Proiect economie regională

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3961
Mărime: 47.85KB (arhivat)
Publicat de: Anda-Silvana Blaga
Puncte necesare: 7
Administratie Publica, ASE,2009

Cuprins

  1. Prezentarea Regiunii Sud-Est 3
  2. Potenţial de dezvoltare 4
  3. Analiza SWOT a Regiunii Sud-Est 4
  4. Evolutia Regiunii Sud-Est în viziunea mea 4
  5. Elemente de analiză structurală a Regiunii Sud-Est 4
  6. Anexa 1 - Ponderea fiecărei ramuri în economia Regiunii Sud-Est 4
  7. Anexa 2 - Ponderea ramurii din Regiunea Sud-Est în economia tării 4
  8. Bibliografie 4

Extras din proiect

Prezentarea Regiunii Sud-Est

Regiunea Sud - Est este situată în partea de sud-est a României, acoperind 35.762 km² sau 15 % din suprafaţa totală a ţării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 ale României.

Regiunea Sud - Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca Dunării, câmpia Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar partea de nord-vest a regiunii cuprinde o parte a Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură. Totodată regiunea este străbătuta de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi este mărginit la est de întreg litoralul românesc al Mării Negre. Preponderent este însă relieful de câmpie, cu specific climatic continental.

În 2005, Regiunea avea o populaţie de 2.846.379 locuitori, reprezentând 13,1 % din populaţia ţării; densitatea de 79,6 loc/kmp este sub media pe ţară (90,7 loc/kmp), cea mai mare densitate a populaţiei fiind în judeţul Galaţi (138,9 loc/kmp), dominat de centrul industrial şi comercial cu acelaşi nume, iar cea mai mică, în judeţul Tulcea (29,7 loc/kmp), unde condiţiile naturale şi economice sunt mai puţin propice.

Populatia se concentrează în proportie de 55,5% în mediul urban, cu tendinţe de diminuare. Industrializarea forţată de după război a condus la concentrarea populaţiei în oraşele Galaţi, Brăila şi Constanţa.

Reţeaua de localităţi a regiunii Sud - Est era alcătuită din 35 de oraşe (dintre care 11 erau municipii) şi 1.447 de sate (organizate în 354 de comune). Cel mai mare oraş al regiunii este Constanţa (307.447 locuitori), urmat de Galaţi (298.941 locuitori), Brăila (locuitori), Buzău (137.161 locuitori), Focşani (101.294 locuitori) si Tulcea (92.676 locuitori).

În această regiune există o mare diversitate etnică, lingvistică şi religioasă:

− Populaţia rromă (1,7%)

− Comunitatea rusă (lipoveni) (0,9%) – concentrată în zona Tulcea (16,350 locuitori)

− Comunitatea greacă (0,1%)

− Comunitatea turcă (1%) – concentrată în zona Constanţa (27,914 locuitori)

− Comunitatea tătarilor concentrată în zona Constanţa (23,230 locuitori)

În contextul integrării în Uniunea Europeană reprezintă o granită importantă cu Moldova și Ucraina, constituind astfel extremitatea estică a Europei continentale. Granita cu aceste state, dar și cu Bulgaria la sud, precum și deschiderea la Marea Neagra, atât prin litoralul românesc, cât și prin gurile de vărsare ale Dunării, îi oferă Regiunii Sud-Est o importantă geopolitică și geostrategică deosebită, atât pentru UE, cât și pentru NATO.

Forţa de muncă şi migraţia

În 2005, populaţia ocupată reprezenta 36,1% din total, cea mai mare parte în servicii (44,5,%) şi agricultură (32%), urmate de industrie (23,5%). Se remarcă ponderea ridicată a populaţiei ocupate în sectorul serviciilor în judeţele Constanţa şi Galaţi, datorită staţiunilor turistice din lungul litoralului şi prezenţei porturilor Constanţa şi Mangalia, şi respectiv Galaţi. Spre deosebire de acestea, în judeţul Vrancea, aproximativ 49% din populaţia ocupată lucrează în agricultură, iar 62% din populaţia judeţului locuieşte în mediul rural.

Şomajul, cu o valoare de 6,4% (2005) depăşeşte media ţării (5,9%). Disponibilizările din industria metalurgică (MITTAL GROUP) au determinat ca judeţul Galaţi să deţină cea mai ridicată rată a şomajului (8,3%), urmat de Buzau (7,4%) si Brăila (6,8%).

Lipsa locurilor de muncă adecvate, salarizarea neatractivă, dar şi calificarea necorespunzătoare determină plecări masive a activilor spre arealele de creştere economică din ţară sau străinătate. Migraţia cea mai accentuată se înregistrează în judeţul Vrancea, în special din cauza structurii economice neconsolidate, unde populaţia tânără a părăsit masiv localităţile pentru a lucra în străinătate.

