Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4079
Mărime: 91.57KB (arhivat)
Publicat de: Roxana S.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Șl. Dr. Ec. Manea Natalia
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Marketing Industrial

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. 1. Caracteristicile serviciilor financiar-contabile 5
 3. 2. Dimensiuni ale calității în serviciile financiar-contabile 6
 4. 3. Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile 9
 5. 3.1. Politica de produs în serviciile financiar-contabile 10
 6. 3.2. Politica de preț în serviciile financiar-contabile 11
 7. 3.3. Politica de promovare în serviciile financiar-contabile 12
 8. 3.4. Politica de distribuție în serviciile financiar-contabile 13
 9. 3.5. Politica de personal în serviciile financiar-contabile 14
 10. Concluzii 15
 11. Bibliografie 16

Extras din proiect

Introducere

Globalizarea schimburilor economice și libera circulație a mărfurilor și serviciilor, creșterea importanței piețelor financiare, evoluția constantă a tehnologiei, eliminarea barierelor comerciale și vamale naționale, precum și diversificarea și aprofundarea tehnicilor de promovare sunt doar câțiva din factorii determinanți care au condus la schimbarea mediului economic.

Serviciile financiar-contabile nu mai reprezintă o simplă prelucrare a documentelor contabile, acestea axându-se pe livrarea de soluții privind îmbunătățirea performanțelor afacerii clienților. Rolul profesionistului în economie este reconsiderat, fiind apreciat ca un veritabil analist și consilier de gestiune. Sfaturile și experiența sa constituie componente ale fundamentării deciziilor managerului privind buna desfășurare a activității unității pe care o conduce.

În cadrul întreprinderilor mici și mijlocii, care devin din ce în ce mai ”internaționale” (Enacu, 2005), rolul firmelor de contabilitate este imens, fiind singurii furnizori de consultață contabilă și fiscală pentru acest segment de piață. Orientarea către client trebuie să constituie o direcție permanentă în management-marketingul firmelor de contabilitate (Horomnea, 2000).

Serviciile financiar-contabile se caracterizează prin: modul de realizare, natura și specificul serviciilor, sistemul contractual în baza căruia se încheie colaborarea în domeniu, modul în care informațiile pot influența o gamă largă de utilizatori. Un rol extrem de important este jucat de personalul de contact din domeniul serviciilor financiar-contabile, precum și relațiile de dependență a acestora față de politicile economice, financiare, monetare și fiscale ale autorităților publice

Astfel, este primordială cunoașterea caracteristicilor serviciilor financiar-contabile și a pieței acestora precum și modul în care gândirea de marketing și activitățile aferente se manifestă la nivelul organizațiilor din domeniu. Se consideră că atât conceptul de marketing cât și acțiunile de marketing trebuie să stea la baza activității firmelor prestatoare de servicii financiar-contabile.

Orientarea acestora către marketing va permite furnizarea unor informații calitative, analitice, relevante și necesare activității zilnice, menite să consolideze încrederea clienților în utilitatea lor (Anton, 2009).

Afirmarea marketingului în domeniul serviciilor financiar-contabile va asigura dezvoltarea și perfecționarea acestor servicii, în condițiile unui mediu concurențial tot mai puternic și a unei piețe tot mai dinamică.

1. Caracteristicile serviciilor financiar-contabile

În economia modernă, importanța serviciilor s-a amplificat, remarcându-se printr-o varietate a domeniilor de manifestare, rolul lor fiind, în esență, asigurarea în condiții superioare, a nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor și instituțiilor. (Kotler, 2006)

În ceea ce privește clasificarea serviciilor pentru întreprinderi, unii specialiști au luat în considerare relația dintre natura serviciilor cu specificul cererii care trebuie satisfăcută, și au realizat următoarea structură a serviciilor pentru unitățile economice:

Servicii administrative, financiar-contabile și de personal,

Servicii de gestiune a producției bunurilor materiale diverse,

Servicii comerciale (marketing, servicii post vânzare, societăți de mărci și brevete),

Servicii logistice, de comunicare și transport,

Servicii publice (salubrizare, întreținere a clădirilor, societăți de protecție, de securitate).

Serviciile financiar-contabile fac parte din categoria serviciilor intermediare (de producție, de afaceri, pentru întreprinderi sau pentru agenții economici și sociali) alături de: transporturi, distribuție, asigurări și reasigurări, finanțe, transporturi, jurideice, etc.

