Analiza finanțelor publice în Franța

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 2527
Mărime: 163.82KB (arhivat)
Publicat de: Diana B.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. 1. Analiza pentagonului macrostabilității al Franței (în perioada 2015-2019) 4
 3. 1.1. Rata creșterii economice (r%) 4
 4. 1.2. Ponderea soldului balanței de plăți în PIB (SBP/PIB) 5
 5. 1.3. Ponderea soldului bugetului general consolidat în PIB (SBGC/PIB) 5
 6. 1.4. Rata inflației (i%) 5
 7. 1.5. Rata șomajului (s%) 5
 8. 2. Sodul bugetului public al Franței 8
 9. 2.1. Soldul bugetar convențional 8
 10. 2.2. Soldul bugetar primar 8
 11. 3. Datoria publică 10
 12. 3.1. Nivelul datoriei publice totale și pe componente 10
 13. 3.2. Structura datoriei publice pe componente 14
 14. 3.3. Dinamica datoriei publice totale și pe componente 16
 15. Concluzii 19
 16. Bibliografie 20

Extras din proiect

Introducere

În acest proiect am analizat situația macroeconomică și finanțele publice ale Franței în perioada 2015-2019 pe baza datelor oficiale extrase de pe Eurostat. Așadar, în prima parte am prezentat și analizat cei cinci indicatori ai pentagonului macrostabilității, pentru a stabili starea în care se află economia Franței, iar în cea de a doua parte am prezentat Soldurile bugetului public, cel convențional, respectiv cel primar în perioada analizată. În ultima parte am analizat datoria publica totală și pe componente în funcție de sursa de proveniență, interpretând rezultatele obținute.

Franța a aderat la Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 1958 și este una dintre cele 11 țări din UE care a lansat moneda Euro la 1 ianuarie 1999, aceasta înlocuind complet Francul Francez la începutul anului 2002.

Analiza pentagonului macrostabilității al Franței (în perioada 2015-2019)

Tabel nr.1: Indicatorii necesari pentru analiza pentagonului macrostabilității al Franței (în perioada 2014-2019)

Indicator 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rata șomajului (%) 10,3 10,4 10,0 9,4 9,0 8,5

PIB (mil. Euro) 2.149.765 2.198.432 2.234.129 2.297.244 2.360.686 2.425.710

Exporturi (mil. Euro) 638.480,20 672.720,19 674.706,95 709.848,39 748.337,46 771.375,78

Importuri (mil. Euro) 662.127,62 685.910,78 690.345,86 735.118,08 774.305,00 795.632,88

IPC 100 100 100,2 101,2 103,1 104,2

VBGC (mil. Euro) 1.145.824,74 1.171.764,25 1.184.088,37 1.229.025,54 1.260.606,32 1.275.923,46

CBGC

(mil. Euro) 1.229.665,58 1.248.709,37 1.266.751,14 1.297.942,86 1.314.902,10 1.348.694,76

Sursa: prelucrare proprie cu ajutorul datelor de pe Eurostat

Prezentarea și calcularea indicatorilor pentagonului macrostabilității

Rata creșterii economice (r%)

Formula generală: r=(〖PIB〗_1-〖PIB〗_0)/〖PIB〗_0 ×100

r2015=(〖PIB〗_2015-〖PIB〗_2014)/〖PIB〗_2014 ×100= (2.198.432-2.149.765)/2.149.765×100= 2,26%

r2016=(〖PIB〗_2016-〖PIB〗_2015)/〖PIB〗_2015 ×100= (2.234.129-2.198.432)/2.198.432×100= 1,62%

r2017=(〖PIB〗_2017-〖PIB〗_2016)/〖PIB〗_2016 ×100= (2.297.244-2.234.129)/2.234.129×100= 2,82%

r2018=(〖PIB〗_2018-〖PIB〗_2017)/〖PIB〗_2017 ×100= (2.360.686-2.297.244)/2.297.244×100= 2,76%

r2019=(〖PIB〗_2019-〖PIB〗_2018)/〖PIB〗_2018 ×100= (2.425.710-2.360.686)/2.360.686×100= 2,75%

Ponderea soldului balanței de plăți în PIB (SBP/PIB)

Formula generală: SBP/PIB=(〖Export〗_1-〖Import〗_1)/〖PIB〗_1 ×100

SBP/PIB2015=(〖Export〗_2015-〖Import〗_2015)/〖PIB〗_2015 ×100= (672.720,19-685.910,78)/2.198.432×100= - 0,59%

SBP/PIB2016=(〖Export〗_2016-〖Import〗_2016)/〖PIB〗_2016 ×100= (674.706,95-690.345,86)/2.234.129×100= - 0,70%

SBP/PIB2017=(〖Export〗_2017-〖Import〗_2017)/〖PIB〗_2017 ×100= (709.848,39-735.118,08)/2.297.244×100= - 1,10%

SBP/PIB2018=(〖Export〗_2018-〖Import〗_2018)/〖PIB〗_2018 ×100= (748.337,46-774.305,00)/2.360.686×100= - 1,09%

SBP/PIB2019=(〖Export〗_2019-〖Import〗_2019)/〖PIB〗_2019 ×100= (771.375,78-795.632,88)/2.425.710×100= - 1%

Bibliografie

- https://ec.europa.eu/eurostat

- https://www.worldbank.org/

- https://www.wikipedia.org/

- https://economie.hotnews.ro/

Preview document

Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 1
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 2
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 3
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 4
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 5
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 6
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 7
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 8
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 9
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 10
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 11
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 12
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 13
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 14
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 15
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 16
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 17
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 18
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 19
Analiza finanțelor publice în Franța - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Analiza finantelor publice in Franta.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul fiscal al Franței, evoluție și tendințe

Introducere Republica Franceză, stat în Europa de Vest; denumire nationala: République Française. Franţa atrage prin dimensiunea şi dinamismul pe...

Paralelă Auditul Intern - Auditul Extern

Funcţia de audit s-a născut prin deprinderea unor activităţi din auditul extern şi de aici unele confuzii care se manifestă. În realitate cele două...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Cerere finanțare POS-DRU - axa prioritară 2

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI ID de proiect 9839 Vă rugăm să introduceţi codul ID al proiectului. (Vă rugăm să asiguraţi...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Sistemul fiscal - impozitul pe profit în România și țările UE

Capitolul I Sistemul fiscal intre istorie, arta si constrangere I.1 FISCALITATEA IN EUROPA SI REFORMA FISCALA. EVOLUTIE, TRADITIE SI ARTA...

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL...

Implementarea E-Guvernării în Uniunea Europeană

CAP. I. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ I. 1. Societatea informaţională, egalitate şi dezvoltare Fiinţa umană este facută să...

Above-The-Tine vs Below-The-Line

Apariţie : Această nominalizare apare în deceniul al şaselea al secolului trecut. Este vorba despre o distincţie folosită în domeniul...

Ai nevoie de altceva?