Piețe de capital

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4370
Mărime: 129.33KB (arhivat)
Publicat de: Mirela O.
Puncte necesare: 6
Specializare: Finante si banci

Extras din proiect

1. Acțiunile sunt:

1. fracțiuni egale ale capitalului social;

2. valori mobiliare derivate;

3. valori mobiliare divizibile;

4. instrumente negociabile;

5. valori mobiliare cu risc redus.

Sunt false următoarele afirmații:

a) 1, 3, 4, 5;

b) 3, 4, 5;

c) 2, 3, 4;

d) 2,3,5;

e) 1, 2, 5.

2. În cazul ofertei publice secundare de vânzare de acțiuni suma rezultată revine:

a) societății care a emis acțiunile respective

b) autorității de reglementare

c) societății de intermediere

d) proprietarului acțiunilor

e) BVB

3. Decizia cu privire la repartizarea profitului unei societăți comerciale pe acțiuni o ia:

a) directorul general;

b) adunarea generala a acționarilor.

c) consiliul de administrație;

d) acționarii care dețin acțiuni preferențiale;

e) CNVM;

4. Prețul de vânzare al acțiunilor în cazul unei oferte publice primare este dat de:

a) valoarea nominală a acțiunii;

b) valoarea contabilă a acțiunii;

c) valoarea nominală a acțiunii la care se adaugă prima de emisiune;

d) valoarea de piață a acțiunii;

e) valoarea intrinsecă a acțiunii.

5. Acțiunile preferențiale conferă deținătorului următoarele drepturi:

a) dreptul de vot în AGA, dreptul de a transfera acțiunile, de a participa la repartizarea în caz de lichidare

b) dreptul la un dividend prioritar, dreptul de a transfera acțiunile, de a participa la repartizarea patrimoniului în caz de lichidare

c) dreptul de a consulta bilanțul societății emitente, dreptul de a transfera acțiunile, dreptul de a încasa dividend după plata dividendului pentru acțiunile comune

d) dreptul de a consulta bilanțul societății emitente, dreptul de vot în AGA, de a participa la repartizarea în caz de lichidare

e) dreptul de a consulta bilanțul societății emitente, dreptul la un dividend prioritar, dreptul de vot în AGA

6. Dreptul de preemțiune:

a) îl au doar acționarii cu acțiuni preferențiale;

b) reprezintă dreptul de a primi dividende;

c) îl au atât acționarii cu acțiuni preferențiale cât și cei cu acțiuni comune;

d) îl au pe o perioadă limitată doar acționarii cu acțiuni comune;

e) îl au deținătorii de obligațiuni.

7. Randamentul unei acțiuni:

a) este dat de fluxul dividendelor viitoare;

b) este produs atât de dividende cât și de creșterea valorii de piață a acțiunii;

c) reprezintă raportul dintre profitul net repartizat și numărul de acțiuni;

d) este raportul dintre prețul pieței și prețul de achiziție;

e) este raportul dintre cursul acțiunii și valoarea nominală.

8. O societate pe acțiuni decide majorarea capitalului social prin încorporarea din rezerve, distribuind acțiuni gratuite acționarilor săi.Acționarul „A” deținea 600 acțiuni comune înaintea distribuirii acțiunilor dividend. Valoarea nominală a acțiunilor firmei este 1 000 u.m./acțiune. Numărul acțiunilor dividend primite de acționarul „A” este de 60 AD.

Dividentul aferent unei acțiuni comune va fi:

a) 6 u.m.;

b) 175 u.m.;

c) 26,66 u.m.;

d) 80 u.m.;

e) 100 u.m..

Rezolvare:

Unde:

Nad - numărul acțiunilor dividend primite de acționarul „A”;

D - dividendul aferent unei acțiuni comune;

Nact”A” - numărul acțiunilor deținute de acționarul „A”;

VN - valoarea nominală a unei acțiuni.

9. Se obține o rentabilitate a capitalului investit de 16,4% ca efect al investirii a 20% din profitul net. Rentabilitatea investiției așteptată de acționarii acestei societăți este de 15%.

În aceste condiții raportul preț al acțiunii/profit generat de acțiune va fi:

a) 7,76;

b) 6,83;

c) 7,05;

d) 5,25;

e) 7,83.

Rezolvare:

unde:

C0 - cursul la momentul 0

P0 - profitul pe actiune la momentul 0

D1 - dividendul in anul urmator

d - rata de distribuire a dividendului

g - rata de crestere a dividendului

k - rentabilitatea asteptata de piata

b - rata de investire a profitului

Rp - rata profitului

Preview document

Piețe de capital - Pagina 1
Piețe de capital - Pagina 2
Piețe de capital - Pagina 3
Piețe de capital - Pagina 4
Piețe de capital - Pagina 5
Piețe de capital - Pagina 6
Piețe de capital - Pagina 7
Piețe de capital - Pagina 8
Piețe de capital - Pagina 9
Piețe de capital - Pagina 10
Piețe de capital - Pagina 11
Piețe de capital - Pagina 12
Piețe de capital - Pagina 13
Piețe de capital - Pagina 14
Piețe de capital - Pagina 15
Piețe de capital - Pagina 16
Piețe de capital - Pagina 17
Piețe de capital - Pagina 18
Piețe de capital - Pagina 19
Piețe de capital - Pagina 20
Piețe de capital - Pagina 21
Piețe de capital - Pagina 22
Piețe de capital - Pagina 23
Piețe de capital - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Piete de capital.docx

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL  CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Expunerea la Risc a Piețelor de Capital - Analiza Comparativă a Piețelor Dezvoltate și a Piețelor Emergente

1. Noţiuni introductive privind piaţa de capital Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în...

Ai nevoie de altceva?