Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 26239
Mărime: 236.47KB (arhivat)
Publicat de: Claudia J.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 7
 3. 1.1. Prezentarea generală a societăţii comerciale ARTEGO S.A. 7
 4. 1.2. Dezvoltarea producţiei şi importanţa acesteia privind viitorul
 5. întreprinderii 10
 6. 1.3. Utilizarea eficientă a materiilor prime şi materialelor precum şi importanţa
 7. acestora 12
 8. 1.4. Prezentarea generală a structurii organizatorice la S.C. ARTEGO S.A. 14
 9. CAPITOLUL 2 ANALIZA STATISTICĂ A ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE 17
 10. 2.1. Analiza valorii producţiei fizice 17
 11. 2.1.1. Producţia fizică 18
 12. 2.1.2. Evaluarea producţiei fizice 20
 13. 2.1.3. Analiza factorială a valorii producţiei fizice 22
 14. 2.2. Analiza cifrei de afaceri 27
 15. 2.2.1. Structura cifrei de afaceri 29
 16. 2.2.2. Analiza în dinamică a cifrei de afaceri 34
 17. 2.2.3. Analiza factorială a cifrei de afaceri 35
 18. 2.2.4. Efectele modificării cifrei de afaceri 39
 19. 2.3. Analiza valorii adăugate 42
 20. 2.3.1. Analiza capacităţii întreprinderii de a produce valoare adăugată 43
 21. 2.3.2. Analiza capacităţii întreprinderii de a atrage valoare adăugată 45
 22. 2.3.3. Repartiţia valorii adăugate 46
 23. 2.3.4. Analiza factorială a valorii adăugate 48
 24. 2.3.5. Rolul şi importanţa valorii adăugate 53
 25. CAPITOLUL 3 ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ
 26. PROFITABILITATEA ACTIVITĂŢII FIRMEI 57
 27. 3.1. Analiza rezultatului brut al exploatării 58
 28. 3.2. Analiza rezultatului exploatării 60
 29. 3.3. Analiza rezultatului net al exerciţiului 73
 30. CAPITOLUL 4 ANALIZA REZULTATELOR CARE EXPRIMĂ POTENŢIALUL DE FINANŢARE 78
 31. 4.1. Analiza capacităţii de autofinanţare 80
 32. 4.2. Analiza autofinanţării 84
 33. 4.3. Analiza cash flow-ului 89
 34. BIBLIOGRAFIE 90

Extras din proiect

INTRODUCERE

Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a averii patrimoniale a societăţii.

Activitatea economica a unei societăţi comerciale, a unei întreprinderi constă practic, în producerea de bunuri şi servicii şi comercializarea acestora în scopul obţinerii de profit. În cadrul activităţii de comercializare produsele întreprinderii sunt livrate către alte unităţi comerciale, care pot fi societăţi comerciale (întreprinderi) care folosesc produsele cumpărate pentru consumul intermediar (productiv) sau ca elemente ale capitalului fix, sau unităţile economice cumpărătoare pot aparţine activităţii de comerţ cu ridicata (en gros), care, la rândul lor desfac produsele cumpărate fie cu destinaţia de consum intermediar (productiv) sau mijloace fixe, fie cu destinaţia de consum final prin intermediul unităţilor de comerţ cu amănuntul.

Pentru orice unitate economică, activitatea de producţie şi comercializare, sau activitatea de exploatare reprezintă obiectivul principal al activităţii economice, indiferent de forma de proprietate, deoarece, prin aceasta, se realizează bunurile şi serviciile necesare satisfaceri nevoilor de consum productiv şi consum final ale societăţii. Orice activitate de exploatare, orice activitate de consum şi comercializare este urmarea unei comenzi explicite, prin care se onorează cererea de produse şi servicii.

Pe de altă parte, în contextul unei economii de piaţă concurenţiale, unităţile economice, întreprinderile îşi desfăşoară activitatea atât în cadrul unui singur domeniu de activitate (industrie, construcţii – montaj, transporturi, agricultură, turism, comerţ, etc.), cât şi în cadrul mai multor domenii de activitate. În vederea obţinerii unor rezultate economico-financiare cât mai bune, a eficientizării activităţii lor, deci în vederea obţinerii unui profit cât mai mare, societăţile comerciale (întreprinderile) desfăşoară, de cele mai multe ori, o activitate polivalentă, unele mergând de la producţia de bunuri propriu-zisă, până la desfacerea cu amănuntul a acestor bunuri. Multe din societăţile comerciale, în special cele cu capital privat, desfăşoară, concomitent, o activitate industrială, de construcţii-montaj, de transporturi, agricolă, ş.a., în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare şi deci, în vederea sporirii rentabilităţii lor. Dar, desigur că sunt şi multe întreprinderi care desfăşoară o activitate de exploatare specifică unui singur domeniu de activitate (industrială, de construcţii-montaj, agricolă, de turism, comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, ş.a.).

