Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 6245
Mărime: 1.47MB (arhivat)
Publicat de: Andreea D.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII OMV PETROM S.A. 4
 3. CAPITOLUL 2. ANALIZA PERFORMANȚEI ÎNTREPRINDERII . 7
 4. 2.1. ANALIZA BILANȚULUI ... 7
 5. 2.2. ANALIZA POZIȚIEI FINANCIARE 9
 6. 2.2.1. Activul net contabil ... 9
 7. 2.2.2 Fondul de rulment ... 10
 8. 2.2.3. Necesarul de fond de rulment 10
 9. 2.2.4. Trezoreria netă ... 11
 10. 2.2. ANALIZA PEROFRMANȚEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII ... 11
 11. 2.2.1.Marjele de acumulare . 11
 12. 2.2.2. Capacitatea de autofinanțare . 12
 13. 2.3. ANALIZA CASH-FLOW-ULUI ÎNTREPRINDERII ... 12
 14. 2.4.1. Cash-flow-ul disponibil ... 13
 15. 2.4. ANALIZA RENTABILITATII ÎNTREPRINDERII 14
 16. 2.4.1.Rate de marjă, rotație și structură .. 15
 17. 2.5. ANALIZA RISCULUI ÎNTREPRINDERII . 15
 18. 2.5.1.Solvabilitatea ... 15
 19. 2.5.2.Lichiditatea .. 16
 20. 2.6.GESTIUNEA ACTIVELOR CIRCULANTE . 16
 21. 2.6.1.Stocuri . 16
 22. 2.6.2.Creanțe 17
 23. 2.6.3. Trezorerie ... 18
 24. 2.7. STRUCTURA DE FINANTARE .. 18
 25. CAPITOLUL 3. ANALIZA SWOT .. 21
 26. 3.1.MATRICEA SWOT 21
 27. 3.2. PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚEI FINANCIARE . 22
 28. CONCLUZII 24
 29. ANEXE ... 25
 30. 1.Cont de profit si pierdere .. 25
 31. 2.Bilant .. 27
 32. Bibliografie ... 28

Extras din proiect

INTRODUCERE

Acest proiect este conceput sub forma unei analize financiare asupra uneia dintre cele mai mari companii din România. Lucrarea î.i propune sa realizeze o analiza atât pozi.iei cât .i a performan.ei financiare a întreprinderii, rezultatele fiind utile investitorilor sau poten.ialilor investitori în scopul luarii unor decizii eficiente. Aceasta analiza financiara î.i propune sa ajute la în.elegerea .i interpretarea rezultatelor financiare a companiei OMV Petrom SA între anii 2016-2020 conform rapoartelor facute public de catre aceasta. Analiza pozi.iei .i performan.ei financiare a întreprinderii ajuta la crearea unei imagini de ansamblu asupra gestionarii resurselor .i este utila poten.ialilor investitori pentru a determina daca este rentabila o investi.ie cât .i riscul pe care trebuie sa .i-l asume.

În capitolul I am realizat o scurta prezentare a companiei OMV Petrom. În capitolul II, am realizat un diagnostic financiar, în care am analizat .i interpretat evolu.ia indicatorilor echilibrului financiar, a performan.elor financiare, a indicatorilor de rentabilitate .i risc. În capitolul III, am realizat o analiza SWOT, în care am evide.iat punctele forte, puncte slabe, oportunita.ile .i amenin.arile. Lucrarea se încheie cu concluzii, anexe .i bibliogarfie.

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETA.II OMV PETROM S.A.

Societatea OMV Petrom S.A. este o societate cu capital de stat .i privat autohton .i strain cu sediul social în Petrom City, strada Coralilor, numarul 22, sector 1,Bucure.ti, înregistrata la Registrul Comer.ului Bucre.ti cu numarul J40/8302/1997, codul unic de înregistrare 1590082. Societatea a fost înfiin.ata prin Ordonan.a de Urgen.a nr. 70/1998 .i .i-a început activitatea la data de 1 noiembrie 1997.

Pe data de 23 iulie 2004, OMV Austria, grupul lider de petrol si gaze din Europa Centrala .i de Est, a achizitionat 51% din actiunile PETROM, tranzactia fiind încheiata în decembrie 2004.

Societatea are ca obiect principal de activitate explorarea si exploatarea zacamintelor de petrol si gaze naturale.

În afara obiectului principal de activitate, societatea desfa.oara si urmatoarele activitati, cum ar fi transportul si comercializarea titeiului si gazelor naturale prin retele proprii de distributie; distributie, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave si aprovizionare aeronave cu produse petroliere; comercializarea cu ridicata si cu amanuntul, de marfuri si produse diverse; lucrari de constructii-montaj, întretinere si reparatii utilaje, scule si echipamente; investigatii geologice si geofizice; importul si exportul de titei, produse petroliere, petrochimice si chimice, utilaje, echipamente si tehnologii specifice; import-export produse explozibile; activitate medicala si sociala pentru salariatii proprii si ter.e persoane etc.

