Universitatea antreprenorială - perspective și provocări

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6743
Mărime: 52.99KB (arhivat)
Publicat de: Cristina C.
Puncte necesare: 8
Specializare: Management și Administrarea Afacerilor

Cuprins

  1. 1. Tema aleasă și motivația alegerii 3
  2. 2. Cercetare bibliografică a stadiului actual al cunoașterii în domeniul temei alese 4
  3. 2.1. Definirea principalelor concepte 7
  4. 2.2. Abordări din literatura de specialitate 9
  5. 3. Concluzii 14
  6. 4. Bibliografie 17

Extras din proiect

1. Tema aleasă și motivația alegerii

Proiectul de cercetare își propune să analizeze din punct de vedere al stadiului actual al cunoașterii contextul politic și social precum și oportunitățile de dezvoltare care au un impact major asupra instituțiilor de învățământ superior din țară sau din spațiul european și nu numai prin care universitățile exploatează conceptul de universitate antreprenorială. Lucrarea își propune de asemeni să realizeze o radiografie a universității antreprenoriale bazată pe tratarea din punct de vedere științific a factorilor esențiali care caracterizează caracterul antreprenorial al universității: educația antreprenorială, atitudinea antreprenorială a universității precum și cooperarea cu mediul public și privat în vederea dezvoltării de parteneriate solide și implicit de a contribui la dezvoltarea economică și socială la nivel regional sau național.

Obiectivul propus - acela de a realiza o metodologie ce va descrie universitatea antreprenorială și impactul ei în dezvoltarea economică și socială la nivel local, regional și prin extensie la nivel global este fundamentat de principii și ipoteze tratate în literatura de specialitate relativ recentă, de contextul cadru creat de politicile publice emise în spațiul european și românesc care susțin modernizare viziunii și abordării traiectoriei învățământului (terțiar și superior) prin noi tehnici, metode de abordare a pregătirii profesionale și personale a tinerilor (elevi și studenți) care să faciliteze contribuția acestora la dezvoltarea lor dar și a comunității în care aceștia își vor desfășura activitatea.

Tema aleasă va fi abordată plecând de la următoarele direcții de cercetare:

a) În primul rând, vom apela la studiul posibilitatilor dezvoltării și aplicabilității temei propuse bazat pe politicile publice și cadrul legislativ creat, atât în context social cât și economic privind importanța educației antreprenoriale și importanța implicării instituțiilor de învățământ la dezvoltarea economiei locale, regionale și prin extensie naționale și globale. Această analiză va urmări caracterizarea educației antreprenoriale, evaluarea nivelului de popularitate a acetor programe în rândul universităților precum și modalitățile în care principiile și obiectivele educației antreprenoriale se aplică sau se pot aplica structurat ca programe de studiu (formal, nonformal sau chiar informal);

b) Caracterizarea universităților antreprenoriale prin expunerea unui set de definiții sau principii tratate de literatura de specialitate precum și tranziția de la universitatea tradițională la universitatea antreprenorială, factori determinanți în dezvoltarea unei universități antreprenoriale, obiective și misiune ale acesteia;

c) Pe baza unor principii deja existente, cu caracter de recomandare sau modele deja validate, vom realiza un studiu comparativ plecând de la modele de bună practică din sfera instituțiilor de învățământ superior apreciate ca fiind universități antreprenoriale de succes prin sublinierea modului de dezvoltare și viziune asupra întregii activități pe care o desfășoară;

d) Caracterizarea și evaluarea programelor și proiectelor publice sau private ce conduc la dezvoltarea universităților antreprenoriale, măsuri de autosusținere a activității acestora precum și modalitățile de conlucrare cu mediul public sau privat atât pentru îmbunătățirea activităților din universitate cât și prin prisma contribuției „produsului finit” pe care universitățile antreprenoriale îl livrează, la dezvoltarea a antreprenorialtului regional sau național;

