Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 20391
Mărime: 100.31KB (arhivat)
Publicat de: Toma Pop
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAP. I. BALTATA CU NEGRU ROMANEASCA 12
 3. 1.1 Origine, formare, raspandire, efectiv 12
 4. 1.2 Caractere morfologice si productive 15
 5. CAP. II TEHNOLOGIA DE EXPLOATARE A VACILOR DE LAPTE 21
 6. 2.1. Tehnologia de hranire 21
 7. 2.2 Tehnologia de intretinere 29
 8. 2.3. Tehnologia de muls 46
 9. CAP. III. SCOPUL LUCRĂRII; METODE DE LUCRU;
 10. MATERIALUL DE CERCETAT 62
 11. CAP. IV. PROIECTAREA EFECTIVULUI, STRUCTURII DE
 12. VÂRSTĂ, SISTEMULUI DE ÎNTREŢINERE 63
 13. 4.1. Proiectarea efectivului 68
 14. 4.2. Proiectarea structurii de varsta 70
 15. 4.3. Proiectarea sistemului de intretinere 74
 16. CAP. V. PROIECTAREA BAZEI FURAJERE SI A
 17. SISTEMULUI DE HRANIRE 78
 18. 5.1. Proiectarea bazei furajere 78
 19. 5.2. Proiectarea hranirii 80
 20. CAP. VI. PROIECTAREA SOLUTIILOR DE MULS 83
 21. 6.1. Proiectarea instalatiilor 83
 22. 6.2. Proiectarea tehnologiei 83
 23. CAP. VII. CONCLUZII 86
 24. BIBLIOGRAFIE 90

Extras din proiect

INTRODUCERE

Dintre toate speciile, rasele şi categoriile de animale domestice, în această epocă, vacile de lapte au stat în centrul preocupărilor tuturor crescătorilor şi zootehniştilor de la noi din ţară, precum şi din celelalte ţări ale lumii.

Este o epocă în care se înregistrează realizări de vârf pe tărâm ştiinţific, tehnic şi economic, care influenţează pozitiv nivelul creşterii bovinelor, izvorâte din cerinţele socio-economice ale contemporaneităţii. Se dezvoltă foarte mult fiziologia, embriologia, biochimia, matematica şi statistica pe care se fundamentează ştiinţa crşterii bovinelol. De asemenea, progrese calitative se înregistrează în domeniul geneticii şi ameliorării, ecologiei şi etologiei, reproducţiei şi zooigienei, culturii furajelor şi alimentaţiei, tehnicii şi tehnologiei, economiei şi medicinii preventive. Cercetările în domeniul creşterii bovinelor se bazează nu numai pe observaţie, ci şi pe experiment şi modelare matematică.

Sub raport teoretic şi practic epoca contemporană debutează cu lucrări de importanţă universală Lehrbuch der Augemeinen Tierzucht (1919), de Push. Mai târziu apare Tratatul de zootehnie generală (1930-1938) al lui Gh. K. Constantinescu şi alte lucrări deosebit de importante ca: Animal Breeding Plan (1945) de Lush; Opere alese, vol. I şi II.-1949 (M, F. Ivanov); Skotovodstvo (1951). de Liskun; Handbuch der Tierzuchtung (1958-1961), coordonat de J. Hammond, I. Johansson şi F.Haring, dar cu largă colaborare internaţională.

Sub raport tehnic şi tehnologic realizările cu implicaţii în creşterea bovinelor sunt notabile, fiind obţinute sub impulsul revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, atingând culmi nebănuite. Astfel, se folosesc instalaţii de hrănire, muls şi evacuarea dejecţiilor automatizate; alimentaţia bovinelor computerizată; instalaţii de recuperare a căldurii biologice, de producere a biogazului etc. De asemenea, ştiinţa ameliorării a creat bovine cu mari performanţe productive şi economice, iar ştiinţele economice au asigurat organizarea şi conducerea ştiinţifică a proceselor de producţie, analiza proceselor tehnico-economice, perfecţionarea marketingului cu produsele furnizate de bovine etc. Toate acestea au permis utilizarea principiilor moderne de exploatare a bovinelor (concentrare, specializare, intensivizare, integrare, industrializare, valorificarea superioară a producţiei), asigurând nu numai producţii mari dar şi o productivitate a muncii sporită în ramura creşterii bovinelor.

