Temă - acțiuni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 5637
Mărime: 71.39KB (arhivat)
Publicat de: Arian Olteanu
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

ACTIUNEA AMO:

II.a).Verificăm semnificaţia statistică a coeficienţilor estimaţi (alpha şi beta), respectiv dacă aceştia sunt semnificativi diferiţi de zero.

Notăm alpha (α): Diferenţa dintre rentabilitatea aşteptată de piaţă şi rentabilitatea estimată prin CAPM (considerată rentabilitatea corectă).In cazul datelor noastre care sunt estimate in Eviews ,alpha reprezinta interceptul(c),adica termenul liber.

Beta este un indicator al riscului de piata si in cazul datelor din Eviews este coeficientul rentabilitatii indicelui BET-C

Trebuie precizat ca datele care au condus la ecuatia initiala CAPM_1 estimata in Eviews contin erori aberante (outliere),care au fost identificate si eliminate cu ajutorul mediei,a dispersiei si a intervalului de incredere calculate atat in Excel(aici prin aplicarea unei formatari conditionate am aflat outlier ul ,adica acea valoare care nu se afla in intervalul de incredere),cat si in Eviews( aici am realizat graficul ,care va contine si valorile mediei ,dispersiei si intervalul de incredere;cu ajutorul acestor informatii am aflat outlier ul ,acesta fiind valoarea care nu se afla in intervalul de incredere).Pentru eliminarea outlier-ului in Eviews s a construit si o noua serie de date notata cu D2004_07 (numita variabila dummy) ale carei valori sunt 0 ,mai putin valoarea outlier ului care este 1.Aceasta serie de date a fost utilizata in determinarea corecta a ecuatie CAPM_2.Din aceasta cauza ,coeficientii pe care ii vom verifica din punct de vedere statistic sunt cei ai ecuatiei CAPM_2.

Variabila dummy este folosita ca orice alta variabila in modelul de regresie.

Daca in prima ecuatie CAPM_1 ,existau doar doi coeficienti estimati,in ecuatia CAPM_2 exista trei coeficienti estimati in Eviews. Avem in plus coeficientul estimat al variabilei dummy care va fi egal cu valoarea rezidului pe care observatia dummy ar fi luat o daca aceasta variabila nu ar fi fost introdusa.

CAPM_1

Dependent Variable: RAMO

Method: Least Squares

Date: 05/04/09 Time: 19:37

Sample(adjusted): 2003:02 2008:03

Included observations: 62 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.006644 0.024966 0.266131 0.7911

RBETC 0.668738 0.310646 2.152731 0.0354

R-squared 0.071700 Mean dependent var 0.022221

Adjusted R-squared 0.056228 S.D. dependent var 0.193673

S.E. of regression 0.188149 Akaike info criterion -0.471437

Sum squared resid 2.124006 Schwarz criterion -0.402820

Log likelihood 16.61456 F-statistic 4.634251

Durbin-Watson stat 2.108411 Prob(F-statistic) 0.035371

Introducerea variabilei dummy are ca efect reducerea erorii standard si cresterea lui R ,dupa cum se observa si din tabelele prezentate care corespund ecuatiilor CAPM_1,respectic CAPM_2.

CAPM_2

Dependent Variable: RAMO

Method: Least Squares

Date: 05/04/09 Time: 19:43

Sample(adjusted): 2003:02 2008:03

Included observations: 62 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.001869 0.023114 -0.080869 0.9358

RBETC 0.618067 0.286316 2.158683 0.0350

D2004_07 0.601016 0.174829 3.437738 0.0011

R-squared 0.226613 Mean dependent var 0.022221

Adjusted R-squared 0.200397 S.D. dependent var 0.193673

S.E. of regression 0.173183 Akaike info criterion -0.621756

Sum squared resid 1.769554 Schwarz criterion -0.518830

Log likelihood 22.27443 F-statistic 8.643927

Durbin-Watson stat 2.364051 Prob(F-statistic) 0.000510

Putem observa diferenta si la nivelul graficelor care urmeaza. Primul grafic corespunde ecuatiei CAPM_1 care contine si valorile aberante,iar cel de al doilea grafic corespunde ecuatiei corect estimate CAPM_2 ,ecuatie rezultata in urma eliminarii outlier-ului prin metoda mai sus expusa

Graficul ecuatiei CAPM_1

Graficul ecuatiei CAPM_2

Verificarea parametrului alpha din punct de vedere statistic:

Pentru alpha ipoteza nulă este H0: α=0;

Valoarea critica a testului t pentru 60 grade de libertate si 5% prag de semnificatie este +/-2.0003(aceasta valoare am aflat o prin folosirea functiei TINV).Conform datelor estimate in Eviews ,valoarea lui t-calculat este -0.080869 si este cuprinsa in intervalul(-2.0003,2.0003),ceea ce semnifica faptul ca ne aflam in zona de nonrespingere a ipotezei nule.

Preview document

Temă - acțiuni - Pagina 1
Temă - acțiuni - Pagina 2
Temă - acțiuni - Pagina 3
Temă - acțiuni - Pagina 4
Temă - acțiuni - Pagina 5
Temă - acțiuni - Pagina 6
Temă - acțiuni - Pagina 7
Temă - acțiuni - Pagina 8
Temă - acțiuni - Pagina 9
Temă - acțiuni - Pagina 10
Temă - acțiuni - Pagina 11
Temă - acțiuni - Pagina 12
Temă - acțiuni - Pagina 13
Temă - acțiuni - Pagina 14
Temă - acțiuni - Pagina 15
Temă - acțiuni - Pagina 16
Temă - acțiuni - Pagina 17
Temă - acțiuni - Pagina 18
Temă - acțiuni - Pagina 19
Temă - acțiuni - Pagina 20
Temă - acțiuni - Pagina 21
Temă - acțiuni - Pagina 22
Temă - acțiuni - Pagina 23
Temă - acțiuni - Pagina 24
Temă - acțiuni - Pagina 25
Temă - acțiuni - Pagina 26
Temă - acțiuni - Pagina 27
Temă - acțiuni - Pagina 28
Temă - acțiuni - Pagina 29
Temă - acțiuni - Pagina 30
Temă - acțiuni - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Tema - Actiuni.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Zona Administrativ-Turistica Tuzla

1. Introducere Arta, cultura, turismul si activitatile in aer liber in zona de sud a litoralului Marii Negre reprezinta lucruri care trebuie...

Relația între Finanțele Publice și Finanțele Private

1.1 Conţinutul şi rolul finanţelor publice şi private în cadrul economiei de piaţă 1.1.1 Finanţele publice Repartizarea unei importante părţi...

Lucrare practică (actiunile SNP și TIV) - managementul portofoliului

Lucrarea numărul 1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor SNP şi TLV în perioada 20 octombrie-28 noiembrie 2014 Tabelul nr.1 Preţul de...

Baza de date - magazin de cărți

1 Introducere Prin bază de date se înţelege orice colecţie de date sau informaţii, care este organizată special, în vederea consultării rapide a...

Criminologie - Terorismul

Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză din 1789....

Datoria publică

NOTIUNEA DE DATORIE PUBLICA Datoria publica reprezinta totalitatea obligatiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din impumuturile interne si...

Sistem Metodologic - Control Financiar

CAPITOLUL I CONTROLUL FINANCIAR Trecerea României la o economie de piaţă, al cărui fundament îl constituie proprietatea privată şi al cărui...

Ai nevoie de altceva?