Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 8165
Mărime: 291.11KB (arhivat)
Publicat de: Ana Z.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Capitolul 1. Aspecte generale privind SIF 2 și SIF 5 3
 2. 1.1 Informații generale privind SIF Moldova 3
 3. 1.2 Informații generale privind SIF Oltenia 5
 4. Capitolul 2. Structura și administrarea portofoliului global 6
 5. 2.1 Structura globală a portofoliului SIF Moldova 6
 6. 2.1.1 Structura și administrarea portofoliului principal de acțiuni (1) 8
 7. 2.1.2 Structura și administrarea portofoliului de acțiuni (2) 9
 8. 2.1.3 Structura și administrarea portofoliului de acțiuni (3) 10
 9. 2.1.4 Structura și administrarea portofoliului titluri de participare OPC 10
 10. 2.1.5 Structura și administrarea portofoliului de instrumente cu venit fix și monetare 11
 11. 2.2 Structura globală a portofoliului SIF Oltenia 11
 12. 2.2.1 Structura și administrarea portofoliului de acțiuni 12
 13. 2.2.2 Structura și administrarea portofoliului de instrumente monetare 13
 14. 2.3 Abordare comparativă privind structura și administrarea portofoliilor SIF Moldova SA și SIF Oltenia SA 15
 15. Capitolul 3. Analiza rezultatelor financiare înregistrate de SIF Moldova și SIF Oltenia 15
 16. 3.1 Analiza rezultatelor financiare înregistrate de SIF Moldova 15
 17. 3.2 Analiza rezultatelor financiare înregistrate de SIF Oltenia 19
 18. 3.3 Abordare comparativă privind rezultatele financiare înregistrate de SIF Moldova și SIF Oltenia 22
 19. Capitolul 4. Managementul riscurilor financiare 24
 20. 4.1 Managementul riscurilor financiare de către SIF Moldova 24
 21. 4.2 Managementul riscurilor financiare de către SIF Oltenia 27
 22. Concluzii 30
 23. Bibliografie 31

Extras din proiect

Capitolul 1. Aspecte generale privind SIF 2 și SIF 5

1.1 Informații generale privind SIF Moldova

SIF Moldova SA, având drept simbol de identificate în cadrul BVB SIF 2 a fost înființată la 20 februarie 1997 sub formă de societate de investiții financiare de tip închis, cu capital integral privat, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, încadrată în categoria “Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC), cu o politica de investiții diversificată” și este atestată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM). SIF Moldova este un fond închis de investiții, preponderent în acțiuni cu grad mediu de risc și plasamente temporare de lichiditate în instrumente cu venit fix.

SIF Moldova are în prezent un capital social de 51.908.958,8 RON, divizat în 519.089.588 acțiuni la o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune .

În ceea ce privește obiectul de activitate, SIF Moldova se ocupă de administrarea și gestionarea instrumentelor financiare calificate prin reglementările CNVM. Obiectul de activitate definit în actul constitutiv al societății precizează obiectivele generale și cele derivate pe care trebuie să și le asume și să le dimensioneze SIF Moldova S.A. Obiectivul principal al SIF Moldova S.A., căruia i se subordonează întreaga activitate pe care o desfășoară, este de a proteja proprietatea celor aproximativ 6 milioane de acționari și de a maximiza valoarea propriilor acțiuni - a asigura câștiguri din dividende și din creșterea valorii acțiunilor SIF Moldova, acțiuni cotate la BVB, categoria I.

Îndeplinirea acestui obiectiv are o componentă directă, prin realizarea indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli și o componentă indirectă care constă în reflectarea performanțelor societății în indicatori de piață (prețul și lichiditatea acțiunilor, valoarea activului net pe acțiune).

