Retorica și teoria argumentării

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Limba Română
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 39314
Mărime: 182.73KB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Georgescu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lbany, Bonn, Cincinnati, Detroit, London

Cuprins

 1. 1.Genurile elocinţei (oratoriei) în antichitatea greco-romană şi modelările ei contemporane
 2. 2.Părţile/momentele discursului în antichitatea greco-romană şi actualitatea lor
 3. 3.Planurile de discurs în actualitate: prezentarea – formă de elocinţă comunicaţională
 4. 3.1.Structurarea unei prezentări
 5. 3.2.Modalităţi de a face prezentarea cât mai interactivă
 6. 3.3.Elemente care determină reuşita unei prezentări:
 7. 3.4.Tehnicile vocale de prezentare
 8. 3.5.Alte forme contemporane ale elocinţei: argumentarea şi persuadarea
 9. 4.Programe de cercetare a argumentării
 10. 4.1.Demonstraţia în argumentare şi persuadare
 11. 4.2.Identificarea structurii unui argument
 12. 4.3.Identificarea structurilor argumentative într-un discurs
 13. 4.4.Problema surselor de eroare

Extras din proiect

RETORICĂ

I. Genurile elocinţei (oratoriei) în antichitatea greco-romană şi modelările ei contemporane

- genurile elocinţei în antichitatea greacă:

tipologia lui Aristotel din Retorica (I, 1358 b):

1) criteriul de tipologizare: este cel al felului de auditoriu căruia discursul se adresează sau, altfel spus, al situaţiei publice în care discursul se ţine;

2) elementele lor definitorii:

A) auditoriul (situaţia publică) căruia (căreia) i se adresează discursul;

B) tehnicile argumentative ale discursului;

C) timpul discursului;

D) actele de discurs;

E) valorile promovate prin discurs;

analiza lor din perspectiva elementelor definitorii:

1) genul deliberativ:

A) auditoriul (situaţia publică): este cel(cea) al(a) adunărilor în care se iau decizii după regulile democraţiei;

B) tehnica de argumentare:

a) scopul urmărit: luarea unei decizii de către o adunare, în condiţii de oportunitate (a mări un impozit, a declara un război sau a semna un tratat);

b) mijloacele folosite:

b1) argumentul tip utilizat: este exemplul, luat în general din istorie;

b2) metoda de luare a deciziei: este inducţia (raţionare sau mişcare a gândirii de la particular la general);

C) timpul în care are loc exprimarea: este viitorul, întrucât luarea deciziei urmează să fie făcută;

D) actele prin care se realizează discursul:

a) a consilia;

b) a deconsilia;

E) valorile în funcţie de care discursul este construit:

a) valorile „folositorului şi ale vătămătorului/dăunătorului”;

b) valorile „celui mai bun şi ale celui mai rău”.

2) genul judiciar:

A) auditoriul (situaţia publică): este cel(cea) al(a) tribunalelor, principalul destinatar reprezentându-l judecătorii;

B) tehnica de argumentare:

a) scopul urmărit: de a convinge prin pledoarie un auditoriu mai instruit (judecătorii);

b) mijloacele folosite:

b1) argumentul tip utilizat: este entimema sau silogismul (se vorbeşte, de altfel, încă şi azi despre „silogismul judiciar”), adică un raţionament mai riguros în care se porneşte de la premise verosimile (plauzibile) şi se ajunge la concluzii probabile;

b2) metoda de pledare: este deducţia (raţionare sau mişcare a gândirii de la legea generală la o decizie particulară);

C) timpul în care are loc exprimarea: se vorbeşte la trecut, întrucât pledarea vizează fapte care au avut loc;

D) actele prin care se realizează discursul:

a) a acuza;

b) a apăra;

E) valorile în funcţie de care discursul este construit:

a) valorile „dreptului şi ale nedreptului”;

b) valorile „justului şi ale injustului”;

3) genul epidictic/demonstrativ:

A) auditoriul (situaţia publică): este cel al spectatorului, aflat în diverse împrejurări, altele decât cele politice sau juridice (un discurs comemorativ, o oraţie funebră, elogiul unui erou sau panegiricul unui monarh ş.a.);

B) tehnica de argumentare:

a) scopul urmărit: de a evoca personaje, evenimente sau idei pe care ascultătorii le cunosc deja, adeziunea auditoriului fiind obţinută deja, dinaintea ţinerii discursului;

b) mijloacele folosite:

b1) argumentele tip utilizate: sunt naraţiunea şi amplificarea;

b2) metoda: este cea cuvântărilor politice sau a luărilor de cuvânt, îmbinând elementele de tip inductiv cu cele de tip deductiv.