Rezulta că, acolo unde este cazul, şi volumul de activitate (producţia şi serviciile) al unei unităţi economice poate să fie diversificat, respectiv structurat pe principalele domenii de activitate în care activează acesta, iar în cazul domeniilor de activitate sa se realizeze structuri de activităţi specifice fiecărui domeniu de activitate.

Deci, în cazul analizei statistice a activităţii de producţie şi comercializare, este oportun ca această analiză să fie abordată pe domenii de activitate, iar, în final, să se efectueze o analiză de ansamblu, la nivelul societăţii comerciale. De asemenea, analiza activităţii de producţie şi comercializare se poate adresa şi acelor societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea de exploatare într-un singur domeniu de activitate (industrie, construcţii-montaj, agricultura, turism, comerţ cu ridicata sau cu amănuntul, etc.).

Producţia şi serviciile executate în cadrul activităţii de exploatare desfăşurată de o societate comercială (întreprindere) pot fi exprimate, respectiv, în unităţi fizice (unităţi naturale sau natural-convenţionale) şi în unităţi valorice. Deci, analiza volumului de activitate (producţie şi/sau comercializare) al unei unităţi economice se efectuează, respectiv, prin intermediul unor indicatori fizici şi valorici.

Lucrarea este structurată în 4 capitole pentru a evidenţia cât mai bine importanţa acestei lucrări.

Primul capitol reprezintă date referitoare la firma pusă în discuţie şi cuprinde atât istoricul său cât şi activitatea productivă a acesteia.

Următoarele capitole îmbină noţiunile teoretice cu privire la activitatea de producţie şi comercializare cu noţiuni practice aplicate pe firma aleasă.

Se constantă acest mod de abordare exemplifică foarte clar ceea ce s-a vrut să se pună în evidenţă şi anume faptul că analiza statistică a activităţii de producţie şi comercializare la S.C. Artego S.A. este o lucrare amplă, iar după cele redate se constată că se pot atinge doar punctele de bază, deoarece după cum se ştie firma Artego S.A. are un domeniu de activitate foarte larg, în schimb lucrarea de faţă s-a axat doar pe produse din domeniul principal de activitate.

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.1. Prezentarea generală a societăţii comerciale ARTEGO S.A.

Societatea comercială S.C. ARTEGO S.A. Târgu-Jiu a fost înfiinţată în baza legilor 15 şi 31/1990 prin H.G. nr. 1224/1990, ca urmare a reorganizării şi preluării integrale a patrimoniului fostei Întreprinderi de Articole Tehnice de Cauciuc şi Cauciuc Regenerat Târgu-Jiu, funcţionează în amplasamentul unic din oraşul Târgu-Jiu, strada Ciocârlău nr.38.

Preview document

Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 1
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 2
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 3
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 4
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 5
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 6
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 7
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 8
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 9
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 10
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 11
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 12
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 13
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 14
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 15
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 16
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 17
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 18
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 19
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 20
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 21
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 22
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 23
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 24
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 25
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 26
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 27
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 28
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 29
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 30
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 31
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 32
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 33
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 34
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 35
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 36
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 37
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 38
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 39
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 40
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 41
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 42
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 43
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 44
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 45
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 46
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 47
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 48
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 49
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 50
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 51
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 52
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 53
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 54
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 55
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 56
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 57
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 58
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 59
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 60
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 61
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 62
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 63
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 64
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 65
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 66
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 67
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 68
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 69
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 70
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 71
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 72
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 73
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 74
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 75
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 76
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 77
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 78
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 79
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 80
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 81
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 82
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 83
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 84
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 85
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 86
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 87
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 88
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 89
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 90
Analiză de producție și comercializare la SC Artego SA pe analiza financiară - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Analiza de Productie si Comercializare la SC Artego SA pe Analiza Financiara
  • continut bun.doc
  • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Creditul Bancar

1. Noţiune şi trăsături Necesitatea dezvoltării activităţilor economice (înfiinţarea de noi capacităţi de producţie şi modernizarea celor...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza statistică a activității de producție și comercializare la SC Artego SA

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Ai nevoie de altceva?