Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 21342
Mărime: 95.63KB (arhivat)
Publicat de: Axenia Boca
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marian Cristescu
Universitatea Lucian Blaga Sibiu Facultatea de Stiinte economice

Cuprins

 1. Capitolul I. Sistemul informaţional contabil
 2. 1.1 Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea
 3. nevoii de informaţii 2
 4. 1.2 Sistemul informaţional şi întreprinderea 4
 5. 1.3 Contabilitatea şi sistemul informaţional al întreprinderii 5
 6. 1.4 Sistemul informaţional contabil 8
 7. 1.5 Necesitatea automatizării fluxurilor informaţionale
 8. în cadrul unităţii economice 9
 9. 1.6 Reglementări legale privind utilizarea
 10. sistemelor informatice în contabilitate 10
 11. Capitolul II. Proiectarea sistemelor informatice
 12. financiar contabile
 13. 2.1. Structura şi particularităţile sistemelor informatice 12
 14. 2.2. Metode de proiectare şi realizare a sistemelor informatice 13
 15. Capitolul III. Modelarea activităţii financiar contabile
 16. 3.1. Caracteristicile generale ale sistemului informatic contabil 26
 17. 3.2. Obiectivele sistemului informatic contabil. Situaţii de ieşire 27
 18. Capitolul IV. Studiu comparativ asupra sistemelor software
 19. aplicate in contabilitate
 20. 4.1. Informatizarea contabilităţii 31
 21. 4.2. Sisteme software aplicate în contabilitatea financiară 32
 22. 4.3. Piaţa ERP 40
 23. 4.4. Ce urmează după implementare 49
 24. 4.5. Necesitatea auditului sistemelor informatice 53

Extras din proiect

CAPITOLUL I.

SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL

1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii

Noi toţi trăim în prezent sentimentul unei urgenţe, deoarece revoluţia tehnologică care ne înconjoară şi tehnologia societăţii informaţionale ce a pătruns deja în multe activităţi, fac parte din viaţa noastră cotidiană.

Însă, o dezvoltare autentică a unei societăţi nu este posibilă, decât dacă se bazează pe un ansamblu de tehnologii evoluate, după cum progresul acestor tehnologii nu ar putea fi conceput în afara unui proces social, dinamic, evolutiv.

Din Evul Mediu şi până în prezent, istoria tehnicii de calcul este legată şi condiţionată de câteva mari descoperiri ştiinţifice. Astfel, revoluţia cauzată de invenţia lui Gutenberg, la începutul secolului al XVI-lea, a însemnat trecerea de la manuscris la tipar, ceea ce a facilitat intensificarea circulării informaţiei scrise şi a stat câteva secole mai târziu, la baza construirii perifericelor de ieşire ale calculatoarelor electronice. Însă, primul calculator mecanic a fost construit de Blaise Pascal şi consta din roţi dinţate conectate în serie ce efectuau operaţii de adunare şi scădere, afişând rezultatele în cele şase ferestre ale sale. Un rol deosebit în dezvoltarea tehnicii de calcul îi revine şi lui Leibnitz Gottfried, matematician şi fizician englez, care în 1671 a construit prima maşină de calcul capabilă să realizeze cele 4 operaţii aritmetice.

Un moment important în dezvoltarea tehnicii de calcul l-a constituit inventarea în S.U.A. de către inginerul Herman Hollerith a maşinii de tabulat care funcţiona pe baza introducerii datelor iniţiale cu ajutorul cartelelor perforate. Acesta şi-a înfiinţat şi propria sa companie care să producă la scară industrială astfel de maşini, companie care mai târziu, în 1924 avea să devină Internaţional Business Machines (I.B.M.) Corporation.

Între 1930 şi 1946 un număr important de descoperiri ştiinţifice în domeniul matematicii, fizicii, ingineriei electrice şi statisticii, făcute de universitari, au contribuit la apariţia primului calculator electronic ENIAC, în 1946, creat de către John Manéhly, fizician de la Universitatea din Pensylvania şi J. Prosper Eckert, inginer la aceeaşi universitate.

