Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Energetică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 12192
Mărime: 224.50KB (arhivat)
Publicat de: Floarea Rotaru
Puncte necesare: 10
Produse la Instalatia de Cogenerare de Mica si Medie Putere

Cuprins

 1. Introducere.2
 2. Sarcina lucrării.3
 3. 1. Soluţia tehnica privind producerea energiei electrice şi termice.4
 4. 1.1. Calculul volumului de producţie şi al consumului de combustibil .4
 5. 2. Determinarea parametrilor economico-financiari .5
 6. 2.1. Costul instalaţiei şi rata anuală de rambursare a investiţiei .5
 7. 2.2. Cheltuielile de producţie .7
 8. 2.3. Cheltuielile totale .10
 9. 3. Calculul preţului de cost al energiei produse la instalaţia de cogenerare .11
 10. 3.1. Metoda cheltuelilor remanente .11
 11. 3.2. Metoda nediscriminatorie .13
 12. 4. Momente cheie în dezvoltarea politicii comune de energie.18
 13. 4.1Încercări de definire a unei politici comune de energie.18
 14. 4.2 Carta Europeană a Energiei.19
 15. 4.2.1 Cartea Verde a Energiei.19
 16. 4.2.2 Politici energetice şi instrumente de implementare.20
 17. 4.2.3 Energia verde.21
 18. 4.2.4 Programe de acţiune în domeniul energiei.22
 19. 4.3 Influenţe inter-sectoriale şi politici integrate .23
 20. 4.3.1Schimbări de percepţie în politica de energie.23
 21. 4.3.2 Dimensiunea mediului în politica de energie.24
 22. 4.3.3 Abordarea integrată pe sub-sectoare energetice.25
 23. 4.4 Acordurile Europene.27
 24. 4.4.1Parteneriatele de Aderare. .27
 25. 4.5Opinia Comisiei Europene .28
 26. 5.Constatări şi concluzii .30 6.Referinţe .31

Extras din proiect

ÎNTRODUCERE

Cogenerarea înseamnă producerea combinată a două tipuri de energii, energie electrică şi energie termică. Principala caracteristică a tehnologiei de cogenerare este reprezentată de eficienţa energetică şi de economia de combustibil, spre deosebire de producerea separată a formelor de energie, de aici rezultă avantaje ecologice şi economice ale producţiei. Energia electrică generată în unităţile de cogenerare poate fi folosită pentru consum în clădirea în care este situat echipamentul, sau poate fi întrodusă în reţeaua naţională. Unităţile de cogenerare sunt folosite şi ca resurse electrice de rezervă în cazul unor cerinţe de alimentare neîntreruptă.

Avantajele producerii energiei electrice în cogenerare .

• Foloseşte în mare măsură energia combustibilului indiferent de natura acestuia, cu o eficienţă de minim 85% transformând-o în energie electrică şi termică

• Foloseşte orice tip de combustibil: gazul natural, biogazul, butan, butan-propan

• Ajută la economisirea substanţială a resurselor neregenerabile şi la maximizarea folosirii acestora

• Amortizarea cheltuielilor pentru echipamente, montaj şi instalare se face într-un timp mai scurt decât în cazul altor echipamente

• Poate fi folosit în mod insular (fără conectarea la reţeaua naţională) sau în paralel cu aceasta (conectat la reţea)

• Se reduc noxele emise în atmosferă

• Poate aduce economii substanţiale în costurile cu energia pentru producatorii industriali, spitale, hoteluri, spaţii de depozitare, clădiri de birouri, ferme agricole, instalaţii de extracţie a ţiţeiului (prin folosirea gazului natural) şi în multe alte domenii

• Contribuie la utilizarea deşeurilor umane si a rezidurilor pentru producerea biogazului

