Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 32380
Mărime: 376.31KB (arhivat)
Publicat de: Moise Manole
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T Jijie

Cuprins

 1. Argument . 5
 2. I. Impactul profesionalizării relaţiilor publice asupra specialiştilor din domeniu . 6
 3. 1.1. Necesitatea apariţiei unor noi profesii . 6
 4. 1.2. Activitatea de relaţii publice . 8
 5. 1.2.1. Definiţii . 8
 6. 1.2.2. Evoluţie . 10
 7. 1.2.3. Domenii de aplicabilitate . 12
 8. 1.3. Exigenţele profesiei de relaţionist . 15
 9. 1.3.1. Activităţi subsumate profesiei de relaţionist . 15
 10. 1.3.2. Identificarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor necesare specia-listului în relaţii publice . 17
 11. II. Formarea specialistului în relaţii publice . 20
 12. 2.1. Teorii clasice ale formării . 20
 13. 2.2. Necesitatea adaptării formării la stilurile de învăţare . 22
 14. 2.3. Educaţia formală . 25
 15. 2.4. Carenţe în pregătirea specialistului în relaţii publice . 28
 16. 2.4.1. Sistemul de învăţământ superior . 28
 17. 2.4.2. Exigenţele mediului de afaceri . 32
 18. 2.4.3. Lipsa pregătirii şi a motivaţiei viitorilor specialişti . 32
 19. III. Trainingul ca metodă complementară de formare . 34
 20. 3.1. Ce este trainingul? . 34
 21. 3.2. Etape ale procesului de training . 36
 22. 3.2.1. Identificarea nevoilor . 36
 23. 3.2.2. Delimitarea cadrului formării . 40
 24. 3.2.3. Desfăşurarea trainingului . 43
 25. 3.2.3.1. Înaintea sesiunii de formare . 43
 26. 3.2.3.2. Debutul programului de formare . 44
 27. 3.2.3.3. Desfăşurarea acţiunii de formare . 44
 28. 3.2.3.4. La finalul trainingului . 46
 29. 3.2.4. Evaluarea . 46
 30. IV. Studiu de caz - oportunităţi de dezvoltare complementară a abilităţilor şi competenţelor specialiştilor în relaţii publice în cadrul unei organizaţii nonguvernamentale . 50
 31. 4.1. Motivaţie .50
 32. 4.2. Istoric BEST . 50
 33. 4.3. Prezentarea departamentului de relaţii publice în BEST . 57
 34. 4.3.1. Cadrul de lucru al departamentului de relaţii publice . 57
 35. 4.3.2. Strategia departamentului . 66
 36. 4.4. Prezentarea programului de pregătire prin training a membrilor departamentului de relaţii publice din BEST . 67
 37. 4.4.1. Lista programelor de formare a membrilor PR . 67
 38. 4.4.2. Training de abilităţi de prezentare pentru membrii PR. 71
 39. Concluzii . 87
 40. Bibliografie . 89
 41. Anexe . 91

Extras din proiect

Argument

Şcoala de la Palo Alto a revoluţionat conceptul de comunicare. Ajungem să admitem că trăim într-o lume în care „Nu putem să nu comunicăm”. Era contemporană este una a comuncării, fie ea interpersonală, de grup sau de masă, verbală ori non-verbală, mediată ori directă. Şi pentru că societatea este în continuă schimbare, apare nevoia de specialişti în domeniul comunicării, şi implicit al relaţiilor publice. Complexitatea şi noutatea domeniului fac însă dificilă sarcina de a delimita cu precizie domeniul de activitate, cadrul de lucru şi pregătirea necesară unor specialişti.

Pornind de la aceste realităţi sociale, prin această lucrare îmi propun, atât o scurtă analiză a contextului evoluţiei domeniului relaţiilor publice, cât şi un studiu al exigenţelor profesiei de specialist în relaţii publice. Pornind de la premisa că, valoarea unei profesii este dată de nivelul de pregătire al specialiştilor în domeniu, şi cunoscând din experienţă personală numărul ridcat al exigenţelor profesionale, consider necesar un studiu al cadrului de formare a specialiştilor în relaţii publice.

Am încercat să urmăresc astfel opiniile unor specialişti cu privire la programa din cadrul invăţământului instituţionalizat realizată de cele mai multe ori în directă legătură cu percepţia asupra rolului specialistului în relaţii publice. Nu au rămas neglijate în literatura de specialitate carenţele existente în formarea relaţionistului şi pornind de la acestea mi-am propus să identific o metodă complemtară de formare a specialiştilor în relaţii publice, respectiv trainingul.

