Conjuncția în limba română

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 18662
Mărime: 89.56KB (arhivat)
Publicat de: George Andrei Sava
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Stefan Gaitanaru
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE LITERE SECŢIA ROMÂNĂ – ENGLEZĂ

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAPITOLUL I 2
 3. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA CONJUNCŢIEI 2
 4. 1. Definiţia conjuncţiei 2
 5. 1.1. Definţie semantică 2
 6. 1.2. Definiţie morfologică 2
 7. 1.3. Definiţie sintactică 2
 8. 1.4. Definiţie contextuală 4
 9. 2. Clasificarea conjuncţiilor 5
 10. 2.1. După criteriul etimologic (origine) 5
 11. 2.2. După formă (structura morfematică) 7
 12. 2.3. După natura (tipul) relaţiei exprimate 10
 13. 2.3.1 Conjuncţiile şi locuţiunile coodonatoare 10
 14. 2.3.2. Conjuncţiile şi locuţiunile subordonatoare 11
 15. 2.3.2.1. Clasificare sintactico- semantică 11
 16. 2.3.2.2. După natura folosirii lor în cadrul unitaţilor sintactice superioare 13
 17. 2.3.2.3. După numărul de propoziţii introduse 14
 18. CAPITOLUL II 18
 19. CONJUNCŢIA ÎN SISTEMUL CONECTORILOR GRAMATICALI 18
 20. 1. Aspecte definitorii ale conectorilor 18
 21. 2. Conectori pragmatici conjuncţionali 19
 22. 3. Aspecte ale pragmaticii conectorilor conjuncţionali 22
 23. 4. Conectori conjuncţionali de structurare discursivă 24
 24. CAPITOLUL III 25
 25. DESCRIEREA CONJUNCŢIILOR COORDONATOARE ŞI SUBORDONATOARE 25
 26. 1. Descrierea sintactico-semantică 25
 27. 2. Restricţiile sintactice şi semantice impuse de apariţia conjuncţiilor în enunţ 28
 28. 3. Valorile contextuale ale conjuncţiilor coordonatoare şi subordonatoare 33
 29. 4. Corelativele conjuncţionale 41
 30. CAPITOLUL IV 44
 31. CONCLUZII 44
 32. V. BIBLIOGRAFIE 44

Extras din proiect

CAPITOLUL I

DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA CONJUNCŢIEI

1. Definiţia conjuncţiei

Conjuncţia poate fi definită astfel :

1.1. Definţie semantică

Din punct de vedere semantic , conjuncţia exprimă relaţii între diferite părţi de vorbire (substantive, verbe, adjective) sau între propoziţii Conjuncţia este caracterizată printr-un conţinut lexical foarte abstract şi insuficient care se realizează în semnificaţii multiple, determinate în cea mai mare parte de contextele în care apar De aceea se explică motivul pentru care anumiţi lingvişti atribuie conjuncţiei numai sens gramatical şi nu sens lexical Conjuncţia este o clasă fără autonomie semantică

1.2 Definiţie morfologică

Din punct de vedere morfologic conjuncţia poate fi definită ca o clasă de cuvinte neflexibile , invariabile – indifferent de contextul în care apar. În consecinţă, în structura lor nu se disting conbinaţii de morfeme specifice. De altfel, multe dintre ele, în special cele primare, sunt neanalizabile şi au un corp fonetic redus, sunt mono- sau bisilabice:

sau, şi , ca, dar, iar, ori, ci, dacă, încât etc.

Prin aceste particularităţi formale conjuncţiile se opun tuturor părţilor de vorbire flexibile

1.3 Definiţie sintactică

Ca urmare a faptului că nu exprimă noţiuni, conjuncţia (ca şi prepoziţia) este

lipsită de autonomie sintactică, funcţionând ca o simplă unealtă gramaticală Ea exprimă două tipuri distincte de relaţii : relaţii de coordonare la nivelul propoziţiei sau al frazei sau de subordonare la nivelul frazei. Din acest punct de vedere conjuncţia se prezintă ca o clasă destul de neomogenă

A. În propoziţie conjuncţia leagă :

a. părţi de propoziţie de acelaşi fel :

- două subiecte : Denisa şi Liviu sunt plecaţi de acasă.

- două nume predicative : Fata este cuminte şi frumoasă.

- două atribute : Studentul harnic şi serios este apreciat.

- două complemente : Noi vom pleca la mare şi la munte

b. uneori leagă şi părţi de propoziţie diferite : Vino aici, acum (cct) şi repede (ccm).

