Spectrometria de Emisie

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 4 fișiere: docx, pptx
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 6893
Mărime: 3.25MB (arhivat)
Publicat de: Iosif Gradinaru
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. 1. Introducere in spectrometria de emisie si absortie 1
 2. 1.1. Natura radiatiei electromagnetice. Spectrul electromagnetic 1
 3. 1.2. Emisia şi absortia atomică a radiaţiei 5
 4. 1.2.1. Emisia şi absorbţia atomică a radiaţiei în domeniul ultraviolet şi vizibil 5
 5. 1.2.2. Emisia şi absortia razelor X 7
 6. 1.3. Absorbţia, emisia şi difuzia moleculară a radiaţiei 9
 7. 1.3.1. Absorbţia radiaţiei de către molecule 9
 8. 1.3.2. Emisia radiaţiei de către molecule 9
 9. 1.4. Spectrometria de emisie atomică in UV VIS (AES) 11
 10. 1.5. Spectrometria de emisie atomică în arc, scânteie electrică şi plasmă 13
 11. 1.5.1. Principiul aparaturii 13
 12. 1.5.2. Analiza calitativă şi semicantitativă 16
 13. 1.5.3. Analiza cantitativă 16
 14. 1.6. Spectrometria de emisie in flacără 17
 15. 1.6.1. Flacăra ca sistem de atomizare şi excitare 17
 16. 1.6.2. Principiul aparaturii 18

Extras din proiect

1.1.Natura radiatiei electromagnetice. Spectrul electromagnetic.

Radiaţia electromagnetică este o formă de energie radiantă care prezintă proprietăţi atât de undă cât şi de particulă. Deşi undele şi particulele par să fie incompatibile, natura radiaţiei electromagnetice, ca şi comportare a electronilor, nu poate fi explicată decât pe baza dualităţii “particula-unda”.

Proprietăţi de undă. După cum se vede din fig. 1.1, o undă electromagnetică are o componentă electrică şi una magnetică. Cele două componente oscilează în planuri perpendiculare unul faţă de altul şi faţă de direcţia de propagare a radiaţiei.

Fig. 1.1. O undă electromagnetică.

O undă electromagnetică este caracterizată de lungimea de undă şi de frecvenţa. Lungimea de undă este distanţa dintre două puncte corespunzătoare de pe curbă (fig. 1.1). Frecvenţa, ν, reprezintă numărul de unităţi de lungimi de undă care trec printr-un anumit punct, în unitatea de timp. Frecvenţa se exprimă în hertzi (Hz), cicli pe secundă sau s^(-1). Lungimea de undă şi frecvenţa sunt raportate la viteza luminii prin relaţia:

λν = c/n

unde c este viteza luminii în vid (2,9976 1010 cm/s) şi n este indicele de refracţie (raportul vitezei luminii în vid şi al vitezei sale în mediul respectiv). În unele cazuri este mai avantajos de a folosi numărul de undă,care reprezintă numărul de lungimi de undă pe 1 cm. Se exprimă în 〖cm〗^(-1)

v ̃= (1/(λ )= vn/c)

Intensitatea undei electromagnetice, I, reprezintă energia care trece prin unitatea de suprafaţă în unitatea de timp şi este dată de relaţia:

I=A^2C/8π

unde A este amplitudinea undei electromagnetice.

Proprietăţi de particulă. Pentru a descrie modul în care interacţionează radiaţia electromagnetică cu materia, este util de a imagina fasciculul de radiaţii ca o succesiune de fotoni (un tren de fotoni). Energia fiecărui foton este proporţională cu frecvenţa radiaţiei şi este dată de relaţia:

E = hν = hc / nλ

unde E este energia fotonului în ergi, ν este frecvenţa radiaţiei electromagnetice în hertzi, h este constanta lui Planck 〖,6,624 10 〗^(-27)erg•s şi n este indicele de refracţie al mediului.

Spectrul electromagnetic. Radiaţiile electromagnetice care sunt de interes pentru chimie variază de la radiaţiile gama care au energie foarte mare, la undele radio ce au energie foarte mică. Prin spectru electromagnetic se înţeleg radiaţiile de toate lungimile de undă cuprinse în acest interval. În tabelul 1.1 se prezintă, în funcţie de lungimile de undă, frecvenţe şi energie, radiaţiile ce constituie spectrul electromagnetic, tipurile de tranziţii ce pot avea loc şi metodele de analiză corespunzătoare. Diferitele regiuni ale spectrului constituie domeniile spectrale, pentru fiecare domeniu utilizându-se un anumit tip de aparat pentru a genera sau detecta radiaţii, de exemplu: infraroşu, raze X, vizibil etc. Între domeniile spectrale nu sunt limite nete, ci limite difuze, fiind, de fapt, o întrepătrundere a acestora. Fiecărui domeniu spectral îi corespund interacţii specifice ale radiaţiei cu proba de analizat.