Pe piața serviciilor, inclusiv a serviciilor financiar-contabile, un loc primordial îl ocupă raportul dintre cererea și oferta de servicii. Firmele prestatoare de servicii financiar-contabile contribuie la formarea ofertei potențiale în domeniu, transformată în ofertă reală în momentul manifestării cererii în domeniu. (Kotler, 2006)

Cererea de produse, în cadrul serviciilor financiar-contabile, provine din partea unor categorii variate de utilizatori, ea suportând influența mai multor factori, printre care se numără: potențialul informațiilor contabile de a reduce incertitudinile și disponibilitatea altor surse de informare.

Bibliografie

Albu, C. and Albu, N., 2016. Serviciile contabile și performanța organizațională-rezultatele cercetărilor pe plan internațional. Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor, iss. 11, pp. 63-64.

Anton, C.E., Analiza interdependențelor dintre variabilele de caracterizare a serviciilor financiar-contabile prestate de firmele specializate din România, în condițiile normării și normalizării contabile, Conferința Internațională Economics & Mangement, 2009, Kaunas, Lituania, p. 353.

Avram, C.D., Țogoe, G.D. and Avram, A., 2017. From Conformity to Excellence - Study on Quality of Services in Accounting Profession in Romania. Amfiteatru Economic, 19(Special No. 11), pp. 1077-1090.

CECCAR, [online] Available at: http://ceccar.ro/ro/ [22 decembrie 2020].

Cosmescu, I., 2008. Calitatea serviciilor în contextul exigențelor internaționale - Note de curs. Sibiu: Ed. ULBS.

Enacu, L., Serviciile fiscale și profesia contabilă, Revista contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor, nr. 3/2005, Editura CECCAR, București, p. 14

Horomnea, E., Tabără, N., Informația contabil-financiară a întreprinderii multifuncționale, Revista finanțe, credit, contabilitate, nr. 7-8/2000, Editată de Ministerul Finanțelor, București, p. 16.

Iosof, S.I., Economia serviciilor, Tîrgu-Mureș, 2015

Kotler, Ph., Marketing Management, United States Edition, 12th Edition, Pearson Education, 2006, p.17-18

Preview document

Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 1
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 2
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 3
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 4
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 5
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 6
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 7
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 8
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 9
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 10
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 11
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 12
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 13
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 14
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 15
Mixul de marketing în serviciile financiar-contabile - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Mixul de marketing in serviciile financiar-contabile.docx

Alții au mai descărcat și

Particularități ale marketingului în servicii

CAPITOLUL1 Particularităţile marketingului în domeniul serviciilor 1.1.Profilul şi caracteristicile OMNIASIG. Omniasig este compania lider al...

Marketingul Serviciilor - Capitolul 4

4. POLITICI DE MARKETING ÎN DOMENIUL SERVICIILOR - Strategii de marketing în servicii - Mixul de marketing în servicii - Variabile traditionale...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Performanța Managerială în Firmele Românești

INTRODUCERE Perioada ultimului deceniu a mediului economic din România a fost caracterizată de apariţia pe scară largă a societăţilor comerciale...

Plan de Afaceri Rompetrol

ROMPETROL 1. Istoricul firmei 1974 – Se infiinteaza Rompetrol, reprezentantul la nivel international al industriei petroliere romanesti. 1993 -...

Premisele Managementului Inovațional ca Subsistem în Cadrul Întreprinderii

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. Sistemele inovaţionale au existat la toate treptele dezvoltării...

Studiul de piață prinvind cererea de contoare de apă rece și caldă pentru SC Victoria SA Arad și întocmirii unui plan de afaceri

CAPITOLUL I 1. ABORDAREA PLANULUI DE AFACERI DIN PUNCT DE VEDERE TEORETIC 1.1. NECESITATEA PLANIFICĂRII LA NIVELUL FIRMEI Întreprinzătorii sunt...

Politica industrială a Uniunii Europene. Politica industrială a României

1. ECONOMIA INDUSTRIALĂ. GENEZĂ, EVOLUŢIE, CONDIŢIA ACTUALĂ Economia industrială, disciplină în proces de consolidare care îşi afirmă un statut...

Plan de Afaceri Agesa Toys

Cap. 1. SUMAR Date de identificare Acest plan de afaceri are drept scop demonstrarea viabilitatii economico-financiare a investitiei în...

Politica Industrială a Uniunii Europene

INTRODUCERE Lucrarea „Politica industrială a Uniunii Europene” îşi propune să stabilească şi să explice semnificaţia, structura şi performanţele...

Hotel Dâmbovița

ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATAEA S.C.' COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA' S.A. 1. Aspecte generale privind evoluţia turismului in România In...

Ai nevoie de altceva?