Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 7020
Mărime: 61.71KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Cucu
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

CAP. I REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII

1.1 OBIECTUL EVALUARII

Obiectul evaluarii in cauza este societatea comerciala Dal Com Impex 93 SRL, in speta evaluarea afacerii.

Evaluarea afacerii, este cel mai complex tip de evaluare, in sensul ca depinde de o multitudine de factori legati de piata, cum ar fi:

-evolutia economiei

-evolutia teoriei investitiilor

-evolutia pietelor financiare

-evolutia sistemului de impozitare.

Valoarea afacerii include contributia mijloacelor fixe corporale si necorporale, a echipamentelor, goodwill-ului si a altor active intangibile.

Valoarea activelor, ansamblul constitutiv al acestora reprezinta valoarea societatii, exprimata la un moment dat de situatiile sale financiare, valoare pe care expertul evaluator de intreprinderi o ajusteaza potrivit regulilor proprii activitatilor sale, stabilind in acest mod valoarea justa a societatii evaluate.

1.2 SCOPUL EVALUARII

Scopul evaluarii societatii Dal Com Impex 93 SRL, ca afacere, este legat de tranzactii comerciale.

Expertul evaluator tine sa precizeze ca prin aceasta evaluare se stabileste o valoare care poate indica companiei in speta suma maxima pe care asociatii in calitate de cumparatori trebuie sa o ceara (limita maxima) fara sa deterioreze situatia financiara a acestora ca rezultat al tranzactiei.

La evaluarea societatii se are in vedere atat sinergia dintre activele identificabile ca atare, cat si acele active care, individual, nu intrunesc conditiile pentru a fi recunoscute astfel in situatiile financiare, dar care participa la crearea profitului si care sunt cunoscute sub denumirea generica de „fond comercial”.

CAP. II PREZENTAREA INTREPRINDERII

S.C. DAL COM IMPEX 93 S.R.L. (denumita in continuare “Societatea”), a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti (ORCMB) sub numarul de inmatriculare J40/9942/1993, avand cod de inregistrare fiscala RO 3806175, cu sediul social in Romania, B-dul Chisinau, nr. 6-8, sector 2, Bucuresti.

Capitalul social al Societatii la data inmatricularii este in valoare de 200 lei, integral varsat, fiind impartit in 20 de parti sociale avand fiecare o valoare nominala de 10 lei, conform ultimului certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului

Asociatii societatii evaluate sun urmatoarele persoane fizice:

- d-ra Nastea Ioana, aportul sau la capitalul social fiind de 100 lei, detinand un numar de 10 parti sociale, iar cota de participare la beneficii si pierderi fiind de 50%;

- d-nul Culda Constantin, aportul sau la capitalul social fiind de 100 lei, detinand un numar de 10 parti sociale, iar cota de participare la beneficii si pierderi fiind de 50%.

Administratorii societatii evaluate este d-ra Nastea Ioana si d-nul Culda Constantin, avand puteri depline

S.C. DAL COM IMPEX 93 S.R.L. este o societate specializata in activitati de intretinere corporala.

Domeniul de activitate principal este, conform codificarii activitatilor din economia nationala, CAEN 9304 – Intretinere corporala.

Activitatea principala CAEN 9304 – Intretinere corporala.

Societatea are obiecte de activitate secundare, care se circumscriu ca activitati conexe activitatilor principale desfasurate de Societate.

Societatea evaluata nu are puncte de lucru.

Tot din ultimul Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului reiese ca in registru, societatea evaluata nu este inscrisa cu fapte penale si nu a fost declarata starea de insolventa in baza Legii nr. 85/2006.

CAP. III PREZENTAREA EVALUATORULUI SI A MANDATULUI PRIMIT

Expert Evaluator domiciliat în Bucureşti, str. Ripiceni nr.2,sector 2, tel: 0722-587787, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 41203 înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (C.E.C.C.A.R.) la poziţia 2 Partea I Subpartea I.1 prin contractul de prestari servicii nr. 12 din 03.09.2007 am convenit cu Beneficiarul, in calitate de expert evaluator, să efectuez evaluarea societatii comerciale in cauza.

Preview document

Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 1
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 2
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 3
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 4
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 5
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 6
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 7
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 8
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 9
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 10
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 11
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 12
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 13
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 14
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 15
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 16
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 17
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 18
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 19
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 20
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 21
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 22
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 23
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 24
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 25
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 26
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 27
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 28
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 29
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 30
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 31
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 32
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 33
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 34
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 35
Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea - SC Dal Com Impex 93 SRL.doc

Te-ar putea interesa și

Managementul Relațiilor cu Clienții la SC Somaco SA

Motivaţia alegerii temei Este greu de multe ori să ne explicăm nouă înşine de ce facem anumite lucruri şi nu altele, de ce adoptăm anumite...

Ai nevoie de altceva?