Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6530
Mărime: 34.00KB (arhivat)
Publicat de: Ligia C.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I - CADRUL GENERAL AL CONTABILITĂȚII 5
 3. 1.1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND SALARIZAREA 5
 4. 1.2. DOCUMENTE PRIMARE UTILIZATE PRIVIND SALARIZAREA 6
 5. CAPITOLUL II SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE 8
 6. 2.1. RECUNOASTEREA SI EVALUAREA BENEFICIILOR ANGAJATILOR 10
 7. CAPITOLUL III. SISTEMUL DE CONTURI UTLIZAT LA SALARII 11
 8. 3.1. MODUL DE CONSTITUIRE SI DE PLATA A IMPOZITELOR PE SALARII 12
 9. CAPITOLUL IV. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND PROTECTIA SI ASIGURARILE SOCIALE 13
 10. STUDIU DE CAZ 17
 11. CONCLUZII 19
 12. BIBLIOGRAFIE 20

Extras din proiect

INTRODUCERE

Orice activitate care se initiaza sau exista in societate, genereaza nevoia de munca. Aceasta reprezinta volumul total de munca necesar activitatilor intr-o tara pe o perioada data. Dar ea nu contine in intregime o cerere care se exprima (manifesta) pe piata muncii. Conditia generala pentru ca nevoia de munca sa ia forma cererii de munca este remunerarea sa (salarizarea ei). De aceea, in cererea de munca, nu se includ activitatile care se pot realiza de catre femeile casnice, militari in termen, studenti si alti nesalariati.

Cererea de munca reprezinta nevoia de munca salariata, care se formeaza la un moment dat intro economie de piata. Cererea se exprima prin intermediul numarului de locuri de munca.

Satisfacerea nevoii de munca se realizeaza pe seama utilizarii disponibilitatilor de munca existente in societate, adica a volumului de munca, ce poate fi depus de populatia apta de munca a tarii respective, in perioada data. Si in acest caz, trebuie sa avem in vedere ca nu toate disponibilitatile de munca se constituie in oferta, ci numai acelea care urmeaza sa fie remunerate, salarizate.

Oferta de munca este formata din munca pe care o pot depune membrii societatii in conditii salariale.

Oferta de munca se exprima prin numarul celor apti de munca sau populatia apta, disponibila din care se scade numarul femeilor casnice, al studentilor si al celor care nu doresc sa se angajeze in nici o activitate, intrucat, au resurse pentru existenta sau alte preocupari.

Piata muncii, ca expresie a raportului dintre cerere si oferta se desfasoara in doua trepte sau faze. Prima se manifesta pe ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere si oferta, determinate de particularitatile tehnico-economice ale activitatilor. In cadrul acestei faze, se formeaza conditiile generale de angajare a salariatilor, se contureaza principiile care actioneaza la stabilirea salariilor si o anumita continuare a celei dintai si consta in intalnirea cererii cu oferta de munca in termini reali, in functie de conditiile concrete ale firmei si salariatilor ei.

Lucrarea intitulata “ Contabilitatea creanțelor și a datoriilor cu personalul, asigurările și protecția socială “ isi propune sa prezinte modul de calcul al salariului, al datoriilor la asigurarile sociale, asigurari de sanatate, fond de somaj, fond de risc si accidente, scopul final fiind o mai buna intelegere a problemelor legate de salarizare.

Conform Legii 571/2003, venituri din salarii sunt considerate toate veniturile in bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitatea temporara de munca.

Bugetul asigurarilor sociale de stat, alaturi de bugetul de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale formeaza bugetul public.

In economia contemporana, bugetul public constituie veriga centrala a sistemului financiar al oricarei tari, fiind expresia unui tip specific de relatii financiare - relatiile bugetare - care se manifesta in procesele formarii si utilizarii fondurilor bugetare necesare organelor statului de la nivel national si de la nivelul unitatilor sale administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL I - CADRUL GENERAL AL CONTABILITĂȚII

1.1 ELEMENTE GENERALE PRIVIND SALARIZAREA

Salariile reprezinta pretul fortei de munca utilizate in procesul de productie, precum si acea parte din venitul national destinata consumului individual al salariatilor bugetari, in functie de munca prestata si sectorul neproductiv de activitate unde lucreaza.

Marimea drepturilor de personal se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre angajatori si salariati. In urma negocierilor se stabileste un contract colectiv de munca care contine forma de salarizare, sistemul de sporuri, de premiere si alte drepturi si obligatii. In baza contractului colectiv de munca se incheie contracte individuale de munca ce pot contine elemente in plus, dar in nici un caz in minus fata de contractul colectiv de munca. Angajatorii sunt obligati sa negocieze salariul la cel putin nivelul salariului minim brut pe tara.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara.

