Evoluția sistemului fiscal în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 22143
Mărime: 88.11KB (arhivat)
Publicat de: Viorel Petre
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

CAPITOLUL 1 .Abordări conceptuale privind noţiunea de sistem financiar

1.1 Definiri ale sistemului financiar

Prin prisma relaţiilor economice pe care le înglobează, sistemul financiar se defineşte ca „un ansamblu al relaţiilor în formă bănească ce se manifestă între participanţii la procesele de constituire, distribuire şi utilizare a fondurilor băneşti (financiare), în întreaga activitate economică şi socială”.

În cadrul sistemului de relaţii financiare se disting mai multe grupuri de relaţii ce alcătuiesc subsisteme financiare, caracterizate prin anumite particularităţi şi cuprinzând categorii financiare specifice. Astfel printr-o primă delimitare se diferenţiază două mari subsisteme financiare:

- Subsistemul Financiar Public, considerat ca „ansamblul relaţiilor financiare prin care se constituie, distribuie şi utilizează fondurile financiare publice, având în prim plan ca participanţi, cu rol determinant, autorităţile sau entităţile publice, care administrează în interes colectiv (public) fondurile respective”;

- Subsistemul Financiar Privat, reprezentând „ansamblul relaţiilor financiare prin care se constituie, distribuie şi utilizează capitalurile şi fondurile băneşti private, având ca participanţi

entităţile şi persoanele private ce administrează fondurile respective în interesul persoanelor fizice sau juridice private”.

Considerate separat, fiecare dintre acestea pot fi şi trebuie tratate ca sisteme ce conţin alte

subsisteme proprii fiecăruia.

Diferenţierile dintre cele două mari subsisteme ale sistemului financiar sunt atât forma de proprietate în care se administrează fondurile, ca şi patrimoniile respective (publică sau privată), cât şi tipul de obiective urmărite prin aceste relaţii financiare. Astfel, pentru relaţiile financiare ce alcătuiesc subsistemul financiar public sunt definitorii proprietatea publică şi caracterul colectiv, social (public) al intereselor sau nevoilor satisfăcute. Comparativ, pentru subsistemul relaţiilor financiare private este caracteristică natura individuală a intereselor (nevoilor) ce se satisfac şi proprietatea privată ce stă la baza acestora.

Este de remarcat faptul că subsistemul financiar public este supus reglementărilor şi normelor juridice de drept public privind organizarea şi conducerea activităţii financiare, în timp ce în subsistemul financiar privat este supus normelor juridice de drept privat, având la bază deplina autonomie în angajarea relaţiilor financiare şi fluxurilor băneşti corespunzătoare.

În raporturile dintre cele două mari subsisteme componente ale sistemului financiar, se constată şi existenţa unor interrelaţii. Aşa, de exemplu în cadrul activităţii financiare, întreprinderile sunt importante "furnizoare" de resurse publice sub formă de impozite către bugetul de stat şi bugetele locale, sau contribuţii la bugetele asigurărilor sociale de stat şi asigurărilor sociale de sănătate, respectiv de taxe prelevate la fondurile speciale, de prime de asigurare societăţilor de asigurări şi reasigurări, de disponibilităţi băneşti băncilor comercialele care îşi au deschise conturi,de dividende acţionarilor şi de dobânzi plătite creditorilor, în sens invers, întreprinderile beneficiază de subvenţii de la bugetul de stat şi bugetele locale, de sume pentru finanţarea diferitelor acţiuni din bugetul asigurărilor sociale, de despăgubiri sau sume asigurate de la societăţile de asigurări şi reasigurări, de dobânzi bonificate de băncile comerciale pentru disponibilităţile băneşti, de credite acordate de către bănci sau alţi creditori, etc.

Pornindu-se de la premisa că finaţele private ocupă un loc primordial în procesele creatoare de valoare nouă supusă repartiţiei financiare in activităţile specifice sectorului privat se consideră că acestea reprezintă de fapt baza întregului sistem financiar.

Faptul că la baza relaţiilor financiare stau resursele ce se realizează ca valoare nou creată din care se constituie atât fondurile private cât şi fondurile publice, justifică a considera manifestarea finanţelor publice ca dependentă de derularea activităţilor în care sunt direct implicate finanţele private. În sensul existenţei unor interrelaţii între cele 2 subsisteme se consideră că manifestarea finanţelor publice are ca premisă activitatea susţinută prin finanţele private, pe seama căreia sunt prelevate, în principal, resurse băneşti la fondurile publice, urmând ca acestea din urmă să fie distribuite şi cheltuite pentru acţiuni şi obiective considerate de interes public.

Pe de altă parte, raporturile dintre cele două subsisteme se manifestă şi în sensul invers, de dependenţă într-o anumită măsură a finanţelor private de cel publice, ca de exemplu, în cazul în care sectorul privat beneficiază de subvenţii din partea autorităţilor publice şi, în general, în ipostaza de beneficiar de utilităţi furnizate de stat, inclusiv în mod gratuit. Mai mult, atunci când evoluţia sectorului privat, inclusiv a finanţelor private se află sub impactul manifestării unor fenomene cu caracter destabilizator -crize, şomaj- procesele de redistribuire financiară şi de realocare a resurselor mijlocite de subsistemul finanţelor publice, faţă de cel al finanţelor privat au un rol stabilizator menit să anihileze efectul negativ al fenomenelor cu caracter destabilizator.

Preview document

Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 1
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 2
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 3
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 4
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 5
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 6
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 7
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 8
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 9
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 10
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 11
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 12
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 13
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 14
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 15
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 16
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 17
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 18
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 19
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 20
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 21
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 22
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 23
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 24
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 25
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 26
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 27
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 28
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 29
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 30
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 31
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 32
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 33
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 34
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 35
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 36
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 37
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 38
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 39
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 40
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 41
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 42
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 43
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 44
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 45
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 46
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 47
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 48
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 49
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 50
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 51
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 52
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 53
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 54
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 55
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 56
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 57
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 58
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 59
Evoluția sistemului fiscal în România - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Sistemului Fiscal in Romania.doc

Te-ar putea interesa și

Impozitele indirecte în sistemul fiscal din România

CAPITOLUL 1. SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA 1.1 Conceptul de sistem fiscal si evolutia sa În decursul timpului informaţiile provenind din cele mai...

Evoluția Sistemului Fiscal în România

Introducere Reforma economică legată de tranziţia de la economia de comandă la economia de piaţă presupune şi reconstituirea din temelii a...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Evoluția Impozitelor Directe în Sistemul Fiscal din România în Perioada 2008-2010

INTRODUCERE În fiecare moment de dezvoltare al societății îi corespunde un anumit nivel al impozitelor, nivel care se schimbă pe măsura acestei...

Rolul Impozitelor Indirecte în Sistemul Fiscal din România

INTRODUCERE În ultimii ani, politica fiscală din România nu a reuşit să evite deficitele excesive – deşi a existat această intenţie – şi nu a...

Impozitele și Taxele Locale

CUVÂNT ÎNAINTE Începând cu Revoluţia Franceză de la 1789, în special în secolul al XIX-lea, în Europa s-a pus problema trecerii de la conducerea...

Sistemul fiscal românesc

CAP 1.Notiuni introductive privind sistemul fiscal 1.1.Aspecte teoretice privind conceptul de fiscal Conceptul de Finante Publice este...

Impozitul pe Salariu

Motivatia temei Impozitarea capitalului uman contribuie la constituirea unor importante surse de venit la bugetul general consolidat. In primii...

Ai nevoie de altceva?