Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 19726
Mărime: 362.15KB (arhivat)
Publicat de: Gina Chelaru
Puncte necesare: 9
Lucrarea prezinta: Importanţa şi legislaţia protecţiei muncii în România, Organizarea protecţiei muncii la S.C. Maratex S.A, Sarcinile de muncă , Mediul de muncă, Accidentele de muncă, Boli profesionale şi boli legate de profesie si concluzii. Universitatea de Nord

Cuprins

 1. Introducere. . 3
 2. 1. Importanţa şi legislaţia protecţiei muncii în România. 4
 3. 1.1. Integrarea problemelor privind protecţia muncii în sfera de preocupări a managementului resurselor umane. . 4
 4. 1.2. Protecţia muncii în România, problemă de stat. 4
 5. 1.3. Legea protecţiei muncii Nr. 90/1996. 5
 6. 1.3.1. Dispoziţii generale. 5
 7. 1.3.2. Obligaţii privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii. 6
 8. 1.4. Legea privind înfiinţarea şi organizarea inspecţiei muncii Nr. 108/1999. 6
 9. 1.4.1. Obligaţii şi răspunderi pe linie de protecţie a muncii. 7
 10. 2. Prezentarea societăţii S.C. Maratex S.A. Baia Mare. 8
 11. 2.1. Prezentare generală. 8
 12. 2.2 Dotarea societăţii şi utilizarea capacităţilor. 8
 13. 2.3 Prezentarea fluxului tehnologic. 9
 14. 3 Organizarea protecţiei muncii la S.C. Maratex S.A. 16
 15. 3.1 Generalităţi şi principii de organizare . 16
 16. 3.2 Organizarea serviciului de securitate . 17
 17. 3.3 Organizarea serviciului medical şi Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă. 18
 18. 3.4 Dotarea cu echipament individual de lucru şi echipament individual de protecţie. 18
 19. 3.5 Acordarea materialelor igienico-sanitare şi alimentaţiei de protecţie. . 19
 20. 4 Sarcinile de muncă . 22.
 21. 4.1 Conceperea şi repartizarea sarcinilor de muncă . . 22
 22. 4.2 Organizarea timpului de munca, munca în schimburi şi efortul fizic. 22
 23. 4.3 Principii ergonomice în organizarea locului de muncă . 24
 24. 5 Mediul de muncă. 26
 25. 5.1 Agenţi chimici, temperaturi şi microclimat. 26
 26. 5.2 Ventilaţia industrială. . 27
 27. 5.3 Iluminatul. . 29
 28. 5.3.1 Iluminatul natural. . 29
 29. 5.3.2 Iluminatul artificial. . 30
 30. 5.4 Zgomotul şi vibraţiile. Metode şi mijloace de combatere. . 31
 31. 5.5 Semnalizarea riscurilor la locurile de muncă. . 33
 32. 6 Accidentele de muncă. 34
 33. 6.1 Definiţia şi clasificarea accidentului de muncă . 34
 34. 6.2 Cercetarea accidentelor de muncă. 35
 35. 6.3 Comunicarea şi constatarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 36
 36. 6.4 Prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 36
 37. 6.5 Factori de risc şi măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 38
 38. 6.5.1 Măsuri organizatorice de prevenire a accidentelor şi bolilor profesionale. 38
 39. 6.5.2 Măsuri tehnice de prevenire a accidentelor şi a bolilor profesionale. 41
 40. 6.6 Efectele accidentului de muncă. 41
 41. 7 Boli profesionale şi boli legate de profesie. 43
 42. Concluzii. 48
 43. Anexa 1. 49
 44. Anexa 2. 55
 45. Anexa 3. 56
 46. Bibliografie. 57

Extras din proiect

INTRODUCERE

NOTIUNEA DE PROTECŢIE A MUNCII

În sens larg, prin protecţia muncii se desemnează ansamblul de norme obligatorii, respectarea lor fiind asigurată, la nevoie, prin constrângerea de stat, referitoare la organizarea, desfăşurarea, îndrumarea şi controlul procesului muncii, care au ca scop crearea condiţiilor optime pentru apărarea vieţii şi sănătăţii tuturor participanţilor la acest proces, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale.

În sens restrâns, protecţia muncii priveşte normele de tehnică a securităţii, măsurile concrete, operative, de asigurare a vieţii şi integrităţii fizice a celor ce muncesc.

Noţiunea de protecţie a muncii are deci un conţinut complex care, potrivit din punct de vedere tehnic cuprinde măsurile tehnico-ştiinţifice luate pentru înlăturarea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, măsuri cuprinse în norme de tehnică a securităţii elaborate pe ramuri ale economiei naţionale, iar din punct de vedere juridic, cuprinde totalitatea normelor de drept referitoare la obligaţiile conducerilor unitarilor societarilor de a asigura personalului muncitor condiţii bune pentru desfăşurarea muncii acestuia.

CAPITOLUL 1

IMPORTANTA ŞI LEGISLAŢIA PROTECŢIEI MUNCII ÎN

ROMÂNIA

1.1. INTEGRAREA PROBLEMELOR PRIVIND PROTECŢIA MUNCII ÎN SFERA DE PREOCUPARI A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

În societatea modernă, măsurile de protecţie a muncii s-au impus pe măsura creării întreprinderilor industriale mari, în care pericolele de producere a accidentelor erau foarte frecvente, iar condiţiile de muncă erau improprii sau chiar dăunătoare sănătăţii oamenilor.

