Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3777
Mărime: 60.35KB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Crăciun
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandu Carmen

Cuprins

  1. Cap. 1 Noţiunea de Control Financiar 3
  2. Cap. 2 Analiza Economico-financiară 5
  3. 2.1 Procedee şi tehnici de control financiar 5
  4. 2.2 Conţinutul aplicativ şi metodologic al analizei activităţii economico-financiare 5
  5. 2.3 Funcţiile analizei economico-financiare 8
  6. 2.4 Metode folosite în analiza economico-financiară 9
  7. 2.5 Analiza Economico - Financiară 10
  8. Bibliografie 15

Extras din proiect

Cap. 1 Noţiunea de Control Financiar

Pe cât de veche în istoria civilizaţiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la origine, ţine de suspiciunea omenească faţă de semeni, de nevoia de a se proteja proprietatea şi propriile interese.

Cu timpul, la acest scop primordial al controlului s-au adăugat şi scopuri legate de eficacitate, de legalitate şi oportunitate.

Apariţia statului a fost începutul avântului activităţii de control care şi-a îmbunătăţit permanent metodele, tehnicile, scopurile şi obiectivele. El s-a impus ca o activitate umană utilă şi cerută de celelalte activităţi şi niciodată nu i-a scăzut rolul şi importanţa în societate. Perfecţionarea şi aprofundarea lui au avut urmări benefice asupra celor care l-au folosit, impunându-l ca o permanenţă legată de ideea de progres.

În epoca modernă controlul dobândeşte o însemnătate deosebită, fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societăţii de a-şi apăra interesele sale generale, fundamentale. Prin intermediul controlului, societatea îşi manifestă exigenţele ei, omologând numai acele activităţi şi practici economice sau de altă natură care sunt în concordanţă cu normele generale de comportament social, cu obiectivele şi programele sale prioritare şi numai acele rezultate care îndreptăţesc eforturile depuse.

În mod concis, prin control se înţelege verificare şi supraveghere.

Într-o manieră foarte simplă, controlul ar putea fi definit prin aprecierea conformităţii cu o normă, un standard, un model. Într-o accepţie mult mai largă, controlul reprezintă o activitate specific umană ce se desfăşoară în mod conştient şi urmăreşte întotdeauna un scop, care constă în verificarea şi analiza permanentă, periodică sau inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, rezultate dintr-un domeniu sau sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor neajunsuri.

Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economico-sociale, dar nu se poate limita la atât. El trebuie să facă judecăţi de valoare sau de conformitate, interpretând stările de lucruri sau realităţile constatate printr-o raportare continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate sau regulile de desfăşurare prestabilite. În felul acesta controlul face posibilă determinarea abaterilor înregistrate, stabilind semnificaţia şi implicaţiile lor, cauzele care le-au generat şi măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor în viitor.

DEX-ul dă următoarea definiţie controlului: analiza permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. O definiţie mai tehnică este cea care consideră controlul a fi procesul de comparare permanentă a situaţiei de fapt cu cea impusă (programată) şi, dacă este cazul, aplicarea de măsuri de corectare, astfel încât realizările să fie conforme cu obiectivele anticipat stabilite.

Decurgând din aceste definiţii, controlul trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

• furnizarea de informaţii privind cunoaşterea realităţii cercetate;

• propunerea de măsuri vizând corectarea realităţii în sensul dorit de cel care a dispus controlul;

• luarea unor măsuri de către organele de control pentru descurajarea, îndreptarea şi pedepsirea producerii de abateri de la obiectivele prestabilite.

În sinteză, la nivel de concept, controlul financiar verifică prin comparare prevederile normative prevăzute în legi, hotărâri, ordine, norme metodologice cu realitatea, legalitatea, oportunitatea şi eficienţa operaţiilor consemnate în acte şi documente, stabilind erorile, abaterile, lipsurile şi deficienţele din activitatea economico-financiară.

Controlul financiar are ca obiect de cercetare şi cuprinde în sfera sa:

• relaţiile, fenomenele şi procesele financiare;

• procesul de administrare şi gestionare a patrimoniului şi rezultatele activităţii economico-sociale;

• toate momentele, unităţile şi locurile unde se gestionează valori materiale şi băneşti şi se fac cheltuieli.

Controlul financiar asigură buna funcţionare a activităţii economice, acţionează sistematic în vederea prevenirii abaterilor şi deficienţelor, creşterii eficienţei, apărarea patrimoniului, cunoaşterea modului de respectare a legalităţii cu caracter economic şi financiar, stabilirii răspunderii pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiun

Cap. 2 Analiza Economico-financiară

2.1 Procedee şi tehnici de control financiar

Procedeele utilizate în vederea realizării în condiţii optime a obiectivelor specifice controlului financiar alcătuiesc metoda controlului; procedeul „constă în modul sistematic de efectuare a unei lucrări, cu alte cuvinte modalitatea, maniera de a acţiona în vederea realizării verificărilor obiectivelor propuse".

Tehnica executării controlului financiar presupune alegerea procedeelor celor mai adecvate în funcţie de obiectivul controlat şi aplicarea acestora, în vederea realizării scopului controlului, care pot fi:

• Procedee comune: observaţia, raţionamentul, comparaţia, clasificarea, analiza, sinteza.

• Procedee specifice: cercetarea; studiul general prealabil; controlul documentar; inventarierea de control; expertizele tehnice şi analizele de laborator; controlul total şi controlul prin sondaj; analiza activităţii economice financiare.

În cele ce urmează, ne vom opri asupra procedeelor specifice activităţii de control financiar.

Preview document

Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 1
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 2
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 3
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 4
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 5
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 6
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 7
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 8
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 9
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 10
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 11
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 12
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 13
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 14
Analiza economico-financiară Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Analiza Economico-Financiara Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar.doc
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul exercitat de Ministerul Finanțelor

Controlul exercitat de Ministerul Finantelor Publice Ministerul Finantelor Publice este autoritatea administratiei publice centrale de...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Sistemul Metodologic de Exercitare a Controlului Financiar

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONCEPTUL GENERAL AL CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢA Economia de piaţă, în esenţa sa este o...

Controlul Financiar

ARGUMENT Actualitatea si gradul de studiere a temei “Controlul Financiar “ . In Romania , ca stat suveran si independent , controlul financiar a...

Control Financiar

Procedee şi tehnici de control financiar Procedeele utilizate în vederea realizării în condiţii optime a obiectivelor specifice controlului...

Controlul Financiar Ulterior de Gestiune

Cap.1 Organizarea şi programarea controlului financiar ulterior de gestiune Controlul este o activitate preponderent practică şi identifică...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1.Controlul faptic Controlul faptic este procedeul de control financiar prin care are loc stabilirea situaţiei reale şi a mişcării mijloacelor...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1. Prezentarea generală a controlului financiar Controlul financiar, componentă a controlului economic, are ca obiectiv cunoașterea de către stat...

Analiza Economico-Financiara, Procedeu Metodologic Utilizat de Controlul Financiar

1. Necesitatea analizei economico-financiare ca metodă a cunoasterii În scopul cunoasterii fenomenelor si a legăturilor cauzale dintre acestea...

Control Financiar Ulterior de Gestiune

Controlul financiar de gestiune este controlul financiar ulterior care urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea şi...

Ai nevoie de altceva?