Tehnologia de cogenerare corect aleasă va duce la economii majore în costul energiei pentru utilizator şi în eventualitatea vînzării electricităţii în reţeaua naţională, va aduce un cîştig suplementar. Problema principală a instalaţiilor de cogenerare, ca şi pentru altă instalaţie de producere a energiei, este necesar de a determina preţul de cost a energiei sau costul producţiei livrate. În cazul cogenerării, în care energia electrică şi termică se produc simultan în unei şi aceleaşi instalaţii, calculul preţului de cost al energiei ridică problema repartiţiei efortului total realizat pe energiile produse. Problema alocării cheltuielilor între energia electrică şi energia termică produse în cadru unei instalaţiei de cogenerare este o problemă veche şi pentru ea nu exstă o soluţie unică. Din acest motiv, de-a lungul timpului au fost elaborate o mulţime de metode, ce la bază diferite criterii de alocare, pritre ele metoda cheltuielilor remanente, metoda nediscriminatorie, metoda echivalenţei de producţie etc.

Metodele de alocare a cheltuielelor totale pe energiile produse la o centrală de cogenerare, sunt bazate pe alocarea consumului de combustibil. Majoritatea cheltuielilor la o centrală de cogenerare, sunt cheltuieli comune, non-separabile pe energiile electrică şi termică, cu excepţia cheltuielilor ce ţin de prepararea apei de adaus, ce se referă la producerea de căldură.

Plecând de la faptul că producerea combinată a două forme de energie oferă o reducere subtaţială a cheltuielilor totale, un câştig economic, pe prim plan se avansează ideea stabilirii unei aşa alocări a cheltuielilor totale la instalaţia de cogenerare, deci şi a unor preţuri de cost pentru energia electrică şi termică, ce nu ar favoriza nici una din energiile produse .

Soluţia, ce ar corespunde unei tratări nediscriminatorii a celor două forme de energie, poate fi obţinută în baza aplicării raportului costurilor caracteristice producerii separate a energiilor.

SARCINA LUCRĂRII

Să se efectueze calculul preţului de cost al energiei electrice şi energiei termice , produse la

instalaţia de cogenerare de mică şi medie putere, bazată pe motor cu ardere internă, pe

arderea gazelor naturale, de tip JMS 2300 GS utilizînd datele iniţiale prezentate în tab. 1 .

Tabelul. 1. Datele iniţiale utilizate în calculele tehnico-economice

Parametri Unităţi de măsură Valori

1 Puterea electrică nominală a instalaţiei kW 2125,00

2 Puterea termică nominală a instalaţiei kW 2300,00

3 Gradul de utilizare al puterii electrice nominale % 80,00

4 Gradul de utilizare al puterii termice maxime % 75,00

5 Costul de achiziţie specific al unităţii de cogeneratoare $/kW 550,00

6 Investiţia conexă specifică (transport, montaj, clădiri etc. ) $/kW 212,00

7 Costul specific al reparaţiei capitale a unităţii de cogenerare $/kW 155,00

8 Consumul de gaze pe oră m3/h 491,50

19 Consumul de ulei pe oră g/kWh 0,85

10 Durata anuală de funcţionare a instalaţiei h/an 7200,00

11 Resursa unităţii până la prima reparaţie capitală h 67000,00

12 Durata de studiu ani 22,00

13 Tariful de achiziţionare al gazelor naturale USD /(mii m3) 190,00

14 Cel mai mic preţ de cost al energiei termice posibil de a fi livrat de o sursă termică în reţiaua publică lei/Gcal 570,00

15 Tariful energiei electrică în reţiaua publică lei/kWh 0,96

16 Preţul de achiziţionare al uleului lubrifiant lei/l 45,00

17 Cota de întreţinere şi reparaţie din investiţie % 4,5

18 Consumul specific de apă m3/Gcal 0,85

19 Tariful de achiziţionare al apei lei/m3 15,00

20 Costul unitar al preparării apei lei/m3 50,00

21 Rata de schimb valutar lei/$ 11,00

22 Rata de actualizare % 10,00

1. SOLUŢIA TEHNICA PREVIND PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE

ŞI TERMICE

1.1. Calculul volumului de producţie şi al consumului de combustibil

1.1.1. Volumul de producţie

Volumul anual de energie electrică.

