Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 35025
Mărime: 392.66KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Busuioc
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Avasilcai Silvia,Munteanu Ion
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT

Cuprins

 1. Cap. I: PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL MOTIVAŢIONAL 1
 2. 1.1. MOTIVAŢIA 2
 3. 1.1.1. Conceptul de motivaţie; componente; forme 2
 4. 1.1.1.1. Conceptul ce motivaţie 2
 5. 1.1.1.2. Componentele motivaţiei 2
 6. 1.1.1.3. Forme ale motivaţiei 4
 7. 1.1.2. Teorii ale motivaţiei 5
 8. 1.1.2.1. Teorii ale motivaţie bazate pe studiul nevoilor 5
 9. 1.1.2.2. Teorii ale motivaţiei bazate pe studiul comportamentelor 8
 10. 1.2. SELECŢIA PERSONALULUI ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII 12
 11. 1.2.1. Recrutarea şi selecţia personalului 12
 12. 1.2.2. Primirea şi integrarea personalului nou angajat 15
 13. 1.2.3. Costurile determinate de activităţile privind selecţia, încadrarea şi integrarea personalului 16
 14. 1.3. FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI 18
 15. 1.4. EVALUAREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI 21
 16. 1.4.1. Definirea evaluării şi metode de evaluare 21
 17. 1.4.2. Concepte, tendinţe şi caracteristici de promovare 24
 18. 1.4.3. Cariere în organizaţii 25
 19. 1.5. SALARIZAREA 26
 20. 1.5.1. Prezentare generală 26
 21. 1.5.2. Principiile sistemului de salarizare 27
 22. 1.5.3. Forme de salarizare 27
 23. 1.6. TIPURI DE MANAGERI ŞI STILURI MANAGERIALE 30
 24. Cap. II: PREZENTAREA S.C. TIAB - S.A. BUCUREŞTI 32
 25. 2.1. BAZA LEGALĂ A ÎNFIINŢĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII ORGANIZAŢIEI S.C.. TIAB-SA BUCUREŞTI 33
 26. 2.1.1. Denumire, forma juridică, sediul şi durata societăţii 33
 27. 2.1.2. Capitalul social; acţiunile 33
 28. 2.1.3. Conducerea şi administrarea societăţii 33
 29. 2.1.4. Controlul societăţii 33
 30. 2.2. SCURT ISTORIC, PROFILUL ŞI DOMENIILE DE ACTIVITATE 34
 31. 2.2.1. Scurt istoric 34
 32. 2.2.2. Fişa informativă 34
 33. 2.2.3. Profilul şi domeniile de activitate 35
 34. 2.2.4. Piaţa S.C. TIAB-SA Bucureşti 36
 35. 2.3. ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND MANAGEMENTUL S.C. TIAB-SA BUC. 36
 36. 2.3.1. Strategia curentă 36
 37. 2.3.2. Structura organizatorică 37
 38. 2.3.3. Sistemul informaţional 41
 39. 2.3.4. Decizii, metode şi tehnici manageriale adoptate 42
 40. Cap III: ANALIZA SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL LA S.C. TIAB-SA BUCUREŞTI 45
 41. 3.1. RESURSE UMANE 46
 42. 3.2. RECRUTAREA PERSONALULUI 47
 43. 3.2.1. Stabilirea nevoii de personal 47
 44. 3.2.2. Surse de recrutare 48
 45. 3.3. SELECŢIA PERSONALULUI 48
 46. 3.3.1. Etapele procesului de selecţie 48
 47. 3.3.2. Primirea şi integrarea personalului nou angajat 58
 48. 3.4. FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI 58
 49. 3.5. PROMOVARE PERSONALULUI 59
 50. 3.6. APRECIEREA PERSONALULUI 60
 51. 3.7. EVALUAREA POSTURILOR 63
 52. 3.8. SISTEMUL DE SALARIZARE 77
 53. 3.9. METODA DIAGNOSTICĂRII PE BAZĂ DE CHESTIONAR 79
 54. 3.9.1. Determinarea mărimii eşantionului 79
 55. 3.9.2. Chestionarul 81
 56. 3.9.3. Prelucrarea datelor şi interpretarea lor 85
 57. 3.9.4. Tabele de asociere 101
 58. 3.9.5. Concluzii 106
 59. 3.10. PUNCTE FORTE 107
 60. 3.11. PUNCTE SLABE 108
 61. Cap. IV: PROPUNERI PRIVIND PERFECŢIONAREA SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL LA S.C. TIAB-S.A. 109
 62. Cap. V: AVANTAJELE PROPUNERILOR DE PERFECŢIONARE A SISTEMULUI MOTIVAŢIONAL 121
 63. 5.1. AVANTAJE CALITATIVE 122
 64. 5.2. AVANTAJE CANTITATIVE 124
 65. BIBLIOGRAFIE 126

