Analiza economico-financiară a unei firme

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4847
Mărime: 80.46KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Ardelean
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul 1 – Prezentarea generală a firmei S.C. „Secretul Bucătarului” S.R.L.3
 2. Capitolul 2 – Diagnosticarea financiară a S.C. Secretul Bucătarului S.R.L.5
 3. I. Analiza poziţiei financiare.5
 4. 1. Situaţia netă
 5. 2. Fondul de rulment
 6. 3. Nevoia de fond de rulment
 7. 4. Trezoreria netă
 8. II. Analiza contului de profit şi pierdere şi a pragului de rentabilitate.10
 9. 1. Solduri intermediare de gestiune
 10. 2. Capacitatea de autofinanţare
 11. 3. Pragul de rentabilitate
 12. III. Diagnostic financiar pe baza ratelor.15
 13. IV. Cash-flow.20
 14. Capitolul 3 – Concluzii.23
 15. Bibliografie.24

Extras din proiect

Capitolul 1 – Prezentarea generală a firmei

S.C. „Secretul Bucătarului” S.R.L.

Denumirea Societăţii: Secretul Bucătarului S.R.L.

Sediul Societăţii: Voluntari-Ilfov, Strada Şcolii, nr. 32

Cod unic de înregistrare: R 34844

Număr din registrul comerţului: J40/14083/19.11.1991

Formă juridică: Societate cu răspundere limitată (S.R.L.)

Obiectul de activitate: domeniul principal de activitate al S.C. Secretul Bucătarului S.R.L. este conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN: 1587-Ambalarea condimentelor.

Compania S.C. „Secretul Bucătarului” S.R.L., cu o vechime de aproximativ 18 ani, fiind înfiinţată în anul 1991. Societatea este în curs de implementare a standardelor ISO 9001 şi HCCP 14000, standarde de management şi calitate impuse de Uniunea Europeană.

Mărimea capitalului social, de 9000 de lei, a permis proprietarilor crearea unor condiţii optime pentru a-şi putea desfăşura activitatea încă de la început într-o locaţie conform Normelor Europene, în acest fel au putut organiza firma astfel încât sediul companiei să se afle în aceeaşi incintă ca şi secţia în care se prepară şi ambalează condimentele şi aromele.

În prezent valoarea lunară a cifrei de afaceri este de aproximativ 1650000, 25% fiind asigurată de serviciile de distribuţie. Cota de piaţă a societăţii este de 5%, fiind susţinută de serviciile a 26 de salariaţi.

Activitatea societăţii se încadrează în sfera alimentaţiei publice, conform codului CAEN: 1587 – „Ambalarea condimentelor”; focalizându-se pe segmentul consumatorilor cu un venit mediu sau chiar mic. Condiţia esenţială de competitivitate într-un astfel de sector o reprezintă satisfacerea exigenţelor clienţilor printr-un preţ şi ambalaj atractive, dar şi de o calitate superioară în raport cu preţul acestora, asigurarea calităţii produsului precum şi promptitudinea onorării comenzilor în ceea ce priveşte distribuţia.

Preţul mediu de vânzare al produselor pe unitate are o valoare de 2,5 lei în anul 2007, la un cost mediu unitar de 1,75 lei. Pentru anul 2008, preţul unitar este de 3 lei, iar costul variabil pe unitate de produs este 1,8 lei.

Structura bilanţului în anul 2007 al S.C. Secretul Bucătarului S.R.L.:

Activ Valoare(lei) Pasiv Valoare(lei)

Imobilizări necorporale 6320 Capital Social 9000

Imobilizări corporale 169350 Profit net 4208

Imobilizări financiare 460 Repartizarea profitului 4208

ACTIVE IMOBILIZATE TOTALE 176130 CAPITAL PROPRIU 9000

Stocuri 1960 Datorii pe termen mediu şi lung 139530

Creanţe 89300 Furnizori 101652

Disponibilităţi 36432 Alte datorii 53640

ACTIVE CIRCULANTE TOTALE 127692 DATORII TOTALE 294822

TOTAL ACTIV 303822 TOTAL PASIV 303822

În anul 2008 Bilanţul firmei „Secretul Bucătarului” S.R.L. se prezintă astfel:

Activ Valoare(lei) Pasiv Valoare(lei)

Imobilizări necorporale 7650 Capital Social 9000

Imobilizări corporale 186500 Rezerve 4230

Imobilizări financiare 460 Profit net 5463

ACTIVE IMOBILIZATE TOTALE 194610 Repartizarea profitului 5463

Stocuri 1420 CAPITAL PROPRIU 13230

Creanţe 68300 Datorii pe termen mediu şi lung 185360

Disponibilităţi 95200 Furnizori 160940

ACTIVE CIRCULANTE TOTALE 164920 DATORII TOTALE 346300

TOTAL ACTIV 359530 TOTAL PASIV 359530

Pentru a avea o imagine mai clară asupra societăţii vom prezenta şi „Contul de profit şi pierdere” din anul 2008:

Elemente Valoare (lei)