La începutul epocii (1921) se creşteau în lume cca. 536 mii bovine. În perioada interbelică efectivul a înregistrat o rată medie de creştere de 11 %, evidenţiind cel mai scăzut ritm mediu de creştere (sub 1 %). In această perioadă efectivul cel mai mare de bovine a fost concentrat pe continentul asiatic (37,5%,. în anul 1938), urmat de America (29,7%); Europa deţinea 20,8% din efectivul mondial.; Africa 9,5%, iar Oceania 2,5%. In timpul celui de al doilea război mondial efectivul de bovine se reduce, dar ulterior prin măsurile luate se reface şi creşte necontenit până în zilele noastre. Astfel, în anul 1970 acesta era cu 103% mai mare decât la începutul epocii, iar în 1984 cu 125%. Ritmul mediu de creştere se dublează în perioada postbelică fiind de 1,82 % faţă de 1938 şi de 1,97% faţă de începutul epocii. Efectivul era în 1984 de 1264,3 mii bovine, iar continentul cu cea mai mare pondere în structura efectivului a devenit America (34%), devansând Asia cu 4,5%. Dar, cel mai mare ritm de creştere s-a înregistrat în Africa (3,71 %); America ocupând locul II cu 2,41 %; Oceania şi Europa realizează un ritm de creştere intermediar (1,64-1,67%) şi cel mai scăzut ritm se înregistrează în Asia (0,95%). Deci pe glob se înregistrează o creştere continuă a efectivului de bovine în epoca contemporană, dar ritmurile de creştere sunt diferite pe continente şi ţări.

În etapa actuală, în raport de nivelul de dezvoltare şi caracterul economiei apar diferenţe mari în privinţa repartizării efectivelor de bovine. Astfel, în anul 1984 ţările dezvoltate deţineau 22% din efectiv; ţările în curs de dezvoltare 61%, iar ţările cu economie planificată 17%. Deci numeric, ţările în curs de dezvoltare deţin peste 3/5 din efectivul mondial.

Raportul dintre suprafaţa arabilă, plus păşuni şi fineţe şi bovine exprimă o slabă intensitate a creşterii acestei specii pe glob (cca 30 bovine / 100 ha), fiind extrem de variabil de la un continent la altul. Astfel, cea mai mare încărcătură (59 bovine/100 ha) se întâlneşte în Europa, care este explicată de Grig B. (1977) astfel: "In Europa este mare densitatea nu numai din cauza nivelului ridicat de exploatare, ci şi din cauză că ea utilizează suprafeţe mari de teren din alte zone ale lumii pentru a-şi hrăni propria populaţie şi animalele, situaţie ce nu şi-o poate permite decât o societate bogată, industrializată". Dimpotrivă, cea mai slabă încărcătură se constată în Oceania (6 bovine), urmată de Africa (18 bovine); celelalte continente au o densitate intermediară (34 America şi 44 bovine/100 ha - Asia). Creşterea cea mai intensă din acest punct de vedere se realizează în Bangladesh şi în Olanda (396 respectiv 273 bovine / 100 ha) şi cea mai extensivă în Australia (5 bovine / 100 ha).

Bibliografie

Culea C., Petroman I.(1998)„Sisteme de productie si exploatare a animalelor”, Editura Mirton, Timişoara

Georgescu Gh. (1988) - "Tratat de creştere a bovinelor" partea 1, Editura Ceres, Bucureşti

Georgescu Gh. (1989) - "Tratat de creştere a bovinelor" partea II, Editura Ceres, Bucureşti

Georgescu Gh. (1998) - "Tratat de creştere a bovinelor" partea IV, Ameliorare, partea 1, Editura Ceres, Bucureşti

Georgescu Gh. (2000) - "Laptele si produsele lactate, Editura Ceres, Bucureşti

Lucescu D. (1972) - "Creşterea vacilor de lapte", Editura Ceres, Bucureşti

Murat J. (1997) - "Monografia rasei Baltata cu Negru Româneasca", Editura Tehnica Agricola, Bucureşti

Oancea M. (1999) - "Tratat de management în unităţile agricole", Editura Ceres, Bucureşti

Oproiu C-tin (1997) - "Creşterea şi păstrarea sănătăţii animalelor", S.c. Agriş ¬Redacţia Revistelor Agricole - S.A, Bucureşti

Stoica I. (1997) - "Nutriţia şi alimentaţia animalelor", Editura Coral Sanivet, Bucureşti

Stoica I. (2001) - "Memento pentru lucrări practice la nutriţia şi alimentaţia animalelor", U.S.A.M.V., Bucureşti

Tacu A. (1968) - " Metode statistice in zootehnie si medicina veterinara", Editura Agrosilvica, Bucureşti.

