Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 29679
Mărime: 116.20KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. DANIELA MARINESCU
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE DREPT ȘCOALA DOCTORALĂ DE DREPT, AN I AN UNIVERSITAR 2010-2011

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I
 3. PROTECȚIA MEDIULUI ÎN AȘEZĂRILE UMANE pag.
 4. 1.1. Conceptul de aşezare umană pag.
 5. 1.1.1. Obiectivele protecţiei mediului în aşezările umane pag.
 6. 1.2. Protecția factorilor naturali de mediu în așezările umane pag.
 7. 1.2.1. Fundamentarea standardelor pentru protecţia mediului pag.
 8. 1.3. Protecția juridică a așezărilor umane pag.
 9. 1.3.1. Consideraţii generale pag.
 10. 1.3.2. Amenajarea teritoriului şi implicaţii asupra mediului înconjurător pag.
 11. 1.4. Răspunderi şi sancţiuni în domeniu pag.
 12. 1.4.1. Răspunderea civilă delictuală pag.
 13. 1.4.2. Răspunderea contravenţională în dreptul mediuluipag.
 14. 1.4.3. Răspunderea penală pag.
 15. 1.5. Răspunderile autorităţilor publice centrale şi locale,
 16. ale persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu pag.
 17. Capitolul II
 18. PROTECȚIA MEDIULUI CULTURAL, RURAL ȘI URBAN pag.
 19. 2.1. Rolul planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în protecţia factorilor de mediu din aşezările umane pag.
 20. 2.2. Protecţia mediului prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pag.
 21. 2.3. Instrumente administrative pentru protecția factorilor de
 22. mediu pag.
 23. 2.3.1. Structura instrumentelor administrative pag.
 24. 2.3.2. Etapele procesului de reglementare administrativă a protecţiei factorilor de mediu pag.
 25. 2.4. Protecția factorilor de mediu în dreptul european pag.
 26. 2.4.1. Politica Comunităţii Europene în domeniul factorilor naturali și antropici pag.
 27. 2.4.1.1. Acţiuni privind alinierea politicii şi practicii de mediu la directivele Uniunii Europene pag.
 28. 2.4.2. Finanţarea şi punerea în aplicare a politicii în domeniul protecţiei mediului pag.
 29. Capitolul III
 30. STADIUL ACTUAL PRIVIND ÎNDEPLINIREA DE CĂTRE ROMÂNIA A DIRECTIVELOR REFERITOARE LA ACQUIS-UL COMUNITAR DE MEDIUpag.
 31. 3.1. Aspecte generale privind Documentul de poziţie pentru capitolul 22 “Protecţia mediului”pag.
 32. 3.2. Strategii sectoriale de armonizare a acquis-ului de
 33. mediupag.
 34. 3.3. Efectul direct al directivelor în domeniul mediuluipag.
 35. Concluzii pag.
 36. Bibliografie pag.

Extras din proiect

INTRODUCERE

Problematica protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concentrează pe prevenirea şi combaterea fenomenelor de poluare provocate de unele activităţi umane, prevenirea deteriorării mediului datorită atât cauzelor naturale, cât şi acţiunilor antropice directe şi indirecte şi reconstrucţia zonelor deteriorate, soluţionarea problemelor globale, cum sunt cele privind încălzirea globală şi efectul de seră, distrugerea stratului de ozon, diminuarea producerii şi depozitării deşeurilor, precum şi pe creşterea progresivă a gradului de valorificare a deşeurilor, protejarea biodiversităţii, exploatarea raţională a resurselor naturale, etc.

Cunoaşterea stării mediului reprezintă premiza pentru luarea celor mai bune decizii privind dezvoltarea economico-socială la fiecare dintre nivelurile de decizie: local, regional, naţional, european.

Raportul anual privind starea mediului la nivel judeţean, regional şi respectiv naţional este elaborat în baza dispoziţiilor art. 75 lit. p) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul este o sinteză anuală a rezultatelor activităţii de monitorizare şi control a stării elementelor de mediu (aer, apă, sol, deşeuri, biodiversitate şi arii protejate, mediul urban, radioactivitatea mediului).

Acţiunile pentru protecţia mediului constitue obligaţii ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice, responsabilitatea privind protecţia mediului revenind autorităţii centrale şi teritoriale de mediu.

De asemenea, ţinând cont de prevederile art.11 din Constituţia României,”statul român are obligaţia să îndeplinească întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile cei revin din tratatele la care este parte”, aceste tratate dupa ratificarea de catre Parlament făcând parte din dreptul intern.

În acest context dreptul comunitar reflectă un accentuat dinamism, un ritm alert al multiplicării şi diversificării reglementărilor adoptate în ultimul timp. Din punct de vedere practic, aceste caracteristici se exprimă în două reguli fundamentale:

- Aplicarea directă a dreptului comunitar, şi respectiv

- Supremaţia acestuia în raport cu dreptul intern (naţional)

În virtutea acestei reguli, reglementările dreptului comunitar trebuie să-şi producă plenitudinea efectelor lor, în mod uniform, în toate statele membre.

