Managementul mediului ISO 14001

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5196
Mărime: 946.62KB (arhivat)
Publicat de: Filimon D.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. Introducere . 3
  2. 1 Ce este ISO 14001 .. 4
  3. 2 Dezvoltarea seriei de standarde ISO 14000. ISO 14001:2004 VS ISO 14001:2015 .. 9
  4. 3 Care sunt cerințele ISO 14001? 11
  5. 4 Scopul și beneficiile implementării standardului ISO 14001:2015 .. 13
  6. 5 Importanța certificării sistemului de management 14
  7. BIBLIOGRAFIE .. 17

Extras din proiect

Introducere

Managementul .i raportarea impactului asupra mediului al practicilor comerciale a evoluat rapid ca o problema semnificativa pentru organiza.iile din întreaga lume industrializata. Astfel de evolu.ii au condus la rândul lor la evolu.ia auditurilor de mediu ca parte a procesului de asigurare a unei responsabilita.i de mediu adecvate par.ilor interesate relevante. Pâna în prezent, industria auditului de mediu este înca în faza incipienta .i „natura pie.ei .i competen.ele de a opera în aceasta sunt deficitare .i imature” (Power 1996, 124). Acest lucru a oferit o oportunitate pentru grupuri de interese profesionale divergente de a-.i promova în mod activ propriile abilita.i .i forme de „know how” (Armstrong 1985), în încercarea de a domina, cel pu.in, .i, cel pu.in, de a ob.ine o parte din mediul a.teptat. piata de audit. Profesia interna.ionala de contabilitate a fost destul de vocala, cel pu.in în propria literatura, în revendicarile sale pentru un rol central pentru contabili în proiectarea .i desfa.urarea auditurilor de mediu. O astfel de auto-promovare (Lightbody, 2000).

Standardul ISO 14001 în sine este relativ scurt (aproximativ opt pagini) .i, include doar 16 sau 17 cerin.e discrete, dar este adesea în.eles gre.it .i interpretat gre.it. În general, este necesar sa se clarifice faptul ca ISO 14001 este un standard de proces, nu un standard de performan.a. Deci, nu exista anexe detaliate care sa specifice limitele emisiilor sau dispozi.ii care sa articuleze obiectivele de performan.a care se gasesc în acest standard (Feldman, 2012).

Auditul de mediu este o parte integranta a managementului de mediu .i este, în special, o cerin.a majora a standardelor pentru sistemele de management de mediu (EMS). Pe masura ce accentul se deplaseaza de la obiective pur de mediu catre capacitatea de sus.inere (cuprinzând dimensiuni sociale, etice .i economice), auditul de mediu începe sa î.i asume un rol .i mai mare. În contextul auditului de mediu, acest lucru are legatura cu interesul ca performan.a de mediu sa fie, în mod necesar, extinsa dincolo de grani.ele unei companii sau organiza.ii la furnizori, clien.i .i utilizatori (Auditing in Environmental Management).

(Advisiera)

4

1 Ce este ISO 14001

ISO 14001 este standardul interna.ional care specifica cerin.ele pentru un sistem eficient de management de mediu (EMS). Acesta ofera mai degraba un cadru pe care o organiza.ie îl poate urma, decât stabilirea cerin.elor de performan.a de mediu (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).

Parte a familiei de standarde ISO 14000 privind managementul mediului, ISO 14001 este un standard voluntar pe care organiza.iile îl pot certifica. Integrarea acestuia cu alte standarde de sisteme de management, cel mai frecvent ISO 9001, poate ajuta în continuare la realizarea obiectivelor organiza.ionale (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).

Organiza.ia Interna.ionala pentru Standardizare (ISO) define.te un sistem de management de mediu ca „parte a sistemului de management utilizat pentru gestionarea aspectelor de mediu, îndeplinirea obliga.iilor de conformitate .i abordarea riscurilor .i oportunita.ilor”. Cadrul din standardul ISO 14001 poate fi utilizat în cadrul unei abordari plan-do-check-act (PDCA) pentru îmbunata.irea continua (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).

ISO 14001: 2015 poate fi utilizat de orice organiza.ie care dore.te sa înfiin.eze, sa îmbunata.easca sau sa men.ina un sistem de management de mediu pentru a se conforma politicii .i cerin.elor sale de mediu stabilite. Cerin.ele standardului pot fi încorporate în orice sistem de management de mediu, masura în care se poate întâmpla acest lucru este determinata de mai mul.i factori, inclusiv industria organiza.iei, politica de mediu, ofertele de produse .i servicii .i loca.ia.

ISO 14001: 2015 este relevant pentru toate organiza.iile, indiferent de dimensiune, loca.ie, sector sau industrie (What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ).

Cea mai recenta versiune a cerin.elor sistemului de management de mediu a fost publicata în 2015 .i este denumita „ISO 14001: 2015”. Standardul a fost agreat de majoritatea .arilor membre ale UE înainte de a fi lansat .i actualizat .i, ca atare, a devenit un standard recunoscut pe plan interna.ional, acceptat de majoritatea .arilor din întreaga lume.