Deşi o metodă de formare relativ recentă, slab dublată de studii ştiinţifice marcante şi chiar uneori ridiculizată de specialişti, trainingul este, din puctul meu de vedere, o soluţie reală pentru dublarea învăţământului instituţionalizat cu scopul eficientizării formării relaţioniştilor. De aceea mi-am propus să evidenţiez eficienţa triningului în formarea specialiştilor în relaţii publice studiind cazul real al formării prin training într-o organizatie nonguvernametală, în cadrul careia am activat în ultimii trei ani, BEST Iaşi.

Lucrarea aceasta va avea un puternic caracter personal, ce ţine mult de dorinţa mea de a aduce cunoştinţe noi, puncte de vedere noi, precum şi metode personale, dar şi de o pasiune pentru domeniul formării prin training, prin aceasta dorind a-i construi un caracter unic.

I. Impactul profesionalizării relaţiilor publice asupra specialiştilor din domeniu

Într-o societate aflată în continuă transformare, asistăm la o perioadă de adaptare şi readaptare la realitatea socială cu care suntem nevoiţi să ţinem pasul, fapt ce implică necesitatea apariţiei de noi profesii. Relaţiile publice sunt considerate de către unii specialişti o profesie „cu acte in regulă”. Se ridică în acest context problema: Cine sunt specialiştii în relaţii publice?

1.1. Necesitatea apariţiei unor noi profesii

Reconsiderarea valorilor societăţilor duce fără îndoială la nevoia de analiză a impactului multiplelor implicaţii ale schimbării. În situaţia acestor schimbări şi structurile economice actuale solicită şi susţin apariţia unui număr impresionant de profesii noi care urmăresc satisfacerea necesităţilor determinate de aceleaşi modificări impuse de evoluţia accelerată a societăţii. În acest context se ridică, însă, problema examinării şi certificării acestui val de profesii - fie ele din domeniul tehnic, din arhitectură, aviaţie civilă, navigaţie, relaţii publice, training sau publicitate.

Există o multitudine de conotaţii asociate termenului de “profesiune”. Conform Dicţionarului de neologisme , aceasta este “o activitate cu caracter permanent, desfăşurată de cineva în baza unei calificări”. Din alt punct de vedere, profesia este percepută drept o activitate instituţională pentru care o persoană este remunerată.

În general, o profesiune presupune cunoştinţe cu un grad înalt de specializare şi o metodologie specifică de aplicare a lor, aceasta din urmă solicitând iniţiativă şi creativitate. De asemenea, este necesară existenţa unui sistem de valori, transmis prin formarea specializată şi respectarea unui cod deontologic specific, precum şi a unei formări specializate dublată de o componentă practică însemnată.

Certificarea profesională este realizată prin intermediul asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale, care au drept de avizare asupra formării şi acreditării, şi garantează status-ul social, impun codurile etice specifice, şi exercită controlul asupra practicii în domeniu pe baze profesionale (nu administrative).

Solidaritatea de grup profesional este rezultatul formării continue, a aderenţei la teorii, doctrine şi metodologii comune, precum şi din apartenenţa la aproximativ aceleaşi organizaţii profesionale.

Preview document

Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 1
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 2
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 3
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 4
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 5
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 6
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 7
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 8
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 9
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 10
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 11
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 12
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 13
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 14
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 15
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 16
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 17
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 18
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 19
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 20
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 21
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 22
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 23
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 24
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 25
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 26
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 27
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 28
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 29
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 30
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 31
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 32
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 33
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 34
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 35
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 36
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 37
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 38
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 39
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 40
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 41
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 42
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 43
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 44
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 45
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 46
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 47
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 48
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 49
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 50
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 51
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 52
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 53
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 54
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 55
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 56
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 57
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 58
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 59
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 60
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 61
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 62
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 63
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 64
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 65
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 66
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 67
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 68
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 69
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 70
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 71
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 72
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 73
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 74
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 75
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 76
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 77
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 78
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 79
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 80
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 81
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 82
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 83
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 84
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 85
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 86
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 87
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 88
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 89
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 90
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 91
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 92
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 93
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 94
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 95
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 96
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 97
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 98
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 99
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 100
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 101
Impactul Profesionalizării Relațiilor Publice Asupra Specialiștilor din Domeniu - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Impactul Profesionalizarii Relatiilor Publice Asupra Specialistilor din Domeniu.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Ai nevoie de altceva?