Metode pentru Conservarea Biodiversității

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 6312
Mărime: 17.56MB (arhivat)
Publicat de: Mara Timofte
Puncte necesare: 9
Proiectul de fata este o descriere a metodelor de conservare a biodiversitatii. El a fost prezentat la sustinerea certificatelor de competenta.

Cuprins

 1. ARGUMENT pag. 4
 2. CAPITOLUL 1. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII pag. 5
 3. 1.1. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii pag. 5
 4. 1.2. Explorarea şi colectarea plantelor pentru conservare pag. 6
 5. CAPITOLUL 2. METODE PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII pag. 7
 6. 2.1. Conservarea “ in situ” pag. 7
 7. 2.2. Conservarea “in situ” în România pag. 8
 8. 2.3. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pag. 10
 9. 2.4. Conservarea “ ex situ” pag. 12
 10. 2.5. Conservarea „ex situ” în parcuri zoo şi în grădini botanice pag. 15
 11. 2.6. Conservarea „ex situ” în România (Banca de gene Suceava) pag. 16
 12. CAPITOLUL 3. CONTROVERSA “IN SITU”/ “EX SITU” pag. 18
 13. CAPITOLUL 4. CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII PISCICOLE pag. 20
 14. 4.1. Importanţa biodiversităţii piscicole pag. 20
 15. 4.2. Pierderea biodiversităţii peştelui pag. 21
 16. ANEXE FOTO pag. 23

Extras din proiect

ARGUMENT

Conservarea biodiversităţii a devenit sau ar trebui să devină, una din cele mai urgente şi importante probleme ale omenirii. Este interesant faptul că, deşi omenirea îşi dă seama şi recunoaşte pierderile de resurse biologice şi mai ales consecinţele lor, totuşi nu se dovedeşte destul de hotărât pentru a le înfrunta. Aşa se explică de ce degradarea mediului continuă, iar măsurile aşteptate nu se întrevăd în raport cu urgenţele. Dacă comunitatea internaţională, naţională şi locală şi dacă fiecare locuitor al Terrei nu vor acţiona cu promptitudine, în următorii 30 de ani, 70% din suprafaţa Pământului va fi serios afectată ca urmare a distrugerilor făcute de om.

Numeroase specii de păsări şi mamifere vor dispărea sau o treime din fondul piscicol mondial se va epuiza ca urmare a supraexploatării, iar concentraţia de bioxid de carbon s-ar putea dubla pâna în 2050.

Degradarea solului se datorează în proporţie de 35% păşunatului excesiv, 30% despăduririlor şi 27% agriculturii (diferenţa aparţine altor factori).

Jumătate din cursurile de apă ale Planetei sunt serios poluate şi în curs de secătuire. 60 % din cele 227 cursuri de apă socotite cele mai mari din lume şi-au schimbat cursul ca urmare a construcţiei de baraje şi alte lucrări hidrotehnice.

Aceasta este situaţia actuală a mediului natural, în care se integrează şi biodiversitatea, scoţând-o în evidenţă cu scopul de a se înţelege mai bine, de ce se impune cu atâta insistenţă şi urgenţă conservarea diversităţii biologice. Biodiversitatea nu este suspendată undeva în afara mediului natural, ea există în interiorul lui, într-o strânsă interdependenţă cu toţi factorii de mediu.

Pierderea oricărui habitat duce inevitabil la pierderea tuturor formelor de viaţă ce le-a adăpostit.

CAPITOLUL 1

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

Fără îndoială, una din trăsăturile esenţiale ale lumii vii este diversitatea. Lumea vie evoluează neîntrerupt pentru că este diversă, iar diversitatea nu poate avea loc în afara evoluţiei. Diversitatea lumii vii a atins cote atât de înalte şi de perfecte, încât pentru a înţelege cauzele şi mecanismele biologice ale transformărilor, omul rămâne uimit de ceea ce observă la prima vedere: bogăţia, frumuseţea şi diversitatea formelor de viaţă.

Biodiversitatea este definită ca întreaga gamă a genelor, a speciilor şi a relaţiilor de interdependenţă a acestora cu mediul natural.