Extras din proiect

1.1. MOTIVAŢIA

1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE;

COMPONENTE; FORME

1.1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE

Într-o manieră generală, motivaţia poate fi definită ca procesul de selecţie, orientare şi menţinere a comportamentului uman. Prin motivaţie se explică de ce oamenii aleg un anumit mod de acţiune, preferându-l altuia sau altora, de ce şi-l menţin uneori pe o perioadă îndelungată, chiar în condiţii nefavorabile. Încercând să explice comportamentul indivizilor în organizaţie sau în afara ei, numeroşi autori au descoperit că la baza acestuia se află anumite resorturi mai mult sau mai puţin explicite. Din această cauză, nota generală a definiţiilor date motivării vizează atât latura fizică, cât şi cea psihologică a acţiunilor fiinţei umane.

Conceptul de motivaţie este frecvent utilizat pentru a identifica şi explica:

- diferenţele de comportament ale indivizilor. Spre exemplu, în condiţii de egalitate a salariilor, performanţele individuale ale salariaţilor pot fi extrem de diferite. Aceste diferenţe se explică prin faptul că realizarea obiectivelor organizaţiei nu reprezintă o necesitate pentru toţi angajaţii;

- direcţia comportamentului. În organizaţie, unii angajaţi îşi direcţionează comportamentul pentru a obţine sursele de existenţă, în timp ce alţii urmăresc performanţe deosebite şi recunoaşterea celor din jur.

Aşadar, comportamentul uman este determinat de anumite motive, conştientizate de individ ca scopuri.

Sarcina managerului, ca element catalizator al grupului, este de a identifica şi de a activa motivele salariaţilor, de a le dirija către o muncă performantă. Acest proces este, însă, complicat şi de o mare subtilitate. Indivizii care compun o echipă sunt sensibili la diferiţi factori, care se schimbă în timp şi care pot intra chiar în conflict; ei au nevoi şi aşteptări pe care încearcă să şi le satisfacă în modurile cele mai diferite cu putinţă.

1.1.1.2. COMPONENTELE MOTIVAŢIEI

Din studiul comportamentului uman în muncă s-a ajuns la concluzia că motivaţia este alcătuită din două mari categorii de elemente: motivele şi stimulentele.

Motivele sunt resimţite ca expresie a nevoilor şi aşteptărilor umane. Ele sunt personale, interne şi, de regulă, creează anumite tensiuni.

În general, nevoile sunt resimţite ca lipsurile pe care un individ le resimte la un moment dat. Aşteptările sunt credinţele indivizilor în existenţa unor şanse ce pot fi obţinute printr-un anumit nivel al efortului şi al performanţei.

Realizarea unei motivaţii eficiente necesită cunoaşterea sistemului de nevoi şi de aşteptări al personalului. Teoreticienii admit, în general, că, deşi omul este o fiinţă extrem de complexă, iar nevoile care-l exprimă sunt foarte diferite - din punct de vedere al conţinutului ele pot fi cuprinse, totuşi, într-un tablou general. Nevoile se pot clasifica astfel:

a) nevoi fizice de bază. primare. Aceste nevoi se află la baza cerinţelor vieţii şi satisfacerea lor asigură supravieţuirea speciei umane. Virtual, aceste nevoi sunt universale printre oameni, dar intensitatea de manifestare este diferită de la un individ la altul;

b) nevoi secundare. sociale. Aceste nevoi sunt mai puţin explicite, deoarece ţin de aspiraţiile psihice şi intelectuale, de nivelul devenirii intelectuale. Multe din ele se dezvoltă la maturitate: stima de sine, simţul datoriei, autoafirmarea etc. Aceste nevoi se caracterizează prin următoarele:

- sunt extrem de variabile ca tip şi intensitate printre oameni;

- constituie rezultate ale modificărilor interioare ale individului;

- sunt stimulate de munca în grup mai curând decât de cea individuală;

- nu sunt întotdeauna conştientizate;

- sunt puternic influenţate şi condiţionate în manifestarea lor de experienţa şi mediul de muncă

- influenţează comportamentul şi performanţele umane.