B. În frază, conjuncţia leagă :

a. două propoziţii de acelaşi fel :

- două PP : Copii scriu 1/ şi citesc în camera lor. 2/

- două SB : E greu să munceşti 1 / şi să ai grijă de un copil.2/

- două CD : Dacă te-am bătut 1/ şi te-am certat 2/ am facut-o 3/, că te iubesc 4/

- două CZ : Nu au venit 1/, pentru că ningea 2/ şi era ger. 3/

b. uneori leagă partea de propoziţie de subordonata corespunzatoare :

- sb - SB : Au venit Ioana 1/ şi cine a mai rămas din grupul lor. 2/

- np - PR : El va deveni informatician 1/ şi ceea ce a dorit tatăl său.2/

- cd - CD: Elevii au învăţat teoria 1/ şi ce le-a mai spus profesorul.2/

- ci - CI : Mereu îi scriu Mariei 1/ şi cui mai merită. 2/

- c.ag - CA : Temele sunt scrise de Liviu 1/ şi de cine a învăţat 2/

- ccl - CL : Plecăm în parc 1/ şi unde mai e răcoare. 2/

- cct - CT : O să scriu acum 1/ şi când o să am timp. 2/

- ccm - CM : S-au mutat repede 1/ şi fără să le pară rău. 2/

- c.c.cz - CZ : N-au venit din cauza ploii 1/ şi pentru că fulgera. 2/

- ccs - CS : Ne pregrătim pentru a concura 1/ şi ca să reuşim. 2/

- c.c.cv - CV : Va pleca în ciuda febrei 1/ şi chiar dacă nu se simte bine. 2/

- c.c.cdţ - CDŢ : Nu mai stăm 1/ în caz de fulgeră 2/ şi dacă plouă.3/

- c.c.cns - CNS : E prea bătrân pentru a studia 1/ şi pentru ca să facă performanţă 2/

- e.p.s. - PS : L-am văzut venind 1/ şi că zâmbeşte la noi 2/

c. unori, leagă partea de propoziţie de o subordonată diferită :

- c.c.cv - CZ : Plec în ciuda ploii 1/ şi deoarece s-a făcut noapte 2/

- ccl - CT : Să vii aici 1/ şi când te chem 2/

- c.c.cns - CV : N-a învăţat suficient pentru a lua examenul 1/ şi deşi a avut emoţii 2/

d. uneori, leagă o subordonată de o parte de propoziţie diferită:

- CZ - c.c.cv : Plecăm 1/, deoarece s-a facut noapte şi în ciuda rugăminţilor 2/

- CI - ccs : Periodic îi scriu 1/, cui merită şi pentru a ne consulta 2/

e. uneori, leagă două subordonate diferite :

- CZ - CS : El nu scrie 1/ pentru că nu are voie 2 / şi ca să se menajeze. 3/

- CL - CM : Vino 1/, unde vrei 2/ şi cum vrei 3/

- CI - CT : O să plece 1/ cu ce poate 2/ şi când poate 3/

1.4. Definiţie contextuală

Referitor la contextul diagnostic al conjuncţiei, se pot face referire la două situaţii : situaţia în care anumite studii formulează posibilităţile de ocurenţă, dar dat fiind faptul că variantele nu au fost reduse la invariante nu au formulat definiţia contextuală, iar altele care au formulat contextul diagnostic fară să-l formalizeze.

Ştefan Găitanaru susţine că “dacă orice fenomen cercetat conduce la o modelare logică, acest lucru trebuie să se întâmple şi cu faptele de limbă ”. Reducerea variantelor la invariante s-ar fi putut face în maniera propusă : a~b, iar cu toate că formalizarea logică a intuit specificul distribuţional al conjuncţiilor, ar fi trebuit să se plece totuşi de la anumite particularităţi ale limbajului natural adică de la cele trei tipuri de contexte relaţionale : p~p,p~P, P~P (unde p= parte de propoziţie, P=propoziţie) expresiile presupuse sunt de tipul : Mănânc mere şi pere; Merge cu ea şi cu cine mai doreşte; Copilul scrie şi citeşte.

Conform acestor raporturi, conjuncţiile se pot clasifica, diferenţia, descrie şi angrena într-un sistem relaţional-semantic. Din punct de vedere al analizei distribuţionale, contează contextul comun, care este cel al valenţei frastice între două unitaţi propoziţionale, aşa cum l-a intuit formalizarea logică : P~P în acesta apar de asemenea şi toate conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale.

Se pune problema dacă pronumele relativ-interogative, adverbele relative şi pronumele şi adverbele relative nehotărâte pot satisface această valenţă.