1.1. Măsuri pentru conservarea biodiversităţii

Conservarea biodiversităţii prezintă nu numai o importanţă deosebită, dar şi serioase dificultăţi în realizarea ei, generate de complexitatea aspectelor care caracterizează însăşi biodiversitatea, fiind în discuţie numeroasele structuri care o alcătuiesc, fiecare cu particularităţile ei biologice, fiziologice şi comportamentale, de cerinţele specifice ale condiţiilor de conservare, de necesitatea unor măsuri speciale de organizare şi management, a unor investiţii specifice de infrastrucutură etc. Şi toate acestea, datorită faptului că între vieţuitoarele ce trebuie conservate, există mari diferenţe în ceea ce priveşte cerinţele de mediul. Una este să conservi seminţe într-o bancă de gene şi alta să protejezi o rezervaţie naturală. Sau, unele sunt condiţiile de conservare a plantelor cu înmulţire vegetativă şi altele sunt necesare conservării plantelor cu înmulţirea sexuată. Diferenţele de condiţii devin şi mai tranşante când e vorba de conservarea sepciilor în mediul acvatic şi în cel terestru. Cu totul diferite sunt cerinţele de mediu pentru protejarea, spre exemplu a ursului Panda şi cele pentru conservarea balenei albastre. Aceste aspecte impun o cunoaştere temeinică a biologiei şi ecologiei speciilor de plante şi animale, pentru ca operaţiunile de conservare să se desfăşoare în cunoştiinţă de cauză.

1.2. Explorarea şi colectarea plantelor pentru conservare

Pentru ca plantele să poată fi conservate, ele trebuie mai întâi identificate şi colectate. Identificarea lor se face prin explorarea acelor areale, care, pe baza studiilor ecologice efectuate şi a unor informaţii primite de la oamenii locului, ar prezenta o importanţă prin existenţa unor specii de plante de valoare pentru unele utilizări. Acţiunea de explorare este foarte utilă, întrucât cu cât ea este făcută mai amănunţit şi mai temeinic, există premisele ca expediţiile de colectare să nu se facă la întâmplare, ceea ce ar duce la o slabă eficienţă a muncii de colectare. Mai trebuie adăugat că acţiunile de colectare, la care trebuie să participe echipe multidisciplinare de specialişti, sunt foarte costisitoare, fapt ce obligă la o serioasă organizare, pentru a scoate de la fiecare expediţie, maximum de eficienţă cu minimum de costuri. Informaţiile culese la faţa locului, despre plantele colectate, ajută foarte mult activitatea ulterioară din banca de gene, cercetătorii de aici, dispunând deja de o anumită orientare în utilizarea sursei respective. Pe baza informaţiilor culese şi a studiilor ecologice efectuate, se alcătuiesc echipele de colectare, precum şi traseele de străbătut. În ceea ce priveşte echipa de colectare, în măsura posibilităţiilor, în alcătuirea ei, trebuie să intre specialişti din ecologie, agronomie ş.a. În stabilirea traseelor, trebuie avut în vedere ca ele să fie alese, încât, pe de-o parte, să se realizeze obiectivul expediţiei, iar pe de alta, o maximă eficienţă sub raportul costurilor.

Odată stabilit locul şi planta ce urmează a fi colectată, se stabileşte mărimea optimă a probelor şi modul de formare a lor, încât să cuprindă maximum de variaţie genetică. În ceea ce priveşte mărimea optimă a probei pe amplasament, Marshall şi Brown (1975) recomandă între 50 şi 100 de indivizi (plante), în timp ce Bennet (1970) şi Allard (1970) recomandă 200-300 de plante. În ceea ce priveşte numărul optim de amplasamente necesare eşantionării, acesta este în strânsă legătură cu volumul cunoştinţelor despre răspândirea variaţiei în natură. Acolo unde aceste cunoştinţe sunt puţine, numărul de amplasamente trebuie să fie mai mare şi invers. Pentru speciile anual cultivate, amplasamentele trebuie alese la distanţe egale pe tot parcursul arealului, iar pentru speciile sălbatice amplasamentele trebuie grupate câte 5 pe cuprinsul arealului, grupele fiind distribuite egal între ele.

