Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 22160
Mărime: 80.91KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorel Gaina
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Cuprins

 1. Capitolul I : Noţiuni generale privind garanţiile
 2. Secţiunea 1: Originea şi evoluţia garanţiilor
 3. 1.1: Precizări prealabile
 4. 1.2: Evoluţia garanţiilor
 5. 1.3: Principiile noii reglementări a garanţiilor reale mobiliare
 6. Secţiunea 2: Funcţiile şi importanţa garanţiilor reale mobiliare
 7. 2.1: Funcţiile
 8. 2.2: Importanţa garanţiilor reale mobiliare
 9. Capitolul II : Noţiunea, caracterele juridice şi părţile contractului de garanţie reală mobiliară
 10. Secţiunea 1 : Noţiunea şi caracterele contractului de garanţie reală mobiliară
 11. 1.1: Noţiunea
 12. 1.2: Caracterele
 13. Secţiunea 2 : Părţile contractului de garanţie reală mobiliară
 14. 2.1: Consideraţii prealabile
 15. 2.2: Scurtă analiză a părţilor
 16. Capitolul III : Forma contractului de garanţie reală mobiliară
 17. Secţiunea 1: Elemente privind forma
 18. 1.1: Reglementarea cu privire la forma
 19. 1.2: Forma
 20. 1.3: Inovaţii legislative şi aplicaţii privind forma
 21. Capitolul IV: Efectele contractului de garanţie reală mobiliară
 22. Secţiunea 1: drepturile şi obligaţiile debitorului
 23. 1.1: Dreptul de a administra şi chiar de a dispune de bun
 24. 1.2: Obligaţia de a întreţine bunul şi de a-l folosi ca un bun proprietar
 25. 1.3: Obligaţia de a păstra bunul, fără a-l distruge, degrada ori deprecia
 26. Secţiunea 2: Drepturile şi obligaţiile creditorului
 27. 2.1: Un drept real asupra bunului debitorului
 28. 2.2: Dreptul de a verifica bunul afectat garanţiei
 29. 2.3: Dreptul de a intra în posesia sau de a reţine bunul afectat garanţiei şi dreptul de a-l vinde pentru a obţine plata obligaţiei garantate
 30. 2.4: Obligaţia de a restitui bunul afectat garanţiei
 31. Concluzii
 32. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I: Noţiuni generale privind garanţiile

Secţiunea 1: Originea şi evoluţia garanţiilor

1.1: Precizări prealabile

Garanţiile aparţin tradiţional dreptului civil, fiind strâns legate de instituţia obligatiilor. Obligaţia civilă, veche ca şi dreptul, este o prezenţă obligatorie fără de care viaţa economico – juridică nu poate fi concepută. Aşa cum în mod just s-a arătat, „obligaţiile se află la temelia oricărui raport de drept”. Normele ce compun instituţia obligatiilor reglementează un domeniu distinct si important de relaţii sociale şi patrimoniale ce se referă la schimburile de bunuri şi de prestaţii în care părţile se află pe o poziţie de egalitate juridică. Obligaţia –in sens larg- este raportul juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, de a da, a face, a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de către stat, în caz de neexecutare de bunavoie.

Raţiuni ce îşi au izvorul în nevoile şi ritmul afacerilor au impus anumite derogări de la regulile dreptului comun în materia obligaţiilor comerciale. Aceste derogări îşi justifică existenţa prin specificul actului de comerţ în condiţiile în care comerţul are nevoie de reguli juridice şi de instituţii favorabile pentru a asigura rapiditatea tranzacţiilor şi a dezvoltării creditului

Normele materiei obligaţiilor comerciale s-au impus tuturor legislaţiilor datorită acestor particularităţi, raportul juridic de drept comercial fiind diferit de raportul juridic obligaţional de drept civil.