În viaţa cotidiană, nevoile îmbracă forma obiectelor pe care indivizii şi le propun pentru anumite perioade: obţinerea hranei, locuinţei, prestigiului social, celebrităţii etc. Pentru a-şi realiza aceste obiective, individul este dispus să-şi asume anumite sarcini şi responsabilităţi.

În mediul organizaţional este necesară o armonizare a obiectivelor individuale cu cele ale grupului şi ale firmei. Pentru a realiza această concordanţă, managerul dispune de o serie de instrumente: material-pecuniare, limitate ca volum şi structură, ori psiho-afective, practic nelimitate şi care pun în evidenţă abilităţile managerului şi, respectiv, liderului de a utiliza eficient resursele umane.

Stimulentele sau factorii motivaţionali sunt componentele motivaţiei externe individului, deoarece fac parte din mediul de muncă creat de manager în scopul orientării şi încurajării salariaţilor spre o muncă performantă.

În funcţie de natura lor şi de posibilitatea de a îndeplini anumite categorii de nevoi, pot fi ierarhizate în:

a) stimulente economice, în care se includ: salarii, prime diverse, participarea la profit, facilităţi pentru obţinerea diverselor bunuri materiale. Cu ajutorul lor, se realizează orientarea instrumentală către muncă şi performanţă. Ele pun individul în relaţie cu “alte lucruri”,

b) factori motivaţionali intrinseci, în care se includ satisfacţii oferite de natura muncii, interesul faţă de postul ocupat, cariera, propria dezvoltare profesională. Prin aceste stimulente de natură psiho-intelectuală se poate realiza o orientare personală a individului faţă de muncă. Factorii motivaţionali intrinseci pun în relaţie individul cu “sine însuşi”;

c) factori motivaţionali relaţionali, care cuprind satisfacţiile legate de prietenie, munca în grup, dorinţa de afiliere şi de statut social. Fiind legate strict de afect, aceste stimulente pot crea o orientare relaţională a individului faţă de muncă, punându-l în legătură cu “alţi oameni”

Identificarea nevoilor individuale şi cuplarea acestora cu categoriile de stimulente care pot oferi satisfacţie angajaţilor este una din situaţiile în care se evidenţiază managementul ca artă. Motivarea corect realizată dă naştere performanţelor, dorite atât de individ, cât şi de organizaţie, generând nu numai bunăstarea individului, ci şi sentimentul de utilitate, valoare profesională, prestigiu etc.

Prin contrast, demotivaţia este situaţia caracterizată printr-o muncă de o calitate inferioară, performanţe scăzute, insatisfacţie. Starea psihică a individului se alterează, instalându-se sindromul depresiv al stresului organizaţional. Demotivaţia este generată de blocaje de ordin organizaţional sau social apărute în procesul realizării scopurilor individuale. Răspunsul individului la demotivaţie poate fi:

- pozitiv, situaţie în care individul dezvoltă un comportament activ-constructiv, de găsire a cauzei blocajului şi de eliminare a ei, ori activ-de compromis, prin substituirea obiectivului considerat prioritar cu un altul, imediat urmărit.

- negativ, materializat în frustrarea ca formă defensivă de comportament.

Formele sub care se manifestă frustrarea sunt multiple, cele mai frecvente fiind:

- agresiunea, constând în atacuri fizice sau verbale orientate spre anumite obiecte sau persoane.

- regresia - constă în promovarea unor forme de comportament infantil sau primitiv.

- fixaţia este o formă de comportament persistent, lipsit de capacitate de adaptare şi prin care se repetă acţiuni inutile sau cu rezultate negative.