Tabelul 1.1.

Domeniile spectrului electromagnetic, tipuri de tranziţii ce pot avea loc şi metodele de analiză corespunzătoare

Forma semnalului spectrometric. În mod obişnuit, acesta are forma unei funcţii de tip Gause sau Lorentz (fig.

1.2). Lăţimea semnalului ar trebui să tindă spre zero. În realitate, s-au observat anumite lăţiri ale benzilor, lăţiri care, uneori, pot să ia valori considerabile. Mai întâi, fiecare linie spectrală are o anumită lăţime care poate fi explicată cu ajutorul principiului de incertitudine al lui Heisenberg, conform căruia determinarea simultană a energiei unei tranziţii cuantice şi a timpului necesar transmiterii energiei nu poate fi cunoscută mai exact de h/2π. Se poate scrie:

h/2π

unde δE este variaţia de energie între două stări, iar δτ este durata de viaţă a stării excitate. Aceasta determină o lăţire naturală a liniei spectrale, dată de relaţia:

〖δv〗_N≥1/2πδτ

Fig. 1.2. Profilul unei linii spectrale

Lăţirea va fi cu atât mai mare cu cât δτ va fi mai mic.

Preview document

Spectrometria de Emisie - Pagina 1
Spectrometria de Emisie - Pagina 2
Spectrometria de Emisie - Pagina 3
Spectrometria de Emisie - Pagina 4
Spectrometria de Emisie - Pagina 5
Spectrometria de Emisie - Pagina 6
Spectrometria de Emisie - Pagina 7
Spectrometria de Emisie - Pagina 8
Spectrometria de Emisie - Pagina 9
Spectrometria de Emisie - Pagina 10
Spectrometria de Emisie - Pagina 11
Spectrometria de Emisie - Pagina 12
Spectrometria de Emisie - Pagina 13
Spectrometria de Emisie - Pagina 14
Spectrometria de Emisie - Pagina 15
Spectrometria de Emisie - Pagina 16
Spectrometria de Emisie - Pagina 17
Spectrometria de Emisie - Pagina 18
Spectrometria de Emisie - Pagina 19
Spectrometria de Emisie - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Spectrometria de Emisie
  • Cuprins.docx
  • Prima pagina.docx
  • Spectrometria de Emisie.docx
  • Spectrometria de Emisie.pptx

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Spectroscopia de Absorbție Atomică cu Flacără

Spectroscopia de absorbţie atomică are la bază legea lui Kirchoff care spune că un element emite aceleaşi linii spectrale pe care este capabil să...

Te-ar putea interesa și

Determinarea Concentrației de Cd și Ni din Aer prin Tehnica GFAAS în Aglomerarea Baia Mare

1. INTRODUCERE - ARGUMENT Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase. Dat fiind faptul că atmosfera...

Metode Spectrometrice de Analiza a Ionilor Metalici din Apele Recirculate

INTRODUCERE Recircularea apei este un proces prin care apa reziduală este tratată în vederea îmbunătăţirii ei calitative cu eliminarea...

Studii privind Compoziția și Structura Materialelor Compozite Utilizate în Tehnologia Apei

CAPILTOLUL I STRUCTURA MATERIALELOR COMPOZITE 1.1. Compozitia si structura zeolitilor Sitele moleculare zeolitice îsi au un început modest...

Metode de Evaluare a Fructelor și Legumelor Industrializate

1 Evaluarea calitatii conservelor de fructe si legume prin determinari efectuate asupra ambalajului Calitatea fructelor si legumelor se apreciaza...

Analiza spectrală a materialelor metalice

INTRODUCERE Cercetarea este poate cel mai dinamic sector de activitate, supus celor mai dure competitii si permanent sub presiunea solicitarilor...

Spectroscopia și spectrometria radiațiilor nucleare

1. Punerea problemei. O problemă deosebit de importantă în studiul transmutaţiilor nucleare este cunoaşterea precisă a energiei de transmutaţie....

Spectrofotometrie

1.1 Prezentare generală a metodei de analiză chimică prin spectrofotometrie Spectrofotometria este o metodă optică de determinarea a...

Spectroscopia de Emisie

Consideratii teoretice Spectroscopia este o denumire generică dată unei clase de procedee şi tehnici experimentale prin care se urmăreşte şi se...

Ai nevoie de altceva?