Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8355
Mărime: 450.22KB (arhivat)
Publicat de: Patricia B.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coretchi S.
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE ...
 2. CAPITOLUL I. IMPLIMENTAREA LANȚULUI DE APROVIZIONARE-LIVRARE ÎN CADRUL ENTITĂȚII ECONOMICE S.A. „FRANZELUȚA”
 3. 1.1 Teorii conceptuale al lanțului de aprovizionare-livrare .
 4. 1.2 Factorii de influență al lanțului de aprovizionare-livrare în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța” ...
 5. 1.3 Tendințe în dezvoltarea lanțului de aprovizionare-livrare în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța” ..
 6. CAPITOLUL II. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE MĂSURARE ȘI SCALARE A FENOMENELOR DE PIAȚĂ ÎN CADRUL ENTITĂȚII ECONOMICE S.A. „FRANZELUȚA” ..
 7. 2.1 Analiza activității economico - financiare a entității economice S.A. „Franzeluța” în anul 2017
 8. 2.2 Determinarea cotei relative de piață al entității economice S.A. „Franzeluța” ..
 9. 2.3 Aplicarea testului χ2 în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța” .
 10. 2.4 Aplicarea arborelui de decizie în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța” ...
 11. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ...
 12. BIBLIOGRAFIE .

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei. Gestiunea lanțului de aprovizionare constituie astăzi, în condițiile unei piețe concurențiale, o miză strategică majoră pentru întreprinderile industriale și comerciale. Aceasta reprezintă un potențial important de creare a valorii pentru client: calitatea serviciului, performanța în ceea ce privește termenul și reactivitatea. De asemenea, reprezintă unul din locurile principale unde se dispută o parte din rentabilitatea întreprinderii, prin raționalizarea costurilor legate de lanțul de aprovizionare sau prin concentrarea asupra noilor canale de distribuție. Importanța cercetărilor de marketing prin utilizarea scalelor, metodelor este motivată de rolul pe care îl joacă acestea în marketing, în deosebi în marketingul contemporan. Este bine cunoscut că pentru un atreprenoriat de success trebuie să îți cunoști clientul iar scalele de cercetarea sunt metode obiective, exhaustive, ușor de interpretat care permit entităților să contureze profilul clientului, preferințele acestuia de consum, atitudinea față de entitate și față de concurenți.

Economia de piață contribuie la creșterea produsului intern brut, având la bază legea cererii și ofertei, pe când aprovizionarea întreprinderilor cu resurse materiale nu întotdeauna poate fi analizată, cât și factorii de producție.

O analiză a costurilor firmelor de producție scoate în evidență importanța pe care o au aprovizionările pentru entitățile economice. Se poate constata cu ușurință că ponderea cea mai semnificativă în totalul vânzărilor de bunuri o au cheltuielile cu aprovizionările. Potrivit unor studii întreprinse de specialiști în domeniul aprovizionării, acestea pot să ajungă până la aproximativ 68% din totalul vânzărilor de bunuri.

Entitățile economice vor ține cont și de faptul că nu întotdeauna efectele reducerii cheltuielilor de aprovizionare vor fi vizibile în activitatea lor. Astfel, se apreciază că aprovizionarea este un factor al profitabilității mai ales în următoarele situații: aprovizionarea reprezintă o pondere importantă din totalul cheltuitelor efectuate de firmă, prețurile produselor și serviciilor care se aprovizionează sunt extrem de volatile, acestea fiind caracterizate de un grad ridicat al fluctuației și piețele produselor finale sunt foarte competitive.

Actualitatea temei rezidă și în oportunitățile dezvoltării lanțului de aprovizionarea-livrare în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța” ce va progresa eficiența utilizării resurselor entității, a procesului de producție, simultan a mijloacelor bănești și forței de muncă la nivelul acestei activității, poate majora indicatorii financiari și poate întării entitatea economică pe piață.

Scopul și obiectivele proiectului constă în analiza aprofundată a lanțului de aprovizionare-livrare și utilizarea instrumentelor de măsurare și scalare a fenomenelor de piață în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța”.

