Geomorfometrie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 4213
Mărime: 3.76MB (arhivat)
Publicat de: Alina F.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. Capitolul 1 - Recenzia unui articol apărut într-o revistă de circulație internațională/3
 2. Capitolul 2 - Studiu geomorfometric asupra a 23 de unități administrativ - teritoriale aflate în județul Prahova/10
 3. 2.1. Prezentarea succintă a zonei de studiu/10
 4. 2.2. Metodologie/14
 5. 2.3. Modelul Numeric Altitudinal al Terenului (MNAT)/15
 6. 2.4. Harta hipsometrică cu intervale de 100 m/16
 7. 2.5.Curbe hipsometrice cumulate si necumulate/21
 8. 2.6. Harta geodeclivității/24
 9. 2.7. Tabel cu suprafețele ocupate de unitățile de relief la nivelul UAT-urilor/27
 10. 2.8. Tabel centralizator privind valoarea medie a indicilor geomorfometrici (altitudine, panta) la nivelul UAT-urilor/30
 11. 2.9. Un profil longitudinal și unul transversal pe un curs de apă/31
 12. Bibliografie/33

Extras din proiect

Capitolul 1 - Recenzia unui articol apărut într-o revistă de circulație internațională

Deplasările în masă

(Mass Movements)

Autori:

Mihai Micu, Marta Jurchescu, Ionuț Șandric, Mihai Ciprian Mărgărint, Zenaida Chițu, Dana Micu,Roxana Ciurean, Viorel Ilinca, Mirela Vasile

Cuvinte cheie: alunecări de teren, daune, inventar, susceptibilitate, hazarde, riscuri, România

Evaluarea deplasărilor în masă - de la proces la risc

Marea varietate de procese și forme asociate este condiționată direct de eterogenitățile morfostructurale și litologice care controlează principalele caracteristici topografice ale reliefului, unde intensitatea și durata așezărilor umane condiționează în principal diferitele etape ale activității alunecărilor de teren, acestea din urmă fiind evidențiate ca factori de pregătire pentru apariția eșecurilor sau reacțiunilor pentru prima dată.

Ploile de primăvară care se suprapun adesea cu zăpada în zonele muntoase, deluroase sau înalte, în paralel cu ploile torențiale de vară sau ploile de toamnă de lungă durată, sunt principalele cauze declanșatoare ale unei mari varietăți de deplasări în masă. Soiul menționat deja este mărit de o mare seismicitate a țării indusă în special de regiunea seismică Vrancea.

Fig.1. - Poziția studiilor de caz descrise în România

22 - alunecări de teren cu daune majore

A - Studiu de caz pe Podișul Moldovei

B - Depresiunea Transilvaniei

C- Transfăgărășan

D - Olt

E - Breaza

F- Valea Lotrului

G - Subcarpații Ialomiței

H - Bazinul Olteț

- Date și abordări metodologice

Progresele tehnologice continue, îmbunătățite în mare măsură în ultimele două decenii au contribuit la dezvoltarea metodologiilor mai concentrate pentru analiza deplasărilor de masă. Cu toate acestea, există o luptă continuă pentru a dezvolta metodologii comune de la un mediu bogat în date până la un mediu cu date rare, cu o mare preocupare pentru reducerea incertitudinilor asociate.

Utilizarea de noi produse de observare a Pământului, provenite atât de la teledetecție activă, cât și pasivă (de exemplu, datele gratuite din sateliții SENTINEL) încurajează cunoașterea prin cercetare și dezvoltare tehnologică inovatoare menite să ajute la minimizarea și reducerea daunelor cauzate de alunecările de teren (Scaioni și colab. 2014).

Trebuie subliniat faptul că armonizarea datelor ar trebui aplicată în toate etapele lanțului de evaluare a riscurilor, prin formatul datelor, structura bazei de date, abordarea metodologică și uneori chiar și în ceea ce privește terminologia.

Pentru a îmbunătăți percepția și pregătirea riscului pentru reducerea (sau recuperarea) costurilor de reconstrucție, studiile de risc al alunecăriilor de teren ar trebui să ofere soluții fiabile derivate dintr-o evaluare adecvată a pericolului care rezultă la rândul lor din cartografierea exactă a susceptibilităților. Baza tuturor rezultatelor menționate mai sus este un inventar adecvat alunecărilor de teren.

- Date necesare pentru inventarul alunecărilor de teren

Inventarele existente conțin o cantitate mare de informații despre evenimentele de alunecare de teren pentru o anumită zonă. Aceste informații se referă în principal la locație, dimensiune, tip, starea activității, data apariției sau ultima reactivare și pot fi completate prin informații suplimentare privind geometria alunecărilor de teren, geologia, hidrogeologia, acoperirea / utilizarea terenului, factori declanșatori, victime și daune, măsuri de remediere .

