fizice care savarsesc fapte de comert ca profesiune obisnuita , si societatile comerciale ‘’. Deci sunt comercianti atat persoanele fizice care savarsesc fapte de comert ca profesiune obisnuita – comercianti individuali - cat si persoanele juridice - comercianti colectivi. Codul Comercial defineste comerciantul persoana fizica nu prin apartenenta sa la un anumit grup profesinal - sistemul obiectiv - , ci prin actele si operatiunile , faptele de comert pe care le savarseste cu caracter profesional . In ceea ce priveste persoanele juridice , Codul comercial se rezuma la a preciza ca : " au calitatea de comerciant si societatile comerciale " . In consecinta vor avea calitatea de comerciant persoanele juridice care imbraca forma societatilor comerciale , potrivit legii nr . 31/1990. Precizarea notiunii de comerciant prezinta un interes deosebit.

Persoana care dobandeste statutul de comerciant , beneficiaza de un regim juridic diferit de acela al necomerciantilor .Astfel , calitatea de comerciant produce unele consecinte juridice asupra raporturilor juridice , la care persoana fizica participa , astfel :

- in vederea protejarii intereselor participantilor la activitatile

comerciale, legea stabileste anumite obligatii profesionale ale

comerciantilor : inmatricularea in registrul comertului , obligatia de a tine

anumite registre comeciale , respectarea regulilor privitoare la concurenta

loiala.

- actele comerciale incheiate de comerciant sunt supuse unor reguli

speciale , diferite de regimul juridic al actelor civile . Codebitorii sunt prezumati a fi solidari intre ei (art. 42 C.Com) ; dovada drepturilor comerciale se poate face cu orice mijloc de proba admis de lege (art. 46 C.Com).

- comerciantii – individuali sau colectivi – pot participa la

constituirea unor camere de comert , destinate a le promova si apara interesele .

- in cazul incetarii platilor pentru datoriile comerciale, comerciantul

poate fi declarat in stare de faliment (L. 64/1995 modificata )

- pentru profitul realizat din activitateacomerciala , comerciantii

sunt supusi impozitului catre stat (Legea nr.12/1991 privind impozitul pe profit )

- instituirea “prezumtiei de comercialitate“ pentru toate

operatiunile savarsite de un comerciant , ce vor fi supuse legilor comerciale . (Art. 4 Ccom . )

Intru-cat activitatea comerciala cuprinde , atat activitatea de producere a marfilor si serviciilor , cat si activitatea de circulatie (distributie ) a marfurilor , notiunea de comerciant este o notiune generica ; ea desemneaza orice persoana fizica sau juridical care desfasoara , in mod profesional , o activitate comerciala indiferent de obiectul acesteia .

Preview document

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 1
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 2
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 3
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 4
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 5
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 6
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 7
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 8
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 9
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 10
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 11
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 12
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 13
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 14
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 15
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 16
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 17
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 18
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 19
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 20
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 21
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 22
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 23
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 24
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 25
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 26
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 27
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 28
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 29
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 30
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 31
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 32
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 33
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 34
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 35
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 36
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 37
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 38
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 39
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 40
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 41
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 42
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 43
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 44
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 45
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 46
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 47
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 48
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 49
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 50
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 51
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 52
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 53
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 54
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 55
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 56
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 57
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 58
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 59
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 60
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 61
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 62
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 63
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 64
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 65
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 66
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 67
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 68
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 69
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 70
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 71
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 72
Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Calitatea de Comerciant in Raporturile Juridice Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Consumatorilor și Răspunderea pentru Produsele Defectuoase

Protectia consumatorilor înglobeaza mai multe seturi de activitati specializate, care au ca scop apararea si conservarea integritatii...

Calitatea de Comerciant

Cap I.Noţiunea de comerciant a.Noţiunea de comerciant Potrivit Codului comercial român, subiecte ale raporturilor comerciale pot fi atât...

Protecția consumatorului

1. Conceptul de consumator. Președintele Kennedy a utilizat prima dată noțiunea de consumator în 1962, rostind cuvintele devenite celebre...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Calitatea Produselor și Protecția Consumatorilor în Relatie cu Protectia Consumatorului

Calitatea a devenit cel mai important aspect al managementului contemporan. În prezent, prin calitate se înţelege mai mult decât noţiunea...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Constituirea, organizarea și funcționarea unei societăți comerciale în România

Societatea comercialǎ, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului , îşi datoreazǎ apariţia unor cauze economice şi sociale. Pe mǎsurǎ ce...

Te-ar putea interesa și

Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului

OBLIGĂŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANTULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PUBLICITĂTE PRIN REGISTRUL COMERŢULUI Capitolul I Noţiuni introductive 1.1Noţiuni...

Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială

Putem spune că dreptul comercial (devenit al profesioniștilor) este și va rămâne ramura cea mai dinamică a dreptului privat. Acesta este definit ca...

Participanții la raporturile juridice de comerț internațional

1.PARTICIPANTII LA RAPORTURILE JURIDICE DE COMERT INTERNATIONAL Subiectele raporturilor juridice din comertul international sunt, in principal...

Calitatea de Comerciant în Raporturile Juridice Comerciale

Reglementarea calităţii de comerciant I. Concepţia Codului comercial român privind raporturile comerciale. Potrivit Codului comercial român,...

Noțiuni Introductive privind Dreptul Afacerilor

1.1.Dispoziţii generale. Denumirea drept al afacerilor sugerează ieea că acest drept reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează...

Drept Comercial

CAPITOLUL 1 DREPTUL COMERCIAL - RAMURĂ A DREPTULUI PRIVAT SECŢIUNEA 1 NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI COMERCIAL 1.1. Noţiunea de drept comercial...

Dreptul Afacerilor

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR (COMERCIAL) Prin acest prim capitol se doreşte transmiterea către studenţi a noţiunilor de...

Curs Dreptul Afacerilor

Notiunea de drept. Consideratii introductive Statul si dreptul ca fenomene sociale au aparut concomitent ca rezultat al procesului dezvoltarii...

Ai nevoie de altceva?