Legea pentru organizarea meseriilor creditului şi asigurărilor muncitoreşti din 27 ianuarie 1912 a fost un moment important. Prin adoptarea legii s-au reglementat drepturi şi obligaţii între patroni şi muncitori, inclusiv probleme de protecţie a muncii, îngrijire medicală, ajutoare de boală.

În constituţia din anul 1923 pentru prima dată se prevede ca “legea va regula asigurarea socială a muncitorilor în caz de boală, accident.”

În ceea ce priveşte durata zilei de muncă, România, deşi semnatară a convenţiei de la Geneva încă din 1919, a reglementat ziua de muncă de 8 ore abia prin legea din 13 aprilie 1928 asupra ocrotirii muncii minorilor şi femeilor cu privire la durata muncii.

Concediu de odihnă a fost reglementat un an mai târziu, prin Legea Contractelor de muncă din 5 aprilie 1929.

Preocupări privind studiul efortului uman în muncă, boli profesionale şi accidente de muncă, au existat, atâta în străinătate cât şi la noi în ţară sporadic în special în rândurile medicilor.

Prin activitatea de protecţie a muncii se înţelege ansamblul măsurilor ce se întreprind de la nivelul economiei naţionale până la nivelul fiecărui loc de muncă pentru asigurarea integrităţii anatomofuncţionale şi a sănătăţii participanţilor la procesul de muncă din toate compartimentele vieţii economice şi sociale.

Preocupările privind protecţia muncii au apărut deşi timid înainte de apariţia ergonomiei şi de aplicarea ei în organizarea ergonomică a muncii şi a managementului resurselor umane. Având ca tel final protecţia omului în protecţia muncii, măsurile de protecţie a muncii se integrează în mod firesc în sfera de preocupări a managementului resurselor umane, acţionând pentru satisfacerea cerinţelor legii reproducţiei forţei de muncă de la o zi la alta, legea specifică ergonomiei.

1.2. PROTECŢIA MUNCII ÎN ROMÂNIA. PROBLEMĂ DE STAT

Una din trăsăturile esenţiale ale societăţii româneşti contemporane o constituie grija faţă de om în toate domeniile lui de manifestare. În acest scop statul ia un complex de măsuri privind ocrotirea sănătăţii populaţiei, pentru reglementarea timpului de muncă şi de odihnă, pentru protecţia muncii, pentru asigurarea unei bătrâneţi fără griji materiale, acelora care au desfăşurat muncă profesională timp îndelungat.

Protecţia muncii este reglementată în Constituţia României ca o importantă problemă de stat care antrenează preocupări şi răspunderi multilaterale şi la toate nivelurile din partea celor care organizează şi conduc activitatea productive.

Protecţia muncii face parte integranta din procesul de muncă şi are scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

Codul muncii conţine prevederi potrivit cărora “protecţia muncii se va asigura încă în faza de proiectare a obiectivelor de realizare şi a investiţiilor precum şi la introducerea de noi procese tehnologice, corespunzător nivelului ştiinţei şi tehnicii moderne.

Unităţile noi sau reutilate nu-şi pot începe activitatea total sau parţial, decât cu autorizarea prealabilă a organelor de protecţie a muncii şi a organelor sanitare.

Comisia Naţionala pentru Protecţia Muncii răspunde pentru îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a muncii. În legătura cu aceasta are următoarele sarcini:

- realizează politica guvernului în domeniul protecţiei muncii

- stabileşte normele republicane obligatorii de protecţie a muncii

- aprobă normele departamentale asigurând sprijin tehnic calificat ministerelor şi celorlalte organe centrale în promovare de măsuri eficiente de protecţie a muncii, corespunzătoare cerinţelor fiecărei ramuri şi fiecărui sector de activitate

- prin organele sale teritoriale, exercita controlul preventive asupra modului în care conducerile întreprinderilor şi ministerelor realizează în practică măsurile de protecţie a muncii

Preview document

Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 1
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 2
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 3
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 4
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 5
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 6
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 7
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 8
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 9
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 10
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 11
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 12
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 13
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 14
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 15
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 16
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 17
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 18
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 19
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 20
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 21
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 22
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 23
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 24
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 25
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 26
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 27
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 28
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 29
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 30
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 31
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 32
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 33
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 34
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 35
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 36
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 37
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 38
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 39
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 40
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 41
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 42
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 43
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 44
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 45
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 46
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 47
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 48
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 49
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 50
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 51
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 52
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 53
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 54
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 55
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 56
Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Directiile de Imbunatatire a Protectiei Muncii - Studiu de Caz SC Maratex SA.doc

Alții au mai descărcat și

Adordare generală privind protecția în muncă și protecția socială a angajaților. Studiu de caz - Grupul Școlar Toma Vodă Solca

INTRODUCERE Sistemul economic, fondat pe piaţa liberă, nu e capabil prin el însuşi să asigure un venit satisfăcător pentru toată populaţia, având...

Sănătatea și Securitatea în Muncă

CAP. I PROTECŢIA MUNCII –GENERALITĂŢI Protecţia muncii este un sistem de măsuri şi mijloace social-economice, organizatorice, tehnice,...

Ergonomia în și pentru Secolul XXI

1. Introducere 1.1 Ergonomia –Definitii Conform DEX, ergonomia este disciplina care se ocupa cu studiul conditiilor de munca in vederea...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Securitatea și sănătatea în muncă

Resursa umana (cea mai importanta) trebuie sa fie CONSERVATA pe toate caile, inclusiv prin realizarea securitatii si sanatatii in munca din...

Managementul sănătății și securității în muncă

Sa se realizeze o evaluare a riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala pentru un loc de munca, utilizând metoda I.N.C.D.P.M. Metoda...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?