Dincolo de aceste particularităţi, atât în dreptul comercial, cât şi în dreptul civil, esenţiala este asigurarea executării obligaţiei rezultate din contractul încheiat intre părţi, căci „Raţiunea finală a oricărei obligaţii este executarea ei”.

De aici porneşte şi determinarea conceptului de garanţie.

Pentru început trebuie remancat ca nicăieri Codul civil nu dă o definiţie a garanţiei şi nici nu face vreo enumerare a garanţiilor. De altfel, aceeaşi este situaţia şi în legislaţiile altor ţări.

Deşi are meritul incontestabil de a completa lacunele de ordin legislativ, nici în literatura juridică nu există unanimitate în ceea ce priveşte noţiunea de garanţie a obligaţiei. Autori români şi străini au considerat ca garanţiei trebuie să i se asigure un sens larg, prin ea desemnându-se orice mijloc juridic de evitare a unei pierderi sau de reparare a unei pagube. În această optică, a avea o garanţie însemnă a beneficia de un drept subiectiv prin exercitarea căruia titularul s-ar putea proteja de consecinţele păgubitoare ale unui fapt determinat

Într-o viziune sistemică, modernă, este concepută o definiţie largă a noţiunii de garanţie care ar include nu doar garanţiile propriu-zise, ci şi anumite procedee tehnice ori mijloace juridice care întăresc şansele de executare a obligaţiilor. Ca atare, prin garanţii ar trebui înţelese „toate acele mijloace tehnice extrinseci raportului obligaţiei, dar care vin să se alăture acesteia, spre a contribui la conservarea anumitor bunuri în vederea executării silite, la asigurarea executării reale a obligaţiei sau la despagubirea creditorului, în cazul în care executarea reală nu mai are loc”. Aceste garanţii sunt clasificate de autor in garanţii preventive ( dreptul de retenţie, indisponibilizarea unor bunuri), garanţii ale executării reale (clauza penală, arvuna) şi garanţii propriu-zise sau reparatorii.

Preview document

Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 1
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 2
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 3
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 4
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 5
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 6
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 7
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 8
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 9
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 10
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 11
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 12
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 13
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 14
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 15
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 16
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 17
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 18
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 19
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 20
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 21
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 22
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 23
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 24
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 25
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 26
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 27
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 28
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 29
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 30
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 31
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 32
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 33
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 34
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 35
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 36
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 37
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 38
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 39
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 40
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 41
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 42
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 43
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 44
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 45
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 46
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 47
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 48
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 49
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 50
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 51
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 52
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 53
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 54
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 55
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 56
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 57
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 58
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 59
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 60
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 61
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 62
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 63
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 64
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 65
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 66
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 67
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 68
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 69
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 70
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 71
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 72
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 73
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 74
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 75
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 76
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 77
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 78
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 79
Efectele Contractului de Garanție Reală Mobiliară - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Efectele Contractului de Garantie Reala Mobiliara.doc

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Creditarea Persoanelor Fizice

Noţiunea de credit este utilizată în sensuri diferite, după cum este vorba de comerţ, de legislaţie fiscală sau de contabilitate. Ca şi o definiţie...

Contractul de Garantie Reala Mobiliară

Introducere Sistemul garanţiilor reale mobiliare s-a dezvoltata şi s-a perfecţionat în ţara noastră o dată cu intrarea în vigoare a noii...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Contractul de vânzare-cumpărare

I. Contractul de vanzare-cumparare comerciala. A. CONTRACTUL DE LEASING Intr-o economie sanatoasa, in care regulile pietei sunt bine statuate,...

Garanțiile reale mobiliare

1. Notiunea si functiile garantiilor reale mobiliare Pentru inceput trebuie remarcat faptul ca nu exista in Codul civil roman nici o definitie a...

Fondul de comerț

CADRUL LEGAL Expresia "fond de comert" este folosita rareori de legiuitor,atat in dreptul roman cat si in cel francez. In dreptul roman,in mod...

Ai nevoie de altceva?