Beneficiarii activității SIF Moldova S.A. sunt acționarii săi și întreaga activitate a societății este canalizată pentru asigurarea unui echilibru între satisfacerea cerințelor acționarilor și perpetuarea activității în condiții optime. Stabilirea obiectivelor și realizarea performanțelor are în vedere armonizarea cerințelor specifice diferitelor categorii de acționari, având în vedere palierul divers de investitori, de la micii acționari - SIF-urile sunt OPC-uri, cu adresabilitate largă și sunt emitenți atractivi pe piața internă - până la investitori instituționali interni și internaționali.

În ceea ce privește structura acționariatului pentru SIF Moldova, la data de 31.12.2013, situația se prezenta astfel:

După cum se poate observa, în structura acționariatului SIF Moldova, la 31 decembrie 2012, SIF Moldova avea 5.809.112 acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății, din care 5.807.161 persoane fizice române, 1.575 persoane fizice străine, 309 persoane juridice române și 67 de persoane juridice străine.

După cum se poate observa în Graficul nr.1, 51% din acționariatul SIF Moldova este deținut de persoanele fizice rezidente, urmate de persoanele juridice rezidente cu 27% și de persoanele juridice nerezidente cu 20%. Cea mai mică pondere în structura acționariatului SIF Moldova, este deținută de persoanele fizice nerezidente, de aproximativ 2%.

Bibliografie

1. SIF Moldova S.A., Rapoarte anuale 2009-2012

2. SIF Moldova S.A., Rapoarte CA 2009-2012

3. SIF Oltenia S.A., Rapoarte anuale 2008-2012

4. SIF Oltenia SA, Buletin informativ lunar, decembrie 2012

5. SSIF Broker, Societățile de investiții financiare în 2012- aspecte fundamentale, 15 ianuarie 2013

6. www.business24.ro

7. www.bvb.ro

8. www.economica.net

9. www.kmarket.ro

10. www.sifm.ro

11. www.sifolt.ro

12. www.tradeville.eu

13. www.zf.ro

Preview document

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 1
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 2
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 3
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 4
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 5
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 6
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 7
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 8
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 9
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 10
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 11
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 12
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 13
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 14
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 15
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 16
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 17
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 18
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 19
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 20
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 21
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 22
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 23
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 24
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 25
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 26
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 27
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 28
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 29
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 30
Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare - Abordare comparativă ȘIF 2 și ȘIF 5 - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare comparativa SIF 2 si SIF 5.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare. abordare comparativă - SIF 1 și SIF 5

Capitolul1. Prezentare generală a celor două societăţi de investiţii financiare Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana S.A. cunoscută...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă SIF 2 și SIF 5

CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE SIF 2 şi SIF 5 1.1. INFORMAŢII GENERALE SIF MOLDOVA S.A. 1.1.1. PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINŢARE SIF MOLDOVA...

Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă - SIF1 + SIF2

Scurt istoric SIF Banat – Crişana ( SIF1) 1992: Înfiinţarea Fondului Proprietăţii Private I Banat-Crişana, precusorul SIF Banat-Crişana In baza...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare Abordare comparativă SIF 3 Transilvania și SIF 5 Oltenia

Capitolul 1: Informații generale despre SIF 3 și SIF 5 1.1 Introducere Societățile de Investiții Financiare sunt organisme de plasament colectiv...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare. Abordare comparativă - Analiza portofolii SIF 5 și SIF 1

CAPITOLUL 1 - Informații generale despre SIF5 Oltenia și SIF1 Banat-Crișana 1.1. Introducere O societate de investiții financiare (SIF) este o...

Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

CAPITOLUL I Informații generale SIF Banat-Crișana(SIF1)si SIF Moldova(SIF2) 1.1 SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE Banat-Crişana S.A. (SIF...

Analiza stucturii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare

1.Informații generale despre SIF2 și SIF3 1.1.Introducere Societățile de servicii de investiții financiare sunt reprezentate de companiile...

Analiza structurii portofoliilor pentru Societățile de Investiții Financiare SIF3 și SIF5

Cap. I. Informații generale despre cele două societăţi de investiţii financiare 1.1 Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (SIF...

Ai nevoie de altceva?