Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 20926
Mărime: 307.90KB (arhivat)
Publicat de: Ciprian Păduraru
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ion

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Integrarea economică interstatală
 3. 1.1 Conceptul de integrare economică 7
 4. 1.2 Factorii integrării economice interstatale. 11
 5. 1.3 Principalele forme de integrare economică interstatală 17
 6. 1.4 Avantajele generale ale integrării economice 22
 7. Capitolul II. Particularităţile integrării Republicii Moldova în economia mondială.
 8. 2.1 Nivelul general de dezvoltare a economiei Republicii Moldova 27
 9. 2.2 Cooperarea economică internaţională şi consecinţele ei asupra
 10. economiilor naţionale 34
 11. Capitolul III. Perspectiva integrării internaţionale şi aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 12. 3.1 Integrarea în circuitul comercial internaţional 40
 13. 3.2 Aderarea la Uniunea Europeană - obiectiv strategic prioritar al
 14. Republicii Moldova 46
 15. 3.3 Principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova 61
 16. Concluzii 70
 17. Bibliografie . 73

Extras din proiect

Introducere

Actualitatea temei de cercetare. Fenomenele globalizării vieţii economico-politice şi sociale contemporane, creşterea gradului de internaţionalizare a fluxurilor economice interstatale, precum şi intensificarea proceselor de cooperare internaţională dictează necesitatea adaptării la realităţile noi a tuturor statelor lumii. Această adaptare este, însă, decisivă pentru ţările aflate în tranziţie spre economia de piaţă.

Orientarea tot mai pregnantă a integrării în economia mondială a ţărilor din Europa Centrală şi de Est în direcţia „perspectivei europene" serveşte drept model în determinarea orientărilor de lungă durată pentru integrarea Republicii Moldova în economia mondială. Transformările din această perioadă au provocat un interes fără precedent în ştiinţa contemporană. Acest fenomen se referă, în primul rând la specialiştii organizaţiilor economice internaţionale, precum şi la cei din ţările Europei Centrale şi de Est. Cât priveşte cercetările din ţările Comunităţii Statelor Independente (CSI), din care face parte şi Republica Moldova, acestea sunt concentrate, în fond, asupra constituirii şi dezvoltării bazelor economiei de piaţă şi ajustărilor structurale necesare în acest context. Totodată, procesul de integrare a acestor ţări în economia mondială este încă puţin studiat. După părerea noastră, aceste procese sunt interdependente şi interpenetrante, unul pentru altul servind şi drept scop, dar şi drept catalizator decisiv.

Evident, diferite aspecte teoretice şi practice ale problemei integrării ţărilor în tranziţie în economia mondială au fost deja cercetate într-un şir de monografii şi articole ştiinţifice ale savanţilor din Republica Moldova. In acest context necesită să fie menţionate lucrările savanţilor moldoveni S. Chircă, D. Moldovan, V. Osadcii, P. Cojocaru, precum şi studiile efectuate de Centrul de Investigaţii Strategice ţi reforme din Republica Moldova (coordonat de către Dl. A. Gudîm).

Deşi tema dată se bucură de atenţia sporită a savanţilor - specialişti din întreaga lume, trebuie menţionat faptul că nu toate concluziile, la care se ajunge în această privinţă, pot fi aplicate automat la condiţiile Republicii Moldova. Ţara noastră are particularităţile sale de integrare în economia mondială, condiţionate atât de „patrimoniul" istoric al tânărului stat şi „circumstanţele de pornire" spre reforme, cât şi de influenţa mai multor factori externi. Se impune necesitatea studierii experienţei concrete a ţărilor mai avansate în acest domeniu, pentru a o aplica apoi la realităţile noastre. Deci, există necesitatea trecerii de la cercetarea problemelor teoretice generale ale integrării la studierea mecanismelor integrării ţi a impactului ei asupra dezvoltării economice.

Anume aceste probleme au ţi condiţionat selectarea prezentei teme de cercetare ştiinţifică, temă, care, va rămâne actuală încă multă vreme.

