Plan de Marketing - BioDiesel

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5736
Mărime: 668.18KB (arhivat)
Publicat de: Ale A.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trif Simona
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRARE A AFACERILOR

Cuprins

 1. Obiective 2
 2. Caracteristicile produsului/pietei 2
 3. Analiza SWOT 4
 4. Analiza de marketing 6
 5. Strategii de marketing 9
 6. Programul de marketing 10
 7. Control si evaluare 13
 8. Bugetul de marketing 14
 9. Aspecte operationale 17
 10. Anexe 19

Extras din proiect

Obiective:

Misiunea înteprinderii este de a oferi produse de calitate care sa răspundă cerinţelor clienţilor noştri în permanenţă şi care să beneficieze de un raport corect calitate preţ.

Obiective generale ale întreprinderii:

- Să ne menţinem in continuare poziţia de lider în domeniul vânzărilor de combustibil;

- Să oferim produse de calitate la un raport corect calitate-preţ;

- Să răspundem cu promptitudine cerinţelor clienţilor noştri;

Obiective de marketing la nivelul produsului, mărcii, pieţei:

- Lansarea pe piaţă a unui nou produs care să fie constituit 100% din substanţe ecologice sub numele de “bio”, până în data de 31 decembrie 2010 care să fie capabil să înlocuiască motorina fără ca motorul maşinilor să necesite vreo modificare;

- Obţinerea a minim 80% din totalul vânzărilor de combustibili bio până la sfârşitul anului 2011;

- Creşterea profitului cu minim 30% până la sfârşitul anului 2011;

- Promovarea produsului prin desăşurarea unor campanii publicitare intensive cu ajutorul mass-media în perioada 31 noiembrie 2010 – 10 ianuarie 2011;

- Atragerea clienţilor din toată ţara.

Caracteristicile produsului/pieţei:

Caracteristicile produsului

Produsul Biodiesel este un combustibil ecologic si este elaborat in conformitate cu standardul SR EN 14214 : 2005 (identic cu standardul european EN 14214 :2004).

Produsul este obtinut din uleiuri vegetale şi/sau grasimi animale esterificate in cataliza bazică cu alcooli alifatici obtinând esteri ai acizilor graşi.

Biodieselul se utilizeaza drept carburant pentru motoare cu aprindere prin combustie sau compresie, pentru centralele termice cu combustibil lichid, etc. Este perfect omogen cu motorina din petrol si poate fi utilizat singur sau in combinatie cu aceasta in orice proporţii. Utilizat singur este simbolizat B 100 iar in combinatii cu motorina se simbolizează B 20, B 40, etc, numerele alaturate literei B reprezentand raportul biodiesel/motorina (ex. B 20 este un amestec de 20 părti biodiesel cu 80 parti motorina).

Poate fi aditivat cu diferite produse in scopul imbunataţirii comportarii in diferite conditii de mediu.

Utilizarea combustibilului biodiesel este motivata de:

• Reducerea consumului combustibilului fosil

• Reducerea poluării mediului

• Caracterul ecologic si regenerabil al esterilor uleiurilor vegetale

• Performantele energetice sunt aceleasi cu ale motorinei

Utilizarea unui litru de biodiesel conduce la economisirea a 0,71-0,91 kg combustibil fosil. Emisiile poluante ale Biodieselului sunt reduse cu exceptia oxizilor de azot, lipsa sulfului.

Caracteristicile generale ale pieţei

Piaţa combustibilului in Romania este in continua expansiune iar nevoia de enrgie creşte de la an la an in curs cu dezvoltarea infrastructuri si a investitilor straine.

Bio Deţinând deja o cotă de piaţă de aproape 10% din întreaga piaţă a dieselului, din Romania Biodieselul a devenit carburantul alternativ numărul unu iar utilizarea sa continuă să crească.

Potenţialul de creştere a produsului pe piata de referinţa este ridicată iar rata de saturaţie a pieţei indica un procetanj de numai 10%

Analiza Vanzarilor

Vanzarile de biodiesel pe anul 2009: 100.000tone

Cifra de afaceri : 15,220,000 lei

Raport Vanzari Anul 2009

Denumire produs: Volum Vanzari /tone Valoare Vanzari /lei

BIODIESEL 100.000 320.000

CARRERA 95 1.000.000 3.800.000

CARRERA 100 800.000 2.400.000

SPRINTDIESEL 2.000.000 6.000.000

ALPIN DIESEL 900.000 2.700.000

Analiza SWOT:

PUNCTE TARI

1. Sursele de energie tradiionale bazate pe ţiei, cǎrbune şi gaze naturale s-au dovedit a fi foarte eficiente din punct de vedere al progresului economic dar în acelasi timp dǎunatoare pentru mediul înconjurǎtor şi sǎnǎtatea umanǎ. În plus, acestea au un caracter ciclic datoritǎ efectelor de oligopol din ramurile de producţie si distribuţie.

