Metodologii Manageriale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 11504
Mărime: 75.51KB (arhivat)
Publicat de: Sever Peter
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul 1-DIAGNOSTICAREA POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICA SI MANAGERIALA
 2. 1.1 Documentare preliminara
 3. 1.1.1Caracteristici tipologice ale firmei
 4. 1.1.2 Situatia economico-finaciara
 5. 1.1.3 Sistemul de management si componentele sale
 6. 1.2 Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative
 7. 1.2.1.Analiza potentialului de viabilitate
 8. 1.2.2. Analiza sistemului de management
 9. 1.3 Puncte forte economice si manageriale
 10. 1.4. Puncte slabe economice si manageriale
 11. Capitolul II - STRATEGIA SOCIETATII SEMA MDV SRL
 12. 2.1. Formularea misiunii firmei SEMA MDV SRL
 13. 2.2. Stabilirea obiectivelor strategice
 14. 2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice
 15. 2.4. Dimensionarea resurselor alocate
 16. 2.5. Precizarea termenelor
 17. 2.6. Stabilirea avantajului competitiv
 18. 2.7. Implementarea strategiei
 19. Capitolul III - Reproiectarea manageriala a Societatii SEMA MDV pe baza centrelor de profit
 20. 3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului societatii comerciale.
 21. 3.1.2. Elaborarea componentelor manementului prin obiective
 22. 3.1.3. Delimitarea si dimensionarea centelor de profit
 23. 3.1.4. Adaptarea structurala si functionala a celorlalte componente manageriale la cerintele managementului prin obiective si centre de profit
 24. 3.1.5. Coordonarea si urmarirea realizarii obiectivelor
 25. 3.1.6. Motivarea diferentiata a personalului Societatii SEMA MDV
 26. 3.2. Reproiectarea sistemului decizional
 27. 3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhhice
 28. 3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate
 29. 3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor
 30. 3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice
 31. 3.3. Reproiectarea sistemului informational
 32. 3.3.1. Principalele perfectionari informationale proiectate
 33. 3.3.3. Proiectarea configuratiei de detaliu a sistemului informational
 34. 3.4.Remodelarea componentei organizatorice a sistemului de management
 35. 3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural-organizatorice ale firmei

Extras din proiect

Capitolul I - DIAGNOSTICAREA POTENTIALULUI DE VIABILITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA

1.1 Documentarea preliminara

1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei

Societatea comerciala SEMA MDV SRL este o firma infiintata in 1993 ce nu poate fi catalogata in randul celor mari si acest lucru rezulta din analiza cifrei de afaceri realizata in anul 2000 (350.000 ron) cu un personal in numar de 12 muncitori, 1 inginer, 1 designer, 1 contabil si cei 2 asociati. Obiectul de activitate conform statutului de infiintare este vast, insa produce efectiv mobila.

1.1.2. Situatia economico-financiara

Pentru realizarea studiilor de diagnosticar s-au luat in considerare informatii referitoare la situatia economico-finanaciara a societatii comerciale in dinamica in doi ani si anume 1999 si 2000.

Dinamica situatiei economico-financiarea inregistrata in perioada 1999-2000 este evidentiata prin intermediul unor indicatori economici dupa cum urmeaza:

