Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 13726
Mărime: 134.06KB (arhivat)
Publicat de: Ladislau Luca
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. CONŢINUTUL ŞI IMPORTANŢA PROCESULUI MANAGERIAL 6
 3. 1.1. PROCESELE DE MANAGEMENT 6
 4. 1.2. RELAŢIILE DE MANAGEMENT 8
 5. 1.3. FUNCŢIILE PROCESULUI MANAGERIAL 9
 6. 1.3.1. Funcţia de previziune 9
 7. 1.3.2. Funcţia de organizare 10
 8. 1.3.3. Funcţia de coordonare 13
 9. 1.3.4. Funcţia de antrenare a procesului managerial 16
 10. 1.3.5. Funcţia de control-evaluare 18
 11. CAPITOLUL II. PRINCIPIILE ŞI SISTEMUL DE MANAGEMENT 21
 12. 2.1. PRINCIPIILE GENERALE ALE MANAGEMENTULUI 21
 13. 2.1.1 Principiul asigurării unei concordanţe între sistemul de management şi caracteristicile sale 21
 14. 2.1.2 Principiul managementului participativ 22
 15. 2.1.3 Principiul motivării 22
 16. 2.1.4 Principiul eficienţei şi eficacităţii 23
 17. 2.2. DEFINIREA ŞI COMPONENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT 24
 18. 2.2.1. Subsistemul organizatoric 25
 19. 2.2.2. Subsistemul informaţional 26
 20. 2.2.3. Subsistemul decizional 26
 21. 2.2.4. Subsistemul metode şi tehnici de management 27
 22. CAPITOLUL III. TRĂSĂTURILE PROCESULUI MANAGERIAL ŞI IMPLICAŢIILE ACESTORA 29
 23. 3.1. INTERDEPENDENŢA ACTIVITĂŢILOR COMPONENTE 29
 24. 3.2. EVOLUŢIA CICLICĂ A ACTIVITĂŢILOR COMPONENTE 30
 25. 3.3. CONTINUITATEA ACTIVITĂŢILOR 31
 26. 3.4. VARIETATEA ŞI DINAMISMUL 33
 27. 3.5 EFICIENŢA ŞI FLEXIBILITATEA 33
 28. CONCLUZII 35
 29. STUDIU DE CAZ 36
 30. DESCRIEREA FIRMEI 36
 31. NECESITATEA PROIECTULUI 36
 32. OBIECTIVELE PROIECTULUI 37
 33. REZULTATELE PROIECTULUI 37
 34. MEDIUL PROIECTULUI 37
 35. FONDURI NECESARE ŞI MODUL DE FINANŢARE 38
 36. SCHIŢA PROIECTULUI 38
 37. ANALIZA SWOT 39
 38. ORGANIGRAMA PROIECTULUI 39
 39. FAZELE PROIECTULUI 40
 40. PERIOADA DE TIMP NECESARĂ PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTULUI 42
 41. BIBLIOGRAFIE 45

Extras din proiect

Introducere

Societatea nu ar putea exista în forma pe care o cunoaştem azi şi nici nu ar putea să progreseze fără manageri care să ghideze organizaţiile. Peter Drucker a accentuat acest aspect atunci când a susţinut că managementul eficient este, probabil, princpala sursă a ţărilor dezvoltate şi resursa de care au cea mai mare nevoie ţările în curs de dezvoltare.

Tehnologia cercetărilor moderne poate fi integrată într-un sistem ca singura cale de a face faţă presiunilor exterioare ale factorilor care nu sunt sub controlul managementului. Definirea managementului nu trebuie să înceapă cu o enumerare de diverse concepte cu atât mai mult cu cât originile sale sunt extrem de îndepărtate. În orice societate, de la cele mai primitive la cele mai complexe (contemporane), întodeauna vor exista conducători şi conduşi.

Preocupări de natură managerială s-au manifestat începând cu cele mai vechi forme ale organizării sociale, însă baza obiectivă a apariţiei şi dezvoltării managementului a constituit-o acreditarea comunităţilor umane. Ca urmare, realizarea unor obiective sau satisfacerea diferitelor nevoi au impus ca în fruntea grupurilor umane să fie alese persoane care să le organizeze, să controleze activitatea acestora.

Managementul ca ştiinţă şi artă se exprimă valoric prin aplicarea în viaţa de zi cu zi , în instituţii, firme, companii, a principiilor şi regulilor sale fundamentale.

Ştiinţa managerială a atins un nivel de dezvoltare deosebit de ridicat atât datorită cerinţelor vieţii sociale cât şi faptul că ştiinţele economice, psihologia şi altele care se regăsesc în management au evoluat, la rândul lor substanţial.

Termenul de management poate fi adesea utilizat în diferite modalităţi. De exemplu, el se poate referi pur şi simplu la procesul managerial pe care îl urmează managerii pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiilor. De asemenea el se poate referi, la un sistem de cunoştinţe, iar în acest context managementul este un sistem cumulat de informaţii care oferă elemente legate de modul în care putem să conducem.

