Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 42396
Mărime: 131.81KB (arhivat)
Publicat de: Anghel Simion Cucu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ. dr. Georgescu Marian

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. CREAREA TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE 4
 3. 1.1. Necesitatea înfiinţării trezorerie finanţelor publice 4
 4. 1.1.1 Politica statului privind trezoreria finanţelor publice 7
 5. 1.1.2. Trezoreria finanţelor publice în ţările cu economie de piaţă 10
 6. 1.2. Sistemul de organizare şi funcţionare al trezoreriei finanţelor publice 12
 7. 1.2.1. Funcţiile de bază ale trezoreriei 12
 8. 1.2.2. Sistemul de organizare al trezoreriei finanţelor publice 13
 9. 1.2.3. Principii şi mecanisme de funcţionare 16
 10. CAPITOLUL II. ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETULUI PUBLIC 30
 11. 2.1. Modalităţi de încasare a veniturilor 32
 12. 2.2. Controlul încasării veniturilor bugetului prin trezorerie 35
 13. 2.3. încasarea veniturilor prin unităţile CEC 36
 14. 2.4. Amânarea, eşalonarea şi restituirea veniturilor bugetului 37
 15. CAPITOLUL III. FINANŢAREA CHELTUIELILOR DIN BUGETUL
 16. PUBLIC 39
 17. 3.1. Deschiderile de credite 39
 18. 3.2. Efectuarea plăţilor prin trezorerie din creditele bugetare
 19. deschise şi repartizate 44
 20. 3.3. Organizarea şi efectuarea de încasări şi plăţi prin casierie 47
 21. 3.3.1. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin casierie 47
 22. 3.3.2. Organizarea şi funcţionarea casei de încasări, de plăţi şi a casei de tezaur 48
 23. 3.3.3. Efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin trezoreriile
 24. finanţelor publice care nu au organizate casierii tezaur şi casierii de plăţi 51
 25. CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
 26. CONTABILITĂŢII TREZORERIEI 53
 27. 4.1. Principii de organizare şi funcţionare a contabilităţii trezoreriei 53
 28. 4.2. Planul de conturi 55
 29. 4.3. Sistemul de înregistrare în contabilitate 57
 30. CAPITOLUL V. DERULAREA RESURSELOR PRIN TREZORERIA
 31. PETROŞANI 79
 32. 5.1. Operaţiuni derulate prin Trezoreria Petroşani în cursul
 33. unei zile. Tehnica de lucru 79
 34. 5.2. Documente utilizate şi raportări efectuate la sfârşitul zilei 89
 35. 5.3. Raportări periodice a execuţiei bugetare şi a contului
 36. trezoreriei, închiderea exerciţiului bugetar, întocmirea
 37. şi analiza execuţiei bugetare 93
 38. 5.3.1. Măsuri luate de trezorerii în vederea încheierii exerciţiului
 39. bugetar 93
 40. 5.3.2. întocmirea, transmiterea lucrărilor de execuţie 104
 41. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 106
 42. CONCLUZII 106
 43. PROPUNERI 109
 44. BIBLIOGRAFIE 113

Extras din proiect

INTRODUCERE

Începând cu anul 1990, în România s-a declanşat un amplu proces de tranziţie spre o economie concurenţială de piaţă , liberalizată, performantă.

În acest context s-au produs importante modificări şi în sistemul financiar, cu consecinţe deosebite asupra finanţelor în sectorul public. Măsurile de restructurare a economiei implică autonomie financiară deplină agenţilor economici, aceştia având relaţii cu statul numai prin impozitele şi taxele datorate potrivit legii, precum şi prin sistemul de subvenţii acordate în situaţii speciale.

Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale au atribuţii noi pentru mobilizarea resurselor financiare la bugetul public naţional, precum şi utilizarea acestora în condiţii de eficienţă pentru îndeplinirea funcţiilor ce revine organelor administraţiei centrale şi locale de stat. Astfel, a apărut necesitatea reorganizării Ministerului finanţelor atât la centru cât şi la nivelul unităţilor judeţene, încât să poată îndeplini atribuţiile ce-i revin în noile condiţii.

Modificările importante intervenite după 1990 în rolul şi structura sistemului bancar, precum şi schimbările de concepţie privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare în sectorul public au condus la concluzia că realizarea atributelor finanţelor publice în condiţiile economiei de piaţă se asigură numai dacă se dispune de sisteme proprii de organizare, care să permită intervenţia sporită în toate fazele de execuţie. Un astfel de sistem de organizare a urmăririi acţiunilor finanţelor publice îl reprezintă TREZORERIA, concepută într-un sistem unitar de organizare la nivelul central şi teritorial.

Derularea execuţiei financiare prin trezoreria publică asigură protejarea finanţelor de influenţe rezultate din inflaţie, trecerea la privatizare, evoluţia cursului valutar, modificările intervenite în rolul şi structura sistemului financiar şi banca, contribuind la consolidarea finanţelor locale în special şi a finanţelor publice în general.