Din acest moment şi până în zilele noastre, toate invenţiile în domeniul tehnicii electronice de calcul au fost organizate în cinci generaţii de calculatoare electronice în funcţie de nivelul tehnologic, de modul de utilizare şi tratare, de limbajele folosite şi de obiectele tratate.

Prima generaţie (1938-1953) s-a caracterizat prin utilizarea tuburilor electronice. Aceste prime calculatoare au fost destinate calculelor ştiinţifice şi comerciale, programarea realizându-se în limbaj maşină, având la dispoziţie aproximativ 100 instrucţiuni simple.

În generaţia a doua (1954-1963) s-a folosit tranzistorul pentru realizarea circuitelor logice, calculatoarele din această generaţie posedând aproximativ 100 instrucţiuni complexe, memorie magnetică şi dispozitive periferice.

Generaţia a treia (1964-1973) este definită prin utilizarea circuitelor integrate, calculatoarele caracterizându-se prin posibilităţi sporite de adresare a memoriei principale şi secundare, diversificarea dispozitivelor periferice, sisteme de operare complexe, disponibilitatea a numeroase limbaje de nivel înalt şi foarte înalt.

Calculatoarele generaţiei a patra (1974-prezent) sunt construite pe baza circuitelor integrate pe scară largă şi foarte largă (LSI şi VLSI), iar prin folosirea microprocesorului şi a microprogramării se conferă maşinilor un set complex de instrucţiuni şi un grad sporit de flexibilitate.

Prezentul şi viitorul apropiat aparţin generaţiei a cincea şi se caracterizează prin circuite integrate specializate, multiprocesoare paralele şi prelucrarea cunoştinţelor.

Într-un asemenea context, al unui real progres tehnic şi tehnologic, deşi costurile echipamentelor de calcul şi comunicaţie scad semnificativ, echipamentele fiind miniaturizate, performanţele (viteza de lucru, capacitatea de memorare, etc.) sunt majorate la maxim. Odată cu creşterea complexităţii şi a performanţelor produselor şi serviciilor cerute de societatea modernă nu mai este suficientă numai "aplicarea sistematică a cunoştinţelor", ci se impune tot mai mult necesitatea folosirii inovative a acestora.

În această societate informaţională, postindustrială, în condiţiile în care numărul "gulerelor albe" a depăşit numărul "gulerelor albastre", adică cea mai mare parte a forţei de muncă nu mai produce bunuri, ci munceşte cu informaţia, nici una din activităţile omului lucrător sau gânditor nu se poate realiza fără informaţie. Pentru eficientizare, această informaţie trebuie percepută de fiecare în mod critic, într-o continuă evoluţie. Informaţia curăţită, adaptată, interpretată, selectată şi transformată devine cunoştinţă, iar cunoştinţele reprezintă unul dintre cele mai importante produse ale muncii omeneşti. Informaţia pe care omul o poate gândi ca operând în afara lui şi în numele lui devine unul dintre "ingredienţii" fundamentali ai evoluţiei tehnologiei şi societăţii şi de aici nevoia tot mai crescândă de informaţii care sa fie prelucrate şi interpretate.

Prin realizările sale tehnologice omul a urmărit tocmai acest lucru: să creeze instrumente care să înregistreze, stocheze si prelucreze informaţii, el urmând a-si concentra atenţia asupra luării deciziilor. Ba chiar, şi pentru luarea anumitor decizii s-au creat astfel de instrumente.