Volumul anual de energia electrică se determină cu formula:

Wan = Pel • TM el , kWh/an ( 1.1 )

unde Pel este puterea electrică nominală,

TM el – durata de utilizăre a puterii electrice maxime, poate fi determinată utilizând relaţia:

TM el = 8760 • Gel , h/an ( 1.2 ) unde Gel este gradul de utilizare al puterei electrice noninale.

8760  numărul total de ore într-un an.

Utilizînd datele iniţiale din tabelul 1, determinăm durata de utilizare a puterii electrice maxime:

TM el = 8760 • Gel = 8760 • 0,8 = 7008,00 h/an

Şi respectiv, volumul anual de energie electrică:

Wan = Pel • TM el = 2125 • 7008 = 14892000 kWh/an

Volumul anual de energia termică

Preview document

Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 1
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 2
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 3
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 4
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 5
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 6
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 7
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 8
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 9
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 10
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 11
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 12
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 13
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 14
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 15
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 16
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 17
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 18
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 19
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 20
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 21
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 22
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 23
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 24
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 25
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 26
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 27
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 28
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 29
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 30
Calculul Prețului de Cost al Energiei Electrice și Energiei Termice - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Calculul Pretului de Cost al Energiei Electrice si Energiei Termice.doc

Alții au mai descărcat și

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Producerea și utilizarea biogazului pentru obținerea de energie

1.1.Energie regenerativă - 35 Miliarde Euro-Biogaz Al doilea raport al UE postaderare, din cadrul mecanismului de verificare şi cooperare cu...

Cogenerare

1. Stadiul actual al dezvoltării în domeniul cogenerării pe plan național și internațional 1.1. Generalități Producerea energiei electrice...

Reducerea Impactului Asupra Mediului prin Cogenerare

1.COGENRERAREA NOTIUNI GENERALE 1.1 Definirea conceptului de cogenerare (CHP) Termenul de cogenerare exprimă sintetic procesul tehnologic de...

Sistem de alimentare cu căldura

INTRODUCERE Consumul de energie se majoreaza permanent. Insa pentru economisirea energiei un rol important il are proiectarea justa a sistemului...

Producerea Energiei Electrice și Termice

1. Datele initiale de tema Caracteristici Notatie U.M Valoare Tipul centralei Numar grupuri n - 2 Putere unitara P MW 150 Circuit termic...

Alegerea Instalației de Cogenerare

INTRODUCERE: Cogenerarea energiilor electrică si termică constituie metoda cea mai eficientă de reducere a consumului de combustibil în complexul...

Trigenerarea - realizări recente

ARTICOLUL 1. Panorama unor realizari recente (2001) în domeniul co/tri-generarii din Franta („Energie plus”, nr.27, 15 dec.2001) 1.1. Trigenerare...

Te-ar putea interesa și

Tehnologiile integrate de producere a energiei și a biocombustibililor din biomasă

ADNOTARE În prezenta teză de licenţă a fost analizat şi valorificat potenţialulu de biomasă din zona de nord a RM şi utilizat în cadrul unei...

Surse Regenerabile de Energie și Rolul Lor în Complexul Energetic al Republicii Moldova

1.1 Starea sectorului energetic al Republicii Moldova 1.1.1 Consumul de energie si resursele energetice in Republica Moldova Energia este...

Analiza opțiunilor de alimentare cu energie a unui bloc de locuit

INTRODUCERE Sectorul terţiar şi rezidenţial, constituit în cea mai mare parte din clădiri, reprezintă peste 40% din consumul energetic final din...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Biogazul

CAPITOLUL 1 STUDIU DOCUMENTAR DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1 Surse regenerabile de energie - noţiuni generale 1.1.1 Stadiul surselor...

Proiectul planului anual al secției de bază al SA Fabrica de Pâine din Orhei

Introducere Planificarea consta în elaborarea unui sistem de masuri, succesivitatea si termenii de îndeplinire, constient schitate de oameni...

Reactor de Hidrofinare Petrol

Capitolul I Stadiul actual al tehnologiilor de sudare 1.1. Introducere. Scurt istoric. Un proces vechi de când lumea. Textul biblic pomeneşte...

Ai nevoie de altceva?