Indicatori 1999 2000

Active imobilizate 22.990 47.694

Active circulante 20.791 21.757

Capitaluri proprii 19.430 20.582

Datorii totale 24.599 50.252

Cifra de afaceri 153.489 350.007

Rezultatul exploatării 11.352 15.250

Rezultatul financiar 12.226 2.587

Rezultatul excepţional 661 217

Total Activ/Pasiv 4.403 7.083

Număr mediu de salariaţi 16 23

Număr de colaboratori 1 3

Salarii brute 5.930 14.760

Datorii pe termen scurt 24.599 50.252

Datorii pe termen mediu şi lung - -

Cheltuieli totale 145.377 337.106

Venituri totale 169.619 355.161

Stocuri 113 454

Creanţe 10.695 17.180

Capital social 320 320

Trezoreria activă 9.982 4.425

Indicatori economico-financiari 1999 2000

1. Fondul de rulment (FR) - 3.560 - 27.111

2. Necesar de fond de rulment (NFR) - 13.790 - 32.617

3. Trezoreria netă 10.230 5.505

4. Rata de finanţare a capitalului circulant - 17 - 125

5. Solvabilitatea patrimonială 44,13% 29,06%

6. Rata generală a solvabilităţii (rata autonomiei financ.) 0,790 0,410

7. Solvabilitatea imediată (Db>Ob) 84,06 41,15

8. Lichiditatea generală 0,8452 0,4330

9. Lichiditatea imediată 0,4058 0,0881

10. Productivitatea muncii 13.953 20.588

11. Rata generală a îndatorării 0,5587 0,7094

12. Grd. de utilizare a capitalului social 136,59 216,67

13. Rata rentabilităţii comerciale 0,1158 0,0317

14. Rata renatbilităţii resurselor consumate 0,1223 0,0329

15. Rata rentabilităţii economice 1,2475 0,8771

16. Rata rentabilităţii financiare 0,9155 0,5404

17. Rezultatul curent 23.579 17.837

19. Capital permanent 19.430 20.582

20. Profit brut 24.241 18.054

21. Rata de finanţare a stocurilor - 31,29 - 59,69

22. Rata profitului 15,79% 5,16%

Analiza indicatorilor economico-financiari:

1) Fondul de rulment în cei doi ani analizaţi are o tendinţă de scădere întrucât activele

mobilizate cresc mai repede decât creşterea capitalurilor proprii. Este o situaţie favorabilă pentru unitatea studiată.

2) Trezoreria netă este pozitivă deoarece necesarul de fond de rulment este mai mic decât fondul de rulment efectiv.

3) Solvabilitatea patrimonială este foarte favorabilă în 1997 fiind de 44,13% şi este mai puţin favorabilă în 1998 (29,06%).

4) Productivitatea muncii cunoaşte o creştere de 47.55% în 2000 faţă de 1999 întrucât şi numărul mediu de salariaţi permanenţi creşte cu 54.55%.

5) Rata generală a îndatoririi este în toţi cei doi ani analizaţi mai mică decât 1, ceea ce semnifică un grad de îndatorare mic al intreprinderii.

Preview document

Metodologii Manageriale - Pagina 1
Metodologii Manageriale - Pagina 2
Metodologii Manageriale - Pagina 3
Metodologii Manageriale - Pagina 4
Metodologii Manageriale - Pagina 5
Metodologii Manageriale - Pagina 6
Metodologii Manageriale - Pagina 7
Metodologii Manageriale - Pagina 8
Metodologii Manageriale - Pagina 9
Metodologii Manageriale - Pagina 10
Metodologii Manageriale - Pagina 11
Metodologii Manageriale - Pagina 12
Metodologii Manageriale - Pagina 13
Metodologii Manageriale - Pagina 14
Metodologii Manageriale - Pagina 15
Metodologii Manageriale - Pagina 16
Metodologii Manageriale - Pagina 17
Metodologii Manageriale - Pagina 18
Metodologii Manageriale - Pagina 19
Metodologii Manageriale - Pagina 20
Metodologii Manageriale - Pagina 21
Metodologii Manageriale - Pagina 22
Metodologii Manageriale - Pagina 23
Metodologii Manageriale - Pagina 24
Metodologii Manageriale - Pagina 25
Metodologii Manageriale - Pagina 26
Metodologii Manageriale - Pagina 27
Metodologii Manageriale - Pagina 28
Metodologii Manageriale - Pagina 29
Metodologii Manageriale - Pagina 30
Metodologii Manageriale - Pagina 31
Metodologii Manageriale - Pagina 32
Metodologii Manageriale - Pagina 33
Metodologii Manageriale - Pagina 34
Metodologii Manageriale - Pagina 35
Metodologii Manageriale - Pagina 36
Metodologii Manageriale - Pagina 37
Metodologii Manageriale - Pagina 38
Metodologii Manageriale - Pagina 39
Metodologii Manageriale - Pagina 40
Metodologii Manageriale - Pagina 41
Metodologii Manageriale - Pagina 42
Metodologii Manageriale - Pagina 43
Metodologii Manageriale - Pagina 44
Metodologii Manageriale - Pagina 45
Metodologii Manageriale - Pagina 46
Metodologii Manageriale - Pagina 47
Metodologii Manageriale - Pagina 48
Metodologii Manageriale - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Metodologii Manageriale.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnostic în Domeniului Resurselor Umane