C) timpul în care are loc exprimarea: de obicei, exprimarea este la timpul prezent, dar poate avea loc şi la celelalte două timpuri: trecut şi viitor;

D) actele prin care se realizează discursul:

a) a elogia;

b) a blama;

E) valorile în funcţie de care discursul este construit:

a) valorile „frumosului şi ale urâtului”;

b) valorile „extraordinarului şi ale execrabilului”.

Tabelul genurilor elocinţei după Aristotel:

Genul

deliberativ Genul

judiciar Genul epidictic/

demonstrativ

Auditoriul Adunarea publică

Judecătorii

Spectatorii

Tehnicile de argumentare

Scopul Luarea deciziei

Convingerea auditoriului

Evocarea de personaje, evenimente sau idei

Mijloacele

Argumentul tip Exemplul

Entimema

(Silogismul judiciar)

Naraţiunea /

Amplificarea

Metoda Inducţia

Deducţia

Cuvântarea

Timpul Viitor

Trecut

Prezent

Actele

de discurs A consilia /

A deconsilia

A apăra /

A acuza

A elogia /

A blama

Valorile Folositorul /

Dăunătorul

Binele /

Răul

Dreptul /

Nedreptul

Justul /

Injustul

Frumosul /

Urâtul

Extraordinarul /

Execrabilul

Preview document

Retorica și teoria argumentării - Pagina 1
Retorica și teoria argumentării - Pagina 2
Retorica și teoria argumentării - Pagina 3
Retorica și teoria argumentării - Pagina 4
Retorica și teoria argumentării - Pagina 5
Retorica și teoria argumentării - Pagina 6
Retorica și teoria argumentării - Pagina 7
Retorica și teoria argumentării - Pagina 8
Retorica și teoria argumentării - Pagina 9
Retorica și teoria argumentării - Pagina 10
Retorica și teoria argumentării - Pagina 11
Retorica și teoria argumentării - Pagina 12
Retorica și teoria argumentării - Pagina 13
Retorica și teoria argumentării - Pagina 14
Retorica și teoria argumentării - Pagina 15
Retorica și teoria argumentării - Pagina 16
Retorica și teoria argumentării - Pagina 17
Retorica și teoria argumentării - Pagina 18
Retorica și teoria argumentării - Pagina 19
Retorica și teoria argumentării - Pagina 20
Retorica și teoria argumentării - Pagina 21
Retorica și teoria argumentării - Pagina 22
Retorica și teoria argumentării - Pagina 23
Retorica și teoria argumentării - Pagina 24
Retorica și teoria argumentării - Pagina 25
Retorica și teoria argumentării - Pagina 26
Retorica și teoria argumentării - Pagina 27
Retorica și teoria argumentării - Pagina 28
Retorica și teoria argumentării - Pagina 29
Retorica și teoria argumentării - Pagina 30
Retorica și teoria argumentării - Pagina 31
Retorica și teoria argumentării - Pagina 32
Retorica și teoria argumentării - Pagina 33
Retorica și teoria argumentării - Pagina 34
Retorica și teoria argumentării - Pagina 35
Retorica și teoria argumentării - Pagina 36
Retorica și teoria argumentării - Pagina 37
Retorica și teoria argumentării - Pagina 38
Retorica și teoria argumentării - Pagina 39
Retorica și teoria argumentării - Pagina 40
Retorica și teoria argumentării - Pagina 41
Retorica și teoria argumentării - Pagina 42
Retorica și teoria argumentării - Pagina 43
Retorica și teoria argumentării - Pagina 44
Retorica și teoria argumentării - Pagina 45
Retorica și teoria argumentării - Pagina 46
Retorica și teoria argumentării - Pagina 47
Retorica și teoria argumentării - Pagina 48
Retorica și teoria argumentării - Pagina 49
Retorica și teoria argumentării - Pagina 50
Retorica și teoria argumentării - Pagina 51
Retorica și teoria argumentării - Pagina 52
Retorica și teoria argumentării - Pagina 53
Retorica și teoria argumentării - Pagina 54
Retorica și teoria argumentării - Pagina 55
