Piața întreprinderii

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2189
Mărime: 341.01KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. 1. Definirea și conținutul pieței întreprinderii pg. 3
  2. 2. Sfera și dinamica pieței întreprinderii pg. 4
  3. 3. Căi de dezvoltare a pieței întreprinderii . pg. 5
  4. 4. Dimensiunile pieței întreprinderii și raporturile sale cu piețele altor produse ... pg. 6
  5. 5. Evaluarea pieței, identificarea problemelor, metode de abordare .. pg. 8
  6. 6. Concluzii .. pg. 10
  7. 7. Bibliografie ... pg. 11

Extras din proiect

1. Definirea și conținutul pieței întreprinderii.

Piața poate fi definită drept: “sfera economică în care producția (de bunuri materiale și servicii) apare sub formă de ofertă de mărfuri, iar nevoile (solvabile) de consum - sub formă de cerere de mărfuri; piața reprezintă sfera manifestării și confruntării ofertei și cererii, a realizării lor prin intermediul actelor de vânzare-cumpărare .”

“Piața întreprinderii este privită ca un agent economic independent, ce apare în cadrul pieței prin intermediul produselor (serviciilor) sale, cele din urmă formând oferta sa de mărfuri. Ea va urmări satisfacerea integrală sau parțială a cererii consumatorilor.

Piața întreprinderii este definită de gradul efectiv sau potențial de pătrundere în consum a produselor și serviciilor unei întreprinderi specializate în producerea sau comercializarea lor. Fiind privită ca sferă de confruntare a cererii cu oferta, exprimă raporturile care se formează între oferta proprie, formată din unul sau mai multe produse și cererea pentru acestea.

La nivelul unei întreprinderi piața acesteia se confundă cu piața produsului său, iar la nivelul pieței totale raporturile sunt inversate - întreprinderea se înscrie, prin profilul său, în piața unuia sau mai multor produse.”

Conținutul și sfera pieței întreprinderii poate fi apreciată pe baza unor criterii distincte, astfel:

În funcție de mecanismele de derulare a pieței:

- piața organizată sau controlată, centralizată specifică fostelor țări socialiste

- piața liberă, formă de organizare specifică începuturilor capitalismului

- piața mixtă, unde elementele pieței libere se interpun cu cele de intervenție și control, fără a le încălca pe primele.

În funcția de sfera de cuprindere și momentul derulării relațiilor:

- piața efectivă, ne arată în mod concret configurarea cererii și ofertei

- piața potențială, ne arătă posibilitatea evoluției acesteia într-o etapă viitoare

- piața totală, cuprinde totalitatea bunurilor și serviciilor oferite spre vânzare - cumpărare

- piața firmei, un segment din piața totală

În cadrul piaței întreprinderii:

- întreprinderea este privită ca agent economic independent.

- întreprinderea apare prin intermediul produselor (serviciilor) sale, constituind oferta de mărfuri

- împreună cu alte întreprinderi se confruntă cu cererea consumatorilor (utilizatorilor),

urmărind satisfacerea integrală sau parțială a acesteia.

2. Sfera și dinamica pieței întreprinderii.

- piața trebuie privită într-o continuă mișcare, în conexiunile sale cu factorii sub acțiunea cărora se formează și evoluează

- piața dobândește anumite dimensiuni cantitative și calitative, cuantificabile, măsurabile

- piața are anumite trăsături, chiar o ,,fizionomie” specifică

- piața reprezintă confruntarea cererii cu oferta de produse/servicii

Piața întreprinderii constă în „acea categorie economică a producției de mărfuri în care își găsește expresia totalitatea actelor de vânzare- cumpărare privită în unitatea organică cu relațiile pe care le genereză și în conexiune cu spațiul în care se desfășoară”.

Dinamica pieței întreprinderii este determinată de dinamica mediului în care aceasta apare și se dezvoltă. Dintre factorii de mediu cu acțiune directă se desprind: etapa în care se află piața țintă, evoluția pieței produselor și raporturile pieței produselor sale cu piețele altor produse.