2. Acest combustibil contribuie la reducerea ritmului de crestere a emisiilor de bioxid de carbon (CO2), De asemenea, prin reducerea actualei dependenţe a transporturilor faţǎ de produsele petroliere, biocombustibilul poate contribui la diversificarea şi îmbunǎtǎţirea siguranţei alimentǎrii cu combustibil. Mai mult, ei pot oferi posibilitatea de surse alternative de venit, în zonele rurale ale UE.

3. Sursele tradiţionale de energie bazate pe combustibili fosili seconfruntǎ cu presiuni din ce în ce mai mari legate de problemele de mediu, în legaturǎ cu aceasta putându-se menţiona si obiectivele de reducere a efectului de serǎ specificate în protocolul de la Kyoto.

4. Directiva 2003/30/CE privind promovarea utilizǎrii biocombustibililor sau a altor tipuri de combustibili din surse regenerabile

oferǎ posibilitatea substituirii combustibililor fosili în transportul rutier. În cadrul Uniunii Europene se aflǎ într-un stadiu avansat propunerea de elaborare a unei directive privind taxarea produselor energetice care prevede, între altele, aplicarea exceptǎrilor fiscale pentru sursele regenerabile de energie.

5. Sursele regenerabile deţin un potenţial energetic important si oferǎ disponibilitǎţi nelimitate de utilizare pe plan local si naţional. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeazǎ pe baza a trei premise importante conferite de acestea, si anume: accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate.

6. Preţul biodieselului obţinut prin esterificarea metilicǎ a uleiurilor a fost, la liferant, în luna august 2005, în medie în Germania, de 69,09 euro/100 l iar la pompa 97,07 (111,48 din petrol). Biodieselul nu este accizat pentru cǎ nu provine din petrol (prelucrat dupa UFOP). În aceste condiţii, în Ţǎrile UE Agricultura – Stiinţă şi practică nr. 3-4 ( 67-68)/ 2008 7producerea biodieselului a luat o amploare deosebitǎ, urmând ca în majoritatea Ţǎrilor în anul 2020 aceasta sǎ ocupe peste 20% din volumul vânzǎrilor.

PUNCTE SLABE

1. Costurile de producţie pentru biodiesel pe baza de uleiuri vegetale sunt de 0,7 EUR per litru, adicǎ de douǎ sau trei ori mai mult faţǎ de combustibilii convenţionali. Dar cu dezvoltarea tehnologiilor si optimizarea distribuţiei se asteaptǎ ca acest cost sǎ scadǎ. De când biocombustibilii au fost exceptaţi de la taxe - biodieselul oferǎ un preţ competitiv. În Germania, de exemplu, dupǎ lansarea procedeului, producţia de biodiesel a crescut la 1 mil. în 2004 si este estimatǎ a se produce 2 mil. t în 2005. Acelasi lucru putem spune despre toate Ţǎrile UE, dar mai ales despre Austria, FranŃa, Olanda, Anglia, Spania etc.

2. În procesul de tranziţie pe care îl traverseazǎ, economia Romaniei a cunoscut atât perioade de descrestere, cât si de crestere mai subtilǎ, având repercusiuni si asupra existenţei IMM-urilor. Astfel, agravarea crizei economice a dus la falimentarea unui mare numar de agenţi economici

3. Climatul economic nefavorabil, legislaţia permisivǎ si corupţia extinsǎ au facut ca România sǎ fie consideratǎ o Ţara instabilǎ de cǎtre marii investitori pentru o bunǎ perioadǎ de timp. Intrǎrile pe piaţa internǎ ale capitalului strǎin sunt sub nivelul înregistrat în Ţǎrile vecine, lucru care este în defavoarea dezvoltǎrii industriei românesti cu toate ca în ultimii ani s-au instalat 3 unitǎţi pentru obţinere de biocombustibil (Lehliu, Sibiu si Craiova).

Preview document

Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 1
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 2
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 3
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 4
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 5
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 6
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 7
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 8
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 9
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 10
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 11
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 12
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 13
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 14
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 15
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 16
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 17
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 18
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 19
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 20
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 21
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 22
Plan de Marketing - BioDiesel - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Plan de Marketing - BioDiesel.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Ai nevoie de altceva?