Livia Vidu (2002)- Teza de Doctorat "Cercetari privind exploatarea vacilor de lapte in module de ferme etalon pentru sectorul privat" USAMV Bucuresti,

Margareta Oancea, Niculae Ioana (2000) "Managementul in fermele zootehnice" (Caiet de lucrari practice), AMD USAMV Bucuresti

Preview document

Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 1
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 2
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 3
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 4
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 5
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 6
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 7
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 8
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 9
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 10
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 11
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 12
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 13
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 14
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 15
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 16
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 17
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 18
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 19
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 20
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 21
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 22
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 23
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 24
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 25
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 26
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 27
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 28
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 29
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 30
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 31
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 32
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 33
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 34
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 35
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 36
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 37
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 38
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 39
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 40
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 41
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 42
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 43
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 44
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 45
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 46
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 47
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 48
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 49
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 50
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 51
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 52
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 53
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 54
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 55
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 56
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 57
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 58
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 59
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 60
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 61
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 62
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 63
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 64
Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 20 de Vaci - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Proiect Tehnologic pentru Infiintarea unei Ferme de 20 de Vaci.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei secții de obținere a brânzei cremă

1. Tema proiectului PROIECTAREA UNEI SECŢII DE OBŢINERE A BRÂNZEI CREMĂ, CU O CAPACITATE DE 5000 KG/ZI PRODUS FINIT 1. MEMORIU TEHNIC...

Proiect Tehnologic pentru Înființarea unei Ferme de 50 de Capete de Ovine

CREȘTEREA OVINELOR DE CARNE Capitolul 1. Importanţa economică și socială a creșterii ovinelor. 1.1 Importanța economică a creșterii ovinelor....

Înființarea unei ferme de vaci de lapte

INTRODUCERE Creșterea bovinelor reprezintă o ramură importantă a agriculturii, acestea asigură un însemnat procent din hrana consumatorilor....

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Obținerea brânzeturilor proaspete de vaci

1.Introducere In industria brânzeturilor, pe lângă sarcina principală de a obţine produse de bună calitate, se urmăreşte şi realizarea unui...

Tehnologia de Obținere a Brânzei Telemea de Bivoliță

CAPITOLUL 1 Introducere În economia agricolă naţională, o importanţă deosebită o reprezintă creşterea şi exploatarea bubalinelor, domeniu care...

Te-ar putea interesa și

Contribuția la strategia de dezvoltare durabilă a comunei Spantov, Județul Călărași

INTRODUCERE Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate,...

Proiectarea unei secții de procesare a laptelui

I. Proiectare sectie de procesare ACORD DE MEDIU Pentru proiectul “Infiintare fabrica de procesare lapte 3500 L/zi”, investiţie ce se va...

Proiectarea unui adăpost cu o capacitate de 25 vaci de lapte

În conditiile existente din tara noastra, cresterea bovinelor, în general, si a vacilor de lapte în special, constituie o problema vitala si...

Înființarea unei ferme de vaci de rasă brună, cu un efectiv de 45 de capete, întreținere liberă

Capitolul 1. Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este situata in judetul Iasi , in Lunca Pascani. In cadrul acestei ferme se cresc vaci de...

Strategii de dezvoltare durabilă prin turism rural și agroturism a Comunei Putna

CAP. 1 STUDIU EXPLORATORIU PRIVIND CADRUL NATURAL, ECONOMIC ȘI SOCIAL AL COMUNEI PUTNA a) Aspecte privind cadrul natural Comuna Putna este...

Proiectarea și dezvoltarea fermelor de bovine Rasa Brună cu efectiv total de 150 capete

Capitolul I 1.1 Justificarea temei. Proiectul are ca scop inființarea unei ferme de vaci de lapte, rasa Bruna, cu o capacitate de 150 de capete...

Înființare fermă agro-zootehnică prin achiziția de vaci de lapte și dotarea cu echipamente specifice

1. Date generale Denumirea investiţiei Infiintare ferma agro-zootehnica prin achizitia de vaci de lapte si dotarea cu echipamente specifice....

Regulament de organizare și funcționare a fermelor de elită la taurine

I.Tehnologia cresterii taurinelor din rasele de carne in fermele de elita - Implicatii sociale O afacere cât o viață… A avea o fermă de bovine...

Ai nevoie de altceva?