CAPITOLUL 2

METODE PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII

În funcţie de cerinţele biologice şi ecologie ale speciilor, de scopul conservării, metodele de conservare trebuie să corespundă acestor cerinţe.

În general există 2 forme mari de conservare : “in situ” şi “ex situ”

2.1. Conservarea “ in situ”

Această metodă de conservare constă în menţinerea plantelor sau animalelor în habitatele lor naturale, în care s-au format şi evoluat. Marele avantaj al acestui tip de conservare este că el permite vieţuitoarelor să-şi formeze evoluţia, în condiţiile naturale în care s-au format şi dezvoltat. Ele sunt puse în situaţia să co-evolueze cu bolile, dăunatorii şi cu condiţiile de stres ale mediului din zona respectivă.

Preview document

Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 1
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 2
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 3
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 4
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 5
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 6
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 7
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 8
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 9
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 10
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 11
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 12
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 13
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 14
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 15
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 16
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 17
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 18
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 19
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 20
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 21
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 22
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 23
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 24
Metode pentru Conservarea Biodiversității - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Metode pentru Conservarea Biodiversitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Ecosistemul Delta Dunării

CAP. I. ISTORIC 1. Asezare, intindere Dunarea, izvorand din Germania, adunand afluentii din zece tari si traversand patru capitale, dupa un...

Strategii și politici de combatere a poluării și protejare a mediului studiu de caz realizat în zona protejată Delta Dunării

Capitolul I – Prezentarea generală a zonei Delta Dunării I.1. Generalități Pornind de la nevoia asigurării unor condiţii reale pentru dezvoltarea...

Efectele poluării aerului asupra mediului

Introducere Atmosfera sete unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorita capacitatii sale limitate de a absorbi si a neutraliza...

Degradarea Stratului de Ozon

Introducere: Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Mult timp exploatată...

Poluarea Deltei Dunării

I.Delta Dunarii-caracterizare Delta Dunării, cea mai umedă zonă a Europei, cea mai joasă şi mai nouă regiune de câmpie, este situată în partea de...

Poluarea Deltei Dunării - studiu de caz

POLUAREA DELTEI DUNARII Introducere: Izvorand din muntii Padurea Neagra din Germania si traversand 8 tari si trei capitale, parcurgand 2857 km,...

Factorii poluării aerului

POLUAREA AERULUI Este adesea vizibilă sub forma fumului din hornuri si a gazelor de la tevile de esapament ale masinilor. Fumul este un amestec...

Poluarea în Delta Dunării

Poluarea apei Apa este un factor important în echilibrele ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă actuală cu consecinţe mai mult sau mai...

Te-ar putea interesa și

Conservarea biodiversității în condițiile crizei economico-financiare actuale

Introducere Biodiversitatea şi ecosistemele oferă servicii nepreţuite pentru societate. Acestea includ alimente, apă curată, resurse genetice,...

Conservarea biodiversității în Județul Gorj

Introducere “Se insala cine crede ca o priveliste e aceeasi vazuta in aceleasi conditiuni, ca rasariturile, amiezile si amurgurile se repeta. Cine...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Programe naționale de cercetare dezvoltare și inovare

1.Descrierea programului 1.1.Obiective; subprograme Obiectivul general al Programului MENER este creşterea competitivităţii economiei şi...

Strategii de conservare a biodiversității

INTRODUCERE Necesitatea conservării biodiversității este o datorie, a noastră a tuturor deoarece comunitățile umane nu pot trăi și nu se pot...

Implementarea Tehnicilor de Management a Vizitatorilor în Ariile Protejate

1.Noi abordari in conservarea naturii Aderarea la Uniunea Europeană va necesita numeroase modificări ale legislaţiei şi cadrului instituţional. În...

Modalități de Conservare a Habitatelor Terestre

I.Introducere Preocupările pentru protecţia mediului natural s-au făcut resimţite încă de la sfârşitul secolului al XIX lea, când s-a făcut...

Principiul prevenirii în dreptul mediului

1. INTRODUCERE Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majora, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții...

Ai nevoie de altceva?