Auditul financiar al imobilizărilor corporale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6394
Mărime: 130.72KB (arhivat)
Publicat de: Antonela Alecu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Caloian
Academia de Studii Economice

Cuprins

 1. 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privind auditarea imobilizărilor corporale.
 2. 2. Prezentarea obiectivelor auditului financiar contabil privind imobilizările corporale.
 3. 3. Sistemul de documente primare şi fluxul lor informaţional.
 4. 4. Prezentarea monografiei contabile privind imobilizările corporale.
 5. 5. Aplicarea procedeelor şi tehnicilor de audit financiar contabil.
 6. P1 Studiul general prealabil-scrisoarea de angajament.
 7. P2 Controlul documentar contabil
 8. P3Controlul total respectiv controlul prin sondaj
 9. P4Controlul faptic
 10. P5Confirmarile externe:valoarea soldului final de la fz sa coincida cu val soldului creantei partenerului meu
 11. 6. Prezentarea riscului general de audit.
 12. 7. Prezentarea probelor de audit financiar contabil.
 13. 8. Importanţa relativă a riscului de erori şi pragul de semnificaţie.
 14. 9. Exprimarea unei opinii de audit.
 15. 10. Prezentarea raportului de audit financiar contabil.

Extras din proiect

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE

Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor corporale.

Reglementarile contabile si fiscale:

- IAS16 “Imobilizări corporale”

- IAS36”Deprecierea activelor”.

- OMFP 3055/2009

- Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii, republicata in Monitorul Oficial nr. 48 din 14.01.2005

- Codul Fiscal 2008

- Codul de procedura fiscala

- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile ci completarile ulterioare.

- Legea 571/2003, ce priveste Codul Fiscal, alaturi de Procedura Fiscala si normele de aplicare a Codului Fiscal;

- Legea 31/1990 si Ordonanta de Urgenta nr. 82/2007 din 28/06/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446 din 29/06/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente.

Reglementarile cu privire la auditul situatiilor financiare in vigoare sunt:

• Ghidul privind auditul calitatii;

• Standardele Internationale de Audit;

• OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

• Legea nr. 278/2008 pentru aprobarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

• Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar;

• OUG nr. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata.

Etapa 2. Prezentarea obiectivelor privind auditul financiar- contabil al imobilizărilor corporale.

Obiectivele controlului financiar in cazul imobilizarilor vizeaza verificarea:

1)Verificarea modului de evaluare a imobilizarilor corporale provenind din :

- Achizitii(cost de achizitie).

- Productie proprie(cost productie-cheltuieli directe+cheltuieli variabile)

- Valoarea justa pentru intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit.

2)Verificarea tranzactiilor privind amortizarea imobilizarilor corporale.

a)Din punct de vedere a legislatiei fiscale;-Lineara.

-Degresiva.

-Accelerata.

b)Din punct de vedere al IAS16:-metoda Softy(metoda progresiva si regresiva)

-metoda procentajului de utilizare.

3)Verificarea modului de reevaluare a imobilizarilor corporale.

Ias16 prezinta 2procedee:

P1:prin care se reevalueaza atat valoarea de intrare cat si valoarea amortizata.

P2:prin care valoarea amortizata este anulata ,reevaluarea vizand valoarea neta contabila.

4)Verificarea tranzactiilor privind intrarea in patrimoniu de imobilizari prin intermediul subventiilor pentru investitii.

IAS20 prezinta 2procedee privind subventiile pentru investitii astfel:

-p1 prin care se contabilizeaza separat atat valoarea subventiilor cat si valoarea de intrare a imobilizarilor .

-p2 prin care valoarea subventiilor este dedusa din valoarea de intrare a imobilizarilor.

5)Verificarea tranzactiilor privind imobilizarile din punct de vedere al raportului dintre reparatii si modernizari.

6) Verificarea tranzactiilor privind vanzarea de imobilizari din punct de vedere al pretului de vanzare si al valorii ramase de amortizat:

-situatia in care diferenta dintre cele 2 valori este deductibila.

-situatia in care diferenta dintre cele 2 valori este nedeductibila.

7)Verificarea tranzactiilor privind casarile de imobilizari din punct de vedere al:

-casarea la expirarea DNF-ului.

-casarea inainte de expirarea DNF-ului.

8)Verificarea inventarierii fizice a gestiunii de imobilizari din punct de vedere al:

• Plusurilor

• Minusurilor-imputabile.

-neimputabile.

9)Verificarea inventarierii valorice a gestiunii de imobilizari din punct de vedere al compararii VNC cu valoarea justa,diferenta dintre aceste 2valori contabilizandu-se astfel:

-daca VNC>VJ depreciere(contabilizare prin intermediul provizioanelor,ajustarilor).

-daca VNC<VJ apreciere, nu se contabilizeaza.

10)Verificarea tranzactiilor privind calamitatile naturale din punct de vedere al:

-valorii ramase neamortizate ca diferenta deductibila(daca exista asigurare).

-valorii ramase neamortizate ca diferenta nedeductibila.

Preview document

Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 1
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 2
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 3
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 4
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 5
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 6
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 7
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 8
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 9
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 10
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 11
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 12
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 13
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 14
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 15
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 16
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 17
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 18
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 19
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 20
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 21
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 22
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 23
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 24
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 25
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 26
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 27
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 28
Auditul financiar al imobilizărilor corporale - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale.docx

Alții au mai descărcat și

Raport de Audit Financiar

În executarea misiunii încredintate, vã prezentãm Raportul de audit financiar si certificare a bilantului contabil al S.C. BETA S.R.L.Satu Mare...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare 1. Recunoaşterea...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Audit Statutar

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII S.C....

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Evaluarea inițială și ulterioară a mijloacelor fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi...

Ai nevoie de altceva?