În realizarea scopului menționat relevă determinarea următoarelor obiective:

1. delimitarea aspectelor conceptuale al lanțului de aprovizionare-livrare;

2. influențarea factorilor de aprovizionare-livrare asupra dezvoltării entității economice S.A. „Franzeluța”;

3. investigarea tendințelor de dezvoltare al lanțului de aprovizionare-livrare în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța”;

4. analiza activității economico-financiare a entității economice S.A. „Franzeluța”;

5. aplicarea testului χ2 în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța”;

6. aplicarea arborelui de decizie în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța”.

Obiectul de studiu al lucrării reprezintă analiza lanțului de aprovizionare-livrare și utilizarea instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață în cadrul entității economice S.A. „Franzeluța”.

Concluziile și recomandările generalizează rezultatele cu caracter teoretic și practic asupra cercetărilor efectuate, ce relevă unele deducții și măsuri, care, în opinia noastră, vor contribui la îmbunătățirea lanțului de aprovizionare-livrare cît și la utilizarea instrumentelor de măsurare și scalare a fenomenelor de piață din cadrul entității economice S.A. „Franzeluța”.

Сuvinte-cheie: entitate economică, lanț de aprivionare-livrare, flux, logistică, producție, coordonare, cercetarea pieței, testului χ2 , arbore de decizie, analiză, fenomen de piață, metode, vînzări, cifra de afacere.

CAPITOLUL I. IMPLIMENTAREA LANȚULUI DE APROVIZIONARE-LIVRARE ÎN CADRUL ENTITĂȚII ECONOMICE S.A. „FRANZELUȚA”

1.1. Teorii conceptuale al lanțului de aprovizionare-livrare

Conform definiției actuale, formulate de Council of Logistics Management (CLM) din SUA, specialiștii consideră că managementul logistic este acea parte a managementului lanțului de aprovizionare-livrare care planifică, implementează și controlează, în mod eficient și eficace, fluxul direct și invers, precum și stocarea bunurilor, serviciilor și informațiilor conexe, între punctul de origine și punctul de consum, în vederea satisfacerii cerințelor clienților.

Activitatea de achiziționare din cadrul oricărei entități economice reprezintă o verigă din întregul lanț logistic al acestuia. Desfășurarea aprovizionării încorporează procesul de producție alături de cel al achiziției de bunuri industriale și cel al distribuției produselor finite, înglobând tot procesul existent responsabil de transformarea materialelor preluate de la furnizori și până la produsele finite livrate clienților. În figura 1.1 de mai jos este reprezentată o schemă a lanțului de aprovizionare:

Bibliografie

1. BRÂNZĂ A. Aprovizionare întreprinderi. Ed. Economică Iași, 1982.

2. BALAURE V. (coord.), Marketing. Ed. Uranus, București, 2000.

3. MARITN C. Logistics and Supply Chain Management. Publisher: Financial Times/Pearson Education; 5th Edition 2016.

4. BĂȘANU Gh., PRICOP M. Managementul Aprovizionării și Desfacerii - Vânzării. Ediția a 4-a. București: Editura Economică, 2012.

5. Кopeцкий Б. Зaкyпки: Кypc лeкций. Кишинэy: Moлдaвcкий гocyдapcтвeнный yнивepcитeт. CEP USM, 2019.

6. Raportul financiar 2016 a entității economice S.A. ,,Franzeluța”.

7. Raportul financiar 2017 a entității economice S.A. ,,Franzeluța”.

8. http://www.franzeluta.info/

9. http://www.statistica.md/

10. http://lex.justice.md/md/360122/

11. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326515/

12. http://www.esupplychain.eu/ro/info/viewart/558,10_strategii_cheie_pentru_achizitii_eficiente/

13. http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/models.htm/

Preview document

Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 1
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 2
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 3
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 4
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 5
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 6
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 7
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 8
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 9
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 10
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 11
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 12
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 13
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 14
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 15
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 16
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 17
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 18
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 19
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 20
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 21
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 22
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 23
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 24
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 25
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 26
Implementarea lanțului de aprovizionare-livrare utilizând instrumentele de măsurare și scalare a fenomenelor de piață - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Implementarea lantului de aprovizionare-livrare utilizand instrumentele de masurare si scalare a fenomenelor de piata.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Ai nevoie de altceva?