Pe baza celor menționate mai sus, apreciem că la finalul lucrării vom dispune de o inventariere complexă a abordărilor științifice privind caracterizarea principalilor factori care stau la baza funcționării și dezvoltării unei universități antreprenoriale și totodată vom putea evalua pe baza unor instrumente bine definite atât caracterul antreprenorial al universităților din România, gradul de satisfacție al actorilor care ajută la dezvoltarea conceptului de universitate antreprenorială sau a celor asupra cărora universitatea antreprenorială are impact precum și particularitățile activității de menagement de proiect și contribuția proiectelor la dezvoltarea universității antreprenoriale

Bibliografie

1. Abreu, M., & Grinevich, V., The nature of academic entrepreneurship in the UK widening the focus on entrepreneurial activities. Research Policy, 42(2), 408- 422, 2013;

2. Aghion, P., Dewatripont, M., Hoxby, C., Mas-Colell, A., Sapir, A., The governance and performance of universities: Evidence from Europe and the US. Economic Policy 25(61), 7- 59, 2010;

3. Altmann, A., Ebersberger, B., Universities in change: a brief introduction, in: Managing higher education institutions in the age of globalization, Springer, New York, pp 1- 8, 2013;

4. Audretsch, D., From the Entrepreneurial University to the University for the Entrepreneurial Society, Journal of Technology Transfer 39(3), 313- 321, 2014;

5. Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J., The Relationship between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review, Entrepreneurship Theory and Practice 38(2), 217- 254, 2014;

6. Barbero, J., Casillas, J. C., Wright, M., & Garcıa, A. R., Do Different Types of Incubators Produce Different Types of Innovations?” Journal of Technology Transfer 39(2),151- 168,2014;

7. Beugelsdijk, S., Entrepreneurial culture, regional innovativeness and economic growth, Journal of Evolutionary Economics, 17 (2), p. 187-210, 2007;

8. Bjerke, B., Understanding Entrepreneurship, Cheltenham, UK: Editura Edward Elgar Publishing Limited, 2007;

9. Borza, A., Mitra, C., Bordean, O., Mureșan, A., Supuran, R., Antreprenoriat. Managementul firmelor mici și mijlocii, Cluj Napoca: Editura Risoprint, 2009;

10. Charles, D., Universities as key knowledge infrastructures in regional innovation systems, Innov EurJ Soc Sci Res 19:117- 130, 2006;

11. Clark, B. R., Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of transformation. Issues in higher education, Pergamon Press, New York, 1998;

12. Comisia Comunităților Europene, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan:The European Agenda for Entrepreneurship,ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/incubators/docs/action_plan_on_entrepreneurship.pdf, 2004;

13. Comisia Europeană, Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework, disponibil online la https://erasmusplus.org.uk/file/272/download , 2007;

14. Comisia Europeană, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Entrepreneurship 2020 Action Plan, Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe, disponibil online la http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri, 2013;

15. Comisia Europeană, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Entrepreneurship 2020 Action Plan, Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe, disponibil online la

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:EN:PDF, 2013;

16. Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, Educația antreprenorială în școlile din Europa. Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, 2016;

17. Cordellier, S., (coordonator), Mondializarea dincolo de mituri, București: Editura Trei, 2001;

18. Curry, J.E., Elemente de Marketing Internațional, București: Editura Teora, 2001;

19. Drucker, P., The next society: a survey of the near future, The Economist, 361 (8246), 2001;

20. Foss, L., Gibson, D., The entrepreneurial university: context and institutional change, Galkina, T., Chetty, S., 2015, Effectuation and networking of internationalizing Smes, Manag Int Rev 55:647- 676, 2015;

...

Preview document

Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 1
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 2
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 3
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 4
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 5
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 6
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 7
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 8
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 9
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 10
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 11
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 12
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 13
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 14
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 15
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 16
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 17
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 18
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 19
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 20
Universitatea antreprenorială - perspective și provocări - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Universitatea antreprenoriala - perspective si provocari.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea economică a României în contextul globalizării

Dictionarul explicativ al limbii romane ne da o definitie a dezvoltarii destul de clara si anume - "a trece de la o stare calitativa veche la alta...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Cultura Antreprenorială în Spațiul Universitar

1.Introducere În acest început de secol, modul în care este organizată societatea suferă transformări radicale. Acestea se reflectă în primul...

Ai nevoie de altceva?