Piața țintă parcurge patru etape care alcătuiesc ciclul de viață al pieței: apariția, creșterea, maturitatea și declinul. (redate în figura 1)

“Etapa apariției este marcată de existența în cadrul mediului a unei nevoi nesatisfăcute și de apariția unui întreprinzător care inițiază o afacere al cărui scop este satisfacerea acestei nevoi.

Creșterea pieței este etapa în care alte firme intră pe piață, contribuind la creșterea vânzărilor. Pe măsura apariției a noi și noi concurenți pozițiile neocupate de pe piața țintă dispar. În aceste conditii vânzările stagnează, pătrunderea pe această piață realizându-se prin "atacarea" celorlalți agenți de piață, produsele suferind un proces puternic de diferențiere.

Etapa de maturitate a pieței este alcătuită din piața mai multor produse aflate în raporturi de concurență.

Pe măsura evoluției și apariției unor noi nevoi, firmele abandonează piața unor produse, aceasta intrând în etapa declinului.

Bibliografie

www.academia.edu

www.administrare.info/domenii/economie/5616-piata-intreprinderii

www.conspecte.com/Marketing/piata-intreprinderii-si-piata-produsului.html

www.creeaza.com

www.regielive.ro

www.wattpad.com/156125-capitolu-3

www.ro.scribd.com/doc/142340516/Piata-Intreprinderii

www.coursehero.com/file/p2s6dl8/Legat-de-un-produs-putem-distinge-consumatori-cei-care-

folosesc-produsul-%C5%9Fi/

www.scritub.com/management/marketing/PIATA-INTREPRINDERII24231422.php

Preview document

Piața întreprinderii - Pagina 1
Piața întreprinderii - Pagina 2
Piața întreprinderii - Pagina 3
Piața întreprinderii - Pagina 4
Piața întreprinderii - Pagina 5
Piața întreprinderii - Pagina 6
Piața întreprinderii - Pagina 7
Piața întreprinderii - Pagina 8
Piața întreprinderii - Pagina 9
Piața întreprinderii - Pagina 10
Piața întreprinderii - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Piata intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza concurenților pe piață

CAPITOLUL 1 PIAŢA ÎNTREPRINDERII 1.1 CONŢINUTUL ŞI FORME DE MANIFESTARE ALE PIEŢEI Piaţa este o categorie economică specifică producţiei de...

Strategia de Piață și Mixul de Marketing

1. Conţinutul şi locul strategiei de piaţă Adoptarea conceptului de marketing de către o întreprindere presupune, între altele, utilizarea unui...

Concurența

Concurenţa reprezintă un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea strategiei de marketing la societatea Quadrant AMROQ Bbottling Company România Pepsi-cola

INTRODUCERE Marketingul modern presupune mai mult decit dezvoltarea produsului, comunicarea cu clientii, stabilirea pretului produsului intr-un...

Piața întreprinderilor mici și mijlocii - piața monopolistică

Introducere Întreprinderile mici şi mijlocii rămân în atenţia lumii afacerilor, a întregii vieţi social – economice şi sunt considerate motorul...

Piața și capitalul unei întreprinderi în economia de piață

ARGUMENT Fiecare întreprindere pe piața se afla atât în postura de ofertant (vânzătorul produselor sau serviciilor ce fac obiectul sau de...

Estetica și Exprimarea unui Magazin

I. INTRODUCERE Punctul de vânzare se poate defini ca fiind locul de vânzare permanent în care pătrunde clientul şi unde el îşi efectuează...

Economie comercială

CAPITOLUL I - PIATA BUNURILOR SI PIATA SERVICIILOR 1.Continutul si structura pietei bunurillor si serviciilor Piata reprezinta sfera confruntarii...

Grile Marketing

CAPITOLUL 1 ESENŢA ŞI DEZVOLTAREA MARKETINGULUI 1. Marketingul este un produs: a. al secolului XX; b. al secolului XIX; c. al secolului XVIII;...

Întreprinderea și mediul său exterior

CAPITOLUL I MEDIUL EXTERIOR, GENERAL SI SPECIFIC AL INTREPRINDERII I.1.Continutul mediului exterior al inteprinderii Intreprinderea este un...

Examen marketing

1.Preturile cu doua componente sunt: a)preturi care se dubleaza odata cu dublarea cererii b)preturi care contin componenta profit si componenta...

Ai nevoie de altceva?