Raportându-ne în mod special la directivele din domeniul mediului, este evident că nu toate cuprind prevederi cu efect direct în dreptul naţional. Totuşi, aşa cum vom vedea pe parcursul acestei lucrări, o serie de documente de acest gen comportă o asemenea caracteristică.

Capitolul I

PROTECȚIA MEDIULUI ÎN AȘEZĂRILE UMANE

1.1. Conceptul de aşezare umană

Aşezările umane pot fi considerate sisteme ecologice complexe (ecosisteme) create de populaţiile umane, alcătuiri antropice în care majoritatea transformărilor de materie, energie şi informaţie este realizată de om. In acest context, aşezarea trebuie privită ca un organism viu, nu ca o structură, ce formează în teritoriu o structură interdependentă, de a cărui organizare se ocupă urbanismul şi amenajarea teritoriului.

Una din situaţiile interferenţei ştiinţelor sociale şi umaniste cu cele ale naturii o constituie ecologia socială, influenţa sociologiei şi a ecologiei asupra ştiinţelor juridice.Socioecosistemul care cuprinde ecosisteme naturale şi umane, la care se adaugă sistemul mediului social este unitatea rezultată ca urmare a integrării omului în natură.

Spre deosebire de ecosistemele naturale, ecosistemul uman prezintă o ordine mult mai mare, ca urmare a controlului exercitat de un centru integrator ad-hoc.

Aşezările umane există sub forme extrem de diverse, de la satele cele mai primitive, până la megalopolisurile lumii superindustrializate. Fiecare din acest lung şir de tipuri de ecosisteme are un optim de structurare, organizare şi funcţionare care este în concordanţă cu psihologia, cultura şi aspiraţiile locuitorilor săi, având nevoi şi posibilităţi financiare specifice, grade diferite de agresivitate asupra mediuluf şi capacităţi specifice ale acestuia de a rezista la impacturile umane pe termen îndelungat.

De aceea, condiţiile concrete diferă fundamental de la o ţară la alta şi în cadrul fiecăreia, de la o zonă geografică la alta.Având un specific determinat de prezenţa populaţiei, aşezările umane trebuie să devină sisteme ecologice care să întrunească trăsăturile de echilibai menite să le asigure stabilitate şi viabilitate.Aşezările umane trebuie astfel concepute încât să ducă la crearea unui cadru, de viaţă în care să fie prezervată identitatea indivizilor, a familiilor şi a societăţilor şi să existe mijloace menite să permită desfăşurarea vieţii particulare, contactele personale şi participarea populaţiei la luarea hotărârilor.

Preview document

Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 1
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 2
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 3
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 4
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 5
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 6
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 7
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 8
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 9
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 10
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 11
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 12
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 13
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 14
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 15
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 16
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 17
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 18
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 19
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 20
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 21
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 22
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 23
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 24
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 25
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 26
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 27
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 28
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 29
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 30
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 31
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 32
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 33
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 34
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 35
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 36
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 37
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 38
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 39
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 40
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 41
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 42
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 43
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 44
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 45
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 46
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 47
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 48
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 49
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 50
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 51
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 52
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 53
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 54
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 55
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 56
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 57
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 58
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 59
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 60
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 61
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 62
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 63
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 64
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 65
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 66
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 67
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 68
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 69
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 70
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 71
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 72
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 73
Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Protectia Factorilor Naturali si Antropici in Asezarile Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Orașul Vicovu de Sus - argumente geografice pentru amenajări teritoriale de tip rural-urban

INTRODUCERE Zona studiată în această lucrarea de faţă se află pe teritoriul Depresiunii Rădăuţilor,”ţară de legendă„, asupra căreia şi-a pus...

Plan local de acțiune pentru mediu Tulcea

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN NOŢIUNEA DE PLAM 1.1. Ce este un PLAM? Un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) sau LEAP - Local Environmental...

Potențialul Turistic al Reliefului și Climei în Podișul Central Moldovenesc

CAPITOLUL I: INTRODUCERE 1.1. ARGUMENT Tema " Potenţialul turistic al reliefului şi climei în Podişul Central Moldovenesc" reprezintă un studiu...

Ecoturismul în România - studiu de caz Delta Dunării

Introducere Tema aleasă spre analiză se numeşte „REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII” şi cuprinde mai multe capitole şi subcapitole în care se...

Spațiul turistic în Dobrogea de Nord - Delta Dunării

Introducere Capitolul:Date cu caracter general 1.1 Incadrare in teritoriu-zonificare. Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în...

Protejarea din punct de vedere ecologic al suprafețelor ocrotite din Județul Vrancea

Introducere Omul, încă de la începuturile existenţei sale, s-a dezvoltat într-o strânsă legătură cu natura. Treptat, pe măsura evoluţiei, de la...

Amenajarea turistică în zona montană - studiu de caz - amenajarea turistică în zona Lacul Roșu

Introducere 1.Argumentearea alegerii temei Prin structura acestui proiect se face in prima parte o imagine a desfasurarii activitatiile turistice...

Metode de investigare a poluării solului

CAPITOLUL I CONSTITUENTI SI ÎNSUSIRILE SOLULUI I.1.COMPOZITIA SOLULUI Solul este un corp tridimensional constituit din trei faze: solida,...

Ai nevoie de altceva?