Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1539
Mărime: 656.38KB (arhivat)
Publicat de: Ionuț C.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Adrian Ungureanu
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Extras din proiect

I. DIMENSIUNILE SECTORULUI TERȚIAR ÎN CADRUL ECONOMIEI NAȚIONALE

Modul de caracterizare al dimensiunii și evoluția sectorului de servicii se realizează cu ajutorul unor indicatori. Datorită numărului foarte mare de ramuri ale economiei, cuprins în sfera serviciilor, modul de utilizare al indicatorilor este limitat, existând o serie de indicatori considerați mai expresivi în ceea ce privește caracterizarea dimensiunilor și evoluției acestui sector :

- Populația ocupată - ponderea populației ocupate în sectorul serviciilor față de totalul populației. Acest indicator realizează o analiză dinamică a evoluției și distribuției pe sectoare a populației, tendința este de creștere de la an la an;

- Contribuția serviciilor la formarea PIB-ului - ponderea serviciilor în PIB. Cu ajutorul acestui indicator se pot caracteriza dimensiunile globale ale sectorului serviciilor. Acest indicator reflectă potențialul, structura și caracterul dezvoltării economiei și, totodată, dovedește eficiența înaltă a activităților desfășurate în acest sector.

- Mărimea fondurilor fixe existente - acest indicator asigură o evaluare globală a dimensiunilor sectorului, ca expresie a resurselor materiale, angajate, precum și raportul acestora cu cele din alte sectoare. Interdependența dintre servicii și celelalte sectoare se regăsește la toate nivelurile, iar dezvoltarea serviciilor este inlfuențată și influențează, la rândul ei, progresul și eficiența activităților desfășurate în celelalte sectoare.

Serviciile sunt aflate într-un raport organic cu producția materială, ele exercitându-se în interiorul întreprinderii și într-un raport funcțional între oameni și întreprinderi. Astfel, serviciile reprezintă o cauză și un efect al industrializării, al creșterii și modernizării producției.

În prezent, serviciile sunt considerate un factor de progres și de stimulare a creșterii economice. În țările dezvoltate, aceste servicii se substituie industriei, având rolul de motor al dezvoltării sociale. Rolul serviciilor în economie mai poate fi argumentat și prin contribuția acestora la valorificarea superioară a burselor naturale - materiale.

De aceea, serviciile contribuie la sporirea eficienței întregii activități desfășurate în economie.

1. SERVICIILE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

După cum am constatat până acum, fenomenul terțiarizării producției a declanșat o serie de modificări în țările dezvoltate cu repercusiuni importante asupra performanțelor acestor economii pe plan intern și internațional și asupra strategiilor de dezvoltare a economiilor contemporane și, implicit, asupra dinamicii și structurii comerțului internațional. După neglijarea pentru aproape 50 de ani - în timpul dictaturii comuniste - a dimensiunii serviciilor în contextul dezvoltării economice, Romînia se confruntă în prezent cu realitatea expansiunii activitaților de servicii - atât pe plan extern, cât și pe plan intern - în cadrul procesului de cristalizare a unei structuri macroeconomice moderne. În cadrul acestui nou model de dezvoltare economică, sectorul serviciilor va ocupa in timp, un loc predominant.

Atitudinea tradițională față de servicii în România și cauzele ignorării sectorului terțiar în contextul dezvoltării economice.

Evoluțiile ireversibile în direcția amplificării activităților de serviciiîn interiorul economiei românești au loc în condițiile în care teoria și practica economică din țara noastră, serviciile au fost timp de multe decenii subapreciate, acesta fiind, totodată, considerat drept sector rezidual, incapabil să creeze valoare și avuție națională. În esență, această atitudine negativă față de servicii își are originea în percepția conform căreia aceste activități au caracter neproductiv, fiind incapabile să sprijine economia națională prin creșteri ale productivității.

Trebuie să menționăm că, însuși sistemul excesiv centralizat care a dominat până în 1990 în România, nu a permis dezvoltarea serviciilor. Inexistența proprietăților private, mediul neconcurențial, puternicele poziții de monopol deținute de întreprinderile de stat, absența spiritului antreprenorial, izolarea față de piețele internaționale reprezintă doar câteva dintre cauzele subdezvoltării sectorului terțiar, respectiv a îngrădirii posibilităților de dezvoltare a acestuia.

Alocarea centralizată a resurselor a avut ca rezultat dezechilibre economice grave la nivel macroeconomic și distorsiuni structurale în economia românească, reflectate într-o dezvoltare exagerată a ramurei industriei grele (producătoare de bunuri de investiții) și o îngrădire a dezvoltării ramurilor economice producătoare de bunuri și servicii. Bazându-se pe aceste considerente, putem aprecia că România a debutat în perioada de tranziție cu un grav dezavantaj determintat de subdezvoltarea sectorului de servicii și, implicit, de poziția inferioară față de celelalte țări europene aflate în curs de tranziție.

Pentru a explica această stare, consider că următorii factori au avut un rol semnificativ în producerea decalajului notabil existent în privința nivelului de dezvoltare dintre România și celelalte țări europene :

- menținerea pentru o perioadă mult mai îndelungată de timp a economiei centralizate și a dictaturii politice, în România, comparativ cu celelalte economii europene în tranziție;

- manifestarea mult mai pregnantă a lipsei de spirit antreprenorial și de capacități manageriale, în raport cu țările socialiste;

- absența încercărilor anterioare de implementare a reformei în economia națională.

Preview document

Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 1
Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 2
Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 3
Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 4
Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 5
Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 6
Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 7
Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Dimensiunile sectorului serviciilor in cadrul economiei nationale.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Satisfacția consumatorilor cu privire la serviciile de telefonie oferite de către compania Orange România

Prezenta lucrare, intitulată „Satisfacția consumatorilor cu privire la serviciile de telefonie oferite de către compania Orange România” constituie...

Lucrare de licență - îmbunătățirea imaginii restaurantului Pane vino e Fantasia

ÎNTRODUCERE Alimentaţia publică este un domeniu de activitate economic ce se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare ce se...

Studiu privind comportamentul consumatorului de servicii bancare

CAPITOLUL 1. CONSUMATORUL DE SERVICII – PUNCTUL DE PLECARE ÎN OBŢINEREA SUCCESULUI DE PIAŢĂ Satisfacerea nevoii de servicii se realizează prin...

Evoluția Serviciilor Poștale - Previziunea Dezvoltarii Lor în Etapele Următoare

INTRODUCERE Lucrarea propune o abordare din punct de vedere a evoluţiei serviciilor în general cu cercetare a serviciilor poştale la nivel...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Analiza Evoluției Sectorului Terțiar în România

Analiza evolutiei sectorului tertiar în România În prezent asistam la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta...

Zona industrială București

Bucuresti este capitala Romaniei, cel mai mare oras si principalul centru politic, administrativ, economic, financiar, bancar, educational,...

Analiza și Perspectiva Serviciilor de Învățământ

INTRODUCERE Cele mai multe definitii enunta una sau mai multe caracteristici ale serviciilor care le diferentiaza de produsele tangibile.Alte...

Ai nevoie de altceva?