Scopul lucrării urmăreşte studierea bazelor teoretice şi metodologice ale strategiilor de integrare în economia mondială, formele de manifestare ale ei aplicate în ţările în tranziţie din Europa Centrală şi de Est, precum şi analiza modalităţilor de implimentare a exerienţei ţărilor de referinţă la condiţiile Republicii Moldova. Acest scop constă în următoarele sarcini principale:

• Analiza teoriilor privind integrarea economică internaţională, a avantajelor acestei integrări;

• Cercetare contextului economic internaţional, în special, a factorilor integrării economice interstatale;

• Analiza principalelor forme de integrare economică interstatală;

• Studierea cooperării economice internaţionale şi consecinţele ei asupra economiilor naţionale;

• Cercetarea modalităţilor de aplicare a experienţei acumulate de statele mai avansate în problemele integrării în economia mondială la condiţiile Republicii Moldova;

Scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura lucrării, care este compusă din introducere, trei capitole, încheiere, bibliografie.

În capitolul I „Integrarea economică interstatală" sunt studiate bazele teoretice şi metodologice ale strategiilor de integrare economică, factorii şi principalele forme de integrare economică interstatale, precum şi avantajele generale ale acestei integrări.

Preview document

Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 1
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 2
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 3
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 4
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 5
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 6
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 7
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 8
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 9
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 10
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 11
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 12
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 13
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 14
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 15
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 16
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 17
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 18
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 19
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 20
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 21
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 22
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 23
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 24
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 25
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 26
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 27
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 28
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 29
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 30
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 31
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 32
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 33
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 34
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 35
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 36
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 37
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 38
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 39
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 40
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 41
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 42
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 43
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 44
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 45
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 46
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 47
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 48
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 49
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 50
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 51
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 52
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 53
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 54
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 55
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 56
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 57
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 58
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 59
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 60
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 61
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 62
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 63
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 64
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 65
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 66
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 67
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 68
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 69
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 70
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 71
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 72
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 73
Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Integrarea Economica Internationala si Formele ei de Manifestare.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Transporturilor Navale în Dezvoltarea Economică

1.1. ROLUL ECONOMIC AL TRANSPORTURILOR MARITIME Istoricul transporturilor pe apă, de când au fost construite primele nave cu aburi, în urmă cu...

Integrare Economică

1. Conceptul de integrare economică 1.1. Istoric Termenul de „integrare” , a fost preluat iniţial din matematică, fiind utilizat în diferite...

Integrarea Economică Europeană

Consiliul Uniunii Europene 1. Consideraţii generale Consiliul Uniunii Europene (înainte de Maastricht, al Comunităţilor Europene) este cunoscut...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul riscului pe piețele financiar-valutare

Introducere Riscul a reprezentat, de-a lungul istoriei în general, şi al istoriei economiei, în special, una dintre cele mai fascinante teme de...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export

Capitolul 1. Globalizarea şi impactul ei asupra mediului de afaceri Problema integrării României în spaţiul economic mondial este destul de...

Aspecte Juridice și medico-legale ale Sancțiunii Penale

JUSTIFICARE Lucrarea de faţă vrea să aducă o lumină asupra uneia dintre marile întrebări ale perioadei pe care o străbatem, referitoare la modul...

Integrarea economică europeană

1. Conceptul de integrare economică. Esenta si avantajele integrări economice internationale Integrare economică – o formă complexă de colaborare...

Subiecte rezolvate economie europeană

1.Definitia integrarii economice interstatale In dictionarul de economie contemporana integrarea economica este definita ca reprezentand...

Copiute economie europeană

1.1.Definitie integrare: Integrarea econ.internationala este un process complex d dezvoltare a economiei mondiale care se bazeaza p o treapta...

Economie Mondială

CAP II. SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE II.1 ECONOMIA NATIONALA – definitie si structura ECONOMIILE NATIONALE sunt celulele de baza ale economiei...

Ai nevoie de altceva?