Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 17948
Mărime: 609.64KB (arhivat)
Publicat de: Eduard Necula
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.dr.ing. Corina Mustereț
UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECŢIA MEDIULUI SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

 1. CAP.I Tema de proiectare
 2. CAP.II Memoriu tehnic
 3. CAP.III Aspecte generale privind epurarea apelor uzate
 4. 3.1. Poluanţi caracteristici
 5. 3.2. Condiţii de calitate privind factorul de mediu apa. Normative
 6. 3.3. Caracterizarea apelor uzate municipale
 7. CAP.IV Tehnologia adoptată pentru epurarea apelor uzate municipale
 8. 4.1. Variante tehnologice de epurare a apelor uzate municipale
 9. 4.2. Factorii care influenţeaza selecţia operaţiilor şi proceselor unitare în alcatuirea schemelor tehnologice de epurare
 10. 4.3. Determinarea gradului de epurare necesar
 11. 4.4.Calculul concentratiilor intermediare
 12. 4.5. Alegerea variantei tehnologice optime şi descrierea detaliată a procesului tehnologic adoptat.
 13. 4.6. Schema bloc a procesului de epurare mecano-chimico-biologică
 14. 4.7. Materii prime auxiliare şi utilităţi
 15. 4.8. Subproduse materiale şi energetice, deşeuri
 16. CAP.V Proiectarea tehnologică a utilajelor
 17. 5.1. Debite de calcul şi de verificare utilizate pentru proiectarea tehnologică a utilajelor
 18. 5.2. Dimensionarea utilajelor din cadrul treptei mecanice de epurare
 19. 5.2.1.Dimensionarea grătarelor şi sitelor
 20. 5.2.2. Dimensionarea deznisipatorului
 21. 5.2.3. Dimensionarea decantoarelor primare
 22. 5.3. Dimensionarea utilajelor din cadrul treptei biologice de epurare
 23. 5.3.1. Dimensionarea bazinului cu nămol activ
 24. 5.3.2. Dimensionarea bazinelor secundare
 25. 5.4. Tratarea nămolurilor (aspecte generale privind colectarea şi tratarea nămolurilor)
 26. 5.5. Fişe tehnice ale utilajelor
 27. CAP.VI Construcţii şi instalaţii prevăzute în cadrul proceselor staţiei de epurare
 28. 6.1.Construcţii şi instalaţii legate direct de procesul tehnologic de epurare a apelor uzate
 29. 6.2.Construcţii si instalaţii anexe statiei de epurare municipale
 30. Schema tehnologică de epurare a apelor uzate municipale
 31. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Tema de proiectare

Să se proiecteze proiectul tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane. Se dau următoarele date:

A. Debite de calcul:

Qzi, med = 0,255 m3/s;

Qzi, max = 0,295 m3/s;

Qorar, min = 0,220 m3/s;

Qorar, max = 0,310 m3/s.

B. Compoziţia apelor uzate care sunt introduse în staţia de epurare

Solide în suspensie: Ciss = 290 mg/l;

Substanţe organice: CBO5 = 256 mg/l;

CCOCr = 291 mg/l;

Azot total : CiN = 10,0 mg/l;

Temperatura apei uzate: 200C;

pH = 7;

Constanta de consum a oxigenului din apele uzate: K1 = 0,1 zi-1

C. Analize de laborator ale receptorului natural în care se deversează apele uzate epurate:

Oxigen dizolvat: COr = 6 mg /l (concentraţia oxigenului dizolvat din receptor);

Substanţe organice:CBO5 = 20 mg/l;

CCOCr = 50 mg/l;

Solide în suspensie: Cfss = 50 mg/l;

Azot total: CeN = 2,5 mg/l;

Temperatura medie a apei este de 100C;

Constanta de oxigenare a apei: K2 = 0,2 zi-1

D. Studiile hidrologice ale receptorului natural indică:

Viteza medie a apei: v = 1,5 m/s;

Debitul emisarului : Qe = 5 m3/s;

Coeficientul de sinuozitate al râului: Ǿ = 1,2;

Constanta vitezei de consum a oxigenului din apele uzate:K = 0,1 zi-1

E. Utilaje ce urmează a fi proiectate.

Capitolul II

Memoriu tehnic

Epurarea apelor uzate municipale şi industriale este o necesitate a societăţii contemporane în permanentă dezvoltare. Creşterea populaţiei şi industrializarea continua indispenabila modernizării societăţii au condus la creşterea consumului de apă, a volumului de ape uzate, a numarului şi complexităţi poluanţilor din aceste ape uzate.

Proiectul urmăreşte să rezolve principalele probleme generate de infrastructura apei potabile existenta în zonele urbane, astfel încât să fie protejate atât mediul înconjurător cât şi efluentul.

