Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2755
Mărime: 198.91KB (arhivat)
Publicat de: Ana M.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Extras din proiect

Bugetul general centralizat (BGCUAT) este un ansamblu de bugete, agregate și consolidate într-un întreg, astfel încât să redea totalul veniturilor și cheltuielilor publice dintr-o comunitate locala. La rândul lor, toate bugete care formează Bugetul General Centralizat au propriile surse de venituri și cheltuieli.

Comunitatea Sectorului 4 colectează și cheltuie bani din mai multe bugete diferite:

- Bugetul local - are ca sursă veniturile locale, alocări de la Bugetul de Stat;

- Bugetul instituțiilor sau activităților care se finanțează integral sau parțial din activitate proprie - are ca sursă activitatea proprie, de exemplu Administrația Piețelor care încasează venituri din închirieri de tarabe.

Etapele elaborarii bugetului local:

o Elaborarea proiectului de buget local cuprinde activitatea de determinare a veniturilor și cheltuielilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu personalitate juridică.

o Aprobarea presupune dezbaterea și votarea bugetelor locale de către autoritățile administrației publice locale cu funcție deliberativă și care au în competența lor aceasta atribuție (consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București);

o Executia bugetară constă în realizarea veniturilor la termen și în cuantumul prevăzut în bugetul local și efectuarea cheltuielilor conform destinației prevăzute în bugetul local. Realizarea veniturilor în cuantumul prevăzut reprezintă o obligatie minimă, în cadrul execuției bugetare putându-se realiza venituri în cuantumuri superioare celor prevăzute. În acelasi timp, efectuarea cheltuielilor conform destinației prevăzute în bugetele locale reprezintă o obligație, ce nu poate fi încălcată. Aceasta etapa este cea mai importantă, deoarece presupune transpunerea unor previziuni în plan concret, asigurându-se astfel finanțarea activitățlor și funcționarea instituțiilor publice de la nivel local;

o Încheierea exercițiului bugetar presupune o dare de seama completă asupra modului de realizare a veniturilor și de efectuare a cheltuielilor pentru anul bugetar expirat.

Instituții și direcții în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București:

- Aparatul de Specialitate;

- Directia Generala de Impozite si Taxe Locale: unitate bugetara reprezentata prin Director General, care are ca scop exercitarea atributiilor de administrare a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

- Directia Generala de Politie Locala: serviciu public de interes local, specializat, al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti, infiintat in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice pe raza teritoriala a sectorului;

- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor: institutie publica de interes municipal, cu personalitate juridica, care asigura organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului: asigura aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copiluui, familiei, persoanelor singure, a persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie;

- Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciala: serviciu public de interes local, specializat in domeniul administrarii pietelor agroalimentare permanente si volante, a complexelor agroalimentare, cu personalitate juridica si finantare extrabugetara;

- Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Balcescu”: institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4;

- Directia de Administrare a Unitatilor de Invatamant: administrarea patrimoniului unitatilor de invatamant preuniversitar, administrarea si intretinerea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant de interes local precum si terenurile aferente acestora;

- Directia Mobilitate Urbana: realizarea si implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbana, racordata la Planul de Mobilitate Urbana a Municipiului Bucuresti;

VENITURILE LOCALE

Veniturile bugetare sunt clasificate în funcție de sursa de unde provin.

Venituri proprii, din plan local prin impozite, taxe, contribuții colectate direct de la cetățeni și de la agenții economici (impozit pe proprietate, taxe de timbre), dar și colectate indirect de la cetățeni (un procent din impozitele pe venit de la Bugetul de stat este realocat Consiliului Local de unde au fost colectate).

Sume de la Bugetul de Stat, precum subvenții sau procente din TVA colectat, alocate Consiliilor Locale cu destinație precisă, cum ar fi susținerea salariilor din școli, spitale, asistența socială sau alte programe de interes national.

Surse atrase, precum sume primite de la Uniunea Europeana prin programe cu fonduri nerambursabile sau donații.

Veniturile proprii ale instituțiilor publice, finanțate din venituri proprii sau din venituri proprii și transferuri de la bugetele superioare, ce provin din chirii, organizarea de manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe, prestări de servicii și altele asemenea.

Bibliografie

www.ps4.ro

https://buget.verdedata.ro/#/5a252adb9ccab4723f5551dd/comunitatea-locala

https://ps4.ro/wp-content/uploads/2018/07/Sector_4_T4_2015_Raport_RO.pdf

https://ps4.ro/wp-content/uploads/2019/10/Sector-4-T2-2019-Raport-RO.pdf

Preview document

Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 1
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 2
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 3
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 4
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 5
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 6
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 7
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 8
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 9
Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 București - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Analiza sistemului bugetar al sectorului 4 Bucuresti.docx

Te-ar putea interesa și

Transparența Bugetara în Cadrul Administrației Publice Locale

INTRODUCERE Au trecut mai mult de 17 ani de când administraţia publică din România, sub imperiul noilor transformări social - politice a înţeles...

Instituția prefectului - organizare și funcționare

CAPITOLUL 1 INSTITUTIA PREFECTULUI. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE. 1.1. Scurt istoric privind înfiinţarea Prefecturii În Roma Antică, noţiunea de...

Constituirea și Utilizarea Bugetului Local al Comunei Ezeriș

Cap I.Bugetul local şi procesul bugetar la nivelul comunităţii locale 1.1.Definirea bugetului local şi locul acestuia în structura sistemului...

Monografia unei instituții publice

I. Oragnizarea si functionarea institutiei publice 1. Institutia- Primaria comunei Probota 1.1 Asezare geografica Comuna Probota este situata in...

Managementul Sistemului de Salarizare în Sectorul Public

INTRODUCERE Salariul este forma de venit cea mai des întîlnită în societatea contemporană. În această situaţie este firesc ca salariul, cu...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Finanțarea și evidența cheltuielilor la o instituție publică

1.1.Autonomie şi funcţionalitate la unităţile administrativ – teritoriale Finanţele publice sunt procesele şi relaţiile economice la care...

Veniturile bugetului de stat

1.1. Definirea si importanta bugetului statului Pentru a putea exercita puterea politic¬a, poporul creeaza statul. Acesta este ,,un sistem...

Ai nevoie de altceva?