Definită ca un element de noutate în raport cu cunoştinţele prealabile, informaţia reprezintă aspectul cel mai comunicativ al realităţii, ea putând fi transferată cu uşurinţă de pe un suport pe altul, ceea ce face posibilă nu numai transmiterea ei printr-un sistem de comunicaţii, ci şi codificarea şi decodificarea ei.În felul acesta, în cadrul sistemelor de comunicaţie apare o legătură de tip informaţional în care, după ce trece de pe un suport pe altul, informaţia ajunge la un destinatar capabil să recunoască şi să acţioneze în cadrul programului de funcţionare a sistemului căruia îi aparţine.

Informaţia este absolut necesară atât pentru organizarea substanţei şi energiei în sisteme complexe şi ordonate în spaţiu şi timp, cât şi pentru funcţionarea adecvată a acestor sisteme în medii extrem de variate.

În concluzie, noţiunea de informaţie are astăzi două înţelesuri : primul este că informaţia este privită ca idee, concept, relaţie, lucru, ca o comunicare care poartă în sine urma unui fapt, eveniment sau proces oarecare; cel de al doilea este că informaţia este privită ca un şir de caractere ale unui alfabet dat şi care se poate prelucra prin procedee formale automatizate.

Preview document

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 1
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 2
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 3
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 4
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 5
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 6
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 7
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 8
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 9
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 10
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 11
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 12
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 13
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 14
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 15
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 16
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 17
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 18
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 19
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 20
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 21
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 22
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 23
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 24
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 25
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 26
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 27
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 28
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 29
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 30
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 31
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 32
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 33
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 34
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 35
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 36
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 37
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 38
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 39
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 40
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 41
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 42
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 43
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 44
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 45
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 46
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 47
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 48
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 49
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 50
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 51
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 52
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 53
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 54
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 55
Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de Date Multimedia

Baze de date multimedia Definirea conceptelor. Aplicatii. Data base - baza de date - este un grup de fisiere în care este înregistrata o multime...

Aplicații Client Server

Aplicatii client server Studiu de caz- Solutie de gestiune a Resurselor Umane si Salarizarii Solutiile de gestiune economica Mobius, sunt...

Rețele Wireless

RETELE WIRELESS Introducere Cresterea popularitatii retelelor wireless a determinat o scadere rapida a pretului echipamentelor wireless...

Evenimente Naturale care se Autoconsolideaza prin Circuite de Feedback

“Feedback-ul este ceea ce lipsea din stiinta, in afara lui Newton”, spunea omul de stiinta britanic Steve Grand. “Noi credeam ca este un fenomen...

Sisteme bazate pe cunoștințe în conducerea proceselor

Programul realizeaza determinarea procesului de incalzire ,respectiv racire intr-o camera si a timpului (maxim respectiv minim) in functie de trei...

Sisteme de Asistare a Deciziilor

Sistemul decizional al firmei. Perspective economice si informatice 1 Decizia şi procesul decizional în management Pentru o buna perioada de...

Obiective și Aplicații ale Nanotehnologiei

I. INTRODUCERE Dezvoltarea ştiinţei a demonstrat că cele mai spectaculoase progrese se obţin prin cercetare pluridisciplinară, situată la graniţa...

Aparatură hidraulică

Scheme Hidraulice Prima schema Hidraulica este in figura 1: Figura 1 A doua schema hidraulica este in figura 2 : Figura 2 A treia schema...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Aplicație informatică pentru casele de schimb

INTRODUCERE Aceasta lucrare de licenta se refera la gestiunea miscarilor de valute ce au loc la o casa de schimb valutar, unde dupa cum se stie au...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Monitorizarea activității unei firme de transport

Introducere Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie...

Proiectarea unui Sistem Informatic privind Gestiunea Materialelor

PROIECTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC PRIVIND GESTIUNEA MATERIALELOR I. Prezentarea societatii 1.1. Prezentare generala Rigips Romania este...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Studiu de caz privind sistemul informațional al clienților la SC Rompak SRL

1. Identificarea proiectului 1.1 Descrierea organizării întreprinderii S.C. ROMPAK S.R.L. are este o organizaţie care desfăşoară activităţi de...

Ai nevoie de altceva?