Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3407
Mărime: 1.91MB (arhivat)
Publicat de: Dimitrie T.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr.ing. Dobref Vasile

Extras din proiect

INTRODUCERE

Construcția navelor moderne electrificate în curent alternativ a impulsionat dezvoltarea

instalațiilor navale de ridicat. Aceste instalații sunt alimentate în curent alternativ și asigură

productivitate înaltă prin rapiditatea operațiilor de încărcare descărcare și micșorarea pe această

cale a duratei de staționare a navei în porturi. Există două tendințe de dezvoltare a acționărilor

electrice pentru instalațiile de încărcare. Una din ele privește folosirea nemijlocită a motoarelor

de curent alternativ care asigură simplitate, siguranță și condiții ușoare de exploatare, dar

necesită în schimb luarea unor măsuri speciale pentru obținerea caracteristicilor optime de

funcționare. A doua direcție constă în păstrarea în calitate de motor de execuție a motorului de

curent continuu cu posibilitățile lui înalte de reglare și caracteristici perfect adaptate pentru

condițiile de lucru ale instalațiilor de încărcare. În acest scop, se creează un sistem separat de

alimentare de la rețeaua navei. Fiecare din aceste direcții oferă la rândul lor multe posibilități

practice de rezolvare care sunt aplicate în diferite țări de către firmele constructoare.

Vinciurile de încărcare și macaralele navale sunt destinate, în principal, pentru lucrările de

încărcare-descărcare executate la bordul navelor.

În construcția navelor moderne se urmărește creșterea rentabilității exploatării navei care se

obține în principal prin reducerea duratei de staționare în porturi pentru operații de încărcaredescărcare

și micșorarea duratei de deplasare între două porturi prin sporirea vitezei de marș.

Dotarea navei cu instalații moderne de încărcare-descărcare, care să ducă la scurtarea duratei

acestor lucrări, constituie calea principală de mărire a eficienței economice a navei, avându-se în

vedere că pentru o navă comercială 1/3 până la 2/3 din perioada de exploatare reprezintă timpul

lucrărilor de încărcare-descărcare. Mecanismele de încărcare-descărcare se caracterizează prin

existența unui număr mare de regimuri de lucru și funcționează cu sarcini și viteze care se repetă

ciclic. Durata unui ciclu constă din perioadele în care mecanismul funcționează și din pauze.

Durata pauzelor depinde de rapiditatea prinderii și desprinderii încărcăturii și variază în limite

foarte largi. Gama de viteze a acestor mecanisme trebuie să fie foarte mare întrucât, pe de o

parte, vitezele mari scurtează durata ciclului, iar vitezele mici permit așezarea fără șocuri a

încărcăturii.

2

Capitolul 1. Structura sistemului de acționare

Mecanismele navei cu acționare electrică pentru manevrarea greutăților pot fi clasificate după:

destinație, tipul mecanismului de transmisie, sistemul de comandă și după felul curentului.

În funcție de destinație, după caracterul operației îndeplinite, se împart în:

- vinciuri de încărcare și macarale pentru mărfurile generale, adică mărfuri transportate în

pachete sau paleți (baloți), rulouri, cutii, saci, butoaie și, de asemenea, cherestea, laminate

și mărfuri sub formă de pulberi (cărbune, minereu ș.a.);

- vinciurile de încărcare și macaralele pentru operații speciale: ridicare șalupe sau bărci de

salvare, ridicare scară de bord, remorcare, ridicare traulere, ascensoare etc.

După tipul mecanismului de transmisie se împart în vinciuri de încărcare și macarale cu transmisie

mecanică și cu transmisie hidraulică.

După sistemul de comandă mecanismele navale de încărcare se împart astfel:

- comandă directă prin controler;

- comandă prin relee și contactoare;

- sistem generator-motor;

- sisteme cu tiristoare sau amplificatoare magnetice.

În funcție de felul curentului, se disting mecanisme de încărcare cu acționări electrice de curent

continuu și de curent alternativ.

Cele mai răspândite mecanisme navale de încărcare sunt vinciurile și macaralele.

Vinciurile de încărcare. În figura 1 este prezentată amplasarea unei instalații de încărcare în prova

navei.

Instalația constă din următoarele elemente principale: bigile 1, coloana 2, gurile de magazie 3,

parâma și cârligul de sarcină, vinciurile de încărcare 4 și macaralele 5.

Vinciul de încărcare este cuplat și cu un vinci de ridicare a bigii fără sarcină necesar stabilirii

poziției inițiale a bigii. Cele două vinciuri sunt blocate electric, astfel încât nu pot funcționa

simultan.

Bibliografie

GHEORGHIU S., “ Mașini și Acționări Electrice “,Ed.A.N.M.B.,Constanța,2006

GHEORGHIU S., DELIU F., CONSTANTINESCU M, Actionari Electrice Navale, Ed A.N.M.B., Constanta,

2010

Preview document

Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 1
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 2
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 3
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 4
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 5
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 6
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 7
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 8
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 9
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 10
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 11
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 12
Acționarea electrică a instalațiilor de încărcare - descărcare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Actionarea electrica a instalatiilor de incarcare - descarcare.pdf

Te-ar putea interesa și

Importanta Transportului Maritim în Sfera Circulației Mărfurilor

Avântul economic înregistrat de societatea umană a implicat în ultima perioadă o creştere fără precedent a comerţului mondial, a traficului de...

Utilizarea sistemelor pneumatice pentru acționarea și automatizarea instalațiilor de tratament termic

Actionarea utilajelor si instalatiilor din sectoarelede prelucrare la cald, se face cu cele mai diverse motoare, folosind sursele de energie...

Studiu de Fezabilitate al unei Stații de Îmbuteliere GPL

Dezvoltarea impetuoasa a industriei chimice si petrochimice, diversificarea si cresterea parametrilor functionali în procesele de fabricatie,...

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

REZUMAT Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de...

Procedee de Conservare a Produselor Alimentare

CAP. I PROCEDEE DE CONSERVARE A PRODUSELOR ALIMENTARE 1.1. Principii generale de conservare a produselor alimentare Procedeele de conservare au...

Proiectarea instalației de incărcare-descărcare - cargou mărfuri generale 7800 TDW

INTRODUCERE: Navele moderne se caracterizează prin viteze de marş ridicate. De aceea, timpul de parcurgere a unei curse este de acelaşi ordin de...

Vinciuri navale

CAPITOLUL 1 Cap. 1 Vinciuri navale 1.1. Instalatii navale de bord Navele maritime şi fluviale sunt dotate cu instalaţii de bord care asigură...

Modalități de efectuare a manevrelor navale

INTRODUCERE Transportul naval, unul dintre cele mai vechi moduri de transport a apărut şi s-a dezvoltat datorită avantajelor pe care le prezintă...

Ai nevoie de altceva?