Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6768
Mărime: 77.30KB (arhivat)
Publicat de: Dorian M.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lepadatu Gheorghe
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. 1. Obiectivul standardului 4
 2. 2. Aria de aplicabilitate 4
 3. 3. Definiții 4
 4. 4. Evaluarea stocurilor 5
 5. 4.1. Costul stocurilor 5
 6. 4.2. Tehnici de măsurare a stocurilor 8
 7. 4.3. Formule de determinare a costurilor 8
 8. 4.4. Valoarea realizabilă netă 9
 9. 5. Recunoașterea drept cheltuială 11
 10. 6. Prezentarea informațiilor în situațiile financiare 12
 11. Studiu de caz 14
 12. A. Exemple de calcul pentru cost - cost de achiziție, cost de prelucrare, costul unui prestator de servicii 14
 13. B. Tehnici de măsurare a stocurilor 18
 14. C. Formule de determinare a costurilor 20
 15. D. Valoarea realizabilă netă 21
 16. Concluzii 23
 17. Bibliografie 25

Extras din proiect

1. Obiectivul standardului

Obiectivul standardului IAS 2 este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru stocuri. Acesta prezintă prevederile și dispozițiile privind recunoașterea și evaluarea stocurilor ca active respectiv ca venituri în momentul vânzării sau în calitate de cheltuieli în cazul materialelor consumabile. Altfel spus, IAS 2 analizează problema valorii costului ce urmează a fi recunoscută drept activ și reportată până când veniturile aferente sunt recunoscute. Totodată, acest Standard oferă indicații referitoare la determinarea costului, la recunoașterea ulterioară a acestuia drept cheltuială, incluzând orice reducere a valorii contabile până la valoarea realizabilă netă precum și la formulele de determinare a costului care sunt utilizate pentru a calcula costurile stocurilor.

2. Aria de aplicabilitate

IAS 2 se aplică la orice stoc de bunuri sau servicii (stocurile deținute în vederea vânzării, stocurile de produse finite și de producție în curs de execuție, materiale consumabile, servicii prestate) cu excepția:

a) producției în curs de execuție în cadrul contractelor de construcție, inclusiv contractele de prestări de servicii direct legate de acestea ;

b) instrumentelor financiare ;

c) activelor biologice legate de activitatea agricolă și de producția agricolă în momentul recoltării ;

d) celor deținute de producătorii agricoli și forestieri, stocurile de produse agricole după recoltă și minereuri și alte produse minerale, acestea fiind evaluate la valoarea realizabilă netă;

e) stocurile deținute de intermediari brokeri (cei care cumpără sau vând bunuri pentru alții sau în contul lor propriu, aceștia obținând profit din fluctuațiile de preț sau din marja fixată de ei) de la bursa de valori care își evaluează stocurile la valoarea justă diminuată cu costurile de vânzare.

3. Definiții

Standardul IAS 2 utilizează termeni precum “stocuri”, “valoare netă de realizare”, “valoare justă netă”, în continuare fiind prezentate definițiile fiecăruia.

Stocurile sunt active deținute pentru a fi vândute, în cursul normal al activității, active în curs de producție pentru a realiza o astfel de vânzare sau active deținute sub formă de materiale, materii prime și alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producție sau pentru prestarea de servicii. În calitatea lor de active sunt resurse controlate de entitate, generate de evenimente trecute și de la care se așteaptă beneficii viitoare.

IAS 2 precizează faptul că stocurile includ:

- bunurile cumpărate și deținute cu scopul revânzării (de exmplu mărfurile achiziționate de un detailist în vederea revânzării sau terenurile și alte proprietăți imobiliare deținute în vederea revânzării);

- produsele finite sau producția aflată în curs de execuție de către entitate;

- materiale și consumabile destinate utilizării în procesul de producție.

În cazul unui prestator de servicii, stocurile includ costurile serviciilor pentru care entitatea nu a recunoscut încă venitul aferent.