Activitatea acestei companii este divizata în trei mari segmente .i anume Upstream, Downstream Oil .i Downstream Gas. În segmentul Upstream, compania desfa.oara activita.i de exploatare .i produc.ie de .i.ei .i gaze naturale în România, dar .i în Kazahstan. În segmentul Downstream Oil, întreprinderea opereaza rafinaria Petrobrazi, care poate acoperi consumul anul a 3 milioane de ma.ini .i desfa.oara opera.iuni de comercializare în România .i în vecinatate. În segmentul Downstream Gas, OMV Petrom se ocupa cu produc.ia de .i.ei .i gaze, fiind un jucator important pe pie.ele regionale de carburan.i, gaze .i electricitate.

Ac.iunile OMV Petrom sunt tranzac.ionate Bursa de Valori Bucure.ti începând cu anul 2001.

Activita.ile desfa.urate de companie pot afecta mediul .i pot cauza unele pagube majore, de aceea compania a implementat masuri de protec.ie .i evitare a poluarii mediului .i de pastrare a unei stabilita.i în ceea ce prive.te aceasta problema. De exemplu, pentru a minimiza daunele aduse mediului, ca urmare a scurgerilor accidentale, divizia E&P a dezvoltat un plan specific de interventie, pentru fiecare grup de zacaminte si a constituit echipe locale de interventie, în caz de scurgeri.

Programul de modernizare a sondelor a contribuit semnificativ la reducerea impactului asupra mediului.

Bibliografie

Site-uri web:

https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2020.pdf

https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2019.pdf

https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2018.pdf

https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2017.pdf

https://bvb.ro/Bilanturi/SNP/SNP_A_2016.pdf

https://www.omvpetrom.com/en

Preview document

Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 1
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 2
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 3
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 4
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 5
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 6
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 7
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 8
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 9
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 10
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 11
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 12
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 13
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 14
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 15
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 16
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 17
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 18
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 19
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 20
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 21
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 22
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 23
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 24
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 25
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 26
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 27
Analiza financiară a companiei OMV Petrom SA - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Analiza financiara a companiei OMV Petrom SA.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al...

Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții OMV Petrom

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societă.ii comerciale “S.C. OMV PETROM S.A.” în vederea...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii OMV Petrom SA

Introducere In prezent firmele au la dispozitie mai mult surse de finantare,atat pe plan national cat si pe plan international. In cadrul...

Evaluarea financiară a firmei Petrom SA

1. Descrierea generala a societatii comerciale Petrom este cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activităţi de explorare,...

SC OMV Petrom SA

Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii În cadrul studiului de caz despre "Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii" am optat...

Analiza structurii poziției financiare a firmei OMV Petrom

Introducere 1. Prezentarea generala a entitatii A.Denumirea, sediul, forma juridică, capitalul social și modul de constituire Denumire entitate...

Analiza pieței produselor și serviciilor de Private Banking în lume

CAPITOLUL 1 - DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Definirea conceptului de private banking Noțiunea de private banking a primit în literatura de...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii

Capitolul 1. Prezentarea generală a companiei Nume companie: OMV Petrom S.A. CUI: 1590082 Registrul comerţului: J40/8302/1997 Simbol bursier:...

Te-ar putea interesa și

Politica de promovare a companiei Petrom SA

Introducere Petrolul constituie resursa energetică de bază în sistemul consumului energetic mondial, ponderea petrolului în consumul de energie...

Analiza performanțelor economico-financiare la OMV Petrom SA

Cap. 1 Raportul OMV PETROM S.A. Rezultatele se înscriu în estimãrile companiei, în pofida impactului mixt al mediului macroeconomic volatil, al...

Analiza performanței și evaluarea unui proiect de investiții OMV Petrom

INTRODUCERE Lucrarea are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a societă.ii comerciale “S.C. OMV PETROM S.A.” în vederea...

Analiza portofoliului - studiu de caz TLV, BIO, SNP și SIF3

CAPITOLUL 1. ANALIZA FUNDAMENTALĂ A COMPANIILOR DIN PORTOFOLIU Decizia de investire vizează în primul rând alegerea unui portofoliu format din...

Analiza economico-financiară OMV Petrom

1. Prezentarea firmei OMV Petrom S.A. (BVB: SNP ) este cea mai mare companie românească de petrol și gaze, cu activități în sectoarele Explorare...

SC OMV Petrom SA

Capitolul 1 - Prezentarea generală a întreprinderii În cadrul studiului de caz despre "Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii" am optat...

Prezența Corporațiilor Multinaționale în România

1.Aspecte privind corporațiile multinaționale În contextul actual al economiei mondiale, care se află în plin proces de globalizare și extindere,...

Analiza financiară OMV Petrom SA

INTRODUCERE OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din România și din Europa de Sud-Est. Sunt activi pe întregul lanț valoric al...

Ai nevoie de altceva?