2007 2008

Cifra de afaceri 1248900 1653420

Alte venituri din exploatare 687230 403200

Total venituri din exploatare 1936130 2056620

Cheltuieli cu materiile prime şi consumabile 987350 1032600

Cheltuieli cu serviciile de la terţi (apa, telefon, curent electric etc.) 368700 236200

Cheltuieli cu salariile 498730 668350

Cheltuieli cu asigurările sociale 57830 95420

Cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate 6760 10830

Cheltuieli cu deprecierea activelor 645 132

Alte cheltuieli de exploatare 1460 965

Total cheltuieli de exploatare 1921475 2044497

REZULTATUL DIN EXPLOATARE 14655 12123

Venituri din dividende 3980 6430

Cheltuieli privind dobânzile 9270 11460

Profitul din activitatea curentă 9365 7093

Venituri extraordinare 125 390

Cheltuieli extraordinare 4480 980

Profit brut 5010 6503

Impozit pe profit (16%) 802 1040

REZULTATUL EXERCIŢIULUI 4208 5463

Capitolul 2 – Diagnosticarea financiară a S.C. Secretul Bucătarului S.R.L.

I. Analiza poziţiei financiare

Bilanţul este un document financiar-contabil de sinteză. Acesta poate fi utilizat pentru analiza situaţiei economico-patrimoniale a unei firme la un moment dat.

Vorbim de o analiză pe baza bilanţului financiar, când bilanţul contabil este ajustat în funcţie de gradul de lichiditate-exigilitate al activelor şi, respectiv pasivelor, sau pe baza bilanţului funcţional, caz în care bilanţul contabil este ajustat sub forma unui bilanţ în care elementele de activ şi de pasiv sunt structurate după funcţiile pe care le exercită (de finanţare, de investiţii sau de exploatare).

Principalii indicatori care se calculează pe baza bilanţului sunt situaţia netă (SN), fondul de rulment FR), nevoia de fond de rulment (NFR) şi trezoreria netă (TN).

Aceştia sunt nişte indicatori statici, ei exprimând o anumită stare a unei întreprinderi la un anumit moment. Aceşti indicatori sunt de echilibru financiar, deoarece compară posturile bilanţiere din pasiv cu cele din activ. Este interesantă evoluţia acestor indicatori de la un an la altul, pe baza datelor care se pot obţine din mai multe bilanţuri consecutive.

Preview document

Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 1
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 2
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 3
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 4
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 5
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 6
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 7
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 8
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 9
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 10
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 11
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 12
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 13
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 14
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 15
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 16
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 17
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 18
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 19
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 20
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 21
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 22
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 23
Analiza economico-financiară a unei firme - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economico-Financiara a unei Firme.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a unei firme

Societatea comerciala ale carei situatii financiare le analizam este o societate pe actiuni, ce are ca obiect de activitate preponderenta, conform...

Analiza economico-financiară a Berhord SRL

INTRODUCERE Finanțele întreprinderilor reprezintă relațiile de constituire, repartizare și utilizare a resurselor financiare necesare...

Resurse financiare și analiza economică SC Comat Bihor SA Oradea

Cap. I ANALIZA FACTORIALĂ A CIFREI DE AFACERI Se utilizează modelul descompunerii pe fracții (model ce utilizează ratele explicative)....

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Model plan de afaceri Start-Up

DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei: GRAYSOFT 2. Forma juridică de constituire: - Societate Comercială □ Persoană Fizică Autorizată □...

Te-ar putea interesa și

Studiul productivității muncii și căile creșterii ei la SC Cicos SRL Dorohoi

INTRODUCERE În toate ţările lumii agricultura a constituit dintotdeauna o componentă esenţială a producţiei materiale. Progresul tuturor ţărilor a...

Analiza economico-financiară a unei firme

Societatea comerciala ale carei situatii financiare le analizam este o societate pe actiuni, ce are ca obiect de activitate preponderenta, conform...

Sistemul de Managament

CAPITOLUL I_Fundamentele teoretico-metodologice ale strategiilor 1.1 Conceptul de strategie. Strategiile reprezinta programul general de actiune...

Analiza și proiectarea fluxurilor financiar-monetare ale întreprinderii SC Textilă SA

CAP. 1 MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII 1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii întreprinderii S.C....

Analiza economico-financiară a unei firme - SC ACI SA Bistrița

Prezentarea societatii: 1. Denumire: ACI Bistrita SA 2. Sediu: Str. Zefirului, Nr 1, Bistrita, Cod 420135, judet Bistrita-Nasaud 3. Cod...

Metode și Tehnici Specifice Managementului Strategic Aplicabile la Firma SC Diana SRL în Vederea Depășirii Actuale Etape Economice

CAPITOL 1 : STRATEGIA DE FIRMĂ 1. Conceptul de strategie În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile...

Fundamentarea Deciziei de Creditare Bancară

Capitolul 1. Evidenţierea rolului social şi economic al întreprinderilor mici şi mijlocii Pentru definirea sectorului întreprinderilor mici și...

Ai nevoie de altceva?