În lumea actuală a afacerilor forţa concurenţială a unei firme comerciale izvorăşte din crearea sau identificarea unui sistem managerial adecvat pentru realizarea unei performanţe ridicate. Astfel, managerii au rolul de a conduce organizaţiile înspre atingerea obiectivelor. Toate organizaţiile există pentru îndeplinirea anumitor scopuri sau obiective, iar managerii sunt responsabili pentru combaterea şi folosirea resurselor organizatorice, în aşa fel încât organizaţiile lor să îşi atingă scopurile. Dacă activităţile sunt proiectate eficient, producţia fiecărui salariat va contribui la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. „Nu există o idee mai importantă pentru management decât obiectivele. Managementul nu are o semnificaţie fără obiectivele sale.” [2] Prin urmare, managerii trebuie să ţină cont de obiectivele organizaţiei şi să încurajeze activităţile individuale care vor conduce la îndeplinirea acestor obiective, dar şi să descurajeze activităţile individuale care vor împiedica realizarea lor.

Capitolele care urmează vor prezenta elementele de bază ale sarcinii de management prin analizarea rolului şi a definiţiei managementului, a procesului de management care are legătură cu funcţiile managementului şi cu îndeplinirea obiectivelor organizaţiei, pecum şi a nevoii de a gestiona eficace şi eficient resursele organizaţiei.

Capitolul I. Conţinutul şi importanţa procesului managerial

De-a lungul timpului managementul a căpătat definiţii diferite, unele chiar de ordin pragmatic. Reprezentanţi de seamă ai teoriei şi practicii managementului printre care F.W. Taylor, H. Fazol, P. Drucker, T. Peters lasă deseori impresia că există o modalitate „cea mai bună” de a conduce. De la această impresie s-a constituit una din principalele premise de la care a pornit dezvoltarea managementului, prin care se urmărea găsirea celei mai adecvate metodele care să permită eficientizarea procesului de management.

Preview document

Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 1
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 2
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 3
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 4
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 5
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 6
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 7
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 8
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 9
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 10
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 11
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 12
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 13
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 14
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 15
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 16
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 17
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 18
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 19
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 20
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 21
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 22
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 23
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 24
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 25
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 26
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 27
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 28
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 29
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 30
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 31
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 32
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 33
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 34
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 35
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 36
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 37
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 38
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 39
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 40
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 41
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 42
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 43
Importanța și Trăsăturile Procesului Managerial - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Importanta si Trasaturile Procesului Managerial.doc

Alții au mai descărcat și

Reproiectarea Sistemului Organizatoric SC Cris-Tim 2 Prodcom SRL

SISTEMUL ORGANIZATORIC – ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE Unirea eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune şi individuale reprezintă unul...

Elaborarea Sistemului de Management al Firmei

1. Date iniţiale. 2. Selectarea modurilor raţionale de execuţie a lucrărilor. 3. Dimensionarea volumului, volumului-muncă şi a necesarului de...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Optimizarea deciziilor manageriale în administrația publică

Introducere Adoptarea deciziilor este un proces fundamental, o anumită cale de acţiune din mai multe variante posibile în scopul obţinerii...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Serviciilor Publice

-1. Concept Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management, bine determinate, existente între componente ale...

Managementul Administrației Publice

VALORI FUNDAMENTALE PENTRU ORGANIZAŢIILE PUBLICE Organizaţiile publice nu pot exista în afara unui sistem, ele sunt influenţate de componentele...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE „Proiect” a devenit unul dintre cele mai utilizate cuvinte ale vocabularului de afaceri în general şi ale vocabularului actual al...

Te-ar putea interesa și

Managementul Firmei Turistice ca Proces Performant

INTRODUCERE Turismul reprezinta prin continutul sau un fenomen caracteristic civilizatiei actuale, una din componentele majore ale vietii...

Regia autonomă - teren de manifestare a managementului

Folosit initial în tarile anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut o rapida dezvoltare pe toate meridianele globului. Pentru a putea...

Particularitățile economico-sociale ale Managementului Japonez

INTORDUCERE Una dintre țările cu cea mai explozivă și expansivă perioadă de dezvoltare economică este Japonia, managementul nipon fiind adus în...

Lucrare de sinteză - practică de specialitate

Cap I Prezentarea firmei ARO PALACE Localizată în centrul tării, la răscrucea de drumuri care leagă Transilvania de celelalte provincii, S.C....

Resurse umane

Resursele turistice ale României o situează printre ţările cele mai dotate din acest punct de vedere, care pot fi puse în valoare datorită...

Funcții ale managementului OS

FUNCTIILE MANAGEMENTULUI PREVIZIUNEA – funcţie a managementului A prevede înseamnă a te pregăti azi pentru ceea ce vei face mâine. Este...

Elemente ale Teoriei Managementului Unităților Economice

Rezultatele oricărei organizaţii, indiferent dacă reprezintă o mică firmă s-au o mare companie şi indiferent de specificul activităţii sale,...

Bazele Comerțului

CAPITOLUL I DISTRIBUŢIA MĂRFURILOR Problematica distribuţiei mărfurilor, prin complexitatea sa, trebuie abordată într-un context mai larg, pentru...

Ai nevoie de altceva?