Metodele referitoare la cunoștințe ale experților constau, în general, într-o suprapunere ponderată a diferiților factori considerați de un expert ca având o contribuție importantă la aparițiile de alunecări de teren (Mihai 2005).

Bălteanu și colab. (2010) a afirmat că alocarea ponderii pentru fiecare factor este destul de subiectivă, deoarece reflectă opinia unui specialist sau a unui grup mic de specialiști. Datele utilizate pentru aceste studii de sensibilitate la alunecare de teren sunt frecvent prezentate de

derivate din modele digitale de înălțime, litologie, utilizarea terenului și acoperirea terenului. Metodele statistice utilizate în studiile de sensibilitate la alunecare de teren folosesc analize statistice (bivariate și multivariate) și teorii precum regresia logistică, analiza discriminantă, teoria probabilității etc.

Bibliografie

1. Chendeș Viorel, 2011, Resursele de apă din Subcarpații de la Curbură. Evaluări Geospațiale, Editura Academiei Române

2. Grecu F., Geomorfologie dinamică, Editura Univesității din București

3. Ielenicz M. (2004), Geomorfologie generală, Editura Universitară, București

4. Posea G. (2001), Vulcanismul și relieful vulcanic, Editura Fundației “România Mâine

Preview document

Geomorfometrie - Pagina 1
Geomorfometrie - Pagina 2
Geomorfometrie - Pagina 3
Geomorfometrie - Pagina 4
Geomorfometrie - Pagina 5
Geomorfometrie - Pagina 6
Geomorfometrie - Pagina 7
Geomorfometrie - Pagina 8
Geomorfometrie - Pagina 9
Geomorfometrie - Pagina 10
Geomorfometrie - Pagina 11
Geomorfometrie - Pagina 12
Geomorfometrie - Pagina 13
Geomorfometrie - Pagina 14
Geomorfometrie - Pagina 15
Geomorfometrie - Pagina 16
Geomorfometrie - Pagina 17
Geomorfometrie - Pagina 18
Geomorfometrie - Pagina 19
Geomorfometrie - Pagina 20
Geomorfometrie - Pagina 21
Geomorfometrie - Pagina 22
Geomorfometrie - Pagina 23
Geomorfometrie - Pagina 24
Geomorfometrie - Pagina 25
Geomorfometrie - Pagina 26
Geomorfometrie - Pagina 27
Geomorfometrie - Pagina 28
Geomorfometrie - Pagina 29
Geomorfometrie - Pagina 30
Geomorfometrie - Pagina 31
Geomorfometrie - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Geomorfometrie.pdf

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Riscurile de inundație în bazinul hidrografic al râului Tur

INTRODUCERE Ipoteza acestei lucrări este de a identifica care sunt riscurile hidrologice ce se regăsesc în arealul bazinului hidrografic al râului...

Sit-ul arheologic de la Tăcuta

Așezarea geografică a comunei Tăcuta și a sitului de la Dealul Miclei Comuna Tăcuta se află la extremitatea nordică a judeţului Vaslui, la 41 km...

Diferențe dintre geografia umană și geografia fizică

Notiuni generale: definitia geografiei, obiect de studiu, metode Atunci cand este vorba de geografie, trebuie facuta o distinctie clara intre...

Dezastre naturale. alunecările de teren

Argument Am ales această temă pentru a cunoaşte riscurile unor alunecări de teren, cauzele producerii lor şi modul de combatere. Unii oameni nu au...

Ameliorarea și valorificarea silvică a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Copăcel, situat în raza Localității Copăcel, Județul Bihor

DATE CU CARACTER GENERAL 1. Denumirea obiectivului proiectului de ameliorare: Ameliorarea terenurilor degradate şi neproductive din perimetru de...

Caracteristici hidrologice ale bazinului hidrografic Putna la stația hidrometrică Colacu

1.1. Caracterizarea geografică și morfometrică a bazinului A. Așezarea geografică și importanța sa asupra caracteristicilor hidrologice Putna...

Morfometria torențială

Introducere In natura,mai ales in bazinele hidrografice de dimensiuni mici,cu pante mari spre foarte mari,in care vegetatia forestiere inexistenta...

Sistemele informaționale geografice

Ce este GIS? GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System (Sistem Informatic Geografic - uneori tradus în forma SIG în limba...

Ai nevoie de altceva?