Preview document

Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 1
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 2
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 3
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 4
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 5
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 6
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 7
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 8
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 9
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 10
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 11
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 12
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 13
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 14
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 15
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 16
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 17
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 18
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 19
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 20
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 21
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 22
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 23
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 24
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 25
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 26
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 27
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 28
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 29
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 30
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 31
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 32
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 33
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 34
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 35
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 36
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 37
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 38
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 39
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 40
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 41
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 42
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 43
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 44
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 45
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 46
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 47
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 48
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 49
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 50
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 51
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 52
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 53
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 54
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 55
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 56
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 57
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 58
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 59
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 60
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 61
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 62
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 63
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 64
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 65
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 66
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 67
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 68
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 69
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 70
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 71
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 72
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 73
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 74
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 75
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 76
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 77
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 78
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 79
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 80
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 81
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 82
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 83
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 84
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 85
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 86
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 87
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 88
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 89
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 90
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 91
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 92
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 93
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 94
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 95
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 96
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 97
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 98
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 99
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 100
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 101
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 102
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 103
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 104
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 105
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 106
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 107
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 108
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 109
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 110
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 111
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 112
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 113
Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • capitolul 1.doc
 • capitolul 2.doc
 • capitolul 3.doc
 • capitolul 4.doc
 • continuare capitolul 3.doc
 • Prima pagina & Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Considerații privind motivarea resurselor umane în mediul militar românesc

Introducere Sfârșitul secolului XX și acest început de secol XXI au marcat o dezvoltare explozivă a tuturor domeniilor de activitate pe glob....

Analiza Stilurilor de Management

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales această temă este în principal dorinţa de a aprofunda stilurile de management deoarece, în scurt timp,...

Modalități de creștere a gradului de influențare în exercitarea leadershipului

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că activitatea de conducere condiţionează decisiv calitatea şi performanţele oricărei organizaţii şi ale oricărui...

Particularități ale Aplicării Managementului prin Obiective în Organizația Militară

INTRODUCERE Motivul pentru care mi-am ales aceasta tema este reprezentat de dorinta de a cerceta si de a aprofunda conceptul de „management prin...

Motivația și Teoriile Motivaționale

1. INTRODUCERE Aproape in toate lucrările de management se apreciază ca managementul are următoarele funcţii: previziunea, organizarea,...

Motivarea Personalului

INTRODUCERE Problemei motivării personalului i se atribuie o mare importanţă atât în sectorul privat cât şi în cel bugetar. Toţi managerii sunt de...

Motivarea Personalului

Capitolul 1: Definitie Motivarea reprezintă procesul prin care angajaţii sunt direcţionaţi să lucreze în vederea atingerii obiectivelor stabilite...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Motivare în Cadrul Firmei SC Bijoux SRL

ARGUMENT Managementul modern a început să pună în centrul preocupărilor sale angajatul, ca principal factor al succesului organizaţiei şi astfel...

Managementul carierei în cadrul organizațiilor - studiu de caz la Orange

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CARIERA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR I.1. Consideraţii generale Managementul resurselor umane ca oricare...

Noutăți și tendințe în managementul actual al băncilor comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Analiza rentabilității într-o societate comercială

CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ŞI INDICATORI DE EXPRIMARE 1.1. Conceptul de rentabilitate Rentabilitatea, categorie economică...

Motivarea Personalului. Studiu de Caz la Mervani Travel SRL

Introducere Am ales ca temă „motivarea personalului”, deoarece sunt foarte interesată de modul în care lucrează angajații în cadrul unei...

Managerul Profesionist și Salariații Săi

Introducere Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizaţii (societate comercială, instituţie, asociaţie), unde în noua...

Protect Medicin[ - Fii responsabil, projezeaza-ti pacienții

Introducere Manusile, un produs cu o gama foarte larga de întrebuintare, de la cele mai simple folosite ca protectie împotriva frigului sau cele...

Analiza diagnostic a unei societăți agroalimentare

Introducere “Restaurantul L’Esperance este un restaurant cu bucatarie internationala, situat chiar langa Arcul de Triumf, unde vei fi cu siguranta...

Ai nevoie de altceva?