Structural, salariile sunt formate din: salariul de baza cuvenit angajatilor, sporurile si adaosurile pentru conditii deosebite de munca si pentru rezultatele obtinute (sporuri pentru conditii grele de munca, sporuri pentru orele prestate pe timpul noptii, sporuri pentru orele suplimentare de munca, sporuri pentru vechime neintrerupta in munca), indemnizatiile si alte sporuri acordate pentru conducere, indexarile de salariu si compensarea cresterilor de preturi, indemnizatiile acordate pentru concediul de odihna.

In fondul de salarii sunt incluse si indemnizatiile platite personalului, care lucreaza pe baza de contracte de prestari servicii in masura in care sunt prevazute a fi suportate de acesta.

Sunt incluse in categoria decontarilor cu personalul si ajutoarele materiale si de protectie sociala sub forma de: ajutoare de boala pentru incapacitate temporara de munca, ajutoare de deces si alte ajutoare acordate de unitatea patrimoniala, care se suporta din contributia pentru asigurari sociale, precum si sumele achitate potrivit legii pentru somaj tehnic.

Pentru desfasurarea normala a activitatii lor, agentii economici folosesc forta de munca. Intre acestia si personalul angajat intervin decontari pentru munca prestata, sub forma de salariu, in conditiile prevazute in contractul de munca.

Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat in functie de calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, cu pregatirea si competenta profesionala.

Totalitatea drepturilor cuvenite salariatilor constituie fondul de salarizare al unitatii si reprezinta pe de o parte cheltuieli ale unitatii, iar pe de alta parte, decontari cu personalul unitatii si cu alte organisme beneficiare ale unor sume legate de drepturile salariale ale personalului.

Contabilitatea operatiilor privind decontarile cu personalul efectueaza lucrari ce privesc operatiunile banesti care insotesc drepturile de personal. Acest resort indeplineste atributii operative in legatura cu intocmirea si ordonantarea documentelor de plati in numerar si prin virament si urmarirea modului de tinere a evidentei de mijloace banesti si cu organizarea si controlul platilor, cu si fara numerar, privind drepturile si datoriile banesti ale personalului. Ordonantarea documentelor de plati inseamna autorizarea casieriei sa onoreze si sa depuna la banca actele respective in vederea efectuarii platii. Inainte de a se efectua ordonantarea, documentele sunt supuse organelor in drept din unitatea patrimoniala spre aprobare, se exercita controlul asupra lor, se verifica si eventual se refuza inregistrarea acelora care nu indeplinesc conditiile legale.

Bibliografie

1. IAC0B P.PANTEA - Contabilitatea financiara a agentilor economici din Romania Editura, 2003

2.RISTEA MIHAI și colaboratorii - Contabilitatea fiscală a întreprinderii

3. Legea contabilitatii nr82/1991 republicata si aprobata prin legea 310/2001

4. Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocupării forței de munca

5. Legea 632/2002 privind bugetul asigurarilor sociale

6. Legea 346/2002 privind asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale

7. Legea 571/2003 noul cod fiscal

8. Ordonanța de urgență nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

9. Ordinul MFP nr.86/2006 pentru modificarea și completarea Procedurii privind

declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a

obligațiilor de plată.

Preview document

Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 1
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 2
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 3
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 4
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 5
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 6
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 7
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 8
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 9
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 10
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 11
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 12
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 13
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 14
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 15
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 16
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 17
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 18
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 19
Contabilitatea și fiscalitatea datoriilor salariale - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si fiscalitatea datoriilor salariale.doc

Te-ar putea interesa și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Resursa umană - recunoaștere și evaluare - studiu de caz la SC X SRL

INTRODUCERE Entităţile economice au un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, prin crearea de valoare adăugată. Indiferent dacă...

Contabilitatea Drepturilor Salariale

Capitolul 1 Prezentarea S.C. Hidroelectrica S.A Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale Cluj 1.1 Scurt Istoric In procesul de dezvoltare al...

Surse străine de finanțare

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de...

Contabilitatea decontărilor cu partenerii de afaceri la SC Atto 2002 SRL

CAP. 1. ORGANIZAREA ACTUALĂ A CONTABILITĂŢII Importanţa definirii obiectului de studiu al unei discipline constă în faptul că prin aceasta se...

Monografie salarii - SC Alimenta SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE STATUTUL S.C. “ALIMENTA” S.R.L BACĂU SUBSEMNATII: RACHITEANU CIPRIAN,cetatean roman,nascut la data de...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Ai nevoie de altceva?