Retorica și teoria argumentării - Pagina 56
Retorica și teoria argumentării - Pagina 57
Retorica și teoria argumentării - Pagina 58
Retorica și teoria argumentării - Pagina 59
Retorica și teoria argumentării - Pagina 60
Retorica și teoria argumentării - Pagina 61
Retorica și teoria argumentării - Pagina 62
Retorica și teoria argumentării - Pagina 63
Retorica și teoria argumentării - Pagina 64
Retorica și teoria argumentării - Pagina 65
Retorica și teoria argumentării - Pagina 66
Retorica și teoria argumentării - Pagina 67
Retorica și teoria argumentării - Pagina 68
Retorica și teoria argumentării - Pagina 69
Retorica și teoria argumentării - Pagina 70
Retorica și teoria argumentării - Pagina 71
Retorica și teoria argumentării - Pagina 72
Retorica și teoria argumentării - Pagina 73
Retorica și teoria argumentării - Pagina 74
Retorica și teoria argumentării - Pagina 75
Retorica și teoria argumentării - Pagina 76
Retorica și teoria argumentării - Pagina 77
Retorica și teoria argumentării - Pagina 78
Retorica și teoria argumentării - Pagina 79
Retorica și teoria argumentării - Pagina 80
Retorica și teoria argumentării - Pagina 81
Retorica și teoria argumentării - Pagina 82
Retorica și teoria argumentării - Pagina 83
Retorica și teoria argumentării - Pagina 84
Retorica și teoria argumentării - Pagina 85
Retorica și teoria argumentării - Pagina 86
Retorica și teoria argumentării - Pagina 87
Retorica și teoria argumentării - Pagina 88
Retorica și teoria argumentării - Pagina 89
Retorica și teoria argumentării - Pagina 90
Retorica și teoria argumentării - Pagina 91
Retorica și teoria argumentării - Pagina 92
Retorica și teoria argumentării - Pagina 93
Retorica și teoria argumentării - Pagina 94
Retorica și teoria argumentării - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Tema iubirii în literatura universală

Iubirea este o tema inepuizabila, de o vechime imemorabila, pentru ca originile ei se leaga de originile culturii umane. In literaturile lumii...

Te-ar putea interesa și

Rețete de succes și erori în negociere

Introducere Negocierea este un talent, un har înnascut, dar și o abilitate dobândită prin experiență și învățare. Specialiștii spun că negocierea...

Abordarea teoretică a negocierii

INTRODUCERE Clipa de clipa, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinta, un interes sau macar un punct de vedere numai “al sau”. Fiecare...

Retorica și teoria argumentării - strategia persuasivă a discursului personajului V din filmul V for Vendetta

Această lucrare îşi propune analizarea discursului personajului principal din filmul „V for Vendetta”, cu scopul de a demonstra că distribuirea...

Negociere în Afaceri

Clipa de clipa, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinta, un interes sau macar un punct de vedere numai “al sau”. Fiecare convinge sau se...

Tipuri de comunicare socială

Arta de a comunica Arta de a comunica a preocupat permanent omenirea, chiar si atunci cand, aparent, grija pentru ea ocupa un loc secundar....

Tehnici de negociere

1. RECENZIE DE CARTE IN DOMENIUL NEGOCIERII COMUNICARE SI NEGOCIERE IN AFACERI STEFAN PRUTIANU, ED.POLIROM, IASI, 1998 Stefan Prutianu (nascut...

Logică Juridică

Logica juridica s-a nascut si fiinteaza din momentul în care oamenii au început sa-si prefigureze ideea de Justitie ca expresie a rationalitatii...

Retorică

Termenul de retorică (gr. rhetorikê, lat. rhetorica) şi disciplina pe care o desemnează îşi au originea în cultura greacă, fiind vechi de peste...

Ai nevoie de altceva?