1.1 Sursa foto: (Attribution-ShareAlike, Creative Commons - Wikipedia)

Într-un sondaj de certificare al ISO 14001 realizat la sfâr.itul anului 2017, numarul companiilor care au implementat un sistem de management de mediu ISO 14001 arata o tendin.a stabila la nivel mondial. Mai jos sunt rezultatele din perioada anterioara de 6 ani (Advisera Expert Solutions Ltd - 14001Academy).

Bibliografie

14001Academy - ISO 14001 Knowledge base. (n.d.). Retrieved 03 20, 2021, from https://advisera.com/14001academy/knowledgebase/plan-do-check-act-in-the-iso-14001-standard/

Advisera Expert Solutions Ltd - 14001Academy. (n.d.). Retrieved 03 15, 2021, from https://advisera.com/14001academy/what-is-iso-14001/

Advisera Expert Solutions Ltd - 14001Academy 2. (n.d.). Retrieved 03 14, 2021, from https://advisera.com/14001academy/knowledgebase/list-of-mandatory-documents-required-by-iso-140012015/

Advisiera. (n.d.). Retrieved from https://advisera.com/14001academy/blog/2020/01/21/history-of-iso-14001-why-is-it-so-popular/

Attribution-ShareAlike, Creative Commons - Wikipedia. (n.d.). Retrieved 03 15, 2021, from https://ro.qaz.wiki/wiki/ISO_14000#Development_of_the_ISO_14000_series

Auditing in Environmental Management. (n.d.). 19.

Bizoo. (n.d.). Retrieved from https://www.bizoo.ro/firma/esqcertromania/vanzare/17654595/certificat-iso-14001

Feldman, I. R. (2012). ISO Standards,Environmental Management Systems, and Ecosystem Services. 12.

ISO - ISO 14001:2015 Environmental management systems —Requirements with guidance for use. (n.d.). Retrieved 03 17, 2021, from https://www.iso.org/standard/60857.html

ISO UPDATE - Information, Resources and Updates for the Standards and Certification Industry. (n.d.). Retrieved 03 13, 2021, from https://isoupdate.com/resources/5-reasons-iso-14001-certification-important/

iso.org. (n.d.). ISO 14001 - ISO 14001 KEY OF BENEFITS. Retrieved 03 18, 2021, from https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100372.pdf

ISO14001.com.au - ISO 14001 REQUIREMENTS. (n.d.). Retrieved 03 14, 2021, from http://www.iso14001.com.au/iso-14001-requirements.html

Lightbody, M. (2000). Environmental auditing: the audit theory gap. 20.

OMNEX. (n.d.). OMNEX 2015 driving worldwide business excellence. Retrieved 03 18, 2021, from https://www.omnex.com/sustainability/gettingstarted.html

SGS ROMANIA SA-STANDARDUL ISO 14001: REVIZIA DIN 2015. (n.d.). Retrieved 03 17, 2021, from https://www.sgsgroup.ro/ro-ro/energy/quality-health-safety-and-environment/environment/iso-14001-2015-revision

18

Virospack. (n.d.). Retrieved from https://virospack.com/iso14001-environmental-management-system/

What is ISO 14001_2015_ - ISO 14001 Certification _ ASQ. (n.d.). Retrieved 03 15, 2021, from https://asq.org/quality-resources/iso-14001

Preview document

Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 1
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 2
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 3
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 4
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 5
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 6
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 7
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 8
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 9
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 10
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 11
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 12
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 13
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 14
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 15
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 16
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 17
Managementul mediului ISO 14001 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Managementul mediului ISO 14001.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Te-ar putea interesa și

Managamentul calității

Introducere Calitatea poate fi definita ca un ansamblu de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu, care ii confera acestuia...

Includerea cerințelor privind managementul energiei în cadrul sistemelor integrate de management din transportul maritim

INTRODUCERE Sistemele exista pretutindeni si ne afecteaza fiecare aspect al vietii noastre. O afacere este un foarte bun exemplu de sistem. •...

Actualizarea conținutului standardelor internaționale pentru sisteme de management în vederea facilitării implementării de sisteme integrate

INTRODUCERE Sistemele există pretutindeni și ne afectează fiecare aspect al vieții noastre. O afacere este un foarte bun exemplu de sistem: •...

Analiza poziției financiare a afacerii

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1.Informații generale Denumirea firmei : S.C. ALMACONS S.R.L. Codul fiscal: 15691478 Adresa...

Protecția mediului - Primăria Baia Mare

I. MUNICIPIUL BAIA MARE Municipiul Baia Mare este situat în partea vestica a judetului Maramures, în depresiunea cu acelasi nume, pe cursul...

Implementarea Sistemelor de Management al Calității

INTRODUCERE Calitatea reprezintă ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau al unui serviciu care îi oferă acestuia nevoile și...

Politici de Gestionare a Deșeurilor

INTRODUCERE Salubrizarea mediului urban constituia, până în urmă cu puţin timp, o temă care se discuta doar în dezbaterile publice, odată cu...

Sisteme Integrate de Management pentru Companii

organisme nationale pentru standarde reprezentand circa 130 tari. Misiunea sa este de a promova standardizarea pe plan international care sa...

Ai nevoie de altceva?