Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 4973
Mărime: 4.58MB (arhivat)
Publicat de: Florentin Oltean
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Drd. Ing. Andrei Insuratelu
UNIVERSITATEA DIN BACĂU FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA: INGINERIE BIOCHIMICĂ

Cuprins

 1. Memoriu justificativ 4
 2. I. Distilarea şi rectificarea 6
 3. Noţiuni teoretie
 4. II. Tehnologia de fabricatie a alcoolului etilic
 5. II.1 Schemă tehnologică de fabricare a alcoolului etilic din tescovină
 6. II.2 Descrierea schemei tehnologice 10
 7. II.3 Bilanţ de materiale global 15
 8. b III. Alegerea si descrierea instalatiei de distilare 24
 9. IV Coloana de rectificare 30
 10. V Bilant termic 31
 11. VI Dimensionarea coloanei 35
 12. VII Dimensionarea condensatorului 38
 13. Anexe 46
 14. Bibliografie 55

Extras din proiect

MEMORIU JUSTIFICATIV

Acest proiect are drept scop rectificarea unui amestec binar de etanol-apă plecând de la o concentraţie de 3 % alcool în plămada şi ajungând la concentraţia de 96 % în alcoolul brut.

Pentru realizarea operaţiei de distilare în vederea obţinerii concentraţiei de 96% alcool, am ales următoarele etape şi instalaţii de separare:

- De la ci= 3% până la cf1 =6% are loc loc concentrarea plămezii de tescovină într-un concentrator cu plăci ;

- De la cf1= 6% pana la cf2=30% separarea are loc în instalaţia de distilare;

- De la cf2 = 30% până la cf3 = 95% - separarea are loc într-o coloană de rectificare;

- De la cf3 = 95% la cf4 = 100% - distilarea fiind azeotropǎ se realizeazǎ în instalaţia de obţinere a alcoolului etilic absolut prin distilarea azeotropǎ cu benzen.

Pentru a obţine concentraţia de 96 % vom obţine in instalatia de distilare cu benzen o concentraţie de 100 după care vom dilua cu apă până la 96 %

Tescovina fermentată este introdusă pe la partea superioara a coloanei INDIS şi este preîncălzită. Aburul se introduce pe la baza coloanei de distilare. Coloana de distilare este prevăzută cu talere, iar tescovina se scurge prin aceasta cu o viteză constantă, în contracurent cu aburul folosit în procesul de încălzire.

Prescurtări şi simboluri utilizate în calcule

Material Notaţie

Tescovină T

Plămadă fermentată Pf

Soluţie zaharată Sz

Tescovină filtrată Tf

Seminţe şi pieliţe s+p

Soluţie difuzie Sd

Pierderi fermentare Pfr

Pierderi filtrare Pfiltr.

Pierderi presare Ppr

Pierderi recepţie Prec

Apă la diluare Apă

Tescovină spălată Tsp

Tescovina recepţionată Trec

Maia drojdie Dj

Debit masic tescovină proaspătă GmT

Debit masic recepţionat GmRec

Debit masic spălare Gmsp

Debit masic soluţie de difuzie GmSd

Debit masic presare Gmpr

Debit masic tescovină filtrată GmTf

Debit masic plamadă soluţie zaharată GmPSz

Debit masic plămadă fermentată GmPf

Tescovină recepţionată Trec

Debit masic tescovină presată GmTpr

Debit masic tescovină spălată GmTs

I. DISTILAREA ŞI RECTIFICAREA

NOŢIUNI TEORETICE

Distilarea reprezintă totalitatea modalitatilor de separare a componenţilor unui amestec omogen de lichide, pe baza diferenţei de volatilitate a constituentilor. Este o operaţie dublă, compusă din fierberea parţială a amestecului şi condensarea vaporilor. La rectificare, aceastǎ pereche de operaţii se repetă de mai multe ori. Separarea este cu atât mai uşoară şi mai completă cu cât diferenţa dintre volatilităţile componenţilor este mai mare sau cu cât raportul volatilităţilor - numit volatilitate relativă - este mai depărtat de unitate.

Separarea şi condiţiile separării depind de relaţiile dintre proprietăţile fazei lichide şi a fazei de vapori ale sistemului, adică de echilibrul lichid-vapori al sistemului distilat sau rectificat.

Preview document

Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 1
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 2
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 3
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 4
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 5
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 6
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 7
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 8
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 9
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 10
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 11
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 12
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 13
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 14
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 15
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 16
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 17
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 18
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 19
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 20
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 21
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 22
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 23
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 24
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 25
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 26
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 27
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 28
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 29
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 30
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 31
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 32
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 33
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 34
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 35
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 36
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 37
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 38
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 39
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 40
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 41
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 42
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 43
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 44
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 45
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 46
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 47
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 48
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 49
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 50
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 51
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 52
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 53
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 54
Proiectarea unei instalații de distilare a amestecului binar etanol-apă cu o concentrație inițială în etanol pentru obținerea unui distilat - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Sa se Proiecteze o Instalatie de Distilare a Amestecului Binar Etanol-apa cu o Concentratie Initiala in Etanol pentru Obtinerea unui Distilat.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Industrie chimică alimentară

Proprietati mecanice - Elasticitatea - Plasticitatea - Duritatea - Rezistenta Proprietati fizice - Electrice - Magnetice - Optice -...

Te-ar putea interesa și

Dimensionarea și calcului unei instalații de separare prin distilare a amestecului binar etanol-apă

MEMORIU JUSTIFICATIV Acest proiect are drept scop rectificarea unui amestec binar de etanol-apă plecând de la o concentraţie de 6 % alcool în...

Operații Unitare

Tema de proiectare constă în calculul şi dimensionarea unei instalaţii de separare prin distilare a amestecului binar etanol-apă. Introducere...

Instalație de Rectificare a unui Amestec Azeotrop Etanol - Apă

Să se proiecteze o instalaţie de rectificare a amestecului azeotrop etanol apă cu concentraţia iniţială în etanol de 17% (procente volumice) pentru...

Ai nevoie de altceva?