Lucrarea urmăreşte proiectarea unei staţii de epurare a apelor uzate municipale, cât mai eficenta din punct de vedere economic şi ecologic, care asigură eliminarea unei categorii de poluanţi denumiţi refractari sau prioritari, care produc efecte economice şi ecologice negative şi care trec neschimbaţi prin treptele de epurare mecano-chimica şi biologică.

În primul capitol se pezinta datele de proiectare a proiectului tehnologic al unei staţii de epurare a apei uzate urbane.

În al doilea capitol este prezentat memoriul tehnic.

Cel de-al treilea capitol, ne introduce asupra problemelor generale legate de epurarea apelor uzate industriale, cu referiri directe la epurarea mecanică, epurarea chimică şi epurarea biologică a apelor uzate, la clasificarea şi prezentarea principalelor compuşi organici nebiodegradabili (poluanţi refractari sau prioritari).

În al patrulea capitol, se prezintă principalele variante de epurare a apelor uzate pentru eliminarea compuşilor nebiodegradabili din apele uzate, grupate după tipul procesului care stă la baza metodei. Pentru fiecare din metode se prezintă informaţii legate de desfăşurarea procesului, uilajele specifice care se folosesc, factorii şi condiţiile care influenţează eficiența procesului, mecanismele de reactie.

Preview document

Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 1
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 2
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 3
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 4
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 5
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 6
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 7
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 8
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 9
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 10
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 11
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 12
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 13
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 14
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 15
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 16
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 17
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 18
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 19
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 20
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 21
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 22
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 23
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 24
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 25
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 26
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 27
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 28
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 29
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 30
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 31
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 32
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 33
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 34
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 35
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 36
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 37
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 38
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 39
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 40
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 41
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 42
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 43
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 44
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 45
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 46
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 47
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 48
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 49
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 50
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 51
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 52
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 53
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 54
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 55
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 56
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 57
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 58
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 59
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 60
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 61
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 62
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 63
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 64
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 65
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 66
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 67
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 68
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 69
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 70
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 71
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 72
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 73
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 74
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 75
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 76
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 77
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 78
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 79
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 80
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 81
Tehnologii și Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Tehnologii si Biotehnologii de Epurare a Apelor Uzate.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Tehnologii curate aplicate în industrie

Cap. 1. CONSIDERATII PRIVIND STADIUL ACTUAL AL PROCEDELOR DE TAIERE TERMICA Alegerea procedeului de debitare se face în funcţie de precizia impusă...

Bio-Dieselul

Biocarburanţii reprezintă o oportunitate in viitorul apropiat, de înlocuire a produselor petroliere, în vehiculele existente. Biocombustibilii sunt...

Captarea și Stocarea Emisiilor de CO2 - Oxicombustia

1. Introducere Industria energetică, industria chimică, metalurgia, fabricarea cimentului, transporturile, arderea deşeurilor, sunt cele mai...

Tehnologii nepoluante - energia eoliană

I. ROMÂNIA ȘI TRECEREA SPRE TEHNOLOGII NEPOLUANTE După schimbarea de regim din 1989, consumul energetic din țara noastră a scăzut. Schimbarea...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Cercetări privind epurarea apelor uzate urbane și evaluarea riscului de mediu

Introducere Apa este prezentă ca element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o activitate umană, existenţa unei...

Tehnologia obținerii berii din malț

Berea este o băutură alcoolică nedistilată, obţinută în urma fermentaţiei acoolice folosind ca materii prime apa, hamei, drojdii (din familia...

Proiectarea unei instalații de epurare a apelor uzate

Capitolul I. Tema de proiectare Sa se elaboreze proiectul tehnologic al unei statii de epurare ape uzate urbane. Se dau urmatoarele date: A....

Impactul apelor evacuate prin canalul Cuzdrioara de la combinatul de celuloză și hârtie SC Someș SA Dej asupra mediului

I. PARTEA GENERALĂ 1. INTRODUCERE Industria de celuloză şi hârtie constituie o sursă permanentă de poluare atât prin faptul că utilizează 50% din...

Proiectarea unei instalații tehnologice pentru îndepărtarea ionilor de Pb (II) și Hg (II) din apele de proces provenite din industria extractivă

Rezumatul lucrării Lucrarea urmărește proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate cu conținut de plumb și mercur provenite din industria...

Reciclarea deșeurilor din industria alimentară

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Metode Biotehnologice de Reciclare a Produselor Reziduale din Industria Berii

1.1.MATERII PRIME UTILIZATE PENTRU FABRICAREA BERII: Berea este o bautura alcoolica nedistilata obtinuta prin fermentarea cu ajutorul drojdiei a...

Posibilități de Reducere a Poluării și sau Minimizarea Deșeurilor în Epurarea în Bioreactoare de Tip Secvențial a Apelor Uzate

Posibilităţi de reducere a poluării şi /sau minimizarea deşeurilor în epurarea în bioreactoare de tip secvenţial a apelor uzate. SUMAR EXECUTIV...

Ai nevoie de altceva?