1 Prezentarea Societatii comerciale 1.1 Scurt istoric si date de identificare SC Humanset SRL este o societate cu capital privat, cu raspundere...

Metode, Tehnici și Instrumente de Management

Introducere Pentru fiecare manager e important să cunoască metodele, tehnicile şi instrumentele sistemului de management pentru a se descurca în...

Analiza diagnostic a societății Nuf Nuf SRL

I . DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei Societatea comerciala NUF-NUF SRL este o...

Model Proiect Metodologii Manageriale

Structura ProiecCAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE I.1 Denumirea si localizarea Societatea comerciala S.C.TEXTILA UNIREA...

Reproiectarea managerială a SC Wizrom Software SRL

1. DIAGNOSTICAREA 1.1. Prezentarea general a firmei WizRom Software SRL Denumirea completa a firmei: SC WIZROM SOFTWARE SRL Bucuresti Adresa:...

Proiect metodologii manageriale - Arcadis Eurometudes SA

CARACTERISTICI TIPOLOGIGE ALE FIRMEI Denumirea. Statut juridic. Obiect de activitate. Caracteristici generale Denumirea societăţii : ARCADIS...

Zona Metropolitană București

Zona Metropolitană Bucureşti I.Elemente introductive Lucrarea de faţă este o privire generală asupra fenomenului metropolitan – zona...

Reproiectarea managerială a societății SC Mecanica SA

Diagnosticarea S.C. Mecanica S.A. 1. Documentarea preliminară 2. Analiza viabilităţii manageriale şi economice a) Analiza viabilităşii...

Te-ar putea interesa și

Metodologii Manageriale

CAPITOLUL 1 DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1 Documentarea preliminara 1.1.1 Caracteristici tipologice ale firmei. S.C...

Proiect Metodologii Manageriale

1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C. CLEAN CARS S.R.L este o intreprindere de dimensiuni mici, preluata...

Reproiectarea managerială a SC Wilsoft SA - studiu de caz

Obiectul de activitate: producerea şi comercializarea de echipamente complexe destinate unor întreprinderi din industrie, construcţii, transporturi...

Model Proiect Metodologii Manageriale

Structura ProiecCAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE I.1 Denumirea si localizarea Societatea comerciala S.C.TEXTILA UNIREA...

Raționalizarea Procesului Decizional prin Utilizarea unor Metode Moderne de Conducere

INTRODUCERE Managementul ca stiinţă si artă se exprimă valoric prin aplicarea în viaţa de zi cu zi, în instituţii, firme, companii s.a., a...

Proiect metodologii manageriale - Arcadis Eurometudes SA

CARACTERISTICI TIPOLOGIGE ALE FIRMEI Denumirea. Statut juridic. Obiect de activitate. Caracteristici generale Denumirea societăţii : ARCADIS...

Diagnosticarea viabilității manageriale la ASP Tulcea

Introducere România a ales în reformarea sistemului medical public, modelul german al asigurărilor de sănătate. Modificările ultimilor ani din...

Metodologii Manageriale

A. Documentare preliminară 1.Caracteristicile tipologice ale firmei 1) Dimensiunea şi forma juridică Denumirea : S.C. ELTRIX S.R.L. Bucuresti....

Ai nevoie de altceva?