Preview document

Conjuncția în limba română - Pagina 1
Conjuncția în limba română - Pagina 2
Conjuncția în limba română - Pagina 3
Conjuncția în limba română - Pagina 4
Conjuncția în limba română - Pagina 5
Conjuncția în limba română - Pagina 6
Conjuncția în limba română - Pagina 7
Conjuncția în limba română - Pagina 8
Conjuncția în limba română - Pagina 9
Conjuncția în limba română - Pagina 10
Conjuncția în limba română - Pagina 11
Conjuncția în limba română - Pagina 12
Conjuncția în limba română - Pagina 13
Conjuncția în limba română - Pagina 14
Conjuncția în limba română - Pagina 15
Conjuncția în limba română - Pagina 16
Conjuncția în limba română - Pagina 17
Conjuncția în limba română - Pagina 18
Conjuncția în limba română - Pagina 19
Conjuncția în limba română - Pagina 20
Conjuncția în limba română - Pagina 21
Conjuncția în limba română - Pagina 22
Conjuncția în limba română - Pagina 23
Conjuncția în limba română - Pagina 24
Conjuncția în limba română - Pagina 25
Conjuncția în limba română - Pagina 26
Conjuncția în limba română - Pagina 27
Conjuncția în limba română - Pagina 28
Conjuncția în limba română - Pagina 29
Conjuncția în limba română - Pagina 30
Conjuncția în limba română - Pagina 31
Conjuncția în limba română - Pagina 32
Conjuncția în limba română - Pagina 33
Conjuncția în limba română - Pagina 34
Conjuncția în limba română - Pagina 35
Conjuncția în limba română - Pagina 36
Conjuncția în limba română - Pagina 37
Conjuncția în limba română - Pagina 38
Conjuncția în limba română - Pagina 39
Conjuncția în limba română - Pagina 40
Conjuncția în limba română - Pagina 41
Conjuncția în limba română - Pagina 42
Conjuncția în limba română - Pagina 43
Conjuncția în limba română - Pagina 44
Conjuncția în limba română - Pagina 45
Conjuncția în limba română - Pagina 46
Conjuncția în limba română - Pagina 47
Conjuncția în limba română - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Conjunctia in Limba Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Tipuri de romane în perioada postbelică

Cap I: Ce ştim şi ce nu ştim despre romanul de azi Ştim multe lucruri despre romanul de azi, dar sunt mai multe pe care nu le ştim. Ştim, de...

Vocativul în Limba Română

CAPITOLUL I Cu privire la categoriile gramaticale, în special cazul Definirea şi delimitarea morfologiei şi a sintaxei ca părţi constitutive ale...

Elemente din fonetica limbii române

I. NOTIUNI TEORETICE 1.SUNET. FONEM Sunetul este elementul vorbirii rezultat din modificarea curentului de aer sonor expirat prin articulatie....

Opera lui Ion Luca Caragiale

Argument Ion Luca Caragiale este cel mai mare dramaturg român al tuturor timpurilor. El este unul din marii clasici ai literaturii noastre, dar şi...

Polisemia Verbelor

Introducere Actualitatea temei. Polisemia este un fenomen de limbă care constituie una din caracteristicile funda-mentale ale sistemului lexical...

Diversitate tematică, stilistică și de viziune în poezia interbelică

Anii interbelici se caracterizeazã în literatura românã printr-o remarcabilã dezvoltare a romanului care în scurt timp atinge nivelul valoric...

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Adverbul - Clasa lexico-gramaticală eterogenă

Gramatica limbii române, ediţia a II-a (2005), semnalează că orice descriere gramaticală presupune stabilirea unui cadru în alcătuirea căruia o...

Construcții Complexe în Sintaxa Limbii Române

I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1. Preliminarii 1.1. În sintaxă, orice şir de constituenţi reprezentând un enunţ sau numai părţi componente ale...

Primele Gramatici ale Limbii Române

Introducere ,,Căutând să stabileşti norme cu orice preţ, poţi greşi, adică poţi da impresia că ai greşit, atunci când norma respectivă nu...

Proiectarea unui Abator de Porcine

Introducere Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane carnea reprezinta numele dat tesutului muscular al corpului omenesc sau al...

Pronumele personal în latină, română și franceză

ARGUMENTUM Lucrarea cu tema Pronumele personal în latină, română şi franceză îşi propune o analiză contrastivă a uneia dintre cele mai discutate...

Utilizări ale prepoziției în gramaticile românești

0. Argument Cele mai frecvente cuvinte din limba română, ca de altfel din orice limbă, sunt cele de legătură precum prepozițiile (pe, de, la),...

FORMAREA DEPRINDERII DE CITIRE LA ELEVII DE C

I. TEORII PRIVIND FORMAREA DEPRINDERII DE CITIRE I.1 CITITUL – INSTRUMENT DE BAZA AL ACTIVITATII INTELECTUALE I.1.1 Procesul formarii deprinderii...

Categoria gramaticală a numeralului

INTRODUCERE Continutul categoriei gramaticale a numarului are suport in realitate la numele obiectelor , intrucat numai obiectele din lumea...

Ai nevoie de altceva?