Economia regională

Cu un PIB care reprezintă 11,3% (2004) din economia ţării, regiunea se situează pe locul 6, în timp ce pe locuitor acest indicator se situează sub media naţională. Până în 2004, productivitatea muncii deţinea o poziţie de mijloc între regiunile ţării, cu valorile cele mai ridicate în judeţul Constanţa.

Specificul Regiunii Sud - Est îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de concentrare a activităţilor industriale şi terţiare (Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari), centrele industriale complexe izolate (Buzău, Focşani), areale cu specific turistic (litoralul şi Delta Dunării) şi întinsele zone cu suprafeţe de culturi agricole şi viticole. Regiunii îi este caracteristică discontinuitatea în teritoriu a activităţilor industriale şi îmbinarea cu activităţi terţiare (comerţ, servicii, turism) şi agricole. Această situaţie este generată de specializarea intraregională. Astfel, Galaţi şi Constanţa sunt caracterizate de o rată mai mare a populaţiei ocupate în industrie, Buzău şi Brăila cu procente mai mari de populaţie ocupate în agricultură, Constanţa, Galaţi şi Tulcea în construcţie şi servicii.

Restructurările industriale care au avut loc în procesul tranziţiei la economia de piaţă, au dus la creşterea masivă a şomajului în marile centre de industrie grea (Galaţi, Brăila, Buzău) şi în micile centre urbane mono-industriale. Activitatea intensă de construcţii de locuinţe proprietate privată din jurul marilor centre urbane, litoral şi alte areale turistice din Subcarpaţi a preluat o parte din forţa de muncă disponibilizată şi astfel şocul social al disponibilizărilor a fost atenuat.

Deşi zona Brăila – Galaţi, Constanţa – Năvodari a fost marcată de un puternic fenomen de disponibilizări, ultimii ani prezintă un oarecare reviriment al activităţilor industriale, respectiv un proces de stabilizare a întreprinderilor nou create pe platformele marilor complexe industriale restructurate. Astfel, pot fi menţionate atât întreprinderile (textile) care funcţionează la Brăila cât şi Combinatul de la Galaţi precum şi rafinăria de la Midia Năvodari. Un alt exemplu de revigorare a industriei îl reprezintă Buzău, unde au apărut numeroase întreprinderi noi, ca de exemplu cele de prelucrare superioară a lemnului şi sticlei, etc. Spre deosebire de acest proces de oarecare stabilizare economică a marilor centre urbane, oraşele mici nu reuşesc să-şi găsească echilibrul, pierzând în continuare locuri de muncă (Babadag, Negru Vodă, Hârşova, Făurei, Tulcea, Măcin, etc.). Aici nu există investiţii străine şi din cauza unei infrastructuri deficitare (drumuri, alimentări cu apă, canalizări, etc).

Arealele de maximă sărăcie cuprind nordul judeţului Galaţi, estul şi sudul Brăilei, nordul Dobrogei, Delta Dunării, precum şi estul Judeţului Vrancei.

Preview document

Proiect economie regională - Pagina 1
Proiect economie regională - Pagina 2
Proiect economie regională - Pagina 3
Proiect economie regională - Pagina 4
Proiect economie regională - Pagina 5
Proiect economie regională - Pagina 6
Proiect economie regională - Pagina 7
Proiect economie regională - Pagina 8
Proiect economie regională - Pagina 9
Proiect economie regională - Pagina 10
Proiect economie regională - Pagina 11
Proiect economie regională - Pagina 12
Proiect economie regională - Pagina 13
Proiect economie regională - Pagina 14
Proiect economie regională - Pagina 15
Proiect economie regională - Pagina 16
Proiect economie regională - Pagina 17
Proiect economie regională - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Proiect Economie Regionala.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii

INTRODUCERE De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de...

Dezvoltarea regională sud-vest Oltenia

Introducere Dezvoltarea regională urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat,...

Stație de Incinerare a Deșeurilor Spitaliere

Cap. I. Descriere generală a proiectului. 1.1. Titlul proiectului: Stație de incinerare a deșeurilor spitaliere 1.2. Descriere generală. Scop și...

Procesul de Regionalizare în România

Capitolul I Regionalizarea din punct de vedere teoretic 1.1 Definirea regionalizării Regionalizarea = împărţirea unui teritoriu administrativ...

Proiect economie regională - analiza regiunii de dezvoltare vest

Caracteristici demo-geografice Regiunea Vest are o suprafata de 32.034 Km (13,4 % din suprafata tarii) si este compusa din 42 orase (din care 12...

Proiect amenajări turistice integrate

INTRODUCERE Peisajul turistic al litoralului Mării Negre îşi găseşte rar echivalent în lungul coastelor continentului European, fiind de o...

Fondurile Structurale și Gestionarea Programelor Europene

Contextul politic si economic Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene îşi are originea în diferenţele de nivel ale veniturilor...

Ai nevoie de altceva?