Apoi, valoarea realizabilă netă (VRN) reprezintă prețul de vânzare estimat în cursul normal al activității, diminuat cu elementele de cost estimate pentru terminare și cu cele estimate a fi necesare pentru realizarea unei astfel de vânzări. Astfel, aceasta se referă la suma netă pe care entitatea se așteaptă să o realizeze din vânzarea de stocuri pe parcursul desfășurării normale a activității. De asemenea, pentru produsele aflate în stoc care corespund unui contract ferm, valoarea realizabilă netă este bazată pe prețul specificat în contract.

Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacționat un activ sau decontată o datorie, între părți interesate și în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții desfășurate în condiții obiective. Astfel, valoarea justă reprezintă suma pentru care stocul respectiv ar putea fi tranzacționat pe piață, între cumpărători și vânzători interesați și în cunoștință de cauză.

Dacă VRN este o valoare specifică entității, cea de-a doua nu este. În cazul stocurilor, VRN poate să nu fie egală cu valoarea justă diminuată cu costurile de vânzare.

Bibliografie

* CRISTEA, Horia - coordonator, “Ghid pentru înțelegerea și aplicarea IAS 2 : Stocuri”, editura CECCAR, București, 2004;

- FELEAGĂ, Liliana și FELEAGĂ, Niculae, “Contabilitate financiară - O abordare europeană și internațională, volumul 2 - Contabilitate financiară aprofundată”, editura Economică, București, 2007;

- POPA, Adrian, Florin, NICHITA Mirela, PITULICE Ileana, JIANU, Iulia, “Studii practice privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară în România, editura Contaplus, 2007;

- RISTEA, Mihai și colectivul, “Contabilitatea financiară a întreprinderii”, editura Universitară, București, 2004;

- RISTEA, Mihai și DUMITRU, Corina, Graziella,“Contabilitate aprofundată”, disponibilă la http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=115&idb=20, data ultimei accesări 30.01.2012;

- Ministerul Finanțelor Publice, “Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaționale de Contabilitate: Partea I”, editura Economică, București, 2001;

- Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS): incluzând Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS) și Interpretările, ediția a 3-a revizuită, editura CECCAR, București, 2007;

- RAPCENCU, Cristian, “Deprecierea stocurilor”, articol disponibil la http://www.accounting-leader.ro/articole/ifrs/ias-02-stocuri.html, data ultimei accesări 30.01.2012;

- Mihai Ristea, Note de curs, 2011 ;

Preview document

Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 1
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 2
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 3
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 4
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 5
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 6
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 7
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 8
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 9
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 10
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 11
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 12
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 13
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 14
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 15
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 16
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 17
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 18
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 19
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 20
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 21
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 22
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 23
Standarde internaționale de raportare financiară IAS2 - standardul stocurilor - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Standarde internationale de raportare financiara IAS2 - standardul stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Ciclului Stocuri - Depozitare

CAPITOLUL I SINTEZE CU PRIVIRE LA IAS 2 CONTABILITATEA STOCURILOR Obiectivul IAS 2 este stabilirea şi tratarea la maxim de acurateţe a tuturor...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Contabilitatea Mărfurilor

FORMA JURIDICĂ Societatea comercială TITO-CORINA IMPEX S.R.L este o persoană juridică romană, cu forma juridică de societate comercială cu...

Calitatea Raportării Financiare în Contextul Conformității cu Cerințele IAS 2

Abstract: Financial statement must present straight the financial status, financial performance and the cash flows of a company. A straight...

Impactul evaluării stocurilor asupra situației și poziției financiare a entității

Rezumat: IAS-urile sunt Standardele Internaționale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză...

Subiecte Audit

SUBIECTE AUDIT FINANCIAR 1. Obiectul prinicipal al auditului in prima etapa a evolutiei a cestuia a fost : d) protejarea patrimoniului...

Ai nevoie de altceva?