CAPITOLUL I

CREAREA TREZORERIEI FINANŢELOR PUBLICE

1.1. Necesitatea înfiinţăm trezoreriei finanţelor publice

Trezoreria a existat în ţara noastră, înaintea celui de-al doilea război mondial, într-o altă formă decât cea care se preconizează să se generalizeze în sistemul actual al finanţelor publice.

În Dicţionarul Explicativ al limbii române, trezoreria este definită ca "oficiu al unui stat unde se păstrează şi se administrează tezaurul public" însă nu mai corespunde condiţiilor actuale de tranziţie la economia de piaţă. Apropiată de realitatea actuală este definiţia, dată de Dicţionarul Enciclopedic, după care trezoreria este "ansamblul de operaţiuni financiare băneşti, bugetare şi extrabugetare, pe care le face statul pentru procurarea mijloacelor băneşti care sunt necesare şi pentru cheltuirea acestor mijloace".

Deşi existau patru bănci specializate, până în anul 1990 a funcţionat un sistem monobancar dominat de Banca Naţională a României la care era concentrată execuţia bugetului de stat. Banca Naţională avea stabilite prin lege atribuţii, cum ar fi: asigurarea încasării veniturilor bugetare de la unităţile de stat şi evidenţa acestora pe capitole, subcapitole, plătitori, precum şi a plăţilor de casă pe capitole de cheltuieli, ministere şi instituţii subordonate acestora; exercitarea controlului asupra eliberării fondurilor de la bugetul de stat în numerar şi din cont pe seama investiţiilor publice pentru acoperirea cheltuielilor aprobate, în limita creditelor bugetare deschise pe destinaţii de Ministerul Finanţelor, păstrarea conturilor de disponibilităţi ale bugetelor locale, instituţiilor publice pentru mijloace extrabugetare şi fondurilor cu destinaţie specială; asigurarea transmiterii informaţiilor către Ministerul Finanţelor privind execuţia bugetului de stat, disponibilităţile bugetare locale, ale instituţiilor publice.

Aplicarea programului de reformă al Guvernului României privind trecerea la economia liberalizată a determinat modificări importante şi în organizarea şi structura sistemului bancar. Descentralizarea şi reorientarea bancară, ca modificări importante în rolul şi structura sistemului de organizare şi funcţionare a băncilor, au avut consecinţe deosebite asupra finanţelor publice.

Începând cu luna aprilie 1991, prin noul cadru juridic, respectiv "Legea privind activitatea bancară" şi "Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României" se conferă Băncii Naţionale a României un înalt grad de independenţă în limita exercitării unor atribuţii clare şi precise sub controlul direct al corpului legislativ al ţării. Se renunţă la atribuţiile ce-i reveneau Băncii Naţionale în trecut în legătură cu execuţia bugetului de

Preview document

Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 1
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 2
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 3
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 4
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 5
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 6
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 7
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 8
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 9
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 10
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 11
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 12
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 13
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 14
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 15
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 16
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 17
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 18
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 19
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 20
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 21
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 22
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 23
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 24
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 25
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 26
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 27
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 28
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 29
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 30
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 31
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 32
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 33
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 34
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 35
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 36
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 37
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 38
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 39
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 40
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 41
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 42
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 43
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 44
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 45
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 46
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 47
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 48
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 49
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 50
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 51
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 52
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 53
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 54
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 55
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 56
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 57
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 58
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 59
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 60
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 61
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 62
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 63
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 64
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 65
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 66
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 67
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 68
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 69
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 70
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 71
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 72
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 73
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 74
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 75
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 76
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 77
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 78
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 79
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 80
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 81
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 82
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 83
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 84
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 85
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 86
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 87
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 88
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 89
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 90
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 91
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 92
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 93
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 94
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 95
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 96
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 97
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 98
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 99
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 100
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 101
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 102
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 103
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 104
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 105
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 106
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 107
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 108
Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice
  • Studiul privind activitatea Trezoreriei publice.doc
  • TITLU.doc

Alții au mai descărcat și

Buget și trezorerie publică - Marea Britanie

Introducere Regatul Unit este numit, in mod obisnuit, in romaneste, Marea Britanie. Cea mai mare parte a sa este situata langa coasta continentala...

Trezoreria Statului

SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI MECANISMUL DE FUNCŢIONARE A TREZORERIEI STATULUI ÎN CONDIŢIILE INTRODUCERII SISTEMULUI ELECTRONIC DE PLĂŢI CAPITOLUL I...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Implicarea trezoreriei statului în asigurarea stabilității financiare

Cap I Înfințarea Trezoreriei Statului 1.1 Necesitatea și premisele înfințării Trezoreriei Statului 1.1.1. Trezoreria publică – concept si...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Capitolul I. Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Teritorial de Muncă, Iasi Inspecţia Muncii este organul de specialitate al administraţiei...

Planificarea și previziunea financiară

Planificarea financiara - reprezinta o functie speciala a procesului de gestiune deoarece nu se refera doar la un singur eveniment, ci cuprinde...

Evoluția resurselor financiare publice ale României în perioada 1990-2010

Complexitatea si dificultatea constituirii fondurilor publice prin metodele si tehnicile specifice rezida din doua cauze importante: -in primul...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Ai nevoie de altceva?